Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

konsul

konsul - (łac. consul) – jest to zarówno urzędnik państwa pełniący funkcje za granicą w urzędzie konsularnym, jak również urzędnik w starożytnym Rzymie oraz tytuł jednego z trzech najwyższych członków rządu we Francji w okresie I Republiki. Obecnie konsul jest przedstawicielem dyplomatycznym państwa, który wykonuje swoją pracę na terenie innego państwa. Konsul jest osobą, na której pomoc można liczyć jeśli znajdziemy w trudnej sytuacji poza granicami swojego kraju, np. w sytuacji kiedy zostaniemy okradzieni, aresztowani czy ulegniemy wypadkowi. W przypadku utraty paszportu lub innych dokumentów podróży konsul może, po uprzednim potwierdzeniu tożsamości, wydać paszport tymczasowy na powrót do kraju. Natomiast w razie utraty pieniędzy konsul może pośredniczyć w nawiązaniu kontaktu z krewnymi lub znajomymi w Polsce. Ponadto może on również w uzasadnionych przypadkach, jeżeli nie ma innych możliwości przekazania pieniędzy, wypłacić wnioskującemu kwotę, jaka zostanie wpłacona przez krewnych lub znajomych na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Poza tym może on w szczególnie uzasadnionych przypadkach udzielić pomocy finansowej niezbędnej na powrót do Polski najtańszym środkiem transportu, o ile turysta zobowiąże się do zwrotu pożyczki po powrocie. W przypadku konfliktu z pracodawcą konsul może ułatwić kontakt ze związkami zawodowymi, inspekcją pracy czy innymi miejscowymi instytucjami zajmującymi się obroną praw pracowniczych w danym kraju. W sytuacji zatrzymania, aresztowania lub pozbawienia wolności turysta ma prawo wnioskować o kontakt z konsulem. Konsul zadba o to, aby obywatel RP nie był traktowany gorzej niż obywatel państwa, w którym przebywa. Na wniosek zatrzymanego konsul może on wykonać następujące czynności: powiadomić rodzinę o aresztowaniu, uzyskać od władz miejscowych i przekazać zainteresowanemu informację o powodach zatrzymania, przewidywanej w ustawodawstwie sankcji karnej za popełnienie zarzucanego czynu, czasie trwania procedury sądowej oraz ewentualnej możliwości zwolnienia, a także dostarczyć aresztowanemu listę adwokatów oraz utrzymywać kontakt z zatrzymanym. W przypadku śmierci obywatela polskiego za granicą konsul, za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego powiadamia krewnych w kraju oraz służy pomocą w załatwieniu wszelkich formalności na miejscu. W przypadku sprowadzania ciała do kraju koszty z tym związane ponosi ubezpieczyciel, natomiast w przypadku braku odpowiedniego ubezpieczenia pokrywa je wyłącznie rodzina. W starożytnym Rzymie, w okresie republiki, był jednym z dwóch najwyższych rangą urzędników wybieranych na roczną kadencję przez komicja centurialne. Zakres władzy konsula rzymskiego był ogromny. Konsul posiadał tzw. imperium maius (dosł. większa władza), czyli najwyższą cywilną i wojskową władzę wykonawczą. Był zwierzchnikiem wszystkich innych urzędników, z wyjątkiem trybunów ludowych. Mógł każdego obywatela wezwać do stawiennictwa (tzw. vocatio), a w razie odmowy kazać aresztować i doprowadzić (tzw. prensio). Konsulowie posiadali również prawo zwoływania ludu na zgromadzenia i senatu. Przewodniczyli ich obradom, poddawali pod głosowanie wnioski, a także wykonywali podjęte uchwały. Dysponowali tzw. imperium militare (dosł. władza walczenia). Było to prawo zaciągania wojska, dowodzenia nim i powoływania trybunów wojskowych, centurionów czy legatów. W armii natomiast konsul posiadał nieograniczoną władzę. Konsulowie dysponowali również pewnymi kompetencjami religijnymi, a mianowicie interpretowali auspicja, czyli oficjalne wróżby dokonywane przez augurów. Mogli oni bowiem w ten sposób zadecydować, czy wyruszenie na wyprawę wojenną jest zgodne z wolą bogów, czy lepiej z takiej wyprawy zrezygnować. Na terenie Rzymu władza konsulów ograniczona była wetem trybuna ludowego oraz możliwością odwołania się obywatela rzymskiego do zgromadzenia ludowego. Poza tym każdy z konsulów mógł wetować decyzje swego kolegi. Konsul posiadał następujące insygnia swojej władzy: toga, krzesło kurulne oraz asysta 12 liktorów z pękami rózeg (fasces). Urząd konsula występował również we Francji w czasach napoleońskich. W okresie rządów Napoleona we Francji, tzw. konsularnych (1799-1804), władzę wykonawczą sprawowało trzech nieodwołalnych konsulów mianowanych na 10 lat przez Senat. Najważniejszą pozycję wśród nich posiadał pierwszy konsul, którym był Napoleon Bonaparte. Należała do niego inicjatywa ustawodawcza, ogłaszanie ustaw, mianowanie urzędników państwowych i sędziów oraz prawo wypowiadania wojny i zawierania pokoju. Pozostali konsulowie posiadali tylko głos doradczy.


Inne hasła zawierające informacje o "konsul":

Świadkowie Jehowy w której przedstawicielami Towarzystwa Strażnica byli Gregory Allen z Nowego Jorku, USA (konsul generalny stowarzyszenia), Jean-Claude Pons z Boulogne-Billancourt, Francja (sekretarz), Marcel Gillet z ...

Wejherowo ...

Traktat z Kanagawy Traktat zapewniał bezpieczeństwo amerykańskim rozbitkom ze statków wielorybniczych i ustanawiał stanowisko amerykańskiego konsula w Japonii.USA reprezentował komandor amerykańskiej Marynarki Wojennej Matthew Perry , który zażądał ...

Słupsk ...

Wysiedlenie Ukraińców z RP do ZSRR 1944-1946 ...

Rewolucja francuska jakobińscy Jean Lambert Tallien , Paul François Barras i Joseph Fouché , czy przyszły konsul Jean Jacques Régis de Cambacérès. Termidorian cechowało przekonanie o konieczności zakończenia ...

Agresja ZSRR na Polskę 1939 ...

Wojna żydowska (66-73) Legion rzymski wzmocniony przez kohorty z V i X Legionu. Dowódcą był konsul Tytus Flawiusz . W czerwcu 67 Rzymianie zdobyli i zrównali z ziemią ...

152 p.n.e. Grakchus , polityk rzymski, trybun ludowy (data przybliżona) Zmarli Marek Emiliusz Lepidus , polityk rzymski, konsul Cesarz Chin 157 p.n.e. Jingdi 141 p.n.e. Egipt 180 p.n.e. Ptolemeusz VI Filometor 145 p.n.e. Partowie 171 p.n.e. Mitrydates I 137 p.n.e. Pergamon 159 p.n.e. Attalos ...

Fabiusz Maksimus Rzymie , zm. 203 p.n.e. w Rzymie) – rzymski polityk i wódz, pięciokrotnie konsul ( 233 p.n.e. , 228 p.n.e. , 215 p.n.e. , 214 p.n.e. i 209 p.n.e. ) ...


Inne lekcje zawierające informacje o "konsul":

Opowieść o tułaczce, tęsknocie i poszukiwaniu własnego miejsca - H. Sienkiewicz ˝Latarnik˝ (plansza 3) ...

Opowieść o tułaczce, tęsknocie i poszukiwaniu własnego miejsca - H. Sienkiewicz ˝Latarnik˝ (plansza 2) (Ameryka Środkowa). Po tajemniczym zaginięciu latarnika (prawdopodobnie zginał w czasie sztormu), miejscowy konsul ma 12 godzin, aby znaleźć odpowiedniego zastępcę. Tego samego dnia do ...

015. Początki Rzymu i wojny punickie (plansza 6) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie