Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA)
Minister Jerzy Miller
Sekretarz stanu Tomasz Siemoniak
Rok założenia1997
http://www.mswia.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – urząd administracji rządowej odpowiedzialny za nadzór działalności organów administracyjno-porządkowych w Polsce .

Struktura w obecnym kształcie istnieje od 1 stycznia 1997 r., gdy w ramach reformy centrum administracyjno-gospodarczego do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przyłączono dział administracji. W wyniku zmian organizacyjnych, nadzór nad służbami specjalnymi ( Urząd Ochrony Państwa ), dotychczas sprawowany przez ministra, przekazany został bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów (obecnie są to: CBA , ABW i AW ).

W przeszłości podobne zadania realizowały następujące struktury:

Spis treści

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ( 19901996 )

Przemiany polityczne, jakie zaszły w Polsce w latach 19891990 , wymagały gruntownej przebudowy ministerstwa. Proces reform trwał jednak dosyć długo. Mimo powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego ( 12 września 1989 ), na czele resortu wciąż stał gen. Czesław Kiszczak, kontrolujący działalność Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa . Dopiero 6 kwietnia 1990 r. Sejm uchwalił ustawę o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych, która weszła w życie 11 maja (zastępując ustawę z 14 lipca 1983 ). Na jej mocy minister, jako naczelny organ administracji państwowej, realizował politykę państwa w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, otrzymał również nadzór nad Policją i Urzędem Ochrony Państwa, służbami powołanymi w miejsce MO i SB. Reorganizacja resortu trwała kilka miesięcy, symboliczną datą stał się 6 lipca 1990 r., gdy następcą zdymisjonowanego Kiszczaka został dotychczasowy wiceminister Krzysztof Kozłowski.

Struktura resortu

Rozporządzeniem z 16 lipca 1990 r.[1] Rada Ministrów nadała statut organizacyjny MSW, który wszedł w życie 26 lipca i wraz z późniejszymi zmianami przedstawiał się następująco:

Jednostki organizacyjne:

 • Gabinet Ministra
 • Zespół Doradców Ministra
 • Inspektorat Nadzoru i Kontroli
 • Departament Społeczno-Administracyjny (do 1993)
 • Departament Spraw Obywatelskich (od 1993)
 • Departament Administracyjny (od 1993)
 • Biuro Prawne
 • Biuro Spraw Obronnych
 • Departament Finansów
 • Biuro Administracyjno-Gospodarcze
 • Departament Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności
 • Biuro Kadr
 • Centralne Archiwum
 • Biuro Pełnomocnika Ministra do Spraw Uchodźców (do 1993)
 • Biuro do Spraw Migracji i Uchodźstwa (od 1993)

Służby i organy podległe:

 • Policja
 • Urząd Ochrony Państwa
 • Straż Graniczna
 • Państwowa Straż Pożarna
 • Zakład Emerytalno-Rentowy MSW
 • Centralny Zarząd Służby Zdrowia MSW
 • Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe MSW
 • Biuro Ochrony Rządu
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Ośrodek dla uchodźców w Nadarzynie
 • Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Ministrowie spraw wewnętrznych

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (od 1997)

W 1996 rząd Włodzimierza Cimoszewicza zainicjował reformę centrum administracyjno-gospodarczego. 1 października Prezes Rady Ministrów przejął od ministra spraw wewnętrznych nadzór nad UOP. Wraz z końcem roku MSW zostało rozwiązane, stojący na jego czele Zbigniew Siemiątkowski otrzymał nowe stanowisko ministra-koordynatora służb specjalnych , natomiast szefem MSWiA został 1 stycznia 1997 r. Leszek Miller. Na mocy ustawy z 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, nowy resort, oprócz kompetencji MSW, przejął część zadań Urzędu Rady Ministrów oraz Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa . Od tej pory odpowiadał więc także za funkcjonowanie administracji rządowej, współdziałanie z samorządem terytorialnym, stosunki państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi oraz sprawy z zakresu państwowego nadzoru budowlanego.

Struktura resortu

Rozporządzeniem z 24 grudnia 1996 r.[2] Prezes Rady Ministrów nadał statut organizacyjny MSWiA, który obowiązywał od 1 stycznia 1997 r.:

Jednostki organizacyjne:

 • Gabinet Polityczny Ministra
 • Biuro Dyrektora Generalnego
 • Departament Nadzoru i Kontroli
 • Departament Administracji Publicznej
 • Departament Wyznań
 • Departament Nieruchomości, Zezwoleń i Koncesji
 • Departament Spraw Obywatelskich
 • Departament Budownictwa, Architektury, Geodezji i Kartografii
 • Departament do Spraw Migracji i Uchodźstwa
 • Departament Prawno-Organizacyjny
 • Departament Finansów
 • Departament Łączności i Informatyki
 • Departament Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności
 • Biuro do Spraw Integracji Europejskiej i Współpracy Transgranicznej
 • Biuro Kadr i Szkolenia
 • Biuro Administracyjno-Gospodarcze
 • Biuro Spraw Obronnych
 • Biuro Skarg i Wniosków
 • Centralne Archiwum

Służby i organy podległe:

 • Policja
 • Straż Graniczna
 • Państwowa Straż Pożarna
 • Obrona Cywilna Kraju
 • Inspektorat Nadzoru Budowlanego
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA
 • Nadwiślańskie Jednostki Wojskowe MSWiA
 • Biuro Ochrony Rządu
 • Centralny Zarząd Służby Zdrowia MSWiA
 • Wyższa Szkoła Policji
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Zmiany statutu

W ciągu kolejnych lat nowy statut ministerstwa był nadawany na mocy następujących dokumentów:

Ministrowie spraw wewnętrznych i administracji

Obecna struktura resortu

Minister SWiA Jerzy Miller (bezpartyjny) od 14 października 2009 r.; (od lutego 1998 do lipca 2000 podsekretarz stanu i sekretarz stanu w MF oraz pełnomocnik rządu ds. decentralizacji finansów publicznych)

 • Gabinet Polityczny Ministra (Szef – Piotr Targiński)
 • Biuro Ministra
 • Departament Budżetu
 • Departament Kontroli, Skarg i Wniosków
 • Biuro Ochrony Informacji Niejawnych
 • Samodzielny Wydział Audytu Wewnętrznego

Sekretarz Stanu Tomasz Siemoniak ( Platforma Obywatelska ) od 26 listopada 2007 r.

 • Departament Administracji Publicznej
 • Departament Analiz i Nadzoru (w zakresie zarządzania kryzysowego, ratownictwa, przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz spraw obronnych)
 • Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
 • Departament Zezwoleń i Koncesji
 • Departament Zdrowia
 • Biuro do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych
 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA
 • Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa
 • Koordynator realizacji zadań związanych z zagospodarowaniem mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej
 • Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy

Podsekretarz Stanu Piotr Kołodziejczyk od 8 marca 2010 r.; (od 1997 do 2001 podsekretarz stanu w MPiPS )

 • Departament Ewidencji Państwowych i Teleinformatyki
 • Departament Informatyzacji
 • Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 • Departament Spraw Obywatelskich
 • Centrum Projektów Informatycznych
 • Centrum Personalizacji Dokumentów

Podsekretarz Stanu Adam Rapacki od 20 listopada 2007 r.

Podsekretarz Stanu Piotr Stachańczyk od 20 listopada 2007 ; (od 1992 do 1993 podsekretarz stanu w URM, od 1998 do 2001 wiceminister w tym resorcie)

 • Departament Obywatelstwa i Repatriacji
 • Departament Polityki Migracyjnej
 • Departament Prawny
 • Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej
 • Urząd do Spraw Cudzoziemców
 • Władza Wdrażająca Programy Europejskie
 • Koordynator zadań dotyczących współpracy północno-wschodnich województw Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz regionów Rzeczypospolitej Polskiej z regionem Sankt Petersburga

Podsekretarz Stanu Zbigniew Sosnowski ( Polskie Stronnictwo Ludowe ) od 1 marca 2008

Dyrektor Generalny – Jan Węgrzyn (od 3 grudnia 2008 )

 • Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji
 • Biuro Administracyjno-Finansowe
 • Zakład Obsługi MSWiA

Linki zewnętrzne

Przypisy

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji":

Cmentarz Pietraszuński w Kownie ...

Mieszko II Lambert ...

Adwentyzm ...

Uznam ...

Koszykówka ...

1972 ...

Dwudziestolecie międzywojenne na świecie ...

Augustinas Voldemaras ...

Elegia ...

Diakon ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji":

03 Dokumentacja pojazdu i uprawnienia policji (plansza 2) ...

218a Sprawa polska podczas II wojny światowej (plansza 11) ...

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 11) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie