Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

organizacja

organizacja - (gr. - uporządkowanie) to celowa grupa społeczna, która funkcjonuje według pewnych reguł i zasad, współpracująca ze sobą - by osiągnąć określony cel. Istotą organizacji jest świadomość zasad, reguł, misji, celów oraz synergia (dopasowanie, wspomaganie działań innych).

Według Kotarbińskiego organizacja to takie współdziałanie części, które przyczynia się do powodzenia całości.

Najważniejsze aspekty organizacji

  • 1. władza
  • 2. informacja
  • 3. kooperacja


Inne hasła zawierające informacje o "organizacja":

Rodzimy Kościół Polski ...

Biskup ...

Nadciśnienie tętnicze zawału u palaczy w stosunku do osób, które nigdy nie paliły.Ta sama organizacja stoi na stanowisku, iż palenie tytoniu nie powoduje nadciśnienia tętniczego. Odmienne ...

Adwentyzm adwentystyczne. Kościół Chrześcijan Adwentystów został oficjalnie zorganizowany w 1860 r. Od początku organizacja Kościoła miała charakter kongregacjonalny . Wydaje czasopismo, którego pierwotny tytuł brzmiał „Kryzys ...

Studia Bolońską podział studiów:sposób studiowania : studia stacjonarne (dawniej dzienne) studia niestacjonarne (dawniej zaoczne) studia wieczorowe studia eksternistyczne indywidualna organizacja studiów studia interdyscyplinarne np.: Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych UW studia ...

1972 z udziałem 50 amatorów. 27 września – tematem VI Plenum KC PZPR była reorganizacja władz terenowych. 8 października – wyrok skazujący w procesie braci Kowalczyków oskarżonych ...

Uniwersytet Witolda Wielkiego akademickim, zasiadając m.in. w ławach samorządu studenckiego. Polacy jednoczyli się w dwóch organizacjach: Zjednoczenie Polaków Studentów Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego i Związek Polskiej Młodzieży ...

Szkoci ...

Widmo widmo (mitologia) widmo (spektroskopia) widmo optyczne widmo liniowe widmo akustyczne widmo częstotliwościowe widmo Brockenu WIDMO – fikcyjna organizacja terrorystyczna znana z serii książek Iana Fleminga o Jamesie Bondzie Shutter - ...

Nowa Polityka Ekonomiczna skomunalizowano (usamorządowiono). Trusty same decydowały, co i ile produkować. Zmieniła się także organizacja logistyki, trusty już nie były ograniczone tylko do realizacji publicznych zamówień, ...


Inne lekcje zawierające informacje o "organizacja":

01 Znaki drogowe - znaki uzupełniające (plansza 23) sąsiednia jezdnię Znak wskazuje zjazd na sąsiednia jezdnie w związku z tymczasową organizacja ruchu. ...

Zanieczyszczenia atmosfery (plansza 27) odpowiednia organizacja ruchu drogowego polegająca na kierowaniu ruchu tranzytowego poza osiedla mieszkaniowe ...

37. Organizacje międzynarodowe ? ASEAN, WNP, Europejskie organizacje (plansza 6) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie