Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Milleryzm

Milleryzm

Milleryzm
Główna religia Chrześcijaństwo
Czas założenia 1831
Wyznanie macierzyste Baptyzm
Założyciel William Miller
Klasyfikacja religii
Adwentyzm
  Portal Kategoria

Milleryzmprotestancka tradycja religijna, związana z nauczaniem amerykańskiego farmera, Williama Millera , baptystycznego pastora , byłego kapitana Armii Stanów Zjednoczonych . Cechą wyróżniającą milleryzmu jest wiara w bardzo bliskie powtórne przyjście Chrystusa . Milleryzm jest pojęciem określającym ruch Millera w latach 1831 - 1844 . Współczesny milleryzm nazywany jest raczej adwentyzmem .

Spis treści

Przebudzenie adwentowe

Wykres z 1843 r. wydany przez Joshua V. Himes'a, stanowił podstawę do milleryckich obliczeń proroczych

Miller był przekonany, że w Biblii zawarta jest ukryta data ponownego przyjścia na Ziemię Jezusa Chrystusa i sądu ostatecznego . Opierając się na badaniach Pisma Świętego , a dokładnie proroctwa zawartego w Księdze Daniela (Dn. 8,14) uznał początkowo, że Mesjasz przyjdzie na Ziemię około 1843 roku.

Ten ruch ożywienia religijnego w latach 1831 - 1844 , przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych , nazwano przebudzeniem adwentowym lub ruchem drugiego adwentu, gdyż jego istotą była wiara w rychłe powtórne przyjście Jezusa Chrystusa . Na podstawie proroctw z biblijnej Księgi Daniela datę tę wyznaczono na 22 października 1844 roku. Wkrótce ruch zwolenników Millera osiągnął ponad sto tysięcy wyznawców. Wielu sprzedało farmy i porzuciło swoją pracę, koncentrując się na pokucie i głoszeniu Ewangelii.

Wielkie rozczarowanie

Brak oczekiwanego pojawienia się Mesjasza 22 października 1844 roku, a także po tej dacie, nazwano wielkim rozczarowaniem. Po rozczarowaniu część wyznawców ruchu uznała obliczenia za błędne, czasem podając inne możliwe daty, a część przypisała im inne znaczenie.

W wyniku rozczarowania wiele tysięcy spośród uczestników ruchu millerowskiego odeszło od niego. Część z nich zwróciła się jednak ku Biblii w poszukiwaniu przyczyn rozczarowania. Wkrótce doszli oni do wniosku, że powyższa data została wyliczona prawidłowo, ale milleryści błędnie zinterpretowali wydarzenia z nią związane. Poszukujący doszli do przekonania, że proroctwo Biblii przepowiadało, iż Jezus nie powróci w 1844 roku, ale że rozpocznie wtedy specjalną służbę w niebie dla tych, którzy idą w Jego ślady. Zinterpretowali oni proroctwo jako wejście Jezusa Chrystusa do miejsca najświętszego niebiańskiej świątyni oraz rozpoczęcie drugiej fazy Jego pośrednictwa w celu ostatecznego oczyszczenia zbawionych z grzechu, zanim powróci na Ziemię. Stąd też zaczęli wyznawać wiarę w arcykapłańską służbę Jezusa Chrystusa w niebiańskiej świątyni, odpowiedniczki dawnej ziemskiej.

Kontynuatorzy

Większość millerytów (ok. 75%[]), którzy postanowili kontynuować tradycje swego założyciela skupiło się wokół Chrześcijańskiego Kościoła Adwentystów , z początku najliczniejszego z wszystkich kościołów adwentystycznych . Wśród pozostałych wspólnot adwentystycznych , zachowujących niedzielę, wyróżnić możemy:

Adwentyści Dnia Siódmego

Wykres z 1863 r. stanowił poprawioną przez Adwentystów Dnia Siódmego wersję wykresu z 1843 r.

Niewielka grupa byłych uczestników przebudzenia millerowskiego, którzy rozczarowanie tłumaczyli jako złą interpretację "świątyni" z Dan. 8,14, wkrótce skonsolidowała się wewnętrznie i dała początek największemu z współczesnych kościołów adwentystycznych , tj. Kościołowi Adwentystów Dnia Siódmego [1]. Na powstanie tego nowego ruchu olbrzymi wpływ miała Ellen White .

Obecnie Kościół Adwentystów Dnia Siódmego nie jest jedynym przedstawicielem doktryny adwentyzmu dnia siódmego . Ważniejsze z pozostałych Kościołów to: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego Ruch Reformacyjny , Kościół Reformowany Adwentystów Dnia Siódmego , Kościół Adwentystów Odpocznienia Sabatu . Ideą wiodącą wśród adwentystów , oczyszczoną jednak z teologicznych uchybień milleryzmu, jest przede wszystkim drugi adwent Pana. Obecnie adwentyści , jako jedyni chrześcijanie teologicznie wyznają wiarę w istnienie Przybytku Pańskiego w niebie ( świątyni niebiańskiej ), gdzie arcykapłanem jest sam Jezus Chrystus . Ta świątynia była wzorem dla świątyni w Izraelu (pokazana Mojżeszowi przez Boga na górze Synaj – Księga Wyjścia 25,8-9).

Z ruchu millerowskiego, początkowo ponaddenominacyjnego wywodzą się także Badacze Pisma Świętego , Świadkowie Jehowy i inne wyznania.

Linki zewnętrzne

Przypisy

  1. Warto zauważyć, że chrześcijanie, którzy niefortunnie wyznaczyli czas powrotu Chrystusa na rok 1844, nie byli Adwentystami Dnia Siódmego, co się czasem błędnie tym ostatnim przypisuje. Ci bowiem powstali po załamaniu się dziewiętnastowiecznego przebudzenia adwentowego i po upadku milleryzmu.


Inne hasła zawierające informacje o "Milleryzm":

Adwentyzm ...

Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce ...

Międzynarodowe Stowarzyszenie Misyjne Adwentystów Dnia Siódmego Trzecia Część ...

Duch proroctwa (adwentyzm) ...

Kościół Boży Dnia Siódmego ...

Szablon:Adwentyzm ...

Kategoria:Adwentyzm ...

Generalna Konferencja Adwentystów Dnia Siódmego Ruchu Reformacyjnego ...

Ellen G. White Estate ...

Adwentystyczna Organizacja Pomocy i Rozwoju ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Milleryzm":

Hasło nie występuje w innych lekcjach!

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie