Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

neutron

neutron - (z łac neuter "obojętny" ) to cząstka subatomowa występująca w jądrach atomowych. Jest obojętny elektrycznie. Posiada spin ½.

Według Modelu Standardowego neutron jest cząstką złożoną należącą do klasy barionów, a dokładniej nukleonów i składa się z dwóch kwarków dolnych (d) i jednego górnego (u), związanych ze sobą oddziaływaniem silnym.

Neutrony będące częścią jąder atomowych są bardzo stabilne. Samodzielne neutrony (tzn. występujące poza jądrem) nie są stabilne, ale rozpadają się w wyniku oddziaływań słabych. Średni czas życia swobodnego neutronu wynosi 885,7 s (około 15 min.)). Rozpad następuje zgodnie z reakcjąJego masa spoczynkowa wynosi ok. 1,00866491578 u, czyli 1,6749272·10-27 kg (jest nieco większa od masy protonu).


Inne hasła zawierające informacje o "neutron":

Dwudziestolecie międzywojenne na świecie większy niż dotychczas sądzono oraz, że nieustannie się rozszerza. James Chadwick – odkrył neutron prowadząc badania nad budową atomu oraz zjawisko rozszczepienia jądra atomowego. Było ...

1932 w Finlandii ( fin . Mäntsälän kapina). John Chadwick ogłosił na łamach tygodnika Nature odkrycie neutronu . 1 marca z domu w pobliżu miejscowości Hopewell w stanie New Jersey , zostało ...

Lantan 1850,3 kJ/molIV. 4819 kJ/molNajbardziej stabilne izotopy izotop wyst. o.p.r. s.r. e.r. MeV p.r. 137La {syn.} 6×104 lat w.e. 0,600137 Ba 138La0,09%1,05×1011 lat w.e. β- 1,7371,044138 Ba 138 Ce 139La99,91%stabilny izotop z 82 neutronami 140La {syn.} 40,28 godzin β- 3,761140 Ce Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa) Lantan ...

Cez 375,7 kJ/molII. 2234,3 kJ/molIII. 3400 kJ/molNajbardziej stabilne izotopy izotop wyst. o.p.r. s.r. e.r. MeV p.r. 133Cs100%stabilny izotop z 78 neutronami 134Cs {syn.} 2,0648 lat w.e. β- 1,2292,059134 Xe 134 Ba 135Cs {syn.} 2,3×106 lat β- 0,269135 Ba 137Cs {syn.} 30,07 lat β- 1,176137 Ba Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą warunków ...

Ruten 710,2 kJ/molII. 1620 kJ/molIII. 2747 kJ/molNajbardziej stabilne izotopy izotop wyst. o.p.r. s.r. e.r. MeV p.r. 96Ru5,52%stabilny izotop z 52 neutronami 98Ru1,88%stabilny izotop z 54 neutronami 99Ru12,7%stabilny izotop z 55 neutronami 100Ru12,6%stabilny izotop z 56 ...

Technet a odkrycie nie zostało uznane. WystępowanieTechnet otrzymywany jest sztucznie w procesie rozbijania neutronami jąder uranu lub bombardowania lekkimi jądrami izotopów niobu lub molibdenu .W 1962 ...

Niob 9847 kJ/molVII. 12100 kJ/molNajbardziej stabilne izotopy izotop wyst. o.p.r. s.r. e.r. MeV p.r. 91Nb {syn.} 680 lat w.e. 1,23591 Zr 92Nb {syn.} 3,47×107 lat w.e. β- 2,0060,35692 Zr 92 Mo 93Nb100%stabilny izotop z 52 neutronami 93mNb {syn.} 16,13 lat i.t. 0,03193Nb94Nb {syn.} 2,03×104 lat β- 0,47194 Mo Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą warunków normalnych (0 °C, 1013,25 ...

Cyrkon (pierwiastek) 7752 kJ/molVI. 9500 kJ/molNajbardziej stabilne izotopy izotop wyst. o.p.r. s.r. e.r. MeV p.r. 88Zr {syn.} 83,4 dni w.e. 88 Y 89Zr {syn.} 78,4 h w.e. β+ 0,90289 Y 89Y90Zr51,45%stabilny izotop z 50 neutronami 91Zr11,22%stabilny izotop z 51 neutronami 92Zr17,15%stabilny izotop z 52 neutronami 93Zrślady1,53×106 lat β- 0,06093 Nb 94Zr17,38%1,1×1017 lat β-β- 94 Mo 95Zr {syn.} 64,03 dni β- 1,12195 Nb 96Zr2,8%2,0×1019 ...

Itr 11190 kJ/molVIII. 12450 kJ/molNajbardziej stabilne izotopy izotop wyst. o.p.r. s.r. e.r. MeV p.r. 87Y {syn.} 3,35 dni w.e. 87 Sr 88Y {syn.} 106,6 dni β+ 88 Sr 89Y100%stabilny izotop z 50 neutronami 90Y {syn.} 2,67 dni β- 2,2890 Zr 91Y {syn.} 58,5 dni β- 1,5491 Zr Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą warunków normalnych (0 °C, 1013,25 ...

Tytan (pierwiastek) kJ/molVII. 13590 kJ/molVIII. 16440 kJ/molNajbardziej stabilne izotopy izotop wyst. o.p.r. s.r. e.r. MeV p.r. 44Ti {syn.} 63 lata w.e. 0,26844 Sc 46Ti8,0%stabilny izotop z 24 neutronami 47Ti7,3%stabilny izotop z 25 neutronami 48Ti73,8%stabilny izotop z 26 neutronami 49Ti5,5%stabilny izotop z 27 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "neutron":

Budowa atomu (plansza 10) width=770 > Charakterystyka cząstek elementarnych budowy atomu Obszary budowy atomu Nazwa cząstki Symbol Przybliżona masa Elementarny ładunek elektryczny jądro atomowe proton + neutron nukleony p, p+, 11p n, n0, 10n 1 u 1 u +1 0 powłoki elektronowe elektron e, e-, -1 ...

217 Nauka i technika (plansza 3) ...

Przemiany jądrowe - promieniotwórczość naturalna (plansza 8) jądrowe: α, β i γ. Przemiana β- Polega na emisji elektronu pochodzącego z rozpadu neutronu w jądrze pierwiastka, który ulega przemianie. Przemianie tej ulegają jądra, w których ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie