Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

biologia

biologia - nauka o formach i przejawach życia badająca budowę i czynności organizmów żywych oraz zależności, jakie występują między nimi i ich środowiskiem. Ze względu na zróżnicowanie zjawisk i procesów zachodzących w istotach żywych oraz ogromną różnorodność form życia biologia stanowi zespół dyscyplin naukowych, zajmujących się albo poszczególnymi własnościami strukturalnymi bądź funkcjonalnymi organizmu, niezależnie od jego przynależności systematycznej, lub też określonymi grupami istot żywych.
Termin „biologia” wprowadzili do nauki niemal jednocześnie J.B. Lamarck i G.R. Treviranus na początku XIX w. Zainteresowanie żywymi organizmami sięga odległych czasów; badania nad zwierzętami są domeną zoologii, nad roślinami botaniki, nad budową ciała zwierząt i człowieka anatomii, nad uporządkowaniem różnorodności żywych istot w systemy systematyki organizmów. Biologia jako odrębna gałąź nauk przyr. wykształciła się w XIX w. na fundamentach dorobku przyrodoznawstwa poprzednich stuleci, korzystając przy tym z postępów w fizyce, chemii i stałego rozwoju w konstruowaniu i ulepszaniu aparatury pomiarowej i badawczej, częściowo przyjmując mechanicystyczny pogląd Kartezjusza na funkcjonowanie organizmów zwierzęcych.
Biologia jest uprawiana w bardzo licznych i odrębnych dyscyplinach. Dziedziny zajmujące się określonymi typami żywych organizmów mają przede wszystkim charakter opisowy i porządkujący. Są to: zoologia i botanika oraz dyscypliny powstałe później, jak np. mikologia, zajmująca się grzybami, algologia — glonami, mikrobiologia — drobnoustrojami, antropologia — człowiekiem. Prawie każda odrębna grupa zwierząt lub roślin jest przedmiotem badań odrębnej specjalistycznej dyscypliny. Ponadto w biologii wyróżnia się dyscypliny eksperymentalne, których zadaniem jest badanie różnych struktur, zjawisk, funkcji i procesów życiowych, niezależnie od tego, w jakich organizmach istnieją lub przebiegają. Są to: anatomia, a nadto biologia komórki, fizjologia, genetyka, biochemia. W XX w. pojawiły się nowe dyscypliny biologii, np. ekologia, biologia molekularna. Dyscypliną w pewien sposób scalającą całą biologię jest ewolucjonizm — dążący do wyjaśnienia mechanizmów powstawania nowych gatunków i typów organizmów żywych, historii ich rozwoju na Ziemi, wzajemnych pokrewieństw żywych istot i ich pochodzenia.


Inne hasła zawierające informacje o "biologia":

Trzcina cukrowa ...

Grzyby doi:10.1016/j.cub.2004.08.038 . ISSN 0960-9822 . PMID 15341755 . ↑ [2.2.4 Ściana komórkowa]. W: Hans G Schlegel: Mikrobiologia ogólna. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000, ss. 71-82. . ↑ Bisby, Roskov, ...

Eunectes ...

Grupa ...

Fototrofia ...

Oksyklina ...

Benedykt Dybowski ...

Hydrobiologia Hydrobiologia ( biologia środowiska wodnego , w węższym rozumieniu ekologia wód) – nauka o ...

Niepylak apollo ...

Perłoródka rzeczna ...


Inne lekcje zawierające informacje o "biologia":

013. Pierścienice - segmentowe zwierzęta robakokształtne (plansza 23) ...

Enzymy - chemiczne regulatory reakcji, część I (plansza 20) ...

HIV a układ odpornościowy człowieka część II (plansza 20) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie