Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Kręgowce

Kręgowce

Kręgowce
Okres istnienia: 450–0 mln lat temu
Є
O
S
D
C
P
T
J
K
Pg
N
Systematyka
Domena eukarionty
Królestwo zwierzęta
Nadtyp wtórouste
Typ strunowce
Podtyp kręgowce
Nazwa systematyczna
Vertebrata[1]
Cuvier , 1812

Kręgowce (Vertebrata, od łac. vertebra – kręg) – najliczniejszy podtyp strunowców (Chordata), mocno zróżnicowany morfologicznie; obejmujący kręgouste , ryby , płazy , gady , ptaki i ssaki . Dotychczas opisano około 58000 gatunków kręgowców[2], co stanowi około 5% opisanych gatunków zwierząt. Wielkość współcześnie żyjących kręgowców waha się od 7.9 mm u gatunku karpia - Paedocypris progenetica [3] do płetwala błękitnego [4], którego długość dochodzi do 33.9 m[5].

Cechują się obecnością tkanki kostnej, mają dwuboczną symetrię ciała z dobrze wyodrębnioną głową. Szkielet wewnętrzny stanowi podporę dla tkanek i narządów w trakcie rozwoju, umożliwiając osiąganie dużych rozmiarów. Charakterystyczna cechą kręgowców jest posiadanie czaszki, kręgosłupa i dwóch par kończyn. Układ mięśniowy składa się z dwóch mas mięśni położonych równolegle po bokach kręgosłupa. Ruch odbywa się dzięki skurczom mięśni, przyczepionych do kości lub chrząstek.

Kręgowce zamieszkują najróżniejsze środowiska, występują na wszystkich kontynentach i oceanach. Liczne gatunki żyją w środowiskach synantropijnych, na których zwierzęta mają bezpośredni kontakt z działalnością człowieka (pola, sady, miasta).

Spis treści

Ewolucja

Pierwsze kręgowce pojawiły się na Ziemi około 525 mln lat temu, podczas okresu zwanego eksplozją kambryjską ; i wywodzą się z wczesnych bezczaszkowców . Cechami świadczącym o ich bliskim pokrewieństwo z kręgowcami są m.in.: podział ciała na miomery (segmenty mięśniowe), grzbietowe położenie szkieletu osiowego oraz grzbietowe położenie centralnego układu nerwowego. Za najwcześniejszego kręgowca uważa się myllokunmingia [6]. Innym wczesnym kręgowcem jest haikouichthys , który również żył w okresie kambru .

W wyniku wykształcenia szczęk, które powstały z pierwszego łuku skrzelowego w ordowiku pojawiły się żuchwowce , a stały się one powszechne w dewonie (okres często zwany erą ryb). Dwie grupy ryb kostnoszkieletowych : promieniopłetwe i mięśniopłetwe stały się dominującymi gromadami w tamtym okresie. Również w dewonie nastąpiło wymieranie większości grup bezżuchwowców, z wyjątkiem minogów oraz śluzawic , które przetrwały do dziś. Około 370 mln lat temu pojawiły się pierwsze kręgowce lądowe w dewonie, i były to pierwsze prymitywne płazy- labiryntodonty . Pod koniec syluru w morzach dominowały ryby pancerne , które również wymarły w dewonie.

Pierwsze owodniowce - gady powstały w karbonie , dzięki wykształceniu błon płodowych uniezależniły swój rozród od środowiska wodnego. Dwie gromady gadów anapsydy oraz synapsydy były dominująca grupą zwierząt lądowych pod koniec ery paleozoicznej , diapsydy stały się dominująca grupą w mezozoiku . Ptaki pojawiły się około 150 mln lat temu i wywodzą się z teropodów . W permie rozwinęła się grupa terapsydów (rząd synapsydów), która dała początek ssakom .

Budowa

Szkielet

Szkielet wewnętrzny kręgowców zbudowany jest z tkanki łącznej chrzestnej, kostnej lub obu tych tkanek. Dodatkowo chrzestny szkielet wzmocniony jest kolagenem . Z wyjątkiem prymitywnych form w jego skład wchodzi: czaszka , kręgosłup (tworzą szkielet osiowy), pas barkowy, pas miednicowy oraz kości kończyn (które mogą ulegać redukcji np. u węży i wielorybów). Szkielet osiowy rozwija się z struny grzbietowej , która u form dorosły przekształca się w kręgosłup chrzestny lub kostny. U ryb i płazów występuje ona jeszcze miedzy kręgami, natomiast u pozostałych gromad już tylko w stadium zarodkowym. Czaszka kręgowców, zlokalizowana jest na przednim końcu kręgosłupa; służy ona do ochrony mózgu oraz narządów zmysłów zlokalizowanych w jej obrębie ( węch , wzrok oraz równoważno - słuchowy ). Oprócz mózgoczaszki w skład czaszki wchodzi również trzewioczaszka , która podpiera skrzela, jak również szczęki. Trzewioczaszka powstaje z pierwszego łuku skrzelowego szczeki górnej i żuchwy . Czaszka z kręgosłupem połączona jest jednym lub dwoma kłykciami potylicznymi, natomiast u ryb występuje nieruchome połączenie. U poszczególnych gromad zróżnicowana jest liczba odcinków kręgosłupa. U ryb występują dwa odcinki (tułowiowy, ogonowy), natomiast cztery odcinki występują u płazów (szyjny, tułowiowy, krzyżowy, ogonowy), gadów (szyjny, piersiowo-lędźwiowy, krzyżowy, ogonowy) i ptaków (szyjny, piersiowy, lędźwiowo-krzyżowy, ogonowy); u ssaków kręgosłup złożony jest z pięciu odcinków (szyjny, piersiowy, lędźwiowy, krzyżowy, ogonowy). Żebra występują u wszystkich gromad, prócz płazów; natomiast u gadów, ptaków i ssaków wraz z mostkiem tworzą klatkę piersiową .

Pokrywa ciała

Łuski płotki .

Zewnętrzną pokrywę ciała kręgowców stanowi skóra , która jest zbudowana z dwóch warstw: skóry właściwej oraz pokrywającego go naskórka . Skóra pełni wiele ważnych funkcji dla organizmu m.in.: termoregulacja, izolacyjne, chroni przed urazami mechanicznymi, chemicznymi oraz zapobiega utracie lub napływowi wody. Ważną funkcja jest również maskowanie zwierząt w środowisku, odstraszanie napastników oraz wabienie osobników przeciwnej płci. W skórze właściwej występują przede wszystkim włókna łączno-tkankowe, nieliczne komórki oraz naczynia krwionośne; natomiast w naskórku zlokalizowane są głównie komórki nabłonkowe. Obie warstwy skory połączone są płaskimi powierzchniami. Tylko u ssaków występują brodawki, które wystają ze skory właściwej i wnikają do naskórka wzmacniając połączenie obu warstw ze sobą. Głębsza cześć skory odznacza się luźniejszą budową i przyrasta do przylegających mięśni lub kości szkieletu. Naskórek powstaje z ektodermy, która obrasta powierzchnie całego zarodka. Pierwotne naskórek jest jednowarstwowym nabłonkiem, zbudowany z komórek kubicznych. Podział tych komórek następuje bardzo wcześnie, w wyniku tego zaczynają układać się warstwami jedna na drugiej i powstaje nabłonek wielowarstwowy. W naskórku występują gruczoły jedno- lub wielokomórkowe. Pierwsze charakterystyczne są dla wszystkich kręgoustych, ryb oraz dla kijanek plazow; drugie zaś występują u śluzic, plazow przeobrażonych i owodniowców. U ryb o łuskach uwstecznionych (np. piskorz , węgorz ) gruczoły jednokomórkowe tworzą zwarta warstwę, u innych natomiast są w nabłonku luźno rozproszone. Gruczoły te występują w dwóch formach: jako śluzowe (obniża tarcie o wodę oraz chroni skore przed drobnoustrojami) i surowicze (występują okresowo u prawie wszystkich zarodków ryb jako tzw. gruczoły lęgowe). Kijanki plazow ogoniastych i beznogich posiadają w nabłonku gruczołu zwane komórkami Leydiga. Podczas przeobrażenia gruczoły te zanikają, natomiast występują u aksolotla w trakcie okresu rozrodu. W skórze niektórych ryb spodoustych ( skrzydlak ) i kostnoszkieletowych ( ostrosz ), występują skupienia gruczołów jednokomórkowych w obecności kolców. Gruczoły wielokomórkowe występują w skórze płazów w postaci kulistych lub workowatych pęcherzyków. Powstają one jeszcze u kijanek w zakorku i obsuwają się do skory właściwej. U płazów występują gruczoły śluzowe oraz jadowe (gruczoły ziarniste). Skórne gruczoły wielokomórkowe posiadają komórki wydzielnicze ułożone w jednej warstwie (płazy i niektóre ssaki) lub w kilku warstwach (pozostałe czworonogi). W przeciwieństwie do płazów gruczoły skórne prawie całkowicie zanikają u gadowi, a wiąże się to z silnym zrogowaceniem i stwardnieniem naskórka. Proces ten chroni je przed nadmierna utrata wody z organizmu. Nieliczne gruczoły występują w określonych miejscach ciała u jaszczurek, żółwi i krokodyli. Gruczoły te maja związek przede wszystkim z rozmnażaniem się tych zwierząt. Dwa rodzaje gruczołów skórnych występują u ptaków, pierwszy kuprowy - występuje u wszystkich przedstawicieli tej gromady (oprócz struśi i dropów ), zlokalizowany jest ponad nasadą ogona i służy do natłuszczania piór i ich ochrony przed zmoczeniem. Ponadto zawarty ergosterol pod wpływem promieni ultrafioletowych zamienia się w witaminę D . Drugi gruczoł położony jest w zewnętrznym przewodzie słuchowym i występuje tylko u niektórych gatunków kuraków (np. bażanty , kury ) w postaci wałkowatych zgrubień i wytwarza woskowinę, która zapobiega wyschnięciu i chroni przed owadami. Brak innych gruczołów skórnych spowodowany jest niezbyt mocnym zrogowaceniem naskórka i z obecnością piór. Spośród wszystkich kręgowców ssaki dysponują najbardziej urozmaiconym systemem gruczołów skórnych. U ssaków gruczoły dzielą się na dwie grupy. Pierwsze zwane polyptychiczne (złożone z kilku warstw komórek wydzielniczych) oraz monoptychiczne (zbudowane z jednej warstwy komórek). Wśród gruczołów występujących u tej gromady można wymienić: łojowe (nie występuje u ssaków nieowłosionych np. walenie, syreny), potowe (silnie zredukowane u ssaków drapieżnych, np. pies w celu regulacji temperatury zastępczo wyparowuje z płuc i gruczołów ślinowych odpowiednia ilość cieczy z organizmu, natomiast u ptaków które pozbawione są gruczołów potowych parowanie odbywa się w workach powietrznych połączonych z płucami), wonne i mleczne . Wśród wytworów skóry kręgowców można wymienić wiele rożnych tworów rogowych: łuski (występują u gadów, ryb, na nogach ptaków), jak również pióra , włosy , pazury , paznokcie , opuszki, kopyta , dzioby , poroża , sierść (Uu niektórych ssaków sierść została uwsteczniona i występują tylko w okresie zarodkowym, np. u waleni lub występuje w postaci pojedynczych włosów na niektórych obszarach skóry) i narządy świetlne (występują u około 250 gatunków ryb morskich, głównie kostnoszkieletowych).

Zrogowacenie u kręgowców naskórka jest powszechne, chociaż występuje w rożnym stopniu. Zrogowacenie może ograniczać się wyłącznie do małych części ciała lub tworzyć warstwę całego naskórka. Grubość naskórka waha się w granicach od jednokomórkowej do warstwy o grubości kilku milimetrów. Pełne zrogowacenie naskórka występuje u owodniowców, u których również warstwa ta jest martwa; dzięki temu możliwy jest ich pobyt w środowisku lądowym. Naskórek zrogowaciały u płazów podlega złuszczaniu małymi płatami u form bezogonowych, a w znacznie większym stopniu lub w całości u ogoniastych. W skórze owodniowców występuje silna warstwa zrogowaciała, wodoodpornego naskórka. Ich stopień zrogowacenia rośnie od warstw dolnych do powierzchniowych. Zewnętrzne warstwa złuszcza się okresowo; u gadów ten proces zachodzi w jednym czasie. Pod starą zrogowaciałą warstwą rogowacieje nowa, między obiema warstwami powstaje wąska szczelina (w warstwie wylinkowej) . Pozwala ona gadom na rzucenie wylinki z całego ciała lub jak w przypadku krokodyli- na rzucanie kolejnych małych płytek naskórkowych. U ptaków i ssaków proces ten zachodzi cały czas; komórki warstwy rozrodczej dzielą się stale i przesuwają się ku zewnętrznej warstwie, gdzie zachodzi ich złuszczanie.

Barwa zewnętrznej powierzchni ciała zależny od barwników zawartych w żyłach lub martwych komórkach naskórka bądź od budowy naskórka i jego wytworów.

Układ pokarmowy i wydalniczy

Układ pokarmowy kręgowców złożony jest z przewodu pokarmowego oraz z otworu gębowego i najczęściej kończy się kloaką (wspólne ujście układu trawiennego, rozrodczego i moczowego) oraz z dodatkowych gruczołów wspomagające trawienie (np. wątroba , trzustka , ślinianki ). W przewodzie pokarmowym można wyróżnić następujące elementy:

Ściany przewody pokarmowego zbudowane są z dwóch warstw mięśni gładkich: okrężnej i podłużnej. Od wewnątrz pokryty jest nabłonkiem. Wnętrze przewodu pokarmowego jest pofałdowane, dzięki czemu zwiększa się jego powierzchnia czynna. Prymitywne kręgowce odżywiają się pokarmem płynnym, odfiltrowując pokarm w gardzieli. Również kręgowce, które prowadza pasożytniczy tryb życia, pobierają głownie pokarm w postaci płynnej lub zjadają fragmenty tkanek miękkich wysysanych z ciała ofiary. U kręgowców wyższych jama gębowa wyposażona jest w szczeki i zęby, które umożliwiają pobieranie stałego pokarmu.

Narząd wydalniczy kręgowców stanowią parzyste nerki , które zbudowane są z nefronów . Nefronami spływa mocz pierwotny , zawierający wodę i rożne substancje drobnocząsteczkowy, które przeniknęły z krwi przez ścianki naczyń krwionośnych (tworzą one tzw. kłębuszek nerkowy ). Mocz pierwotny ulega dalszym przemiana w wyniku których odzyskiwane są substancje. W ostateczności mocz zawiera jedynie główne produkty odpadowe metabolizmu ; w szczególności produkty rozpadu związków azotowych. U kręgowców wyróżnia się dwa typy nerek: pranercza (występują u ryb i płazów, u niektórych owodniowców funkcjonując w okresie zarodkowym) oraz nerki ostateczne (u owodniowców). Role wydalnicza pełnią: kloaka, cewka moczowa , gruczoły solne (występują u gadów i ptaków morskich), u ryb amoniak może być usuwany również przez skrzela.

Układ oddechowy

Skrzela zewnętrzne u aksolotla .

Początkowym narządem wymiany gazowej kręgowców są skrzela , które składają się z licznych blaszek skrzelowych rozmieszczonych w gardzieli . Skrzela wsparte są na łukach skrzelowych , między którymi zlokalizowane są szczelni skrzelowe. Zwykle występują w postaci pięciu par (u niektórych gatunków występuje od 6 do 7 par). W procesie dalszego rozwoju pierwszy łuk skrzelowy przekształcić się w łuk szczękowy; drugi łuk- gnykowy , który pierwotnie wspiera łuk żuchwowy wypycha go ku przodowi (np. u rekinów ). Kość gnykowo-żuchwowa, podwieszająca szczęki pod mózgoczaszką , staje się kostką słuchową . Pierwsza szpara skrzelowa ( tryskawka ) u kręgowców lądowych zarasta błoną bębenkowa . Dolna cześć łuku gnykowego trafia do krtani jako kość gnykowa. Zawiązki struktur skrzeli występują u zarodków wszystkich kręgowców. Skrzela występują u kręgowców trwale związanych ze środowiskiem wodnym oraz u larw niektórych kręgowców dwuśrodowiskowych. Skrzela mogą występować jako wewnętrzne lub zewnętrzne (rozbudowane, delikatne wyrostki ciała); skrzela zewnętrzne bardzo często funkcjonują jako organ tymczasowy, którego funkcje są przejmowane przez skrzela wewnętrzne lub rozwijające się wewnątrz ciała płuca .

Płuca stanowią główny narząd oddechowy kręgowców lądowych, są one silnie ukrwione. Powstały one z parzystego pęcherza pławnego , który u ryb pełnił funkcje narządu hydrostatycznego. U płazów występują dwa cienkościenne workowate płuca, dodatkowo oddychają przez skórę i błonę śluzową jamy gębowej. U pozostałych grup kręgowców następuje zwiększenie powierzchni oddechowej. Płuca gadów ulegają sfałdowaniu, tzw. płuca gąbczaste przez co zwiększa się powierzchnia oddechowa, u ptaków dodatkowo występuje dziewięć cienkościennych worków powietrznych , dzięki którym możliwe jest podwójne oddychanie. Płuca ssaków posiadają budowę pęcherzykowatą, które stanowią olbrzymią powierzchnie oddechową.

Wentylacja układu oddechowego u kręgowców wodnych odbywa się poprzez ruchy pokryw skrzelowych lub wieczka skrzelowego; natomiast u kręgowców lądowych wentylacja płuc możliwa jest dzięki pompie gardzielowej u płazów oraz poprzez ruchy klatki piersiowej u pozostałych gromad. Dodatkowo u ptaków wentylacja zachodzi poprzez ruch skrzydeł w czasie lotu, a u ssaków przez skurcze przepony .

Układ krążenia

Układ krwionośny kręgowców jest zamknięty. Barwa krwi jest czerwona dzięki barwnikowi oddechowemu- hemoglobinie , która zawarta jest w erytrocytach . Krew tłoczona jest przez skurcze mięśni ścian serca , położonego tuż za skrzelami lub pomiędzy płucami po brzusznej stronie. Serce zbudowane jest z jednego przedsionka i komory lub z dwóch . U kręgowców lądowych występują dwa przedsionki w związku z wyodrębnieniem obiegu płucnego, a dodatkowo u ptaków i ssaków występują dwie komory. W sercu zlokalizowane są zastawki , które zapobiegają cofaniu się krwi. U bezżuchwowców i ryb występuje jeden obieg krwi, u pierwszej gromady serce jest trzyczęściowe (zatoka żylna, przedsionek i komora) i jedno przepływowe w którym przepływa krew odtleniona; u ryb serce zbudowane jest z czterech pęcherzy (zatoka żylna, przedsionek, komora i stożek tętniczy ). U pozostałych gromad obserwujemy dwa obiegi krwi duży i mały (zwany również płucnym) dodatkowo u płazów występuje krążenie skórne. Serce płazów jest trzydziałowe (dwa przedsionki, komora oraz zatoka żylna), w komorze występują fałdy utrudniające mieszanie się krwi (u płazów ogoniastych występuje przegroda przedsionków niezupełna); również serce gadów jest trzydziałowe, w którym występuje przegroda międzykomorowa niecałkowita (u krokodyli całkowita) i dwa łuki aorty, zatoka żylna u tej gromady jest zredukowana. Serce ptaków i ssaków jest czteroczęściowe, w przeciwieństwie do pozostałych grup występują u nich przegrody całkowite pomiędzy komorami. U ptaków można zaobserwować szczątkową zatokę żylną oraz zachowany prawy łuk aorty; u ssaków zachowany jest lewy łuk aorty, a zatoka żylna nie występuje. Dodatkowo u kręgowców występuje krążenie wrotne , który przekazuje substancje z układu pokarmowego do wątroby. Oprócz serca w skład układu krwionośnego wchodzą: tętnice , żyły , naczynia włosowate , naczynia limfatyczne i krążące w nich płyny.

Układ nerwowy

Układ nerwowy kręgowców złożony jest z: ośrodkowego układu nerwowego , w skład którego wchodzi mózgowie (otoczone mózgoczaszką ) , rdzeń kręgowy i obwodowy układ nerwowy . Główne jego elementy rozwinęły się z leżącej po stronie grzbietowej cewki nerwowej. Ośrodkowy układ nerwowy przebiega wzdłuż struny grzbietowej po jej stronie grzbietowej (u kręgowców wyższych w kanale rdzeniowym kręgosłupa). Podczas okresu rozwoju zarodkowego przednia część cewki nerwowej zaczyna się poszerzać i dzielić na trzy pęcherzyki. Dalszy podział skrajnych pęcherzyków doprowadza do powstania pięciu pęcherzyków, a ściany w dalszym rozwoju zaczynają się różnicować, a ich światło się zwęża. Przedni pęcherzyk stanowi kresomózgowie , a kolejnymi są międzymózgowie , śródmózgowie , tyłomózgowie (móżdżek) i rdzeniomózgowie (rdzeń przedłużony). Kresomózgowie u wczesnych kręgowców pełniło funkcje ośrodka węchu, w trakcie ich ewolucji przekształciło się w główny ośrodek odbierania impulsów zmysłowych, ośrodek koordynacji ruchowej oraz stanowi główny ośrodek kojarzeniowy. Tyłomózgowie najlepiej zostało rozwinięte u grup o znacznej sprawności ruchowej czyli u ptaków i ssaków; stanowi ono ośrodek koordynacji ruchowej i regulacji napięcia mięśni szkieletowych. W obrębie czaszki z przedniego odcinka ośrodkowego układu nerwowego odchodzą parzyste nerwy czaszkowe (od 7 do 12 par) głownie do narządów zmysłu i mięśni głowy; następnie kolejne parzyste nerwy rdzeniowe odchodzą od rdzenia kręgowego. Rdzeń kręgowy ciągnie się od podstawy czaszki do końca tułowia, oddając w równych odstępach pary nerwów do skóry, mięśni i narządów wewnętrznych.

W trakcie ewolucji poszczególnych grup kręgowców rozmiary mózgu ulęgały znacznemu zwiększeniu w stosunku do wielkości ciała przez rozwój stref kojarzeniowych, pozwalających na znacznie zintensyfikowana wymianie informacji pomiędzy poszczególnymi częściami mózgu.

Rozmnażanie

Większość kręgowców to zwierzęta rozdzielnopłciowe , u których narządy rozrodcze składają się z gruczołów męskich ( jądra ) i żeńskich ( jajniki ). U ryb i płazów występują zapłodnienie zewnętrzne, które związane jest z znoszeniem nieoskorupionych jaj w galaretowatych osłonkach wprost do wody ( ikra , skrzek ). W przypadku kręgowców lądowych dochodzi do zapłodnienia wewnętrznego w ciele organizmu samicy; również u żyworodnych ryb z karpieńcokształtnych dochodzi do zapłodnienia wewnętrznego. Największe jaja wśród kręgowców składane są przez ryby z rodziny Isuridae, osiągają one wielkość 22 cm. Ponadto u kręgowców lądowych wykształciły się błony płodowe , które całkowicie uniezależniły swój rozród od środowiska wodnego. Bardzo rzadko u tej grupy występuje hermafrodytyzm (np. u ryb z rodziny strzępielowatych ) i partenogeneza .

Systematyka

Najnowsza klasyfikacja biologiczna dzieli kręgowce na:[]

Nazwa systematycznaNazwa zwyczajowa
Amphibia płazy
Aves ptaki
Chondrichthyes ryby chrzęstnoszkieletowe
Mammalia ssaki
Reptilia gady
Agnatha bezżuchwowce
Osteichthyes ryby kostnoszkieletowe

Tradycyjny podział systematyczny

Przedstawicielami żuchwowców są:

Przedstawicielami bezżuchwowców są:

Przedstawicielami konodontów są:

 • protokonodonty (Protoconodonta)
 • parakonodonty (Paraconodonta)
 • eukonodonty (Euconodonta)

Drzewo filogenetyczne

Szczękowce dzieli się na

Bibliografia

 • Anatomia porównawcza kręgowców, pod red. H. Szarskiego. Wydawnictwo: PWN, Warszawa 1976
 • W. Serafiński, E. Wielgus-Serafińska: Ssaki. Warszawa: Wydawnictwo PWN 1976.
 • Wojciech Bresiński: Encyklopedia audiowizualna Britannica : zoologia. Cz. 1. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz, 2006. .
 • Stanislav Frank: Wielki Atlas Ryb. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1980.
 • J. Balerstet, W. Lewiński, J. Prokop, K. Sabath, G. Skirmuntt: Biologia. Wydawnictwo: Operon 2003.

Przypisy

 1. Vertebrata w: Integrated Taxonomic Information System ( ang. )
 2. Jonathan E.M. Baillie, et al. (2004). "A Global Species Assessment" . World Conservation Union.
 3. Maurice Kottelat, Ralf Britz, Tan Heok Hui, Kai-Erik Witte. Paedocypris, a new genus of Southeast Asian cyprinid fish with a remarkable sexual dimorphism, comprises the world's smallest vertebrate.. „Proceedings of the Royal Society B”, ss. 895–899 (2006). doi:10.1098/rspb.2005.3419 . 
 4. Animal Records .
 5. What is the biggest animal ever to exist on Earth? .
 6. Shu et al. (November 4, 1999). "Lower Cambrian vertebrates from south China". Nature 402: 42–46. DOI : 10.1038/46965


Inne hasła zawierające informacje o "Kręgowce":

Grzyby ...

Jura Wśród tych ostatnich notuje się gigantyzm , np. okazy rodzaju Seirocrinus ma 20m długości.Kręgowce. Zaczyna się bujny rozwój współczesnych grup rekinów , pojawiają się pierwsze płaszczki . ...

Eunectes ...

Pstrąg źródlany ...

Pstrąg tęczowy ...

Głowacz białopłetwy ...

Pstrąg potokowy ...

Bóbr europejski ...

Kania czarna ...

Bocian czarny ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Kręgowce":

014. Mięczaki - silnie wyspecjalizowane bezkręgowce (plansza 15) ...

020a. Zasadnicze cechy kręgowców (plansza 11) ...

027a. Ssaki – sukces złożoności (plansza 3) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie