Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Konfiguracja elektronowa

Konfiguracja elektronowa

Konfiguracja elektronowa (struktura elektronowa) pierwiastka – uproszczony opis atomu polegający na rozmieszczeniu elektronów należących do atomów danego pierwiastka na poszczególnych powłokach, podpowłokach i orbitalach . Każdy elektron znajdujący się w atomie opisywany jest przy pomocy zbioru liczb kwantowych .

Przyjmuje się, że w podstawowym stanie energetycznym wszystkie atomy danego pierwiastka posiadają jednakową konfigurację elektronową, o ile nie są związane z innymi atomami.

Konfigurację tę, a ściślej – energie poszczególnych elektronów i rozkład przestrzenny ich funkcji falowych, można ustalić na podstawie obliczeń kwantowo-mechanicznych . Dla pierwiastków zawierających niewiele elektronów jest to stosunkowo proste. Obliczenia stają się skomplikowane w miarę wzrostu ilości elektronów, dlatego też najczęściej do wyznaczania energii elektronów stosuje się metody spektroskopowe . W przypadku wielu pierwiastków, zwłaszcza lantanowców, metali przejściowych i metali ziem rzadkich, istnieją wciąż liczne kontrowersje na temat ich konfiguracji elektronowej i dlatego w różnych tabelach i opracowaniach można często znaleźć sprzeczne dane na ten temat. Wynika to w znacznej mierze z faktu, że konfiguracja elektronowa ma ścisły sens tylko w spinowo ograniczonym przybliżeniu Hartree-Focka – a metoda ta dla wielu układów zupełnie zawodzi. Innymi słowy, konfiguracja elektronowa jest parametrem modelu RHF, a nie jakąś obserwowalną strukturą.

Konwencja zapisu konfiguracji

Konfigurację zapisuje się wg pewnej konwencji. Zapis ten może wyglądać na przykład tak:

neon : 1s22s22p6

lub w zapisie "klatkowym":

Liczby występujące przed literami oznaczają numery kolejnych powłok elektronowych . Ich numeracja zaczyna się od powłoki najbliższej jądra i rośnie wraz z oddalaniem się od niego. Małe litery ("s", "p", "d" i "f") oznaczają rodzaje typów orbitali, zaś górne indeksy liczbowe oznaczają liczbę elektronów znajdujących się na danym poziomie orbitalnym, w danym typie orbitalu.

Dla uproszczenia podaje się często zapis skrócony. Np.

węgiel : hel + 2s22p2

lub upraszczając:

C: [He]2s22p2

gdzie hel [He] to konfiguracja elektronowa helu (tzw. rdzeń helowy), do której dodane są kolejne elektrony. Zapis "klatkowy" przybiera teraz postać

Ogólne zasady ustalania konfiguracji

Elektrony zajmują kolejne orbitale na kolejnych powłokach tak aby atom jako całość posiadał jak najniższą energię. W przypadku pierwiastków z grup głównych układu okresowego teoretyczne obliczenie energii elektronów na poszczególnych orbitalach jest stosunkowo proste. Dlatego można tu podać ogólne reguły zapełniania kolejnych orbitali, dzięki której znając liczbę atomową danego pierwiastka można łatwo samemu ustalić jego konfigurację.

Reguły te to:

  • najpierw zapełnieniu ulegają orbitale "s", potem "p", potem "d" i na końcu "f".
  • orbitale z wyższych warstw są zapełniane dopiero po całkowitym zapełnieniu warstw niższych.
  • na orbitalach s mogą być tylko 2 elektrony, na p 6, na d 10 i na f 14
  • w pierwszej powłoce jest tylko orbital s, w drugiej są orbitale s i p, w trzeciej s, p i d i w końcu w czwartej i piątej pojawiają się jeszcze orbitale f.

Warunki pisania konfiguracji elektronowej: reguła Hunda - elektrony w stanie stacjonarnym rozmieszczane są w podpowłokach i powłokach, zaczynając od tych o najniższej energii.

W przypadku ciężkich metali z grup pobocznych oraz lantanowców reguły te jednak zawodzą. Np. zdarza się tu, że przed pełnym obsadzeniem orbitali z powłoki drugiej, zaczynają już się zapełniać orbitale s i p powłoki trzeciej (tak zwana promocja elektronowa ).

Jest tak na przykład w przypadku palladu (promocja dwóch elektronów) – ostatnie orbitale powłok s i d nie zapełniają się według wzoru 5s24d8. Zamiast tego dwa elektrony z powłoki s "przeskakują" do powłoki d i tak zanika 5s2, którego wszystkie elektrony przechodzą do 4d8 i otrzymujemy 4d10.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Konfiguracja elektronowa":

Ryboza ...

Lantan La, 57Grupa, okres, blok - , 6, f Właściwości metaliczne lantanowiec Właściwości atomowe Masa atomowa 138,9055 u Promień atomowy 195 pm Promień walencyjny 169 Konfiguracja elektronowa [Xe]5d16s2Zapełnienie powłok 2, 8, 18, 18, 9, 2 Elektroujemność 1,10 ( Pauling )1,08 ( Allred ) Stopień utlenienia 3Właściwości kwasowe ...

Cez (IA) , 6, s Właściwości metaliczne metal alkaliczny Właściwości atomowe Masa atomowa 132,90545 u Promień atomowy 260 (obl. 298) pm Promień walencyjny 225 Konfiguracja elektronowa [Xe]6s1Zapełnienie powłok 2, 8, 18, 18, 8, 1 Elektroujemność 0,79 ( Pauling )0,86 ( Allred ) Stopień utlenienia 1Właściwości kwasowe ...

Ruten blok 8 (VIIIB) , 5, d Właściwości metaliczne metal przejściowy Właściwości atomowe Masa atomowa 101,07 u Promień atomowy 134 pm Promień walencyjny 126 pm Konfiguracja elektronowa [Kr]4d75s1Zapełnienie powłok 2, 8, 18, 15, 1 Elektroujemność 2,20 ( Pauling )1,42 ( Allred ) Stopień utlenienia 2, 3, 4, ...

Technet 5, d Właściwości metaliczne metal przejściowy Właściwości atomowe Masa atomowa 98 u Promień atomowy 135 (obl. 183) pm Promień walencyjny 156 pm Konfiguracja elektronowa [Kr]4d65s1Zapełnienie powłok 2, 8, 18, 14, 1 Elektroujemność 1,90 ( Pauling )1,36 ( Allred ) Stopień utlenienia 4, 7Właściwości kwasowe ...

Niob 5, d Właściwości metaliczne metal przejściowy Właściwości atomowe Masa atomowa 92,90638 u Promień atomowy 145 (obl. 198) pm Promień walencyjny 137 pm Konfiguracja elektronowa [Kr]4d45s1Zapełnienie powłok 2, 8, 18, 12, 1 Elektroujemność 1,60 ( Pauling )1,23 ( Allred ) Stopień utlenienia 3, 5Właściwości kwasowe ...

Cyrkon (pierwiastek) 5, d Właściwości metaliczne metal przejściowy Właściwości atomowe Masa atomowa 91,224 u Promień atomowy 155 (obl. 206) pm Promień walencyjny 148 pm Konfiguracja elektronowa [Kr]4d25s2Zapełnienie powłok 2, 8, 18, 10, 2 Elektroujemność 1,33 ( Pauling )1,22 ( Allred ) Stopień utlenienia 4Właściwości kwasowe tlenków amfoteryczne Właściwości ...

Itr 5, d Właściwości metaliczne metal przejściowy Właściwości atomowe Masa atomowa 88,90585 u Promień atomowy 180 (obl. 212) pm Promień walencyjny 162 pm Konfiguracja elektronowa [Kr]4d15s2Zapełnienie powłok 2, 8, 18, 9, 2 Elektroujemność 1,22 ( Pauling )1,11 ( Allred ) Stopień utlenienia 3Właściwości kwasowe tlenków słabo ...

Tytan (pierwiastek) przejściowy Właściwości atomowe Masa atomowa 47,867 u Promień atomowy 140 (obl. 176) pm Promień walencyjny 136 pm Promień van der Waalsa bd Konfiguracja elektronowa [ Ar ]3d24s2Zapełnienie powłok 2, 8, 10, 2 Elektroujemność 1,54 ( Pauling )1,32 ( Allred ) Stopień utlenienia 4Właściwości kwasowe tlenków amfoteryczne Właściwości fizyczne Stan ...

Skand przejściowy Właściwości atomowe Masa atomowa 44,95591 u Promień atomowy 160 (obl. 184) pm Promień walencyjny 144 pm Promień van der Waalsa bd Konfiguracja elektronowa [ Ar ]3d14s2Zapełnienie powłok 2, 8, 9, 2 Elektroujemność 1,36 ( Pauling )1,20 ( Allred ) Stopień utlenienia 3Właściwości kwasowe tlenków słabo zasadowe Właściwości ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Konfiguracja elektronowa":

232 Kultura i nauka w latach 1945 ? 2003 (plansza 19) ...

Układ okresowy pierwiastków (plansza 12) ...

Pierwiastki bloku p (plansza 22) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie