Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Lędzianie

Lędzianie(Lędzanie/Lędzice albo Lachowie) - plemię zachodniosłowiańskie. W Geografie Bawarskim Lędzianie występują pod nazwą Lendizi i posiadają 98 grodów.

Historia

Przed okresem wędrówek ludów tereny zajmowane później przez Lędzian należały do związku plemiennego Lugiów, (Kultura przeworska, Kultura puchowska).

  • Po roku 833 ziemie lędziańskie weszły w skład Państwa Wielkomorawskiego. W pierwszych dziesięcioleciach X wieku Lędzianie dostali się zapewne pod wpływy koczowniczych Madziarów.
  • Natomiast, jak na to wskazują wzmianki w latopisach z 944 oraz dane Konstantyna VII Porfirogenety, w latach 40. X stulecia weszli w trybutarną zależność od Rusi Kijowskiej o czym jak się wydaje świadczy wzmianka Al-Masudiego wymieniająca plemię Landzaneh, które ten kronikarz zaliczył do plemion ruskich. Skądinąd uznajemy je jednak za plemię zachodniosłowiańskie tzn. lechickie, a przymiotnik ruski przechował w tym źródle fakt podległości trybutarnej ośrodkowi kijowskiemu.
  • Po roku 955, kiedy nastąpiła klęska Węgrów na Lechowym Polu, zwierzchnictwo nad nimi przejęło państwo czeskie, na co zdaje się wskazywać Dokument Biskupstwa Praskiego.
  • W latach 70. X wieku najprawdopodobniej zostali wcieleni do państwa Mieszka.
  • W 981 podbici przez Ruś Kijowską, zajęcie przez ruskiego księcia Włodzimierza Grodów Czerwieńskich
  • Około roku 1018-1031 weszli w skład państwa piastowskiego w wyniku wyprawy Bolesława Chrobrego na Kijów, podobnie jak w latach 1077-1086, kiedy za zgodą władców Kijowa ziemie ich zaanektował Bolesław Szczodry.
  • Następnie ulegli całkowitej rutenizacji, co nastąpiło w wyniku działalności Kościoła Wschodniego po roku 1054, znajdującego się w stanie schizmy wobec Kościoła Łacińskiego. Innym przejawem rutenizacji terenów Lędzian były akcje deportacyjne podobne do działań Jarosława Mądrego w roku 1031, kiedy przesiedlił on po wcieleniu ziem lędziańskich do Rusi znaczną część ludności nad rzekę Roś (Naddnieprze), gdzie długo zachowywała ona swą odrębność etniczną. Ostateczną zagładę przyniosły dawnemu osadnictwu na ziemiach lędziańskich najazdy tatarskie i migracje ludności ruskiej uchodzącej przed Tatarami z głębi Rusi na zachód i osiedlającej się na dawnych terenach Lachów-Lędzian.


Inne hasła zawierające informacje o "Lędzianie":

Wiślanie ...

Etymologia nazw państw ...

Roztocze (kraina) ...

Grody Czerwieńskie ...

Województwo ruskie ...

Bojkowie ...

Ukraina ...

Słowianie ...

Waregowie ...

Słowianie zachodni ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Lędzianie":

027 Początki Słowian (plansza 7) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie