Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Międzynarodowy alfabet fonetyczny

Międzynarodowy alfabet fonetyczny

Międzynarodowy alfabet fonetyczny, MAF[] ( ang. International Phonetic Alphabet, IPA, fr. Alphabet phonétique international, API) – alfabet fonetyczny , system transkrypcji fonetycznej przyjęty przez Międzynarodowe Towarzystwo Fonetyczne jako ujednolicony sposób przedstawiania głosek wszystkich języków . Składają się na niego zarówno symbole alfabetyczne jak i symbole niealfabetyczne oraz ok. 30 znaków diakrytycznych .

Tabela MAF (w wersji angielskiej)

Jest on szeroko stosowanym środkiem standaryzacji zapisu fonetycznego dla wszystkich języków świata. Większość znaków IPA została zaczerpnięta wprost z alfabetu łacińskiego lub stworzona na jego podstawie, część pochodzi z alfabetu greckiego , a część została stworzona specjalnie na jego potrzeby.

Międzynarodowy alfabet fonetyczny to wynik wieloletniej pracy fonetyków zrzeszonych w International Phonetic Association (Międzynarodowym Towarzystwie Fonetycznym), założonym w Paryżu w 1886 roku. Zarówno Towarzystwo, jak i stworzony przez nie alfabet, znane są pod nazwą IPA. W ciągu swego istnienia alfabet IPA był kilkakrotnie zmieniany. Znaczne modyfikacje wprowadzono w 1989 roku, po konferencji w Kilonii . Następne zmiany przyniósł rok 1993 . Najnowsza wersja alfabetu została opublikowana w roku 2005 .

Międzynarodowe Towarzystwo Fonetyczne zaleca, by transkrypcję fonetyczną umieszczać w nawiasach kwadratowych: „[ ]”. Z kolei transkrypcja fonemiczna powinna być umieszczana między znakami ukośnika: „/ /”.

Spis treści

Samogłoski

Poniżej przedstawiono samogłoski kardynalne wpisane w tzw. czworokąt samogłosek. Pokazuje on względną wysokość i przedniość samogłosek, nie jest jednak w stanie pokazać ich okrągłości. Dlatego na poniższym rysunku przyjęto konwencję, że gdy symbole występują w parach, symbol z prawej strony oznacza samogłoskę zaokrągloną, natomiast symbol z lewej strony, samogłoskę niezaokrągloną. Samogłoski występujące pojedynczo, z wyjątkiem [ʊ], są niezaokrąglone.

PrzednieCentralneTylne
Przymknięte
Blank vowel trapezoid.png
i  •  y
ɨ  •  ʉ
ɯ  •  u
ɪ  •  ʏ
•  ʊ
e  •  ø
ɘ  •  ɵ
ɤ  •  o
ə
ɛ  •  œ
ɜ  •  ɞ
ʌ  •  ɔ
æ
ɐ
a  •  ɶ
ɑ  •  ɒ
Prawie przymknięte
Półprzymknięte
Średnie
Półotwarte
Prawie otwarte
Otwarte

Spółgłoski (płucne)

Pojedyncza artykulacja

Podział w kolumnach wg miejsca artykulacji ; w rzędach wg sposobu artykulacji . Spółgłoski umieszczone po lewej stronie komórek tabeli są bezdźwięczne, po prawej – dźwięczne.

Dwu‐wargowe War‐gowo‐zębowe Między‐zębowe Dzią‐sło­we Zadzią‐słowe Re­tro‐fle­ksyjne Pod­nie‐bienne Miękko‐podnie‐bienne Języcz‐kowe Gar‐dłowe Nagło‐śnio­we Krta‐niowe
Nosowe m ɱ n ɳ ɲ ŋ ɴ  
Zwarte p b p̪ b̪ t d ʈ ɖ c ɟ k ɡ q ɢ   ʡ ʔ  
Szczelinowe ɸ β f v θ ð s z ʃ ʒ ʂ ʐ ç ʝ x ɣ χ ʁ ħ ʕ ʜ ʢ h ɦ
Aproksymanty β̞ ʋ ɹ ɻ j ɰ   
Drżące ʙ r * ʀ я* 
Uderzeniowe ⱱ̟ ɾ ɽ    ʡ̯ 
Boczne szczelinowe ɬ ɮ *   *   *     
Boczne aproksymanty     l ɭ ʎ ʟ 
Boczne uderzeniowe  ɺ*ʎ̯ʟ̆  

Uwagi:

  • Gwiazdki (*) oznaczają dźwięki nieposiadające (jeszcze) swojego oficjalnego symbolu IPA.
  • Znak sztyletu (†) oznacza znak IPA, który jeszcze nie został umieszczony w zestawie Unicode . Od maja 2005 r. w sytuacji takiej znajduje się znak spółgłoski uderzeniowej wargowo-zębowej (
    Spółgłoska uderzeniowa wargowo-zębowa
    ). Została już zgłoszona propozycja dodania tego symbolu do Unikodu[1]. Zastępczo używa się iżycy ѵ.
  • Obszary zaznaczone kolorem szarym oznaczają dźwięki uważane za niemożliwe do wyartykułowania.

Koartykulacja

ʍPółotwarta wargowo-miękkopodniebienna bezdźwięczna
w Półotwarta wargowo-miękkopodniebienna
ɥPółotwarta wargowo-podniebienna
ɕ Szczelinowa dziąsłowo-podniebienna bezdźwięczna
ʑ Szczelinowa dziąsłowo-podniebienna dźwięczna
ɧSzczelinowa zadziąsłowo-miękkopodniebienna bezdźwięczna
ɫ Półotwarta boczna zębowa welaryzowana

Spółgłoski (niepłucne)

Mlaski Iniektywne Ejektywne
ʘ Dwuwargowy ɓ DwuwargowaʼNa przykład:
ǀ Laminalny dziąsłowy („zębowy”) ɗ Dziąsłowa Dwuwargowa
ǃ Apikalny (za)dziąsłowy („retrofleksyjny”) ʄ Podniebienna Dziąsłowa
ǂ Laminalny zadziąsłowy („podniebienny”) ɠ Miękkopodniebienna Miękkopodniebienna
ǁ Boczny dziąsłowy („lateralny”) ʛ Języczkowa Szczelinowa dziąsłowa

Afrykaty i podwójna artykulacja

Spółgłoski zwarto-szczelinowe (afrykaty) oraz spółgłoski z podwójną artykulacją są w IPA reprezentowane przez dwa znaki połączone łuczkiem. Alternatywnie, dla niektórych afrykat można użyć jedego znaku – ligatury .

ŁączenieLigaturaOpis
t͡s ʦ afrykata dziąsłowa bezdźwięczna
d͡z ʣ afrykata dziąsłowa dźwięczna
t͡ʃ ʧ afrykata zadziąsłowa bezdźwięczna
d͡ʒ ʤ afrykata zadziąsłowa dźwięczna
t͡ɕ ʨ afrykata dziąsłowo-podniebienna bezdźwięczna
d͡ʑ ʥ afrykata dziąsłowo-podniebienna dźwięczna
t͡ɬ  –afrykata boczna dziąsłowa bezdźwięczna
k͡p –zwarta wargowo-miękkopodniebienna bezdźwięczna
ɡ͡b –zwarta wargowo-miękkopodniebienna dźwięczna
ŋ͡m –nosowa wargowo-miękkopodniebienna

Jednostki suprasegmentalne

ˈ Akcent główny
ˌ Akcent poboczny
ː Długość (samogłoska długa lub geminata )
ˑ Półdługość
˘ Dodatkowa krótkość
.Podział sylabowy
Połączenie międzywyrazowe

Intonacja

|Pauza krótsza
Pauza dłuższa
Intonacja wznosząca
Intonacja opadająca

Tony

Do oznaczania tonów w IPA można używać znaków diakrytycznych albo specjalnych liter tonalnych.

albo ˥Bardzo wysoki
é albo ˦Wysoki
ē albo ˧Średni
è albo ˨Niski
ȅ albo ˩Bardzo niski
ěWznoszący
êOpadający
ePrzesunięcie zstępujące
ePrzesunięcie wstępujące

Znaki diakrytyczne

Diakrytyki to małe znaczki umieszczone obok symboli IPA aby pokazać dokładną wymowę[2] "Pod-diakrytyki" (znaczki normalnie umieszczane poniżej symbolu IPA) mogą być umieszczane nad znakiem mającym descender (potocznie nazywany ogonem), e.g. ŋ̊[2].

"Bezkropkowe" i, <ı>, jest używane, kiedy kropka interferowałaby z diakrytykami. Inne symbole IPA mogą występować jako diakrytyki, aby przedstawić fonetyczne szczegóły: (fricative release), (dyszaco dźwięczny), ˀa (preglottalizacja), (epentetyczna szwa), oʊ (dyftongizacja). Bardziej zaawansowane diaktrytki pojawiły się w Rozszerzonym IPA dla dokładniejszego zapisania wymowy.

Diakrytyki sylabiczności
ɹ̩ n̩ Zgłoskotwórcze e̯ ʊ̯ Niezgłoskotwórcze
Consonant-release diacritics
tʰ dʰ Przydech aBez plozji
dⁿ Plozja nosowa Plozja boczna
Diakrytyki dźwięczności
n̥ d̥Bezdźwięcznes̬ t̬Dźwięczne
b̤ a̤Dysząco dźwięcznebb̰ a̰Skrzypiąco dźwięczne
Diakrytyki artykulacji
t̪ d̪ Zębowe t̼ d̼ Językowo-wargowe
t̺ d̺ Apikalne t̻ d̻ Laminalne
u̟ t̟Advancedi̠ t̠Retracted
ë äCentralizacjae̽ ɯ̽zbliżenie do szwy
e̝ ɹ̝ ˔Podwyższenie (ɹ̝ = Spółgłoska szczelinowa dziąsłowa dźwięczna )
e̞ β̞ ˕Obniżenie (β̞ = spółgłoska półotwarta dwuwargowa)
Diakrytyki koartykulacji
ɔ̹ x̹Mniej zaokrąglone ɔ̜ x̜ʷBardziej zaokrąglone
tʷ dʷ Labializowane tʲ dʲ Palatalizowane
tˠ dˠ Welaryzowane tˁ dˁ Faryngalizowane
ɫ Welaryzowane lub faryngalizowane
e̘ o̘Uniesiony korzeń językae̙ o̙Obniżony korzeń języka
ẽ z̃ Nosowe ɚ ɝRotacyzacja
Uwagi
a Aspiracja spółgłosek dźwięcznych również jest dźwięczna. Wielu lingwistów woli jeden z diakrytyków przeznaczonych do dyszącej dźwięczności.
b Niektórzy lingwiści stosują ten symbol dyszącej dźwięcznosci tylko do sonorantów i transkrybują obstruenty jako .

Stan głośni może być dokładnie oddany za pomocą diakrytyków. Seria spółgłosek przedniojęzykowych zwartych od otwartej do zamkniętej głośni to (zobacz dźwięczność ):

[t]bezdźwięczna[]dysząco dźwięczna
[]luźno dźwięczna[d]"zwykła" dźwięczna
[]sztywno dźwięczna[]skrzypiąco dźwięczna
[ʔt͡] glottalizacja

Przypisy

  1. http://std.dkuug.dk/jtc1/sc2/wg2/docs/N2945.pdf ISO/IEC JTC 1/SC 2/WG 2 Proposal summary form to accompany submissions for additions to the repertoire of ISO/IEC 10646; JTC1/SC2/WG2 N2945
  2. 2,0 2,1 International Phonetic Association, Handbook, p. 14-15.

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Międzynarodowy alfabet fonetyczny":

Czerwony Krzyż ...

Brno ...

Klasztor w Pożajściu ...

Janusz Józefowicz ...

Romeo i Julia (film 1996) ...

Bóbr (dopływ Odry) ...

1863 ...

Handel ...

Adolf Hitler ...

1932 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Międzynarodowy alfabet fonetyczny":

01 Znaki drogowe - dodatkowe znaki szlaków rowerowych (plansza 4) ...

213 Polska kultura, sztuka i nauka dwudziestolecia międzywojennego (plansza 15) ...

041. B. Russell – atomizm logiczny (plansza 7) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie