Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Cele kształcenia w zawodzie
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. montowania systemów suchej zabudowy,
  2. wykonywania robót malarskich,
  3. wykonywania robót tapeciarskich,
  4. wykonywania robót posadzkarskich,
  5. wykonywania robót okładzinowych.

Nauka kierunku w wybranym województwie:

Monter zabudowy i rob��t wyko��czeniowych w budownictwie DOLNOŚLĄSKIE
Monter zabudowy i rob��t wyko��czeniowych w budownictwie KUJAWSKO-POMORSKIE
Monter zabudowy i rob��t wyko��czeniowych w budownictwie LUBELSKIE
Monter zabudowy i rob��t wyko��czeniowych w budownictwie LUBUSKIE
Monter zabudowy i rob��t wyko��czeniowych w budownictwie ŁÓDZKIE
Monter zabudowy i rob��t wyko��czeniowych w budownictwie MAŁOPOLSKIE
Monter zabudowy i rob��t wyko��czeniowych w budownictwie MAZOWIECKIE
Monter zabudowy i rob��t wyko��czeniowych w budownictwie OPOLSKIE
Monter zabudowy i rob��t wyko��czeniowych w budownictwie PODKARPACKIE
Monter zabudowy i rob��t wyko��czeniowych w budownictwie PODLASKIE
Monter zabudowy i rob��t wyko��czeniowych w budownictwie POMORSKIE
Monter zabudowy i rob��t wyko��czeniowych w budownictwie ŚLĄSKIE
Monter zabudowy i rob��t wyko��czeniowych w budownictwie ŚWIĘTOKRZYSKIE
Monter zabudowy i rob��t wyko��czeniowych w budownictwie WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Monter zabudowy i rob��t wyko��czeniowych w budownictwie WIELKOPOLSKIE
Monter zabudowy i rob��t wyko��czeniowych w budownictwie ZACHODNIOPOMORSKIE

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie