Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

monopol

monopol - to struktura rynkowa charakteryzująca się:

  • występowaniem na rynku tylko jednego dostawcy lub producenta danego towaru, który kontroluje podaż i ceny, oraz wielu odbiorców;
  • występowaniem barier uniemożliwiających innym firmom wejście na rynek (np. ustawodawstwo, patenty, koszty itp.);
  • unikatowością produktu monopolu (nie posiada on dobrego lub bliskiego substytutu).
Monopol może mieć charakter:
  • państwowy - kiedy prawo danego państwa pozwala świadczyć usługi lub produkować określony asortyment towarów tylko jednemu podmiotowi (np. monopol spirytusowy, monopol loteryjny itp.);
  • wymuszony - kiedy jeden z producentów towaru/usługi osiąga taką pozycję na rynku, że pozostali producenci bankrutują;
  • naturalny - wynikający z natury dostarczanej usługi/towaru, gdy ze względów technicznych konkurencja wielu podmiotów jest niemożliwa lub utrudniona (np. koleje żelazne, dostarczanie prądu elektrycznego i gazu, telekomunikacja itp.).

W przypadku monopolów naturalnych i wymuszonych w wielu krajach świata tworzone jest specjalne prawodawstwo które reguluje zmonopolizowany rynek, w sposób sztuczny tworząc na nim warunki do powstania i rozwoju konkurencji.


Inne hasła zawierające informacje o "monopol":

1972 Husajn rozpoczął proces nacjonalizacji zachodnich firm paliwowych, które do tej pory miały monopol w Iraku . 3 czerwca – wymiana dokumentów ratyfikacyjnych układu pomiędzy PRL a ...

Nowa Polityka Ekonomiczna na podjęcie małych prywatnych przedsięwzięć (szczególnie w rolnictwie oraz usługach), przy pozostawieniu monopolu państwowego w dziedzinach dużych gałęzi przemysłu (głównie przemysł ciężki ), handlu (szczególnie ...

Historia Australii jego imieniem. Okres iberyjski i holenderskiNie jest jasne, czy Portugalczycy, którzy mieli monopol na żeglugę po wodach Oceanu Indyjskiego w XVI wieku dotarli do ...

Mikołajki (każdy wozem dwukonnym) do Rynu i z powrotem. Krzyżacy w Mikołajkach posiadali monopol na połów ryb , które eksportowali . Posiadali oni także wpływy z myta ...

Adolf Hitler wielkich przemysłowców Fundacja Gospodarki Niemiec Adolfa Hitlera (niem. Adolf-Hitler-Spende der deutschen Wirtschaft ).Faktyczny monopol polityczny NSDAP został ostatecznie potwierdzony przyjęciem 14 lipca 1933 Ustawy o ...

1621 Ameryki Północnej . 3 czerwca – Stany Generalne Niderlandów założyły Kompanię Zachodnioindyjską , która przejęła monopol handlowy oraz prawo zakładania kolonii w Nowym Świecie .Październik – osadnicy z ...

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" pełzających zmian kursu, dzięki któremu złoty wkrótce mógł stać się wymienialny. Zniesiono monopol państwa na handel zagraniczny i w ten sposób możliwy stał się ...

1925 5-bój - 3 259,405 pkt; 10-bój. 18 sierpnia – spółka Polskie Radio dostała monopolistyczną koncesję na eksploatację radiofonii w Polsce. 12 września – w Warszawie , lekkoatleta ...

Monetaryzm zwolenników niektórych jego form, takich jak polityka fiskalna (podatkowa), czy administracyjne rozbijanie monopoli . Dyskusja ta trwa wśród ekonomistów praktycznie do dziś.W latach 80. keynesizm ...

Wrocław ...


Inne lekcje zawierające informacje o "monopol":

105 Dualizm w rozwoju ekonomicznym Europy (plansza 7) ...

038 Problemy polityczne oraz kryzys gospodarczy i społeczny w Europie w późnym średniowieczu (plansza 5) ...

21. Myśl polityczna. Liberalizm (plansza 20) programach wszystkich partii demokratycznych, a więc partie liberalne dawno straciły na nie monopol. Z drugiej zaś strony głoszona przez ugrupowania liberalne pochwała wolnego rynku ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie