Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Ministerstwo Infrastruktury

Ministerstwo Infrastruktury

Ministerstwo Infrastruktury
Godło
Minister Cezary Grabarczyk
Sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz
Rok założenia 1918 , 2001 , 2007
http://www.mi.gov.pl/

Ministerstwo Infrastruktury - polskie ministerstwo powstałe 19 października 2001 i istniejące w rządzie Leszka Millera i w rządach Marka Belki do 31 października 2005 i ponownie ustanowione 16 listopada 2007 w rządzie Donalda Tuska . Resort funkcjonował od 1919 pod różnymi nazwami, m.in. jako Ministerstwo Kolei, Ministerstwo Komunikacji , Ministerstwo Transportu .

Spis treści

Zakres działań

Minister Infrastruktury w rządzie Donalda Tuska realizuje zadania z działów: budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, gospodarka morska, łączność, transport.

Kierownictwo

Gabinet Polityczny Ministra

 • Marcin Barański – szef Gabinetu Politycznego

Lista ministrów infrastruktury

Szefowie resortu

Chronologia nazw resortu

Podział organizacyjny

 • Biuro Ministra
 • Departament Gospodarki Nieruchomościami
 • Departament Gospodarki Przestrzennej
 • Departament Rynku Budowlanego i Techniki
 • Departament Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa
 • Departament Orzecznictwa
 • Departament Bezpieczeństwa Żeglugi
 • Departament Transportu Morskiego i Żeglugi Śródlądowej
 • Departament Poczty
 • Departament Telekomunikacji
 • Departament Dróg i Autostrad
 • Departament Kolejnictwa
 • Departament Lotnictwa
 • Departament Polityki Transportowej i Spraw Międzynarodowych
 • Departament Transportu Drogowego
 • Departament Funduszu Spójności
 • Departament Funduszy UE
 • Departament Budżetu
 • Departament Kontroli
 • Departament Prawny
 • Departament Spraw Obronnych
 • Gabinet Polityczny
 • Biuro Ministra
 • Biuro Dyrektora Generalnego
 • Biuro Audytu Wewnętrznego
 • Biuro Administracyjne
 • Biuro Finansowe
 • Biuro Informacji i Promocji
 • Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
 • Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Podległe urzędy i jednostki

Siedziba

W latach 1918 - 1931 siedzibą resortu komunikacji był wybudowany w 1827 budynek mieszczący się na rogu ul. Nowy Świat 14 i al. 3 Maja (obecnie al. Jerozolimskie), w którym wcześniej - po powstaniu listopadowym - zlokalizowana była Izba Obrachunkowa a następnie w okresie I wojny światowej ( 1915 - 1918 ) niemiecka Kolej Przewozów Wojskowych, Dyrekcja Generalna Warszawa (Militäreisenbahn – Generaldirektion Warschau). Ciekawostką może być fakt, że w okresie lat 1947 - 1951 w tym miejscu powstała siedziba KC PZPR , nazywana też Domem Partii lub Białym Domem, obecnie Centrum Bankowo-Finansowe . W 1932 przeniesiono się do wybudowanego w latach 1929 - 1931 dla Ministerstwa Robót Publicznych gmachu wg. projektu Rudolfa Świerczyńskiego przy ul. Chałubińskiego 4-6, w którym resort zmieniając niejednokrotnie swoją nazwę i kompetencje mieści się do dnia dzisiejszego, z przerwą na okres II wojny światowej ( 1939 - 1945 ), w którym budynek stanowił jedno z centrum zarządzania okupacyjnej Dyrekcji Kolei Wschodnich (Ostbahn-Betriebsdirektion) ( 1939 - 1940 ) a następnie Dyrekcji Rejonowej Kolei Wschodnich (Ostbahn-Bezirksdirektion) ( 1940 - 1945 ). W latach 1948 - 1950 kompleks gmachów znacznie rozbudowano według projektu Bohdana Pniewskiego . Część wysokościową można uznać za pierwszy wieżowiec wybudowany w Warszawie jak i prawdopodobnie w całym kraju po II wojnie światowej. W latach 1951-1956 na trzynastym piętrze budynku stało 12 nadajników zagłuszających fale krótkie. W okresie 1945 - 2000 z tego budynku zarządzano też Polskimi Kolejami Państwowymi . Obecnie mieści się tu również:

Zobacz też Gmach Ministerstwa Komunikacji .

Zobacz też

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Ministerstwo Infrastruktury":

Brno ...

Numer kierunkowy ...

Wojna jądrowa ...

Szkoła wyższa ...

Narodowy socjalizm ...

Austro-Węgry ...

Pokolenie "Współczesności" ...

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" ...

Budynek ...

Toruń ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Ministerstwo Infrastruktury":

Transport i łączność (plansza 10) ...

18. Organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej ? Rada Ministrów (plansza 3) ...

129 Kultura oświecenia w Polsce (plansza 3) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie