Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Kontrola ruchu lotniczego

Kontrola ruchu lotniczego

Wieża kontroli lotów w Nantes ( Francja ) od środka
Monitor radaru w Rzymie pokazujący położenie samolotów z 1979 roku
Monitor radaru w Berlinie Zachodnim pokazujący położenie samolotów z 1989 roku

Kontrola ruchu lotniczego ( ang. ATC - Air Traffic Control) – jest to służba ustanowiona w celu zapobiegania niebezpiecznym zbliżeniom statków powietrznych ze sobą, zarówno podczas lotu jak i na lotniskach . Kontrola ruchu lotniczego ma też na celu usprawnianie i utrzymywanie uporządkowanego przepływu ruchu lotniczego.

Spis treści

Skład

Do służby kontroli ruchu lotniczego zalicza się:

 • kontrolę obszaru ( ang. ACC - Area Control Centre) - ustanowioną w celu sprawowania kontroli ruchu lotniczego w ruchu lotniskowym.
 • kontrolę zbliżania ( ang. APP - Approach Control) - ustanowioną w celu sprawowania kontroli ruchu lotniczego w odniesieniu do lotów kontrolowanych statków powietrznych przylatujących i odlatujących
 • kontrolę lotniska ( ang. TWR - Tower) - ustanowioną w celu sprawowania kontroli ruchu lotniczego wobec lotów kontrolowanych wykonywanych w drogach lotniczych .

Zadania

W ujęciu ogólnym zadania organów kontroli ruchu lotniczego obejmują:

 • zapobieganie zderzeniom się statków powietrznych w czasie lotu ;
 • zapobieganie zderzeniom się statków powietrznych ze sobą oraz przeszkodami na polu manewrowym lotniska ;
 • utrzymanie uporządkowanego przepływu ruchu lotniczego.
 • przydzielanie różnych poziomów lotu,
 • wektorowanie radarowe tj. narzucanie kursu statkowi powietrznemu,
 • nakazanie nawigacji na określony punkt,
 • narzucanie określonej prędkości postępowej statku powietrznego,
 • narzucanie określonej prędkości zniżania lub wznoszenia.

Współdziałanie organów kontroli ruchu lotniczego i wpływ na ruch lotniczy

 • każdy statek powietrzny od chwili rozpoczęcia do chwili zakończenia ruchu w przestrzeni powietrznej pozostaje pod nieprzerwaną kontrolą (opieką) tylko jednego organu kontroli ruchu lotniczego w związku z czym utrzymuje z nim nieprzerwaną łączność radiową;
 • każdy organ kontroli ruchu lotniczego działa w wyznaczonej mu części przestrzeni kontrolowanej, chyba że za zgodą wszystkich zainteresowanych organów przekazano mu kontrolę nad ściśle określonym i zidentyfikowanym statkiem powietrznym wykonującym lot poza właściwą dla tego organu częścią przestrzeni;
 • każde przekazanie kontroli połączone jest z przejściem statku powietrznego na łączność organu przyjmującego, co wiąże się z koniecznością przestrojenia radiostacji pokładowej;
 • służba kontroli ruchu lotniczego pełniona jest tylko i wyłącznie w przestrzeniach kontrolowanych ( drogach lotniczych , rejonach kontrolowanych lotnisk, strefach kontrolowanych lotnisk, lotniskach kontrolowanych).

Zadaniem organów kontroli ruchu lotniczego jest zapewnienie bezpiecznych separacji między statkami powietrznymi korzystającymi z przestrzeni kontrolowanej. Realizacja tego zadania polega na wydawaniu pilotom dyrektyw dotyczących zmiany kursu i wysokości (tzw. wektorowanie) oraz udzielaniu informacji o sytuacji w powietrzu, warunkach meteorologicznych i ewentualnych ograniczeniach. Warunkiem bezwzględnym utrzymania wymaganej separacji jest właściwa identyfikacja poszczególnych statków powietrznych oraz posiadanie aktualnej informacji o pozycjach i parametrach lotu (wysokość, kurs, prędkość ).

Zasady

Służba kontroli ruchu lotniczego powinna być zapewniona dla:

 • wszystkich statków powietrznych wykonujących loty IFR w przestrzeni powietrznej klasy A, B, C, D i E;
 • wszystkich statków powietrznych wykonujących loty VFR w przestrzeni powietrznej klasy B, C i D;
 • wszystkich lotów specjalnych VFR (o ile tak postanowi właściwa władza lotnicza);
 • całego ruchu lotniskowego na lotniskach kontrolowanych.

Narzędzia

W trakcie pełnienia służby kontroli ruchu lotniczego wykorzystuje się radiową łączność z pilotami statków powietrznych, systemy radarowe a także łączność telefoniczną z sąsiadującymi organami kontroli ruchu lotniczego.

Kontrola ruchu lotniczego w Polsce

Zgodnie z polskim prawodawstwem (Ustawa "Prawo lotnicze" z dnia 3 lipca 2002 r. oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych technicznych przepisów ruchu lotniczego) kontroli ruchu lotniczego podlegają statki powietrzne wykonujące loty lub manewry w przestrzeni powietrznej kontrolowanej, tj. na lotniskach kontrolowanych, w strefach kontrolowanych lotnisk (CTRach), w rejonach kontrolowanych lotnisk (TMA) oraz w drogach lotniczych.

W Polsce, od 1 kwietnia 2007 r., organem odpowiedzialnym za zapewnianie służby kontroli ruchu lotniczego jest Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) - wydzielony ze struktur Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" organ zarządzania ruchem lotniczym. Do 1 kwietnia 2007 r. działalność tą prowadziła Agencja Ruchu Lotniczego . Służbę kontroli ruchu lotniczego sprawują kontrolerzy ruchu lotniczego, posiadający wydawane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego licencje. Wobec statków powietrznych będących pod ich kontrolą pełnią oni również:

 • służbę informacji powietrznej - przekazywanie informacji i wskazówek użytecznych dla bezpiecznego i sprawnego wykonania lotu
 • służbę alarmową - zawiadamianie właściwych organów o statkach powietrznych potrzebujących pomocy.

Historia

Wczesne formy kontroli ruchu lotniczego opierały się na "kontroli proceduralnej". Drogi lotnicze i punkty meldunkowe były z góry ustalone. Statki powietrzne poruszały się po tych drogach meldując mijanie punktów. Jedynym narzędziem było tu radio.

Rewolucja zaczęła się po drugiej wojnie światowej kiedy zaczęto stosować radar. Początkowo był to tak zwany "radar pierwotny", wykorzystywał on energię odbitą od kadłuba samolotu. Było to fenomenalnym skokiem pod względem funkcjonowania kontroli powietrznej. Radar pierwotny miał jednak sporo wad. Echa statyczne, ograniczony zasięg, pogoda, zakłócenia, brak automatycznej identyfikacji celów, brak danych o wysokości i prędkości wszystkie ograniczały jego użyteczność. Pewną poprawę przyniosła technika MTI (ang. Moving Target Indicator), system ten eliminował echa statyczne, powodowane przez teren lub zabudowanie. Radar pierwotny jest nadal używany, jego funkcjonalność została poprawiona wraz z zastosowaniem komputerów, ale mimo tego jest stopniowo wycofywany na poczet nowych technologii. Niektóre kraje całkowicie wycofały radar pierwotny z użytku cywilnej kontroli powietrznej. Radar pierwotny jest jednak nadal podstawowym czujnikiem systemów obrony powietrznej jako że jest w stanie wykryć cele niezależnie od ich wyposażenia lub woli.

Następnym krokiem była kombinacja tak zwanego "radaru wtórnego" i komputerów. Radar wtórny opiera się na zasadzie "zapytanie - odpowiedź". Statek powietrzny zostaje wyposażony w transponder , specjalną (automatyczną) radiostację. Radiostacja ta wysyła sygnał jako odpowiedź na sygnał radaru. Ma to wiele zalet. Sygnał odpowiedzi jest nadawany na innej częstotliwości niż zapytanie, dzięki czemu radar wtórny jest nieczuły na własne echo. Dzięki temu że sygnał odpowiedzi jest nowym sygnałem a nie szczątkową energią odbitą, system ten ma o wiele większy zasięg przy mniejszej mocy radaru. Dodatkowo sygnał odpowiedzi jest kodowany, zawiera on przydzielony kod identyfikacyjny jak również wysokość samolotu (uzyskaną z pokładowego wysokościomierza barometrycznego). Fundamentalną wadą radaru wtórnego jest poleganie na poprawnym funkcjonowaniu transpondera. Statek powietrzny z niesprawnym lub wyłączonym transponderem jest dla radaru wtórnego niewidzialny.

Komputery będące częścią systemu umożliwiły centralizację. Komputerowy system obróbki sygnału przesyła dane do centrali kontroli powietrznej w formie cyfrowej, dzięki czemu jedna centrala może obsługiwać bardzo duży teren pokrywany wieloma radarami. Zastosowanie komputera zmieniło też formę prezentacji danych radarowych, kontroler nie był zmuszony do interpretacji obrazu radarowego. Klasyczny obraz został zastąpiony komputerową prezentacją graficzną. Na ekran została naniesiona interaktywna mapa a plamka echa samolotu została zastąpione symbolem. Dodatkowo tożsamość, wysokość, prędkość, kurs, plan lotu i wcześniejsze pozycje wszystkie stały się widoczne na tym samym ekranie. Ponadto kontroler otrzymał ekstrapolacje czasową (vektor) pozycji. System miał też, wprawdzie ograniczoną, funkcje wykrywania ryzyka kolizji.

Następnym krokiem ewolucji jest usunięcie radaru jako źródła danych pozycyjnych. Powszechny dostęp do nawigacji satelitarnej spowodował że awionika samolotu "wie" lepiej gdzie się znajduje niż radar naziemny. Implementacją tego faktu jest system ADS-B (Automatic Dependant Surveilance - Broadcast), w którym samolot automatycznie raportuje swoją pozycję (z wysoką dokładnością). Zaletą systemu jest fakt, iż raporty te są dostępne nie tylko dla kontroli naziemnej, ale i dla innych samolotów.

Narodowe organizacje kontroli lotów

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Kontrola ruchu lotniczego":

Biegun północny ...

Nadciśnienie tętnicze ...

Adwentyzm ...

Oddychanie komórkowe ...

Brno ...

William Miller ...

Vytautas Landsbergis ...

Grzyby ...

Uniwersytet Witolda Wielkiego ...

Wittenberga ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Kontrola ruchu lotniczego":

01 Znaki drogowe - znaki zakazu - część 2 (plansza 12) ...

04 Włączanie się do ruchu (plansza 1) ...

01 Znaki drogowe - informacyjne - część 1 (plansza 18) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie