Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Model Standardowy

Model Standardowy

Model Standardowyteoria fizyki cząstek podstawowych , zwanych też cząstkami elementarnymi , które są podstawowymi składnikami każdej materii . Opisuje trzy z czterech (z wyjątkiem grawitacji ) oddziaływań podstawowych : oddziaływanie elektromagnetyczne , oddziaływanie słabe i oddziaływanie silne . Sformułowana jest w języku matematyki , opisując relacjami matematycznymi zależności między elementami tej teorii. Opiera się na koncepcji pola Yanga-Millsa.

Model Standardowy jest jedną z najważniejszych teorii współczesnej fizyki , jego podstawy teoretyczne zaczęto formułować w latach 70. XX wieku. W latach 80. potwierdzono większość jego przewidywań doświadczalnie, jednak do dziś nie zaobserwowano jeszcze jednej z cząstek przewidywanych przez model, zwanej bozonem Higgsa .

Model Standardowy zawarł w sobie, rozbudował, bądź wyjaśnił wcześniejsze teorie, takie jak teoria cząstek elementarnych (kształtująca się od początku XX wieku), mechanika kwantowa , chromodynamika kwantowa czy teoria elektrosłaba (łącząca oddziaływania elektromagnetyczne i słabe jako różne przejawy tego samego oddziaływania).

Spis treści

Opis wniosków wynikających z Modelu Standardowego

W modelu standardowym funkcjonuje podział na dwie grupy cząstek: fermiony i bozony .

Fermiony jako budulec materii

Fermiony są podstawowymi elementami budującymi materię. Materię trwałą, która nas otacza, tworzą następujące cząstki: elektron , kwark górny (u) oraz kwark dolny (d). Dwa kwarki górne i jeden dolny (uud) tworzą proton , a jeden kwark górny i dwa dolne (udd) tworzą neutron . Wiązanie to znane jest jako oddziaływanie silne . Protony i neutrony, łącząc się, tworzą jądra atomowe. Do tej grupy cząstek należy też neutrino elektronowe .

Opisane wyżej cząstki (elektron, neutrino elektronowe, kwark dolny i górny) tworzą pierwszą z trzech grup cząstek zwanych generacjami. W każdej generacji występują cztery cząstki odpowiadające cząstkom z pierwszej generacji (lecz o różnej masie). Drugą generację tworzą cząstki: mion , neutrino mionowe , kwark dziwny (s) i kwark powabny (c), zaś trzecią: taon , neutrino taonowe , kwark denny (b) i kwark szczytowy (t).

W sumie model określa dwanaście podstawowych fermionów. Dwa pierwsze w każdej grupie nazywamy leptonami , a dwa pozostałe kwarkami .

Istnienie czwartej i następnych generacji nie jest zabronione przez Model. Jednak obserwacje średniego czasu życia cząstek wskazują, że istnieją tylko trzy komplety fermionów. Rozumowanie to opiera się na następującym fakcie: im więcej jest możliwych sposobów, na które może się rozpaść cząstka, tym krócej ta cząstka żyje. Większa ilość cząstek związana z istnieniem wyższych generacji dostarczyłaby nowych kanałów rozpadu. Obserwowane cząstki żyją na tyle długo, że istnienie czwartej generacji wydaje się wykluczone, chyba że odpowiadające jej nowe neutrino miałoby masę większą od ok. 45 GeV/c² (połowa masy bozonu Z ). Wtedy cząstka Z nie mogłaby się rozpadać na parę neutrino – antyneutrino czwartej generacji. Wszystkie znane neutrina mają masy mniejsze od kilku eV/c² i dlatego istnienie czwartej rodziny nie wydaje się naturalne.

Fermiony w Modelu Standardowym
FermionSymbolŁadunek elektrycznyŁadunek słaby*Ładunek silny (kolor)Masa * c²
Generacja 1
Elektron e--1-1/200,511 MeV
Neutrino elektronowe νe0+1/20< 50 eV
Kwark górny u+2/3+1/2R/G/B~ 5 MeV
Kwark dolny d-1/3-1/2R/G/B~10 MeV
Generacja 2
Mion μ--1-1/20105,6 MeV
Neutrino mionowe νμ0+1/20< 0,5 MeV
Kwark powabny c+2/3+1/2R/G/B~1,5 GeV
Kwark dziwny s-1/3-1/2R/G/B~100 MeV
Generacja 3
Taon τ--1-1/201,784 GeV
Neutrino taonowe ντ0+1/20< 70 MeV
Kwark szczytowy (prawdziwy) t+2/3+1/2R/G/B178 GeV
Kwark denny (piękny) b-1/3-1/2R/G/B~4,7 GeV

Bozony jako nośniki oddziaływań

W Modelu Standardowym oddziaływania przenoszone są przez specjalne cząstki/pola (w mechanice klasycznej rolę medium stanowiło wyłącznie pole). Oddziaływanie polega na wytworzeniu lub pochłonięciu cząstki przenoszącej oddziaływanie.

Cząstka Higgsa

Model Standardowy przewiduje też istnienie cząstki, która oddziałując z innymi cząstkami nadaje im masę – jest to bozon Higgsa . Jest to jedyna cząstka, której istnienia jak dotąd nie udało się potwierdzić doświadczalnie.

Niewiadome

Model Standardowy jest potwierdzony doświadczalnie, lecz nie jest w pełni satysfakcjonujący z teoretycznego punktu widzenia[1].

  • Ma 17 swobodnych parametrów (np. masy cząstek), które należy wyznaczyć doświadczalnie i nie ma teorii wyjaśniającej wartości tych parametrów.
  • Nie wyjaśnia pierwszych chwil istnienia Wszechświata po Wielkim Wybuchu , w czasie których nastąpiła wielka ekspansja zwana inflacją .
  • Nie wyjaśnia, dlaczego Wszechświat zbudowany jest z materii, a nie ma w nim antymaterii .
  • Obliczenia masy Wszechświata nie zgadzają się z obserwowaną ilością materii we Wszechświecie, brakującą materię nazywa się ciemną materią .
  • Nie uwzględnia grawitacji .
  • W podstawowej wersji nie uwzględnia mas neutrin.

Nie wiemy także, czy poprawny jest mechanizm Higgsa naruszenia symetrii .

Fizycy budują nowe teorie próbujące rozszerzyć Model Standardowy np. Teorie wielkiej unifikacji , supersymetria , teorie strun . Następcą będzie być może Minimalny Standardowy Model Supersymetryczny .

Przypisy

  1. Donald H. Perkins: Wstęp do fizyki wysokich energii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, ss. 12-13. . 

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Model Standardowy":

Biskup ...

Nadciśnienie tętnicze ...

1972 ...

Replikacja ...

Aktyna ...

Taylor Swift ...

Katarzyna Klich ...

Świadomość społeczna ...

Zawał mięśnia sercowego ...

Peter Debye ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Model Standardowy":

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 3) ...

232 Kultura i nauka w latach 1945 ? 2003 (plansza 16) ...

Budowa i funkcja DNA (poprawiona) (plansza 3) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie