Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Kościół Chrześcijan Baptystów w RP

Kościół Chrześcijan Baptystów w RP

Kościół Chrześcijan Baptystów w RP
Religia Chrześcijaństwo
Klasyfikacja główna Protestantyzm
Kierunek teologiczny Baptyzm
Forma organizacji Kongregacjonalizm
Czas założenia 1858
Miejsce założenia Adamów
Członkostwo Światowy Związek Baptystyczny
Europejska Federacja Baptystyczna
Polska Rada Ekumeniczna
Alians Ewangeliczny w RP
Zasięg geograficzny Rzeczpospolita Polska
Liczba wiernych6 500
Liczba zborów95
Strona internetowa
Baptyzm
  Portal Kategoria

Kościół Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiejchrześcijański wolny kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym , zrzeszający większość baptystów żyjących w Polsce. Posiada 6500 wiernych[1]. Jest członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej , Konferencji Kościołów Europejskich , Aliansu Ewangelicznego w RP , Europejskiej Federacji Baptystycznej oraz Światowego Związku Baptystycznego . Organem prasowym Kościoła jest kwartalnik Słowo Prawdy . Siedzibą władz Kościoła jest miasto stołeczne Warszawa . Podstawą prawną działalności Kościoła jest Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 30 czerwca 1995 r[2]. Obecnym Przewodniczącym Rady Kościoła i Prezbiterem Naczelnym jest pastor Gustaw Cieślar .

Spis treści

Historia

Początki baptyzmu na świecie

Początki baptyzmu łączą się z reformacją protestancką. Pierwsze zbory baptystyczne powstały na glebie angielskiego jej skrzydła, wśród purytan. W 1607 r. niezależny zbór z Gainsborough przenosi się do Amsterdamu w Holandii . Tam jego pastor poznaje teologię mennonicką, razem z przekonaniem o konieczności chrztu świadomego, jako aktu wiary. W wyniku dyskusji w 1609 pastor Smyth chrzci samego siebie i następnie chrzci zbór. Nie jest to zbór mennonicki; tak powstaje pierwszy zbór baptystyczny. Czasem przyjmuje się również datę 1612 r. - datę założenia pierwszego zboru baptystycznego w Anglii .

Historia baptyzmu w Polsce

Początki polskiego baptyzmu na terenie byłego Królestwa Kongresowego łączą się nierozerwalnie z osobą wiejskiego nauczyciela, luteranina Gotfryda Fryderyka Alfa (1831-1898), mieszkającego we wsi Adamów koło Pułtuska. Pod wpływem osobistej lektury Biblii przeżył duchowe odrodzenie i dzięki wsparciu misjonarzy baptystycznych z Prus Wschodnich (Zbór w Elblągu) został wraz z grupą innych wierzących ochrzczony według porządku biblijnego dnia 28 listopada 1858 roku. Ten dzień przyjmuje się jako początek baptyzmu na rdzennych ziemiach polskich oraz datę powstania zboru baptystycznego w Adamowie (pierwszego w zaborze rosyjskim).

Warto dodać, iż baptyzm na współczesnych ziemiach polskich pojawił się wcześniej. W pruskim Elblągu pierwszy zbór baptystyczny powstał w 1844 roku, Wrocławiu, Olsztynie i Szczecinie w 1846, a w Legnicy w 1849. Założycielem wszystkich tych niemieckich zborów był Johann Gerhard Oncken, który rozpoczął ruch baptystyczny w Europie poza Wyspami Brytyjskimi.

W pierwszym stadium rozwoju tzn. do początku lat 20. poprzedniego stulecia, baptyzm rozprzestrzeniał się głównie wśród zamieszkałej na ziemiach polskich ludności niemieckiej. Po tej dacie zaczął zyskiwać coraz szersze przyjęcie wśród Polaków, zwłaszcza na ówczesnych wschodnich rubieżach Rzeczypospolitej. W okresie międzywojennym istniały dwa związki baptystyczne: niemiecki i słowiański, skupiające wspólnie u progu II wojny światowej ponad 17.000 dorosłych członków, co ogółem tworzyło społeczność liczącą około 50.000 wiernych.

Wojna przyniosła baptystom w Polsce olbrzymie straty, tak pod względem ilości wiernych, których duża liczba zginęła w trakcie działań okupacyjnych i wojennych bądź znalazła się poza nową granicą państwa, jak i w wymiarze materialnym.

Przed II wojną światową baptyści działali zgodnie z prawami i przepisami obowiązującymi w 3 zaborach oraz z art. 111 i 112 Konstytucji marcowej. W 1946 Polski Kościół Chrześcijan Baptystów zyskał w Polsce uznanie prawne, w 1968 otrzymał zatwierdzenie swojego statutu.

Obecnie działalność Kościoła w Polsce reguluje ustawa z dn. 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP.

Struktura organizacyjna

Działalność

Status prawny Kościoła określa ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 1995 r. Nr 97, poz. 480 ). Kościół jest niezależny od jakiejkolwiek zagranicznej władzy duchownej lub świeckiej. Jest następcą prawnym zborów, organizacji i gmin baptystycznych działających na obecnym terytorium RP przed dniem 1 września 1939 .

W kościele działają następujące służby i agendy :

 • Platforma Informacyjna - koordynator: Wojciech Mikulski
  • Czasopismo "Słowo Prawdy" - redaktor naczelny: vacat
  • Kwartalnik "Pryscylla" - redaktor naczelny: Lija Ojrych
  • Komisja Radiowo-Telewizyjna - przew. pastor Henryk Skrzypkowski
  • Służba Internetowa
 • Służby:
  • Służba Młodzieży - liderzy: Rafał Socha i Marek Cieślar
  • Służba Katechetyczna - Małgorzata Poterewicz
  • Misja Społeczna - Ryszard Gutkowski
  • Służba Kobiet - lider: Urszula Nowak
 • Komisje:
  • Komisja Edukacji i Wychowania przew. Zofia Głuszek
  • Komisja Powiernicza - przew. pastor Gustaw Cieślar
  • Komisja Egzaminacyjna - przew. pastor Andrzej Seweryn
 • Duszpasterstwa:
  • Duszpasterstwo Dzieci i Młodzieży
  • Duszpasterstwo Akademickie
  • Duszpasterstwo Osób Stanu Wolnego
  • Duszpasterstwo Rodzin
  • Duszpasterstwo Seniorów
  • Duszpasterstwo Chorych
  • Duszpasterstwo Osadzonych
  • Duszpasterstwo Służb Mundurowych
 • Wydawnictwo "Słowo Prawdy" - dyrektor wydawnictwa: pastor Mateusz Wichary
 • CEL - Centrum Edukacji Liderów - lider: pastor Daniel Trusiewicz
 • Grupy Radykalnej Odnowy Misyjnej (G.R.O.M) - liderzy: Michał Omelianowicz, Radosław Świerk oraz Marcin Chrząszcz

Uczelnią wyższą kościoła jest Wyższe Baptystyczne Seminarium Teologiczne w Warszawie . Podstawową jednostką organizacyjną Kościoła jest zbór . Aby powstał zbór, musi do niego należeć co najmniej 25 członków. Obecnie największymi zborami baptystycznym są: I zbór we Wrocławiu oraz zbór w Białymstoku które liczą ponad 300 członków. W całym kraju unia zborów baptystycznych liczy sobie ok. 4700 członków, a wraz z dziećmi i sympatykami ok. 6500-7000 osób.

Ponadto kościół posiada cztery ośrodki: katechetyczno-wypoczynkowy w Świętajnie , kolonijne: w Bielicach i Narewce , a także ośrodek konferencyjno-rekolekcyjny w Warszawie - Radości oraz Dom Opieki w Białymstoku . Kościół jest także organizatorem wielu konferencji, zjazdów, obozów itd.

Naczelną władzą Kościoła Chrześcijan Baptystów jest Krajowa Konferencja Kościoła mająca uprawnienia ustawodawcze, która zbiera się co 3 lata i m.in. wybiera Przewodniczącego Rady Kościoła który wchodzi w skład Rady Kościoła (9 przedstawicieli okręgów Kościoła + Przewodniczący Rady Kościoła) oraz Komisję Rewizyjną.

Przewodniczący Rady Kościoła od roku 1945 do chwili obecnej:

Kościół Chrześcijan Baptystów jest członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Aliansu Ewangelicznego a także Światowego Związku Baptystycznego .

Struktura Kościoła

Przypisy

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Kościół Chrześcijan Baptystów w RP":

Wszystkich Świętych ...

Dziady (zwyczaj) ...

Rodzimy Kościół Polski ...

Biskup ...

Mieszko II Lambert ...

Adwentyzm ...

Odense ...

Grenoble ...

Linköping ...

Tampere ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Kościół Chrześcijan Baptystów w RP":

010c. Rzym (plansza 12) ...

010c. Rzym (plansza 13) ...

010c. Rzym (plansza 16) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie