Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Kolonia (geografia polityczna)

Kolonia (geografia polityczna)

Kolonia (z łac. colonia – 'osada rolnicza') – posiadłość państwa, nazywanego krajem macierzystym bądź metropolią , znajdująca się poza jego granicami i podlegająca bezpośredniej zależności politycznej i gospodarczej. Pierwsze kolonie zakładano już w starożytności w rejonie morza Śródziemnego, w okresie tak zwanej wielkiej kolonizacji greckiej . Najwięcej kolonii powstało w efekcie wielkich odkryć geograficznych . Do XIX wieku obie Ameryki , Azja , Afryka i Australia zostały spenetrowane przez europejskich osadników. Polityka promująca zajmowanie terytoriów zamorskich przez państwa wysoko rozwinięte określona została mianem kolonializmu .

Proces likwidacji kolonii zapoczątkowany został przez przekształcenie trzynastu brytyjskich kolonii w Ameryce Północnej w niepodległe Stany Zjednoczone . Ameryka Południowa spod zależności kolonialnej uwolniona została w okresie wojen napoleońskich . Najpóźniej dekolonizacja dotarła do Azji i Afryki . Większość kolonii ulokowanych na tych kontynentach zyskała niezależność dopiero w latach 60. XX wieku . Współczesne kolonie są w większości niewielkimi terytoriami wyspiarskimi. Oficjalnie określa się je mianem terytoriów zależnych lub terytoriów zamorskich. Ich lista sporządzona przez ONZ zawiera obecnie 16 pozycji.

Kolonię od państwa marionetkowego lub protektoratu odróżnia brak niezależnych struktur władzy oraz odrębnych organów prowadzących w jej imieniu politykę zagraniczną . Zarówno pierwsze jak i drugie (jeśli w ogóle istnieją) są podporządkowane metropolii .

Spis treści

Pochodzenie nazwy

Słowo „kolonia” pochodzi z języka łacińskiego (Colonia) i oznacza osadę rolniczą. Pochodzi od niego, między innymi, nazwa niemieckiego miasta – Kolonii (Colonia Claudia Augusta Agrippina).

Definicje

Współcześnie przyjmuje się, że terminy „kolonia” i „terytorium zależne” posiadają odmienne znaczenie. Pierwszy odnosi się do terytoriów które przynajmniej częściowo są zamieszkane przez rdzenną ludność ( autochtonów ), nieposiadających pełnych praw obywatelskich. Organy przedstawicielskie władzy nie istnieją, lub nie mają realnych kompetencji. Wykluczona jest możliwość przyznania niepodległości . Populacja dzieli się na osadników posiadających pozycję dominującą i zwykle znacznie liczniejszą a przy tym dyskryminowaną ludność tubylczą. System władzy oraz wzorce kulturowe narzucane są przez metropolię . W niektórych przypadkach rdzenna ludność wykorzystywana jest w roli taniej, bądź wręcz niewolniczej siły roboczej.

Drugi termin (terytorium zależne) odnosi się do posiadłości zamorskich w których wszyscy mieszkańcy, niezależnie od pochodzenia, posiadają równie prawa, w tym prawo do legalnego ogłoszenia niepodległości . Niekiedy kolonia staje się terytorium zależnym w efekcie zmiany stosunku liczebnego pomiędzy osadnikami i tubylcami. Przewaga pierwszych, optujących za zachowaniem zależności względem metropolii może prowadzić do konfliktów z mniej licznymi potomkami rdzennej ludności.

Mianem kolonii określa się niekiedy państwa , które wprawdzie ogłosiły niepodległość , ale wciąż znajdują się pod wpływem byłej metropolii , bądź władze w nich nadal sprawuje złożona z potomków osadników mniejszość. Tego typu sytuacja wystąpiła m.in. po ogłoszeniu Jednostronnej Deklaracji Niepodległości Rodezji .

Pojęcie „nieformalna kolonia” odnosi się do państw znajdujących się de facto pod obcą kontrolą. Termin ten jest sporny ze względu na trudność w odróżnieniu zależności od realnego podporządkowania.

Przykłady kolonii historycznych

Starożytność

Nowożytność

Kolonie współcześnie

Aktualnie żadna z byłych potęg kolonialnych nie posiada kolonii w tradycyjnym znaczeniu tego słowa. Większość dawnych kolonii odzyskała niepodległość . Pozostałym przyznano status terytoriów zamorskich lub zostały one zintegrowane z metropoliami .

Lista terytoriów zależnych sporządzona przez ONZ zawiera 16 pozycji, brakuje na niej jednak między innymi Portoryko i enklaw hiszpańskich w północnej Afryce , które również często określane są mianem kolonii/terytoriów zamorskich.

Aktualnie za terytoria zależne uznawane są:

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Kolonia (geografia polityczna)":

Ren ...

Cava de' Tirreni ...

Uznam ...

Vytautas Landsbergis ...

Władysław Komar ...

XVI wiek ...

1972 ...

Antanas Smetona ...

Wittenberga ...

Kara ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Kolonia (geografia polityczna)":

202 System wersalski. Europa po I Wojnie Światowej (plansza 12) ...

224 Konflikty zbrojne po II wojnie światowej (plansza 9) ...

221. Przemiany powojenne na bliskim i dalekim wschodzie (plansza 15) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie