Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

ozon

Ozon (tritlen)

Jest to jedna z odmian alotropowych tlenu. Cząsteczka ozonu składa się z trzech atomów tlenu (O3), z delta ujemnym i delta dodatnim ładunkiem elektrycznym.

Cząsteczka ozonu jest bardzo niestabilna i ma krótki czas połowicznego rozpadu. Dlatego przekształca się relatywnie szybko w postać dwuatomową O2.

2O3 → 3O2

W istocie ozon to nic więcej, jak tylko tlen (O2) z dodatkowym atomem tlenu. Dodatkowy atom tlenu powstaje pod wpływem wyładowania elektrycznego w wyniku rozpadu cząsteczki tlenu.

Ozon powstaje tylko w warunkach ekstremalnych.

Wzór chemiczny

Właściwości fizyczne

Ozon jest bezbarwnym gazem o większej gęstości od powietrza. Ma specyficzny, ostry zapach powietrza po burzy. Bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie (ok. 50% bardziej niż tlen). Występuje we wszystkich stanach skupienia, we wszystkich wykazując dużą niestabilność. W postaci ciekłej i stałej jest substancją silnie wybuchową. W ciekłym i stałym stanie skupienia ma barwę niebieską.

Właściwości chemiczne

Powstawanie

W naturze:

Sztucznie otrzymywany w generatorach ozonu (ozonatory).

Zastosowanie

W atmosferze spełnia funkcję filtra pochłaniającego promieniowanie ultrafioletowe, które emitowane jest przez Słońce. W szerokim zakresie do oczyszczania i dezynfekcji. W lecznictwie (ozonoterapia).


Inne hasła zawierające informacje o "ozon":

Ziemia atmosferę i inne czynniki abiotyczne planety, umożliwiając rozwój organizmów aerobowych oraz powstanie ozonosfery . Rozwój życia na lądzie umożliwiła powłoka ozonowa, zmniejszająca natężenie promieniowania ultrafioletowego [9] ...

Bór sosnowy jest wyższa i wynosi 10-12 ton. Powietrze szczególnie w porannych godzinach zawiera ozon (średnio 0,015 mg/m³). Fitoaerozole w borach sosnowych zawierają głównie monoterpeny z ...

Alotropia Najbardziej znane pierwiastki tworzące odmiany alotropowe tlen występujący naturalnie w formie tlenu atmosferycznego, ozonu , tetrameru O4 (tylko w stanie ciekłym - tzw. czerwony tlen ). węgiel występujący ...

Historia Ziemi egzystencji Ziemi, działalność wulkaniczna była znacznie wzmożona, a planeta nie posiadająca warstwy ozonowej była wystawiona na silne promieniowanie ultrafioletowe . Zaczątki życiaElementem kodującym informację genetyczną ...

Atmosfera ziemska ( hel , neon , krypton i ksenon ), oraz metan , wodór , tlenek i podtlenek azotu , ozon i związki siarki , a także (w znacznie mniejszych ilościach) m.in. radon ...

Tlenki Nazewnictwo tlenków3 Otrzymywanie tlenków4 Kwasowo-zasadowy charakter tlenków nieorganicznych5 Podtlenki, nadtlenki, ponadtlenki i ozonki6 Tlenki na Ziemi7 Ważniejsze tlenki nieorganiczne8 Bibliografia9 Przypisy Właściwości tlenków Właściwości ...

Tlen w stanie wolnym występuje w postaci cząsteczek dwuatomowych O2 oraz trójatomowych – ozonu O3 (głównie w ozonosferze ). Szczególną jego odmianą jest odkryty w latach ...

Złoto wszystkich kwasów. Roztwarza się w wodzie królewskiej , w kwasie solnym w obecności ozonu oraz w gorącym kwasie selenowym :2Au + 6H2SeO4 → Au2(SeO4)3 + 3H2SeO3 ...

Sanatorium walory rekreacyjne, przyrodnicze i naturalne, takie jak: wody mineralne , wody termalne , borowina , ozon , radon , sole mineralne oraz inne czynniki biofizyczne środowiska wywierające korzystny wpływ ...

Ozon w pochłanianiu części promieniowania ultrafioletowego dochodzącego ze Słońca do Ziemi (patrz dziura ozonowa ).Spis treści1 Właściwości chemiczne i fizyczne2 Zastosowania3 Znaczenie biologiczne4 Działanie toksyczne na ...


Inne lekcje zawierające informacje o "ozon":

Zanieczyszczenia atmosfery (plansza 15) Warstwa ozonowa jest nietrwała i łatwo ulega zniszczeniu przy podwyższeniu temperatury otoczenia lub ...

Składniki powietrza (plansza 13) W atmosferze ziemskiej występuje w dwóch obszarach: przy powierzchni ziemi (przyziemna warstwa ozonowa) w dolnych warstwach atmosfery, stanowi powierzchnię ochronną dla życia na ziemi ...

031a. Ekosystemy i ich rozwój (plansza 6) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie