Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Lekarz

Lekarz

Luke Fildes , Lekarz (The Doctor), 1891, Tate Gallery.

Lekarz – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania stanu zdrowia , rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w zakresie swojej specjalizacji (art. 2 ustawy opublikowanej w Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 )[1].

Spis treści

Kształcenie lekarzy w Polsce

W Polsce tytuł lekarza zdobywa się kończąc sześcioletnie, jednolite studia na wydziale lekarskim uczelni medycznej (wyjątek od Deklaracji Bolońskiej ).

Dyplom lekarza jest równorzędny z dyplomem magistra .

Prawo wykonywania zawodu lekarza zdobywa się po odbyciu trzynastomiesięcznego stażu podyplomowego oraz zdaniu z wynikiem pozytywnym Lekarskiego Egzaminu Państwowego . Zasady wykonywania zawodu lekarza reguluje ustawa[1] o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Zasady uznawania kwalifikacji lekarza nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej określa Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych[2] z późniejszymi zmianami. Dokonuje ona w zakresie swojej regulacji wdrożenia odpowiednich dyrektyw Wspólnot Europejskich.

Specjalności lekarskie

Znaczny rozwój nauk medycznych spowodował konieczność wprowadzenia specjalizacji podstawowych i szczegółowych. Tytuł lekarza specjalisty w danej specjalności medycznej uzyskuje się po odbyciu trwającego zwykle 5-6 lat szkolenia w trakcie pracy zawodowej. Szkolenie lekarza przed uzyskaniem tytułu specjalisty w szczegółowej specjalności (tj. możliwej do uzyskania dopiero po zakończeniu szkolenia w podstawowej specjalności) ze względu na procedury administracyjne oraz wymogi formalne trwa zwykle około 15-20 lat, licząc od momentu rozpoczęcia studiów.

Do roku 1999 r. obowiązywał dwustopniowy system specjalizacji. Po dwóch – trzech latach szkolenia lekarz otrzymywał tytuł "lekarza danej specjalności" np. lekarz chorób wewnętrznych – tzw. I stopień specjalizacji. Jeśli zdecydował się na kontynuowanie specjalizacji, mógł zdobyć tzw. specjalizację II stopnia i tytuł "lekarza specjalisty" danej specjalności – np. lekarz specjalista chorób wewnętrznych. Ordynatorem oddziału może zostać tylko lekarz specjalista (II stopnia) w danej specjalności. System ten nie dotyczył specjalizacji uzyskiwanych po zdobyciu innej (specjalizacji szczegółowych), gdzie obowiązywał system jednostopniowy.

Obecnie funkcjonuje jednostopniowy system specjalizacji – tj. możliwe jest jedynie uzyskanie tytułu specjalisty danej specjalności w trakcie jednolitego szkolenia trwającego zwykle 5-6 lat.

W chwili obecnej lekarze mogą specjalizować się w 40 specjalnościach podstawowych[3]:

 1. Anestezjologia i intensywna terapia
 2. Audiologia i foniatria
 3. Chirurgia dziecięca
 4. Chirurgia klatki piersiowej
 5. Chirurgia ogólna
 6. Chirurgia plastyczna
 7. Chirurgia szczękowo-twarzowa
 8. Choroby wewnętrzne
 9. Choroby zakaźne
 10. Dermatologia i wenerologia
 11. Diagnostyka laboratoryjna
 12. Epidemiologia
 13. Genetyka kliniczna
 14. Kardiochirurgia
 15. Kardiologia
 16. Medycyna nuklearna
 17. Medycyna pracy
 18. Medycyna ratunkowa
 19. Medycyna rodzinna
 20. Medycyna sądowa
 21. Medycyna transportu
 22. Mikrobiologia lekarska
 23. Neonatologia
 24. Neurochirurgia
 25. Neurologia
 26. Okulistyka
 27. Onkologia kliniczna
 28. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 29. Otorynolaryngologia
 30. Patomorfologia
 31. Pediatria
 32. Położnictwo i ginekologia
 33. Psychiatria
 34. Psychiatria dzieci i młodzieży
 35. Radiologia i diagnostyka obrazowa
 36. Radioterapia onkologiczna
 37. Rehabilitacja medyczna
 38. Transfuzjologia kliniczna
 39. Urologia
 40. Zdrowie publiczne

oraz 28 specjalnościach szczegółowych (po uzyskaniu jednej z odpowiednich – tzn. określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia – specjalizacji podstawowych):

 1. Alergologia
 2. Angiologia
 3. Balneologia i medycyna fizykalna
 4. Chirurgia naczyniowa
 5. Chirurgia onkologiczna
 6. Choroby płuc ( pulmonologia )
 7. Diabetologia
 8. Endokrynologia
 9. Farmakologia kliniczna
 10. Gastroenterologia
 11. Geriatria
 12. Ginekologia onkologiczna
 13. Hematologia
 14. Hipertensjologia
 15. Immunologia kliniczna
 16. Kardiologia dziecięca
 17. Medycyna paliatywna
 18. Medycyna sportowa
 19. Nefrologia
 20. Neurologia dziecięca
 21. Neuropatologia
 22. Onkologia i hematologia dziecięca
 23. Otorynolaryngologia dziecięca
 24. Reumatologia
 25. Seksuologia
 26. Toksykologia kliniczna
 27. Transplantologia kliniczna
 28. Urologia dziecięca

Natomiast lekarze dentyści mogą specjalizować się w następujących specjalnościach:

 1. Chirurgia stomatologiczna
 2. Chirurgia szczękowo-twarzowa
 3. Ortodoncja
 4. Periodontologia
 5. Protetyka stomatologiczna
 6. Stomatologia dziecięca
 7. Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 8. Zdrowie publiczne
 9. Epidemiologia

Dwustopniowy system specjalizacji w Polsce wprowadzono po II wojnie światowej ze względu na ogromny niedobór kadry lekarskiej i konieczność skróconego szkolenia specjalistów oraz chęć jak najszybszego "poprawienia" danych statystycznych dotyczących liczby specjalistów (w statystykach podawano łączną liczbę specjalistów bez informacji o stopniu). W tym ostatnim aspekcie Polska wzorowała się na ZSRR , gdzie istniały nawet 3 stopnie specjalizacji. W systemie dwustopniowym przeważnie stosowano zasadę trzyletniej specjalizacji I stopnia i dwuletniej II stopnia.

Dość szybko system dwustopniowy uległ wynaturzeniom, które trwały az do jego zniesienia:

 • zmniejszał się odsetek specjalistów I stopnia rozpoczynających specjalizację II stopnia — w najmniejszym stopniu proces ten dotyczył mało popularnych specjalności, jak np. medycyna sądowa , mikrobiologia , patomorfologia (tam był największy niedobór specjalistów) oraz lekarzy zatrudnionych w ośrodkach związanych z uczelniami medycznymi (tam konieczność zdobycia II stopnia wiązała się z warunkami zatrudnienia); w pozostałych sytuacjach II stopień zaczynali przede wszystkim ci, którzy chcieli ubiegać się o ordynaturę i mieli szansę jej uzyskania. Przyczyny nierozpoczynania II stopnia, to przeważnie:
  • działania przełożonych (w prowincjonalnych szpitalach często ordynatorzy w obawie przed "konkurencją" utrudniali rozwój zawodowy innym lekarzom ze swego oddziału);
  • brak wyraźnych korzyści ze zdobycia II stopnia, jeśli ktoś nie chciał się starać o ordynaturę, ponieważ zarówno specjalista I, jak i II stopnia mógł otworzyć gabinet prywatny.
 • coraz częściej wydłużał się okres szkolenia specjalizacyjnego (szczególnie w II stopniu) nawet do kilkunastu i 20 lat;
 • zmniejszał się odsetek osób rozpoczynających specjalizacje szczegółowe.

Tytuł lekarza otrzymują także absolwenci medycyny weterynaryjnej ( lekarz weterynarii ) oraz stomatologii ( lekarz dentysta ). Absolwenci kierunku lekarskiego uzyskują tytuł zawodowy "lekarza", choć w powszechnym użyciu jest nie posiadający umocowania prawnego zwrot "lekarz medycyny".

Przypisy

 1. 1,0 1,1 ( Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 o zawodach lekarza i dentysty; uwaga! Tekst jednolity nie obejmuje art. 59-62, 65 i 67 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza)
 2. Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 954
 3. Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów ( Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1050 )

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Przeczytaj !


Inne hasła zawierające informacje o "Lekarz":

II wiek matematyk, astronom, astrolog i geograf 180 - Marek Aureliusz , cesarz rzymski 200 - Galen , Lekarz rzymski Wydarzenia w Europie 101 - 102 - I wojna dacka 105 - 106 - II wojna ...

Biegun północny będzie to południe.Pierwszym człowiekiem, który twierdził, że dotarł do bieguna, był amerykański Lekarz i badacz polarny Frederick Albert Cook. Miał tego dokonać 22 kwietnia ...

XVI wiek wenecki w służbie angielskiej. syn Giovanniego-Johna. Girolamo Cardano – włoski matematyk, astrolog i Lekarz epoki renesansu . Jacques Cartier - francuski podróżnik i odkrywca. Miguel de Cervantes - ...

Uniwersytet Witolda Wielkiego ( 1993 – 1996 )Vytautas Kaminskas ( 1996 – 2006 ) Zigmas Lydeka (od maja 2006 ) Znani absolwenci Adam Dowgird - białostocki Lekarz, działacz mniejszości polskiej na Litwie w latach 1931 - 1940 .Przypisy↑ Archiwum i Muzeum ...

Jonas Basanavičius w Ožkabaliai w rejonie Wyłkowyszki , zm. 16 lutego 1927 w Wilnie ) - Lekarz, redaktor pierwszej litewskiej gazety Aušra (Świt), która była wydana w 1883 ...

1884 - Bedřich Smetana , czeski kompozytor (ur. 1824 ) 18 maja - Heinrich Göppert , niemiecki Lekarz, botanik i paleontolog (ur. 1800 ) 10 lipca - Heinrich Laube, niemiecki publicysta, ...

Zawał mięśnia sercowego ...

Benedykt Dybowski zm. 30 stycznia 1930 we Lwowie ) – polski przyrodnik, podróżnik, odkrywca i Lekarz. Szlachcic herbu Nałęcz . Badacz jeziora Bajkał , południowej Azji i Kamczatki , profesor ...

François-Alphonse Forel Szwajcarii - zm. 7 sierpnia 1912 r. również w Morges) - szwajcarski Lekarz i przyrodnik, profesor, pionier badań Jeziora Genewskiego , twórca limnologii . ...

1977 uczony, konstruktor rakiet, m.in. V-2 (ur. 1912 ) 14 lipca - Zbigniew Bochenek , polski Lekarz-otolaryngolog (ur. 1923 ) 17 lipca - Witold Małcużyński , polski pianista (ur. 1914 ) 23 lipca ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Lekarz":

01. Rozwój człowieka (plansza 11) Popiersie Hipokratesa autorstwa Rubensa Pierwsza koncepcja temperamentu stała się podstawą pierwszej typologii osobowości. Grecki Lekarz Hipokrates (ok. 460 – 377 r. p.n.e.) sprowadził naturę człowieka do ...

002. Odmiana czasowników słabych w języku niemieckim. Czas teraźniejszy. Präsens. (plansza 12) ...

213 Polska kultura, sztuka i nauka dwudziestolecia międzywojennego (plansza 4) Hugo Steinhaus, biochemik – Kazimierz Funk prowadzący badania nad witaminami, a także Lekarz Ludwik Hirszfeld – twórca podstaw nauki o grupach krwi. ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie