Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Małżeństwo

Małżeństwo

Obrączki są symbolem noszonym przez osoby, które wstąpiły w związek małżeński.

Małżeństwo — związek między osobami będący instytucją społeczną i zazwyczaj wiążący osoby emocjonalnie , ekonomicznie i prawnie . Małżeństwo stanowi najczęściej podstawę rodziny [1].

W kulturze europejskiej małżeństwo jest instytucją prawną , a w większości religii stanowi instytucję sakramentalną .

Małżeństwo nie jest pojęciem jednoznacznym, ponadczasowym i niezmiennym – występujące zróżnicowanie form życia małżeńskiego utrudnia sformułowanie uniwersalnej definicji małżeństwa[2].

Spis treści

Małżeństwo na świecie

Formy małżeństwa

W społeczeństwach na świecie panuje ogromne zróżnicowanie form małżeństwa.

Z uwagi na liczbę członków związku małżeńskiego rozróżnia się monogamię ( monoginię - z gr. mono znaczy jedna, gyny znaczy kobieta, o monoginii mówimy gdy jeden lub wielu mężczyzn posiada tylko jedną i tą samą partnerkę; monoandrię - o monoandrii mówimy gdy jedna lub wiele kobiet posiada jednego i tego samego partnera), poligamię (w tym bigamię , poligynię , poliandrię ) i poligynandrię ( małżeństwa grupowe ). Są to formy podstawowe, które nie wyczerpują wszystkich możliwości.

Z uwagi na miejsce zamieszkania małżonków po ślubie rozróżnia się patrylokalizm , matrylokalizm , bilokalizm – małżeństwo, na przemian, przez pewien czas zamieszuje u rodziców żony i przez pewien czas u rodziców męża, ambilokalizm - gdy miejsce zamieszkania nie jest określone, neolokalizm - gdy współmałżonkowie przenoszą się do zupełnie nowego miejsca zamieszkania, z dala od krewnych jednej i drugiej strony. Oprócz powyższych form podstawowych występuje też szereg innych lokalizacji małżeństwa (np. gdy małżeństwo mieszka po ślubie z rodziną wuja, czyli brata matki, mówimy o awunkulokalizmie ).

Z uwagi na zakazy zawierania małżeństw (a nawet utrzymywania stosunków seksualnych ) wyróżniamy endogamię i egzogamię . Pojęciem uniwersalnym w tym zakresie jest pojęcie kazirodztwa .

Małżeństwa monogamiczne

W większości państw prawodawstwo dopuszcza jedynie małżeństwo ( monogamiczne ) oparte o związek różnopłciowy. W Europie od czasów chrystianizacji instytucja małżeństwa była związkiem monogamicznym zawieranym przez kobietę i mężczyznę. Tak też uregulowane zostało małżeństwo w prawie polskim. O związek monogamiczny oparte jest także małżeństwo sakramentalne w kościołach chrześcijańskich[3].

Małżeństwa poligamiczne

Niektóre kraje Afryki i Azji sankcjonują małżeństwa jako związki poligamiczne . Dotyczy to zwłaszcza krajów, gdzie dominująca lub państwowa jest religia muzułmańska . Instytucja poligamii występuje też w ortodoksyjnych sektach wyznania mormońskiego w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Te związki nie są jednak sankcjonowane przez prawodawstwo obu krajów. W większości krajów Afryki i niektórych w Azji małżeństwa stanowią także związki poligamiczne , natomiast rzadko spotyka się legalne pozostałe formy poligamii [].

Małżeństwa osób tej samej płci

Począwszy od 2001 roku, w rosnącej liczbie krajów i regionów instytucja małżeństwa obejmuje także pary tej samej płci . Pojawiła się też pośrednia instytucja tzw. związków partnerskich , które przyznają dwóm osobom bez względu na płeć identyczne lub zbliżone do małżeństwa uprawnienia i opiekę prawną.

Historia małżeństwa

Współczesne małżeństwo cywilizacji zachodniej (i prawosławnej ), ma długą historię. Sięga korzeniami do kilku bardzo różnych kultur starożytnych, z których największe znaczenie mają kultura starożytnego Rzymu , kultura judaistyczna i kultura germańska . Wraz z upływem wieków małżeństwo zachodnie kształtowane było dalej przez średniowieczną doktrynę Kościoła , żądania wysunięte przez protestantów w czasach reformacji oraz społeczny wpływ rewolucji przemysłowej .

Poprzez znaczną część historii świata zachodniego małżeństwo nie było jedynie osobistą sprawą męża i żony ale raczej miało charakter układu pomiędzy rodzinami . Dlatego większość małżeństw była aranżowana przez rodziny. Żona w takich związkach miała zwykle znacznie mniej praw niż jej mąż i oczekiwano, że będzie mu podległa. W znaczącym zakresie, małżeństwo stanowiło układ o charakterze ekonomicznym . Nie miał on nic wspólnego z miłością romantyczną i nawet zwykłe uczucia nie miały znaczenia. Do najważniejszych małżeńskich powinności zaliczała się natomiast prokreacja i współpraca . W kulturze zachodniej na wiele wieków przyjął się też zakaz rozwodów , co kontrastuje ze zwyczajami starożytnych , gdzie rozwód uzyskać można zwykle było bardzo łatwo (mężczyzna miał zwykle znaczną przewagę nad kobietą - mógł po prostu odprawić swoją żonę, ale w wielu przypadkach również żona mogła ubiegać się o rozejście). W starożytnym Rzymie para mogła rozwieść się także za obopólną zgodą – w wielu europejskich krajach do dziś jest to niemożliwe. Zwraca też uwagę fakt, że w kulturze zachodniej małżeństwo jawiło się zawsze jako oczywista konieczność a na osoby stanu wolnego prawie powszechnie wywierano nacisk by weszły w związek małżeński (nacisk taki nieco złagodniał, przynajmniej na jakiś czas, pod wpływem chrześcijaństwa , które za szczególną cnotę uznało celibat )[4].

Ceremonie związane z małżeństwem

Prawo i zwyczaje dotyczące małżeństw różnią się w poszczególnych społecznościach.

Niektóre kultury i tradycje ściśle przestrzegają zasady wyboru współmałżonka przez rodziców, często gdy przyszli małżonkowie są jeszcze dziećmi. Jest to zwyczaj bardzo jeszcze silny np. w Indiach lub Pakistanie . W Polsce istniała niegdyś tradycja swatów . Dziś ich funkcje wypełniają często tzw. biura matrymonialne. Większość współczesnych społeczeństw opiera się dziś jednak na swobodnym i indywidualnym wyborze partnerów bez konieczności sankcji rodzicielsko-środowiskowych. W wielu kulturach istnieje zwyczaj przekazywania mienia w postaci posagu .

Niegdyś zawarcie małżeństwa zawsze poprzedzały zaręczyny i okres narzeczeństwa .

Przed małżeństwem

W wielu kulturach małżeństwo jest poprzedzone zazwyczaj okresem narzeczeństwa . Ceremonią która wprowadza parę w ten okres są zaręczyny .

W polskiej tradycji katolickiej ślub kościelny poprzedzają zapowiedzi . Ksiądz w parafii każdego z narzeczonych przez dwa kolejne tygodnie ogłasza podczas mszy informacje o planowanej uroczystości.

Zawarcie małżeństwa

Ceremonia ślubna w Timorze Wschodnim

Zawarcie małżeństwa może mieć formę i skutki świeckie (państwowe, urzędowe, cywilne) oraz wyznaniowe (wyznaniowe, kościelne, sakramentalne).

Ślub cywilny prowadzi do zawarcia związku w świetle prawa rodzinnego .

Ślub kościelny wiąże młodą parę w świetle prawa danego Kościoła lub związku wyznaniowego. Małżeństwo takie musi być zawarte zgodnie z przepisami Kościoła lub związku wyznaniowego.

Tak zwany ślub konkordatowy jest ślubem kościelnym, który ma równocześnie status cywilnego. Wymagania dla ważności tego ślubu to wypowiedziane w obecności duchownego oświadczenie woli jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu. Po ceremonii wyznaniowej kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza akt małżeństwa. Małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego.

Posag i wiano

W niektórych krajach ceremonie ślubne odprawiane są z udziałem dzieci, które potem jako dorośli zmuszane są do trwania w związkach zawartych bez ich świadomej zgody.

W pewnych kręgach kulturowych ze ślubem wiąże się zawarcie umowy między rodzinami pana młodego i panny młodej. W zależności od zwyczajów albo rodzice panny młodej muszą zapłacić rodzinie pana młodego posag albo na odwrót dawane jest wiano . Posiadanie wielu synów lub córek może się wiązać z ogromnym kosztem dla rodziców, którzy nierzadko bankrutują, aby związać małżeństwem wszystkie dzieci. Patologie związane z tymi obyczajami prowadzą niekiedy do mordowania dzieci jednej z płci, aby uniknąć ogromnych wydatków. W niektórych kulturach przyszli małżonkowie nie decydują o zawarciu związku, a jeżeli przeciwstawią się woli rodziców mogą zostać brutalnie ukarani. Syn albo córka, którzy wejdą w związek niezaakceptowany przez rodziców są czasami mordowani, bo rodzina uznaje to za hańbę i mści się zgodne z zasadą wendety [].

Rozwód

Wdowieństwo

Zobacz też

Przypisy

  1. Polskie Tow. Psychologiczne; podgląd z dn. 14 lutego, 2010
  2. Mike Anton, Los Angeles Times: Na początku była transakcja ( ang. ). [dostęp 2010-07-31].  Cytat: Problem zdefiniowania małżeństwa jest tak zawiły, że wielu antropologów unika w ogóle tego słowa, mówiąc raczej o „związkach” lub „aliansach” - mówi Roger Lancaster, profesor antropologii i kulturoznawstwa z George Mason University w stanie Wirginia - Antropolodzy doszli do niezbitego wniosku, że małżeństwo nie jest pojęciem jednoznacznym, ponadczasowym i niezmiennym - dodaje Lancaster - W dziedzinie zawierania związków ludziom nigdy nie brakowało pomysłowości ani wyobraźni.
  3. Abp Kurtz: prawo nie może redefiniować małżeństwa
  4. History of Marriage in Western Civilization ( ang. ). [dostęp 2010-07-22].


Inne hasła zawierające informacje o "Małżeństwo":

Mieszko II Lambert na dworze, zarówno polskim jak i cesarskim, dobitnie zwiększyło zawarte w 1013 Małżeństwo z Rychezą , córką palatyna reńskiego Ezzona , szwagra Ottona III . Zgodnie z ...

Iwan IV Groźny pociechy przy Marii Tiemigriukownej , która niedługo potem dostąpiła zaszczytu bycia nową carową. Małżeństwo to jednak nie było udane. Mąż traktował Marię jako obiekt spełniania ...

Diakon ...

Szkoci ...

Karl Philipp Schwarzenberg pod Wagram . Po zawarciu pokoju w 1810 został ambasadorem w Paryżu , negocjował Małżeństwo Napoleona z córką cesarza austriackiego Franciszka I - Marią Ludwiką . Wysoko ...

Wojciech Bogusławski Bogusławski, przed 1829 Urodzony 9 kwietnia 1757 Glinno Zmarł 23 lipca 1829 Warszawa Wojciech BogusławskiŚwinka Świnka Rodzina Bogusławski RodziceLeopold BogusławskiAnna LinowskaMałżeństwoAugusta SiegmundDzieciRozalia BogusławskaTeodor Bogusławski Stanisław Bogusławski Głaz pamiątkowy w miejscu urodzenia Wojciecha Bogusławskiego w ...

Samuel Johnson roku odgrywana w tym miejscu przez aktorów). Mimo tak wielkiej różnicy wieku, Małżeństwo było szczęśliwe, aż do śmierci Elizabeth w 1752 roku.Johnson próbował pracy ...

David Garrick w 1757 roku William Hogarth . Hogarth wykonał również wiele ich oddzielnych portretów. Małżeństwo było bezdzietne, lecz bardzo szczęśliwe. Stałość ich uczucia była legendą całego ...

Teatr Nasz Linki zewnętrzne Historia TeatruZałożycielami Teatru Naszego są Jadwiga i Tadeusz Kutowie – Małżeństwo zawodowych aktorów. Ich uczelnia to Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika ...

Ludwik XVIII i Marii Antonietty Burbon , infantki hiszpańskiej (córki Filipa V i Elżbiety Farnese ). Małżeństwo to było bezdzietne. Tytularny król FrancjiPrzed wydarzeniami, które doprowadziły w 1789 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Małżeństwo":

04. Rodzaje środowisk społecznych (plansza 3) jej warunki rozwoju poprzez odpowiednie przepisy prawne, wynikające z zapisów w Konstytucji RP: "Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się ...

126 Życie codzienne okresu nowożytnego (plansza 14) Życie codzienne okresu nowożytnego W średniowieczu Małżeństwo było zaprzeczeniem życia ascetycznego i kontemplacyjnego. Wspólne życie mężczyzny i kobiety, ...

218. Struktura narodowościowa i etniczna Polski (plansza 9) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie