Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Kongres (Świadkowie Jehowy)

Kongres (Świadkowie Jehowy)

Świadkowie Jehowy na kongresach (zgromadzeniach) spotykają się również na stadionach (na zdjęciu: zgromadzeni na stadionie w Portugalii)
Artykuł z serii
Świadkowie Jehowy
Dzieje
Geneza
Chrześcijaństwo · Restoracjonizm
Historia
Badacze Pisma Świętego
Wierzenia i praktyki
Nauki

Imię Boże · Antytrynitaryzm · Dni ostatnie
· Armagedon · Odstępstwo
Królestwo Boże · Zbawienie · Dusza

Zebrania

Sala Królestwa · Sala Zgromadzeń
Pieśni Królestwa · Modlitwa
Wykład publiczny · Studium Strażnicy
Teokratyczna szkoła służby kaznodziejskiej
Zebranie służby · Zborowe studium Biblii

Szczególne wydarzenia
Kongres · Chrzest
Pamiątka śmierci Jezusa Chrystusa
Organizacja i działalność
Struktura organizacyjna
Ciało Kierownicze · Towarzystwo Strażnica
Starszy zboru · Sługa pomocniczy
Betel · Zbór · Głosiciel · Pionier · Szkoła Gilead
Służba Informacji o Szpitalach
Publikacje
Strażnica · Przebudźcie się!
Nasza Służba Królestwa
Biblia w Przekładzie Nowego Świata
Prezesi Towarzystwa Strażnica
C. T. Russell · J. F. Rutherford
N. H. Knorr · F.W. Franz · M. G. Henschel
D. A. Adams · M. H. Larson
Na kongresach odbywają się również chrzest przez całkowite zanurzenie nowych wyznawców. Na zdjęciu: Chrzest na Zgromadzeniu Okręgowym Świadków Jehowy w Szczecinie
Hasło kongresowe (Czuwajcie! po włosku , 2009)
Dramat biblijny na kongresie w 2010 roku ( Silkeborg , Dania )
Tablica informacyjna z hasłem kongresowym (Poznań, 2009)

Kongresy (inaczej Zgromadzenia) – doroczne zjazdy w religii Świadków Jehowy trwające od jednego do trzech, czterech dni. Odbywają się na wynajętych stadionach, w halach oraz w Salach Zgromadzeń Świadków Jehowy.

Podaje się na nich objaśniania tematów biblijnych w formie wykładów , wywiadów, słuchowisk i scenek, przedstawia się również dramat kostiumowy (z wybranej relacji biblijnej ), ogłasza wydanie nowych publikacji oraz urządza się dla nowych członków chrzest (przez całkowite zanurzenie). Kilkakrotnie zgromadzeni śpiewają pieśni i uczestniczą w modlitwie. Cały program – jednolity na całym świecie – przygotowuje tzw. Ciało Kierownicze . Zgromadzeni korzystają z Biblii , z wydrukowanego programu zgromadzenia i innych publikacji.

Wcześniej uczestnicy otrzymują w swoich lokalnych zborach specjalną plakietkę (z tytułem zgromadzenia i miejscem na wpisanie nazwiska i swojego macierzystego zboru), którą noszą przez cały czas trwania kongresu (a nawet od chwili wyjścia z domu czy kwatery). Wstęp na wszystkie sesje jest wolny i nie zbiera się żadnych pieniędzy. Są natomiast umieszczone skrzynki na dobrowolne datki. Na niektórych zgromadzeniach program tłumaczy się lub przeprowadza się w innych językach (np. w Polsce na polski język migowy , jednak obecnie program przedstawia się często na zgromadzeniach tylko w języku migowym, organizowanych dla osób niesłyszących i tłumaczy. W Polsce przeprowadza się zgromadzenia również w języku angielskim, ormiańskim, rosyjskim).

Wszystkie czynności związane z przygotowaniem i przebiegiem zgromadzenia wykonują nieodpłatnie ochotnicy prowadząc wolontariat w takich działach, jak np.: biuro zgromadzenia, służba porządkowa, służba ochotnicza, służba medyczna "pierwsza pomoc", dział literatury, dział informacji, dział zakwaterowania, dział nagłośnienia i innych.

Spis treści

Historia

W takich zgromadzeniach wierni uczestniczą od 1886 roku, kiedy to w Pittsburghu w USA rozpoczęto ich urządzanie. Początkowo nazywały się zjazdami lub konwencjami. W 1891 roku w Allegheny w USA odbył się tzw. 'zjazd wiernych' w dniach 7 do 14 kwietnia. W 1892 roku przybyło ok. 400 osób. Od roku 1898 zgromadzenia zaczęto organizować w różnych miejscach (początkowo tylko w Ameryce Północnej, a potem na całym świecie). W roku 1958 odbył się największy w historii kongres międzynarodowy w jednym mieście (Nowy Jork), gdzie na dwóch stadionach zebrało się 253 922 osoby (ochrzczono 7136 nowych członków), sesje odbywały się w 21 językach. W 1963 roku zorganizowano tzw. "kongres okołoziemski". Jego program przedstawiono najpierw w USA (w Milwaukee , stan Wisconsin ), następnie w czterech miastach Europy, później na Bliskim Wschodzie , następnie przeniósł się na Daleki Wschód , po odbyciu kongresu w Australii i na kilku wyspach Oceanii , przeniósł się z powrotem na kontynent północnoamerykański. Grupa 583 delegatów z 20 państw odbyła podróż dookoła świata, zatrzymując się po kolei we wszystkich krajach, w których odbywał się kongres. Wszystkie wydatki pokrywali sami. Co jakiś czas urządza się tak zwane kongresy międzynarodowe, na które przybywają delegaci z różnych krajów[1].

Kongresy (zgromadzenia okręgowe i międzynarodowe)

Zgromadzenie okręgowe Saloniki , Grecja (2008)

Na corocznych zgromadzeniach (zazwyczaj w okresie letnim) spotyka się tzw. okręg czyli kilka obwodów (na każdy obwód składa się ok. 20 zborów). Przybywają Świadkowie Jehowy oraz osoby postronne (zapraszane w czasie ogólnoświatowej kampanii informacyjnej, prowadzonej za pośrednictwem wręczania wydrukowanych zaproszeń na dane zgromadzenie). Liczba obecnych waha się od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy. W Polsce odbywają się na wynajętych stadionach, halach sportowych oraz w Centrum Kongresowym Świadków Jehowy w Sosnowcu (dla obszaru Śląska i zachodniej Małopolski).

Lista zgromadzeń okręgowych i kongresów międzynarodowych, z hasłami spotkań

"Trwaj przy Jehowie!" (2010)

Kongres okręgowy Trwaj przy Jehowie! w Poznaniu w 2010 r.

"Czuwajcie!" (2009)

Przed rozpoczęciem programu kongresu w Poznaniu (2009)
Zgromadzenie w Turynie (2009)
 • Polska: 16-19 lipca zgromadzenie międzynarodowe w Poznaniu [8], na którym było 20 133 obecnych z dziesięciu krajów. 15 zgromadzeń (w tym jedno w polskim j. migowym) w 13 miastach kraju. Ogółem przybyły na nie 146 263 osoby, ochrzczono 1209 osób.
 • Świat: W dniach 2-5 lipca odbył się w Berlinie kongres międzynarodowy, na który przybyło ponad 47 tys. obecnych. W dniach 30 lipca – 2 sierpnia odbył się kongres międzynarodowy w Paryżu (ok. 60 tys. obecnych). Na tych kongresach obecna była ok. czterotysięczna delegacja z Polski[9]. Pozostałe kongresy międzynarodowe odbyły się m.in. w Wiedniu (ponad 40 tys. obecnych), Rzymie (ponad 70 tys. obecnych), Turynie , Genui i Bari . Na świecie kongresy międzynarodowe odbyły się w 33 miastach w 16 różnych krajach, pozostałe kongresy w 155 krajach.
 • Publikacje: Składajmy dokładne świadectwo o Królestwie Bożym ", śpiewnik Śpiewajmy Jehowie , Jakie orędzie zawiera Biblia? , Cudowne dzieła stwórcze ukazują chwałę Boga (film).
 • Dramat: Twój brat był martwy, a ożył.
 • Słuchowiska: "Póki nie skonam, nie wyrzeknę się swej nieskazitelności!" ( Hi 1 i 2 rozdz.; Dn 6 rozdz.) oraz "Twój brat był martwy, a ożył" ( Łk 15:11-32); Śpiewajcie Jehowie – fragmenty nagrań wokalnych.
 • Wykład publiczny: Jak przeżyć koniec świata?
 • Kongresy poprzedziła trzytygodniowa ogólnoświatowa kampania informacyjna – trzecia tego rodzaju – polegająca na rozpowszechnianiu specjalnych zaproszeń na zgromadzenia zorganizowane w 155 krajach.

"Kierowani duchem Bożym" (2008)

Mówca na zgromadzeniu w Szczecinie , 2008
 • Polska: 24 zgromadzenia (w tym jedno w polskim języku migowym)
 • Publikacje: Pytania młodych ludzi. Praktyczne odpowiedzi tom 2; " Trwajcie w miłości Bożej "
 • Dramat: Nie utrać "miłości, którą przejawiałeś pierwotnie"
 • Słuchowisko: Stańcie się słuchaczami i wykonawcami Słowa Bożego ( Łk 4 i 1Kl 17:8-24)
 • Wykład publiczny: Zaznawaj błogosławieństw dzięki Królowi kierowanemu duchem Bożym.

"Naśladuj Chrystusa" (2007)

 • Polska: 22 zgromadzenia.
 • Świat: na 3200 zgromadzeniach zebrało się ponad 12 milionów osób, np. na kongresie w Moskwie – 29 040 obecnych a 655 zostało ochrzczonych.
 • Publikacje: Bądź moim naśladowcą
 • Dramat: Przyodziejcie się w uniżenie umysłu.
 • Słuchowisko: Słowo Boże jest żywe i oddziałuje z mocą ( Mt 4 i 5 rozdział)
 • Wykład publiczny: Kim są prawdziwi naśladowcy Chrystusa?.
 • Kongresy poprzedziła trzytygodniowa ogólnoświatowa kampania informacyjna – druga tego rodzaju – polegająca na rozpowszechnianiu specjalnych zaproszeń na zgromadzenia zorganizowane w 155 krajach.

"Wyzwolenie jest blisko" (2006)

 • Polska: międzynarodowy w Chorzowie (program w całości w językach: polskim, rosyjskim, ukraińskim i polskim języku migowym), Poznaniu (program w językach: polskim i fińskim) i Warszawie .
 • Świat: międzynarodowy w Niemczech : w Lipsku (program przedstawiany w językach niemieckim, tureckim i chińskim; delegacja z Polski ), w Dortmundzie (program wygłoszono w językach: niemieckim, arabskim, farsi, hiszpańskim, portugalskim i rosyjskim), we Frankfurcie (program w językach: niemieckim, angielskim, francuskim i serbsko-chorwackim), w Hamburgu (program w językach: niemieckim, duńskim, holenderskim, szwedzkim i tamilskim), w Monachium (program w językach: niemieckim, greckim, niemieckim języku migowym i włoskim); w Pradze (program w językach: czeskim, czeskim języku migowym, angielskim i rosyjskim); w Bratysławie (program w językach: słowackim, angielskim, węgierskim i słowackim języku migowym.

Kongresy poprzedziła trzytygodniowa ogólnoświatowa kampania informacyjna – pierwsza tego rodzaju – polegająca na rozpowszechnianiu specjalnych zaproszeń na zgromadzenia zorganizowane w 155 krajach[10][11][12][13][14][15]. Inne zgromadzenia: np w Moskwie – 23 537 obecnych.

 • Publikacje: Stale pamiętaj o dniu Jehowy
 • Dramat: Czyjej władzy się podporządkujesz?
 • Wykład publiczny: Wyzwolenie dzięki Królestwu Bożemu jest blisko!.

"Posłuszni Bogu" (2005)

" Czego naprawdę uczy Biblia? " – ogłoszenie wydania tego podręcznika nastąpiło na zgromadzeniu w 2005 r.
 • Polska: 22 zgromadzenia
 • Świat: Na całym świecie odbyło się 2981 zgromadzeń[16].
 • Publikacje: Czego naprawdę uczy Biblia? , Kres wszelkich cierpień już bliski!
 • Dramat: Dąż do celów, które przysparzają czci Bogu
 • Wykład publiczny: Komu powinniśmy być posłuszni?.

"Chodź z Bogiem" (2004)

"Oddajcie chwałę Bogu" (2003)

"Gorliwi głosiciele Królestwa" (2002)

Podręcznik Odnoś pożytek z teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej – ogłoszenie wydania na kongresie w 2001 roku

"Nauczyciele słowa Bożego" (2001)

"Wykonawcy słowa Bożego" (2000)

"Prorocze słowo Boże" (1999)

"Boża droga życia" (1998)

"Wiara w słowo Boże" (1997)

"Posłańcy pokoju" (1996)

"Rozradowani chwalcy Boga" (1995)

"Bojaźń Boża" (1994)

"Pouczani przez Boga" (1993)

Zgromadzenie międzynarodowe w Kijowie na Ukrainie w 1993 roku.
Książka Świadkowie Jehowy - głosiciele Królestwa Bożego wydana na kongresie w 1993 roku

"Nosiciele światła" (1992)

"Lud miłujący wolność (1991)

 • Polska: 12 zgromadzeń.
 • Świat: m.in. kongresy międzynarodowe w Pradze (74 587 osób, delegacje z 39 krajów, program w j. czeskim, słowackim, polskim i niemieckim), w Budapeszcie (40 601 obecnych, delegacje z 35 krajów, program w j. węgierskim, polskim i niemieckim i częściowo na 9 innych języków. Po zgromadzeniu, ówczesny prezydent Węgier Árpád Göncz , zaprosił do siebie Świadków Jehowy z którymi za rządów komunistów, siedział w więzieniu.) i w Zagrzebiu (14 684 obecnych, delegaci z 15 krajów, program w j. serbsko-chorwackim, słoweńskim i włoskim) – w tych kongresach brało udział przeszło 22 tysiące delegatów z Polski. Inne zgromadzenia m.in. w ZSRR – 7 kongresów ( Usole Sybirskie : 4,2 tysiąca obecnych; Ałmaty : 6,8 tysięcy; Odessa : 12 tysięcy; Czerniowce : 14 tysięcy; Kijów : 14,6 tysiąca; Lwów : 17,5 tysiąca; Tallinn : 4,8 tysiąca oraz w Bukareszcie : 15 tysięcy obecnych i w Salonikach w Grecji, gdzie uczestniczyło 342 delegatów z Bułgarii . Pierwsze kongresy w Togo po zniesieniu zakazu działalności Świadków Jehowy zgromadzonych aż 25 467 osób na 6443 Świadków Jehowy mieszkających w tym kraju[22]. .
 • Publikacje: Największy ze wszystkich ludzi , Duchy zmarłych — czy mogą pomagać albo szkodzić? Czy naprawdę istnieją?
 • Dramat: Wyzwoleni do popierania prawdziwego wielbienia.
 • Wykład publiczny: Witajmy Boży, nowy świat – świat wolności!.

"Czysta mowa" (1990)

 • Polska: Na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie, oprócz Polaków, było obecnych ponad 17 tysięcy delegatów za wschodniej granicy[23][24]. Oprócz tego odbyło się w Polsce 10 innych zgromadzeń.
 • Świat: m.in. kongres międzynarodowy w Berlinie (ponad 44 tysiące obecnych, delegacje z 65 krajów, w tym 4500 z Polski), São Paulo w Brazylii (134 406 osób), na Filipinach , na Tajwanie i w Tajlandii .
 • Publikacje: Człowiek poszukuje Boga , Jak krew może ocalić twoje życie?, Kto nam pomoże rozwiązać nasze problemy.
 • Dramaty: Gorliwe spełnianie woli Bożej ,Stawiajmy czoło podstępnym działaniom Diabła.
 • Wykład publiczny: Zjednoczeni przez czystą mowę.

"Prawdziwa pobożność" (1989)

 • Polska: kongresy międzynarodowe w Polsce: w dniach 4 – 6 sierpnia w Chorzowie zgromadziło się 65 710 obecnych i 2663 ochrzczono , w dniach 4 – 6 sierpnia w Poznaniu zgromadziło się 40 442 obecnych i 1525 ochrzczono , w dniach 11 – 13 sierpnia w Warszawie zgromadziło się 60 366 obecnych i 1905 ochrzczono – razem 166 518 obecnych i 6093 ochrzczonych. Delegaci przybyli z 37 krajów. Niektóre punkty programu tłumaczono na 16 języków[25].
 • Publikacje: Pytania młodych ludzi. Praktyczne odpowiedzi (tom 1), Biblia - słowo Boże czy ludzkie? , Czy wierzyć w Trójcę?.
 • Dramat: Podporządkujcie się Jehowie.
 • Wykład publiczny: Zbliża się wyzwolenie ludzi prawdziwie pobożnych!.
Wnikliwe poznawanie Pism – ogłoszenie wydania na kongresie w 1988 roku

"Sprawiedliwość Boża" (1988)

 • Polska: 12 zgromadzeń
 • Świat: kongres międzynarodowy w Montrealu w Kanadzie, (45 tysięcy obecnych, program w językach: angielskim, arabskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, portugalskim i włoskim). Na 125 zgromadzeń w USA i Kanadzie przybyło ogółem 1 440 932 obecnych i 19 878 ochrzczono[26].
 • Publikacje: Wspaniały finał Objawienia bliski! oraz leksykonu biblijnego Wnikliwe poznawanie Pism .
 • Dramaty: Naznaczeni do ocalenia i Sądy Jehowy nad urągającymi prawu.
 • Wykład publiczny: "Sprawiedliwość dla wszystkich przez sędziego, którego wyznaczył Bóg".

"Zaufaj Jehowie" (1987)

"Pokój Boży" (1986)

Podręcznik Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wydany na kongresie w 1985 roku

"Lud zachowujący prawość" (1985)

"Rozwój Królestwa" (1984)

"Jedność dzięki Królestwu" (1983)

 • Polska: pierwsze zgromadzenia na kilku stadionach w kraju, na które przybyli delegacje z krajów Europy Zachodniej oraz z ówczesnej Czechosłowacji.
 • Publikacje: Zjednoczeni w oddawaniu czci jedynemu prawdziwemu Bogu , Świadkowie Jehowa a szkoła , Wiadomości Królestwa nr 32: Jedność i szczęście w rodzinie — jak to osiągnąć?, Dobra nowina dla wszystkich narodów , Melodie Królestwa nr 4.
 • Dramaty: Jednomyślnie wykonamy dzieło Boże pomimo sprzeciwu, Zachowywanie jedności w gronie rodzinnym.
 • Wykład publiczny: Gdzie znaleźć jedność w świecie rozdartym przez konflikty?

"Prawda o Królestwie" (1982)

"Lojalność wobec Królestwa" (1981)

 • Polska: 5 lipca 5751 słuchaczy zgromadziło się w Gdańsku oraz zgromadzenie w hali w Skawinie i innych miejscach (konwencje leśne).
 • Świat: 5 tys. delegatów z Polski uczestniczyło w kongresie na stadionie w Wiedniu . W USA, 237 miejsc kongresowych i 1 024 126 uczestników. Na całym świecie obecnych było 3 028 796 osób, a chrztu udzielono 33 627 osobom.
 • Publikacje: Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata (wyd. zrewid.), Przyjdź Królestwo Twoje.
 • Dramaty: Jehowa nagradza swoich lojalnych, Wystrzegaj się buntowniczej mowy.

"Miłość Boża" (1980)

 • Polska: jednodniowe tzw. konwencje leśne – organizowane głównie na polanach leśnych, ze względu na działalność podziemną (po zdelegalizowaniu przez władze w 1950 roku)
 • Świat: m.in. 2 tys. delegatów z Polski uczestniczyło w kongresie w Wiedniu. W USA zgromadzonych było 1 024 126 osób, a ochrzczonych 9617. W Peru na 10 zgromadzeniach obecnych było ponad 40 tysięcy osób (a tylko 13 tys. było w tym czasie w tym kraju Świadkami Jehowy). W Kostaryce – prawie 12 tysięcy osób (a liczba Świadków Jehowy w tym kraju wynosiła wówczas tylko 5718).
 • Publikacje: Jak znaleźć prawdziwe szczęście , Ścieżka prawdy Bożej wiodąca do wyzwolenia
 • Dramaty: Jehowa będzie strzegł drogi lojalnych, Nie lekceważ rzeczy świętych, Nie wy będziecie walczyć, tylko Bóg.

"Żywa nadzieja" (1979)

 • Polska: jednodniowe tzw. konwencje leśne
 • Świat: niektóre z miejsc kongresowych: USA – 93 zgromadzenia i 982 585 obecnych, Izrael – 350 osób, Meksyk – 244 340 uczestników.
 • Publikacje: Komentarz do Listu Jakuba, Obierz najlepszą drogę życiową.
 • Dramaty: Co wybierasz?, Czy możesz pomóc w potrzebie chłopcu, który nie ma ojca?, Przemieńcie się przez przeobrażenie umysłu.

"Zwycięska wiara" (1978)

 • Polska: jednodniowe tzw. konwencje leśne.
 • Świat: 114 kongresów międzynarodowych. Zgromadzenia trwały od 4 października 1978 do 28 stycznia 1979. W krajach anglojęzycznych, każdy Świadek Jehowy otrzymał specjalnie na ten kongres, torbę z napisem Międzynarodowy Zjazd Świadków Jehowy – 1978. Torba zawierała pełne wyposażenie do służby kaznodziejskiej, w piątkowe przedpołudnie wszyscy spędzili na zapraszaniu mieszkańców miast kongresowych na program, który rozpoczynał się tego dnia popołudniu. Niektóre miasta kongresowe: Mediolan – 45 880 obecnych, Rzym – 65 440 osób, Waszyngton – ok. 52 tysiące (w tym nieoficjalna grupa z Polski), Montreal w Kanadzie ponad 80 tysięcy zgromadzonych, w Niemczech ( Monachium i Düsseldorf 108 745 obecnych, Gwadelupa , Osaka , Martynika ( Fort-de-France ). Na zgromadzeniu w Aucklandzie na Nowej Zelandii, obecni byli Świadkowie Jehowy z Wysp Cooka , którzy dotarli na koszt ich nowozelandzkich współwyznawców.
 • Publikacje: Mój zbiór opowieści biblijnych , Droga do szczęścia w życiu rodzinnym , "Wieczyste zamierzenie" Boże odnosi teraz triumf dla dobra człowieka, Świadkowie Jehowy w dwudziestym wieku .
 • Dramaty: Biblijna ozdoba chrześcijanek, Do kogo należysz?, Młodzi – jaki macie cel w życiu?, Nie oglądaj się za siebie i nie zatrzymuj się.

"Rozradowani pracownicy" (1977)

 • Polska: jednodniowe tzw. konwencje leśne
 • Świat: prawie 2 miliony obecnych na świecie.
 • Publikacje: Świadkowie a kwestia krwi, Nadchodzący rząd ogólnoświatowy – Królestwo Boże, A jednak życie ma sens.
 • Dramaty: Bóg jest niedaleko od każdego z nas, Czy służysz Bogu całą duszą?, Imię Jehowy ma być rozsławione po całej ziemi.

"Święta służba" (1976)

 • Polska: jednodniowe tzw. konwencje leśne
 • Świat: zgromadzenia w 96 krajach, udział wzięło ponad 3,36 mln osób.
 • Publikacje: Twoja młodość – korzystaj z niej jak najlepiej, Duch Święty – siła wspierająca bliski nowy porządek, Dobra nowina, która cię ma uszczęśliwić[27][28].
 • Dramaty: Czy jesteś przykładem dla trzody?, Czy przylgnąłeś całym sercem do wielbienia Jehowy? Czy trzymasz się z dala od świata?, Przodujcie w okazywaniu szacunku, Zachowanie prawości aż do końca[29].

"Boskie zwierzchnictwo" (1975)

 • Polska: jednodniowe tzw. konwencje leśne
 • Świat: zgromadzenia międzynarodowe w Grecji ( Ateny ) – 19 211 osób, ( Saloniki – 10 124 zgromadzonych)[30][31]. W USA w Cleveland – 57 027 osób[32].
 • Publikacje: Wybawienie człowieka od udręki świata jest bliskie!
 • Dramaty: Nie wsprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi, Prawe i czyste przyzwyczajenia – niezbędne w życiu dziecka, Zachowujcie trzeźwą rozwagę i nadal budujcie z większym Noem, Żeby nie wyrażano się obelżywie o Słowie Bożym.

"Boskie zamierzenie"(1974)

 • Polska: jednodniowe tzw. konwencje leśne
 • Świat: Pierwsze zgromadzenie po uchyleniu zakazu działalności w Portugalii, w Porto zebrało się ponad 36 tysięcy osób. W USA urządzono 69 czterodniowych zgromadzeń, na których obecnych było 891 819 osób, a ochrzczono 22 760 osób.
 • Publikacje: Czy na tym życiu wszystko się kończy?, Wieczyste zamierzenie Boże odnosi teraz triumf dla dobra człowieka.
 • Dramaty: Kto jest dla ciebie autorytetem?, Wypróbowana wartość naszej wiary przyczyną sławy i czci, Zachowuj niezłomną wiarę, nie odstępując od Jehowy.

"Boskie zwycięstwo"(1973)

"Panowanie Boskie" (1972)

"Imię Boże" (1971)

Pomoc do zrozumienia Biblii . (Jednotomowa edycja z 1971 roku wydana na zgromadzeniu "Imię Boże".)

"Ludzie dobrej woli" (1970)

 • Polska: jednodniowe tzw. konwencje leśne
 • Świat: kongres międznynarodowy w Lagos ( Nigeria ): 121 128 obecnych, 3775 ochrzczonych. Program przedstawiono tam jednocześnie na 17 języków. W samych tylko USA na 33 zgromadzeniach, było obecnych 523 799 osób, a ochrzczono 10 527 osób.
 • Publikacje: Uratowanie rodu ludzkiego za sprawą Królestwa Bożego, Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata (wyd. zrewidowane),
 • Dramaty: Kto potrzebuje twej pomocy?, Miłość jest doskonałą więzią jedności.

"Pokój na ziemi" (1969)

 • Polska: jednodniowe tzw. konwencje leśne
 • Świat: kongresy międzynarodowe: Atlanta, Nowy Jork, Los Angeles, Chicago, Pomona i Kansas City w USA oraz Vancover w Kanadzie, a także w Colombes ok. Paryża delegacje z 78 krajów – 47 480 obecnych, sesje po: francusku, portugalsku, angielsku, polsku (600 osób), ochrzczono 3619 osób; Londyn – delegacje z 63 krajów, 82 416 obecnych, 2215 ochrzczonych; Kopenhaga – 42 073 osoby, 1407 ochrzczonych, program przedstawiono w językach: duńskim, finlandzkim, norweskim i szwedzkim (częściowo po angielsku i islandzku); Rzym i Norymberga – 150 645 osób, ochrzczono 5095 osób, delegaci z 78 krajów, sesje po: niemiecku, chorwacku, grecku, holendersku i turecku, 40 specjalnych pociągów przywiozło ok. 48 tysięcy uczestników, w czasie przerwy w stołówkach-namiotach w ciągu godziny obsłużono 65 tysięcy osób); Seul, Tokio, Tajpej, Manila, Port Moresby, Melbourne, Auckland, Suva, Honolulu i w mieście Meksyk.
 • Publikacje: Pomoc do zrozumienia Biblii (od A do Exodus); Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa .
 • Dramaty: Ciernie i sidła na drodze szukających niezależności, Czy nie jesteś nowożytnym Jonaszem?, Nadzorcy, działajcie po męsku!, Niech nikt młodości twej nie lekceważy, Nie rozmijaj się z celem wyzwolenia, które sprawił Jehowa, Okaż szacunek dla nominacji Jehowy, Wzmacniaj się, aby zachować prawość[34].
 • Wykład publiczny: "Nadchodzące tysiąclecie pokoju"

"Dobra nowina dla wszystkich narodów" (1968)

 • Polska: pierwsze jedniodniowe zgromadzenia w lasach, tzw. konwencje leśne, każde liczące do ok. 300 osób.
 • Publikacje: Prawda, która prowadzi do życia wiecznego (117 języków, 107 milionów egzemplarzy).
 • Dramaty: Co młodzież robi w służbie Bożej?, Czy stawiasz siebie do dyspozycji?, Droga Jehowy – drogą zwycięstwa, Jak korzystasz ze swego życia?

"Dzieło czynienia uczniów" (1967)

 • Publikacje: Naucz się czytać i pisać, Ocalenie wielkiej rzeszy ludzi z Armagedonu, Czy człowiek powstał w wyniku ewolucji, czy stwarzania?, "Słowo Twoje jest pochodnią dla nóg moich", Wykwalifikowani do służby kaznodziejskiej.
 • Dramaty: Dostosujmy swe życie do wieczystych zasad Bożych, Opuszczenie miasta ucieczki grozi utratą życia.

"Synowie Boży – synami wolności" (1966)

"Słowo prawdy" (1965)

 • Świat: kongres międzynarodowy w Dublinie w Irlandii .
 • Publikacje: Rząd światowy Księcia Pokoju, "Ta dobra nowina o Królestwie" (wyd. zrewid.), Sprawy, w których u Boga kłamstwo jest niemożliwe, "Upewniajcie się o wszystkich rzeczach; mocno trzymajcie się tego, co szlachetne".

"Owoce ducha" (1964)

 • Publikacje: Pokój ludziom dobrej woli” czy Armagedon?

"Wiecznotrwała dobra nowina" (1963)

 • Świat: Jedyny międzynarodowy kongres okołoziemski, grupa 583 delegatów z 20 państw przenosiła się razem z nim do 27 miast kongresowych (z USA do Europy, potem kolejno na Bliski i Daleki Wschód, Australii i Oceanii i znowu do USA – 457 977 uczestników). Powzięto specjalną rezolucję. W tym zgromadzeniu wzieło udział ponad 580 tysięcy delegatów z 161 krajów.
 • Publikacje: podręcznik do Teokratycznej Szkoły Służby Kaznodziejskiej Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne [37], Gdy Bóg będzie Królem nad całą ziemią, Żyć w nadziei na sprawiedliwy nowy świat, "Upadł Babilon Wielki!" Panuje Królestwo Boże!.

"Odważni słudzy" (1962)

Kongres w Amsterdamie (1961)
 • Publikacje: Nabierzcie odwagi — Królestwo Boże jest blisko!, "Słowo" — kogo miał na myśli apostoł Jan?.

"Zjednoczeni wielbiciele" (1961)

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata – ogłoszenie wydania jednotomowego nastąpiło na zgromadzeniu w 1961 r.
 • Publikacje: Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata (wydanie jednotomowe), Skorowidz do publikacji Towarzystwa Strażnica 1930-1960, "Niech będzie uświęcone twoje imię", Gdy wszystkie narody zjednoczą się pod panowaniem Królestwa Bożego, Krew, medycyna a prawo Boże, Szkice kazań.

"Lud zabiegający o pokój" (1960)

 • Publikacje: Bezpieczeństwo podczas "wojny wielkiego dnia Boga Wszechmocnego", Głoszenie i nauczanie w pokoju i jedności.

"Czuwający słudzy" (1959)

 • Świat: m.in. zgromadzenia w Belgii (Bruksela), w Ghanie, w Liberii, w Zambii.
 • Publikacje: Gdy Bóg mówi wszystkim narodom pokój, "Oto wszystko nowym czynię", Świadkowie Jehowy w zamierzeniu Bożym.

" Wola Boża " (1958)

 • Świat: Największy kongres w jednym mieście. Na dwóch stadionach w Nowym Jorku zebrało się 258 922 delegatów ze 123 krajów (7136 nowo ochrzczonych). Na całym świecie zorganizowano w owym roku 91 zgromadzeń, w których uczestniczyło ogólem 562 955 osób, a 17 774 osób zostało ochrzczonych.
 • Publikacje: Bądź wola Twoja na ziemi , Od raju utraconego do raju odzyskanego, Naucz się czytać i pisać , Wytyczne dla biur oddziałów Towarzystwa.

"Życiodajna mądrość" (1957)

 • Świat: mi.in. zgromadzenia w Mediolanie (Włochy), w Harper (Liberia) i na Tajwanie.
 • 'Publikacje: "Upewniajcie się o wszystkich rzeczach" (wyd. zrewid.),

Zgromadzenie Okręgowe (1956)

 • Świat: 199 zgromadzeń na świecie, 462 936 delegatów, którzy jednomyślnie poparli petycję skierowaną do Rady Ministrów ZSRR przeciwko bezprawnemu przetrzymywania Świadków Jehowy w 50 obozach pracy na terenie ZSRR[38]. Niektóre ze zgromadzeń m.in. w USA, na Alasce, w Argentynie, w Australii, na Fidżi ( Suva ), na Filipinach (Manila), w Indiach ( Bombaj , Kalkuta , Nowe Delhi ), w Japonii oraz na Tajwanie.

"Tryumfujące Królestwo" (1955)

 • Świat: kongresy międzynarodowe w ośmiu miastach Europy (w Norymberdze 107 423 obecnych). Delegaci z USA i Kanady wyruszyli do Europy dwoma wynajętymi statkami (każdy po 700 osób) i 42 samolotami czarterowymi. Grupa 17 729 osób zgromadziła się dodatkowo w Berlinie Zachodnim, w Waldbuhne, gdzie dotarli delegaci z ówczesnego NRD .
 • Publikacje: Możesz przeżyć Armagedon i wejść do Bożego nowego świata, Wykwalifikowani do służby kaznodziejskiej, Chrześcijaństwo czy chrystianizm — które z nich jest 'światłem świata"?, Co Pismo Święte mówi o "życiu pozagrobowym"?, Kazanie wspólnie w jedności, Zwycięstwo Królestwa Bożego nad światem bliskie.

Zgromadzenie okręgowe (1954)

 • Świat: Na całym świecie zorganizowano 80 zgromadzeń, w których uczestniczyło ogólem 427 057 osób, a 14 509 osób zostało ochrzczonych.
 • Publikacje: Ta dobra nowina o Królestwie

"Społeczeństwo nowego świata" (1953)

 • Świat: 125 tys. obecnych na ośmiodniowym zgromadzeniu na stadionie "Yankee" w Nowym Jorku. 19 lipca wyjątkowo podczas tego kongresu w tym mieście nastąpiło uroczyste rozdanie dyplomów i przydział terenu misjonarskiego absolwentów Szkoły Gilead . Inne miejsca kongresowe to m.in. Bombaj i Uppufara w Indiach, Norymberga i Berlin w Niemczech.
 • Publikacje: Nowe niebiosa i nowa ziemia, "Upewniajcie się o wszystkich rzeczach", Głoś słowo, Po Armagedonie — Boży nowy świat, Podstawa wierzenia w nowy świat.

"Przyjmy ku dojrzałości" (1952)

 • Świat: Na całym świecie zorganizowano 7o kongresów: 35 w USA, 11 w Kanadzie, 8 w Niemczech, 6 w Wielkiej Brytanii. Kongresy odbyły się również m.in. w ówczesnej Rodezji Północnej (dzisiejsza Zambia) w Kitwie – 20 tys. obecnych, a także w Bombaju w Indiach, w Izraelu , w Liberii i Johannesburgu.
 • Publikacje: "Niech Bóg będzie prawdziwy"(wyd. zrewid.), Drogą Bożą jest miłość, Wspólnie mieszkać w jedności

"Czyste wielbienie" (1951)

 • Świat: kongresy międzynarodowe: Londyn, Paryż i Frankfurt nad Menem oraz zgromadzenia m.in. w Rzymie, Lillehammer (Norwegia), Quezon City na Filipinach, w Portoryko , Roterdamie, Luksemburgu i w Waszyngtonie.
 • Publikacje: Co religia uczyniła dla ludzkości?, Czy religia sprosta kryzysowi świata?.

"Rozrost Teokracji" (1950)

 • Świat: kongres międzynarodowy w Nowym Jorku – 123 tys. obecnych (w tym 10 tysięcy delegatów z 67 krajów).
 • Publikacje: " Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata " (pierwszy tom), To znaczy życie wieczne, Czy możesz żyć na zawsze w szczęściu na ziemi?, Ewolucja przeciw nowemu światu, Obrona oraz prawne ugruntowywanie dobrej nowiny.

zgromadzenia okręgowe (1949)

 • Polska: m.in. w Piotrkowie Trybunalskim [39].
 • Publikacje: Królestwo — nadzieja całej ludzkości, Rady dla Świadków Jehowy o organizacji teokratycznej.

Zgromadzenia okręgowe (1948)

 • Polska: 25 – 27 lipca odbyła się konwencja w Poznaniu . Zgromadzenie odbyło się też w Lublinie .
 • Świat: m.in. zgromadzenia na Alasce, w Czechosłowacji, w Niemczech (Berlin i Kassel ), w Panamie ( Bocas del Toro ), w RPA (Johannesburg).
 • Publikacje: Historia Strażnicy, Nieprzemijający władca wszystkich narodów.
Znak fioletowego trójkąta, który nosili Świadkowie Jehowy w obozach koncentracyjnych od 1937 r. – jako plakietka kongresowa (Kraków, 1947 r.)

"Rozrost wszystkich narodów" (1947)

 • Polska: zjazd ogólnokrajowy w Krakowie , 7 tys. uczestników nosiło plakietki w kształcie fioletowego trójkąta, 476 ochrzczonych.
 • Świat: m.in. w Czechosłowacji, na Filipinach, we Francji, w Ghanie, w Nigerii i w Palestynie.
 • Publikacje: Radość dla wszystkiego ludu.

"Weselący się narody" (1946)

 • Polska: zgromadzenie w okolicach Lublina (1500 obecnych, 298 ochrzczonych). Zgromadzenie krajowe odbyło się we wrześniu w Katowicach (5600 osób)[40].
 • Świat: zgromadzenie międzynarodowe w Cleveland (USA) – 80 tys. osób, 302 delegatów z 32 krajów, sesje prowadzono w 20 językach, w Norymberdze (9 tys. osób w tym 3 tys. mieszkańców miasta) i w São Paulo. Inne zgromadzenia m.in.: Bukareszt (Arenale Romale) – 15 tys. obecnych, wśród nich prokurator generalny kraju i rumuński sekretarz ministra spraw wewnętrznych[41]., Praga, Magdeburg, Manilia, Johannesburg.
 • Publikacje: nowe czasopismo Przebudźcie się! , oraz nowe podręczniki: Wyposażony do wszelkiego dzieła dobrego Niech Bóg będzie prawdziwy , "Książę Pokoju", "Weselcie się, narody".

Teokratyczne zgromadzenia (1945)

 • Świat: pierwsze po II wojnie światowej w Europie (np. 5 sierpnia w Amsterdamie w Holandii – 4 tysiące obecnych). Inne miejsca zgromadzeń to m.in. Argentyna, Australia, Filipiny (w mieście Lingayen), Kuba, RPA i Wielka Brytania.
 • Publikacje: Teokratyczna pomoc dla głosicieli Królestwa, "Pokorni odziedziczą ziemię", "Wódz dla narodów".

"Zjednoczeni głosiciele" (1944)

 • Świat: zgromadzenie w Buffalo i w Pittsburghu w USA. Inne miejsca zgromadzeń to m.in. Brazylia, Ghana, Kuba, Wielka Brytania i Zimbabwe.
 • Publikacje: American Standard Version , Śpiewnik służby Królestwa , "Przybliżyło się Królestwo", Jeden świat, jeden rząd, "Królestwo Boże jest bliskie", Nadchodzące odrodzenie świata, Religia zbiera wicher.

"Wezwanie do czynu" (1943)

 • Publikacje: Kurs Służby Teokratycznej.

"Wolny naród" (1943)

 • Świat: ogłoszono wprowadzenie Kursu Służby Królestwa .
 • Publikacje: "Prawda was wyswobodzi", Przedstawianie "tej ewangelii Królestwa", Walka o wolność na domowym froncie, Wolność w Nowym Świecie, Wolność wyznania.

"Nowy świat" (1942)

 • Świat: 85 zjazdów na świecie (52 w USA, z których wiele połączono telefonicznie z głównym miastem kongresowym Cleveland, stan Ohio – 26 tys. obecnych), ogłoszono wprowadzenie współpracy w zborach (co sześć miesięcy) przez "sług dla braci" (obecnie " nadzorcy podróżujący "). Inne miejsca zgromadzeń to m.in. Sao Paulo w Brazylii, połączone telefonicznie z USA; Johanesburg, Zurych. W kluczowym przemówieniu "Pokój – czy może być trwały?" Nathan Knorr na podstawie proroctwa z Księgi Objawienia 17:8 wyjaśnił, że II wojna światowa nie przeobrazi się w bitwę pod Har-Magedon , ale że się skończy i na jakiś czas zapanuje pokój. Czas ten trzeba będzie wykorzystać na rozwinięcie działalności kaznodziejskiej Świadków Jehowy na całym świecie.
 • Publikacje: Nowy świat, Nadzieja — dla zmarłych, dla ocalałych — w sprawiedliwym świecie, Pokój — czy może być trwały?.

Teokratyczne zgromadzenia (1941)

 • Świat: w Saint Louis ( Missouri ) w USA spotyka się 115 tysięcy obecnych. W ostatnim dniu tzw. Dniu Dzieci, około 15 tysięcy młodych otrzymało książkę Dzieci. W Leicester w Wielkiej Brytanii w dniach od 3 do 7 września zorganizowano największy dotąd kongres w historii Świadków Jehowy w Anglii. Na zgromadzenie przybyło ponad 12 tys. osób[42]. Inne miejsca zgromadzeń to m.in. Australia[43].
 • Publikacje: Dzieci, Bóg a państwo, Pociecha dla wszystkich pogrążonych w żałości, Teokracja W obronie sług Jehowy, Wzorcowe studium nr 3.

Teokratyczne Zgromadzenie (1940)

 • Świat: zgromadzenia w USA m.in. w Detroit oraz w Wielkiej Brytanii
 • Publikacje: Religia, Koniec nazizmu, Sędzia Rutherford demaskuje piątą kolumnę, Spisek przeciw demokracji, Uchodźcy, Zadowolen.

Walny Zjazd 1939

 • Świat: zgromadzenie m.in. w Nowym Jorku oraz m.in. w Nowej Zelandii.
 • Publikacje: Zbawienia, Faszyzm czy wolność, Neutralność, Porady dla głosicieli Królestwa, Rząd i pokój, Wolność głoszenia, Wzorcowe studium nr 2.

Walny Zjazd 1938

 • Świat: oprócz zgromadzeń w USA, odbyły się jeszcze m.in. w Sydney i Londynie.

Walny Zjazd 1937

 • Świat: zgromadzenie w Columbus w USA, oraz m.in. w Pradze i w Paryżu.

Walny Zjazd 1936

 • Świat: oprócz zgromadzeń w USA, odbyły się one także w m.in. w Belgii, w Szwajcarii w Lucernie .

Walny Zjazd 1935

 • Świat: zgromadzenie w Waszyngtonie w dniach 30 maja do 3 czerwca – ponad 20 tysięcy obecnych, 840 ochrzczonych. Kongres odbył się również m.in. w Zambii.

Walny Zjazd 1934

 • Świat: kongres międzynarodowy, m.in. w Pradze oraz w Londynie, Toronto i w USA

Walny Zjazd 1933

 • Świat: 25 czerwca zorganizowano w Berlinie zgromadzenie mimo wprowadzonego dzień wcześniej oficjalnego zakazu działalności Badaczy Pisma Świętego w Niemczech. Na zgromadzenie przybyło ok. 7 tys. obecnych. Przyjęto rezolucję: "Oświadczenie", w której potępiono prześladowania Świadków Jehowy w Niemczech. Po kongresie rozpowszechniono na ulicach 2,1 mln egzemplarzy tej rezolucji[44].

Walny Zjazd 1932

 • Świat: zgromadzenie międzynarodowe, m.in. w Pradze (w Teatrze Variete obecnych było ponad 1500 osób)[45], w Pittsburghu w USA oraz w Australii.

Zgromadzenie 1931

Zgromadzenie 1930

Zgromadzenie 1929

 • Świat: m.in. zgromadzenie w Leans we Francji.

Zgromadzenie 1928

Książka Rząd
 • Polska: pierwsze małe zgomadzenia ok. 300 Świadków Jehowy
 • Świat: kongres międzynarodowy w Detroit w USA, w dniach 30 lipca – 6 sierpnia, program transmitowany przez 107 radiostacji. Powzięto rezolucję: Deklaracja przeciw Szatanowi a za Jehową.
 • Publikacje: 360 stronicowa książka Rząd

Zgromadzenie 1927

 • Świat: zgromadzenie międzynarodowe w Toronto, program transmitowały 53 stacje radiowe. Przyjęto rezolucję Wolność dla ludzi (opublikowano w broszurze pod tym samym tytułem). Zgromadzenie odbyło się również w Glasgow .

Zgromadzenie 1926

 • Świat: zgromadzenie międzynarodowe w Londynie (w Royal Albert Hall), przyjęto rezolucję Świadectwo dla władców świata (opublikowaną potem w nakładzie 50 milionów egzemplarzy w formie traktatu o tym samym tytule). Inne zgromadzenia: Magdeburg (Niemcy), Bazylea (Szwajcaria).
 • Publikacje: książka Wyzwolenie

Zgromadzenie 1925

 • Świat: zgromadzenie w Indianapolis , przyjęto rezolucję Poselstwo nadziei, opublikowaną potem w formie traktatu w nakładzie 50 milionów egzemplarzy. Zgromadzenia odbyły się również: w Pinerolo we Włoszech, w Örebro w Szwecji.

Zgromadzenie 1924

 • Świat: zgromadzenie w dniach 20-27 lipca w Columbus (stan Ohio, USA). Przyjęto rezolucję Oskarżenie dla duchowieństwa, opublikowaną potem w formie traktatu w nakładzie 50 milionów egzemplarzy.

Zgromadzenie 1923

 • Świat: zgromadzenie w dniach 18-26 sierpnia w Los Angeles , przyjęto rezolucję Ostrzeżenie dla wszystkich chrześcijan, opublikowaną potem w formie traktatu. Zgromadzenia odbyły się również we Francji.

Zgromadzenie 1922

 • Świat: zgromadzenie w dn. 5-13 września w Cedar Point w stanie Ohio w USA, 18 tys. uczestników przyjęto rezolucję (opublikowaną potem jako traktat) Wezwanie do przywódców świata. W jeden dzień zgromadzenia obecni uczestniczyli w grupowym świadczeniu od domu do domu, rozpowszechniając ok. 10 tys. książek. Zgromadzenia odbyły się też w Australii, w Lipsku (Niemcy), w Filadelfii (stan Pensylwania, USA).

Zgromadzenie 1921

Zgromadzenie 1920

 • Świat: m.in. zgromadzenia w Wielkiej Brytanii i Kanadzie.

Zgromadzenie 1919

 • Świat: zgromadzenie w Cedar Point w USA, w dniach 1-8 września. Obecnych było 7 tys. osób. Inne miejsca zgromadzeń to m.in. Pittsburg w USA, Paryż i kilka miejscowości w Kanadzie.
 • Publikacje: nowe czasopismo Złoty Wiek (obecnie Przebudźcie się! ).

Zgromadzenie 1918

 • Świat: zgromadzenia w Los Angeles, w Milwaukee i w Pittsburgu.

Zgromadzenie 1917

Zgromadzenie 1916

Zgromadzenie 1914

Zgromadzenie 1913

 • Świat: zgromadzenia m.in. w Kanadzie, we Francji i na Jamajce.

Zgromadzenie 1911

 • Świat: zgromadzenie m.in. w Kristianie (obecne Oslo) w Norwegii.

Zgromadzenie 1908

Zgromadzenie 1907

 • Świat: zgromadzenie w Niagara Falls w USA.

Zgromadzenie 1905

 • Świat: zgromadzenia w Kingston na Jamajce i Kristianie w Norwegii.

Zgromadzenie 1900

 • Świat: zgromadzenie w Filadelfii w USA.

Zgromadzenie 1899

Przyjdź Królestwo Twoje wydany na zgromadzniu w 1891 roku
 • Świat: m.in. zgromadzenie na Jamajce.

Zgromadzenie 1893

 • Świat: W dniach od 20 do 24 sierpnia odbyło się zgromadzenie w Chicago w stanie Illinois w USA , na którym było obecnych 360 osób, a 70 ochrzczono.

Zgromadzenie 1892

Zgromadzenie 1891

Zgromadzenia obwodowe i specjalne

Przykładowe zgromadzenie na Sali Zgromadzeń – zgromadzenia obwodowe i specjalne (Carnaxide w Portugalii)
Przykładowe zgromadzenie w języku migowym

Oprócz w/w zgromadzeń okręgowych, każdy obwód (ok. 20 zborów , do 2500 obecnych) spotyka się na dwudniowym zgromadzeniu obwodowym – w okresie jesienno-wiosennym – przebieg jest podobny jak na większych zgromadzeniach, lecz bez przedstawienia dramatu. Podawane są na nim rady biblijne i zachęty, w formie wykładów , dyskusji, sympozjów, scenek, pokazów, lokalnych doświadczeń głosicieli i wywiadów z poszczególnymi osobami. W programie uwzględnia się miejscowe potrzeby albo udziela się rad dotyczący danej grupy zborów (obwodu). Zgromadzenie to wprowadzono w 1938 r. nazywanych wtedy "zgromadzeniami strefowymi". W trakcie zgromadzenia odbywa się również chrzest (przez całkowite zanurzenie) nowych członków.

Odbywają się również (od roku 1987, w Polsce od 1990 roku) jednodniowe zgromadzenia specjalne. Przebieg i liczebność jest podobna jak w zgromadzeniu obwodowym, w tym zgromadzeniu bierze udział przedstawiciel biura oddziału Towarzystwa Strażnica . Na każde zgromadzenie przygotowuje się główną myśl przewodnią, jest nim konkretny werset biblijny. Program, układa Ciało Kierownicze Świadków Jehowy.

Lista zgromadzeń obwodowych i specjalnych odbywających się w Polsce (od roku 1990)

RokZgromadzenie obwodowe /myśl przewodniaZgromadzenie specjalne /myśl przewodnia
2010/11Nie jesteście częścią świata ( Jn 15:19)Schroń się u Jehowy ( Ps 118:8,9)
2009/10Strzeżmy swego usposobienia duchowego ( Rz 8:5; Jud 17-19)Pozostały czas jest skrócony ( 1 Kor 7:29)
2008/09Zło dobrem zwyciężaj ( Rz 12:21)Stale bacz na usługiwanie, (...) aby je spełnić ( Kol 4:17)
2007/08Wszystko czyńcie ku chwale Bożej ( 1 Kor 10:31)My jesteśmy gliną, a Jehowa jest naszym Garncarzem ( Iz 64:8)
2006/07Gromadźcie sobie skarby w niebie ( Mt 6:19, 20)Pilnie zajmujmy się słowem ( Dz 18:5)
2005/06Przyodziejcie się w nową osobowość ( Kol 3:10)Zachowuj prostolinijne oko ( Mt 6:22)
2004/05Kieruj się ‚mądrością z góry' ( Jk 3:17)Zwracajcie uwagę na to, jak słuchacie ( Łk 8:18)
2003/04Radujcie się w nadziei. W ucisku bądźcie wytrwali ( Rz 12:12)Służmy Jehowie niepodzielnym sercem ( 1 Krn 28:9)
2002/03Ufaj Jehowie i czyń dobrze ( Ps 37:3)Bądź bogaty w szlachetne uczynki ( 1 Tm 6:18)
2001/02Boga się bójcie i dajcie mu chwałę ( Ap 14:7)Podporządkujcie się Bogu – przeciwstawcie się Diabłu ( Jk 4:7)
2000/01Miłuj Boga, a nie to, co na świecie ( 1J 2:15-17)Pod względem zdolności rozumienia stańcie się dorośli ( 1 Kor 14:20)
1999/00Dla własnego dobra chodźmy drogami Bożymi ( Ps 128:1)Badanie głębokich spraw Bożych ( 1 Kor 2:10)
1998/99Zachowuj przykazania Boże i żyj ( Prz 4:4)Okazujmy docenianie dla stołu Jehowy ( Iz 65:14; 1 Kor 10:21)
1997/98Miejcie wyraźnie w pamięci dzień Jehowy ( 2P 3:12)Czyńmy wszystko przez wzgląd na dobrą nowinę ( 1 Kor 9:23)
1996/97Doświadczajcie większego szczęścia przez dawanie ( Dz 20:35)Zachowuj prostolinijne oko ( Mt 6:22)
1995/96Słuchajcie Słowa Bożego i uczcie się wprowadzać je w czyn ( Pwt 31:12, 13)Bądźcie wyuczeni przez Jehowę ( Jn 6:45)
1994/95Czuwajcie, stójcie niewzruszenie, umacniajcie się ( 1 Kor 16:13)Wykwalifikowani jako słudzy dobrej nowiny ( 2 Kor 3:5)
1993/94Stale szukajcie wpierw Królestwa ( Mt 6:33)Ściśle naśladujmy naszego Wielkiego Wzorodawcę ( Mt 19:27-29)
1992/93Odnośmy pożytek z uznawania i wprowadzania w czyn Słowa Bożego ( 2 Tm 3:16, 17)Żyjmy sprawiedliwie, zachowując trzeźwość umysłu ( Tt 2:12)
1991/92Nośmy własny ciężar odpowiedzialności ( Ga 6:5)Wysilajmy się w spełnianiu woli Bożej ( Ef 6:6; 1 Tym 4:10)
1990/91Czuwajcie i zachowujcie trzeźwą rozwagę ( 1 Tes 5:6)Stańcie się świętymi w całym swoim sprawowaniu ( 1 Pi 1:15)
1990Pilnie czuwajcie nad tym, jak chodzicie ( Ef 5:15, 16)

Inne okolicznościowe zgromadzenia

Świadkowie Jehowy organizują również okazjonalne zgromadzenia, np. z okazji otwarcia, rozbudowy Biura Oddziału , wizyty nadzorcy strefy, otwarcia Sal Zgromadzeń i innych szczególnych okazji.

Przypisy

 1. Kongresy międzynarodowe
 2. Oprócz języka polskiego cały program przedstawiony został w polskim j. migowym (po raz trzeci z rzędu i po raz pierwszy w Polsce w j. angielskim i rosyjskim Nasza Służba Królestwa listopad 2010 s. 8
 3. jw.org
 4. 4-minutowy specjalny raport o kongresach Świadków Jehowy w 2010 roku w j. ang.
 5. dostępne od 15 września 2010 rok na www.jw.org
 6. jw.org Przebudźcie się! czerwiec 2010
 7. jw.org Przebudźcie się! maj 2010
 8. Strażnica 1 marca 2009
 9. Nasza Służba Królestwa 11/09
 10. Kongres w Hamburgu
 11. Kongres w Hamburgu strona z Danii
 12. Kongres w Chorzowie
 13. Kongres w Rzymie
 14. Kongresy Lipsk,Chorzów,Wrocław
 15. Strażnica 1.07.07 s.10
 16. Przebudźcie się! czerwiec 2006 s. 32
 17. Przebudźcie się! 8.06.2002
 18. Przebudźcie się! 22.05.2001 r.
 19. Rocznik Świadków Jehowy 2000
 20. Strażnica 15.01.99
 21. Rocznik Świadków Jehowy 2005 s. 256
 22. Strażnica 1.01.1993
 23. The Warsaw Voice, 19.08.1990 r.
 24. Przebudźcie się! 8.02.91
 25. "Ciekawe szczegóły ze sprawozdania z różnych krajów. Opublikowane w Roczniku Świadków Jehowy na rok 1990", s. 9-12
 26. Strażnica 1.03.1989, s. 26
 27. Evening Chronice 8.07.1976
 28. Press-Gazetta, Green Bay, 10.07.1976
 29. Strażnica nr 20, 1978 r.
 30. gazeta To Vima 16.07.1975
 31. gazeta Vathimen 12.07.1975
 32. strażnica, XCVII/5
 33. Służba Królestwa , 1971/8, s. 2.
 34. Sprawozdanie z zgromadzenia '"Peace on Earth" International Assembly of Jehovah's Witnesses (3 sprawozdania ze zgromadzenia międzynarodowego "Pokój na ziemi")
 35. Przebudźcie się! 8.09.67
 36. Przebudźcie się! 8.11.67
 37. "Sprawozdania ze zgromadzeń 'Wiecznotrwała dobra nowina – dookoła świata' (1963)
 38. Rocznik Świadków Jehowy 2008, s. 111
 39. Rocznik Świadków Jehowy 1994
 40. Przebudźcie się! 8.01.1990
 41. Rocznik Świadków Jehowy 206 s. 106
 42. Strażnica, nr 12/ 1988 rok, s. 23
 43. The Sunday Pictorial 7.09.1941
 44. Przebudźcie się! 8 lipca s. 10-14
 45. Przebudźcie się! 22.12.2002 r.
 46. Rocznik Świadków Jehowy 1994 s.181
 47. Świadkowie Jehowy - głosiciele Królestwa Bożego s. 255.
 48. Dzieje Świadków Jehowy w czasach nowożytnych. Stany Zjednoczone Ameryki. (Na podstawie Rocznika Świadków Jehowy na rok 1975), s. 10
 49. Świadkowie Jehowy - głosiciele Królestwa Bożego s. 254.

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Kongres (Świadkowie Jehowy)":

Adwentyzm ...

Zbór ...

1986 ...

1777 ...

Kowary ...

Ludwik XVIII ...

Pionier (Świadkowie Jehowy) ...

Chrześcijaństwo ...

Przeszczepianie narządów ...

1933 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Kongres (Świadkowie Jehowy)":

216 Koalicja antyhitlerowska. Konferencje Wielkiej Trójki (plansza 5) ...

133 Kongres wiedeński (plansza 6) ...

133 Kongres wiedeński (plansza 11) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie