Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

metodyzm

metodyzm - nurt chrześcijaństwa zapoczątkowany jako wewnętrzny ruch ożywienia wewnątrz kościoła anglikańskiego (pod wpływem pietyzmu), kierowany przez Johna Wesleya i jego brata, Charlesa. Początkowo nazwę "metodyzm" nadawali ironicznie przeciwnicy Wesleya, którzy krytykowali nadmierny ich zdaniem rygoryzm i skrupulatność w wypełnianiu obowiązków religijnych, potem zwolennicy Wesleya uznali tę nazwę za chlubną.

John Wesley nie zamierzał wprowadzić zmian doktrynalnych, ani wyodrębnić swojego ruchu poza anglikanizm, zamierzał natomiast kłaść nacisk na praktykowanie dobrych obyczajów. Miłosierdzie Ducha oraz osiąganie zbawienia poprzez wiarę, a nie poprzez rytuały. Jako znakomity kaznodzieja gromadził tłumy na wolnym powietrzu – ze względu na niechęć oficjalnych przedstawicieli Kościoła anglikańskiego. Metodyści wyodrębnili się jako odrębne wyznanie już po śmierci braci Wesleyów.

Obecnie Kościoły metodystyczne liczą ponad 40 milionów wiernych i istnieją w prawie wszystkich krajach świata (w Polsce Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, powstały w 1922 i liczący 4,5 tysiąca wiernych oraz powstały w 2005 roku Ewangeliczny Kościół Metodystyczny). Najwięcej metodystów jest w USA.

Doktryna i praktyka

W doktrynie i praktyce metodyzm stanowi ogniwo pośrednie między historycznymi kościołami protestanckimi (luterańskimi, kalwińskimi) a ugrupowaniami tzw. Kościołów wolnych (zwłaszcza denominacje baptystyczne, zielonoświątkowe i należące do tzw. ruchu uświęceniowego). Podstawą doktrynalną, obok Biblii stanowią pisma Johna Wesleya. Metodyzm uznaje cztery szczeble, wiodące do zbawienia:

  • usprawiedliwienie;
  • odrodzenie;
  • łaska Ducha;
  • uświęcenie.

Bóg oddziałuje na człowieka, kiedy ten modli się, pości, studiuje Pismo Święte, przyjmuje sakramenty oraz prowadzi z Bogiem duchowe rozmowy. Zgodnie z doktryną arminianizmu metodyści zdecydowanie odrzucają predestynację. Można stwierdzić, że myśl Wesleya staje się pomostem łączącym ze sobą myśl Wschodu i Zachodu, ale także chrześcijaństwo ewangeliczne z jego swoistym patosem rozgrzania serca i darmowości zbawienia z chrześcijaństwem katolickim – kładącym nacisk na osobistą drogę uświęcenia.


Inne hasła zawierające informacje o "metodyzm":

Wszystkich Świętych Wszystkich ŚwiętychDzień 1 listopada Typ święta chrześcijańskie Religie katolicyzm , prawosławie , anglikanizm , luteranizm , metodyzm Upamiętniawszystkich znanych i nieznanych świętychPodobne święta Dzień Zaduszny , Zaduszki Wszystkich Świętych na cmentarzu w ...

Biskup ...

Adwentyzm ...

Nowa Anglia ...

Chrześcijaństwo Reformacji , wśród których rozróżnia się kościoły ewangelickie , jak luteranizm , kalwinizm i prezbiterianizm , metodyzm , wyznania ewangeliczne , zwane też przebudzeniowymi, jak baptyzm , adwentyzm i kościoły zielonoświątkowe , ...

Bracia morawscy brytyjskich (między innymi z Johnem Wesleyem ) odegrali również pewną rolę w rozwoju metodyzmu . W latach 60. XVIII wieku bracia morawscy byli bardzo aktywni wśród ...

Chrzest ...

Szwecja ...

Kenia ...

Zambia ...


Inne lekcje zawierające informacje o "metodyzm":

Hasło nie występuje w innych lekcjach!

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie