Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nikita Chruszczow

Nikita Chruszczow

Nikita Siergiejewicz Chruszczow
Никита Сергеевич Хрущёв
Nikita Chruszczow
Data i miejsce urodzenia 17 kwietnia 1894
Kalinówka
Data i miejsce śmierci 11 września 1971
Moskwa
Pierwszy Sekretarz KPZR
Okres urzędowaniaod 1953
do 1964
Przynależność polityczna Komunistyczna Partia ZSRR
Pierwsza Dama Nina Chruszczowa
Poprzednik Georgij Malenkow
Następca Leonid Breżniew

Nikita Siergiejewicz Chruszczow ( ros. Ники́та Серге́евич Хрущёв, ukr. Микита Сергійович Хрущов; ur. 17 kwietnia 1894 w Kalinówce koło Kurska , zm. 11 września 1971 w Moskwie ) – radziecki polityk, działacz partyjny i państwowy, I sekretarz KC Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego ( KPZR ) w latach 1953 - 1964 i premier ZSRR w latach 1958 - 1964 .

Spis treści

Życie prywatne

Pochodził z chłopskiej rodziny, od 12 roku życia pracował w fabrykach i kopalniach Donbasu jako ślusarz . Po odsunięciu od władzy mieszkał w daczy niedaleko Moskwy , dyktując swoje pamiętniki, które zostały opublikowane na Zachodzie.

Jeden z synów Chruszczowa, Leonid, lotnik wojskowy, walczył i zaginął w 1943 roku, miejsce jego śmierci nie jest do końca znane; inny – Siergiej, profesor inżynier wyemigrował do USA .

Zdobył tytuł Człowieka Roku 1957 według magazynu Time .

Kariera polityczna

Nikita Chruszczow i Józef Stalin

Od roku 1918 był członkiem partii bolszewików , podczas wojny domowej walczył jako komisarz, po jej zakończeniu był aktywistą partyjnym i naczelnikiem.

W 1929 roku został wysłany do Akademii Przemysłowej w Moskwie, na której studiował razem z Nadieżdą Aliłujewą, żoną Stalina . Ta znajomość pociągnęła za sobą szybką karierę: w 1932 został sekretarzem komitetu moskiewskiego, w 1934 został członkiem KC WKP (b), w 1939 – I sekretarzem KC WKP(b) Ukrainy (najwyższe stanowisko partyjne na Ukrainie ) i członkiem Biura Politycznego KC WKP(b). Jako członek Rady Wojennej Kijowskiego Specjalnego Okręgu Wojskowego brał udział w planowaniu "wyzwalania Zachodniej Ukrainy" w czasie radzieckiego ataku na Polskę 17 września 1939 , następnie jako szef partii na Ukrainie kierował jej sowietyzacją (w tym wywózkami Polaków). W latach 1941 - 1945 był również członkiem rad wojennych wielu frontów.

W 1949 roku ponownie został pierwszym sekretarzem komitetu moskiewskiego partii, a także sekretarzem KC. Chruszczow, jako typowy przedstawiciel stalinowskich kadr nigdy nie sprzeciwiał się terrorowi zarządzanemu przez Stalina.

Droga na szczyt władzy

Według niecałkowicie potwierdzonych informacji na początku 1953 roku w związku z planowaniem przez Stalina nowej czystki w wyższym aparacie partyjnym Chruszczow wraz z jego najbliższymi współpracownikami: kierującym aparatem partyjnym Malenkowem , ministrem obrony Bułganinem i kierującym aparatem terroru Berią wszedł w skład spisku na życie dyktatora. Jego śmierć zadana z ich inicjatywy otworzyła spiskowcom drogę do władzy. Jednakże ich wzajemna nieufność, a także lęk przed najbardziej przebiegłym z nich - Berią spowodowała bezpardonowe intrygi, wzajemne podchody i gwałtowne przetasowania na szczytach władzy.

Śmierć Stalina doprowadziła w swoim następstwie do zaciekłej walki o władzę, z której Chruszczow wyszedł zwycięsko. Początkowo awansowano go z szefa Obwodowego Komitetu KPZR w Moskwie do stanowiska sekretarza KC KPZR - czyli w nowym rozdaniu jednego z pięciu równoprawnych szefów partii. Do zadań Chruszczowa należało koordynowanie ich pracy, jednak nie miał względem ich dodatkowych uprawnień. Wkrótce jednak doprowadził do zgładzenia (uduszenie, rozstrzelanie, lub inny rodzaj gwałtownej śmierci) najgroźniejszego rywala – Berii . Po odsunięciu Berii został jednym z trzech - obok Malenkowa i Bułganina - członków tzw. kolektywnego kierownictwa. Za przywódcę ZSRR uznawano wówczas Gieorgija Malenkowa , jednak jego władza systematycznie kurczyła się na rzecz Chruszczowa. Już 7 września 1953 roku objął nowo ustanowiony urząd pierwszego sekretarza KC KPZR (czyli przywrócone pod zmienioną nazwą stanowisko generalnego sekretarza), w grudniu tego roku został wicepremierem, a w lutym 1955 r. odsunął ze stanowiska premiera ZSRR Malenkowa na rzecz podległego sobie Bułganina. Proces ten sfinalizowało stanięcie na czele rządu w 1958 r.

Odwilż

W 1956 roku na XX zjeździe KPZR Chruszczow wystąpił z referatem O kulcie jednostki i jego następstwach (O культе личности и его последствиях), w której ujawnił część prawdy o krwawych aspektach rządów Stalina. Referat, początkowo tajny, wywołał szok wśród komunistów, zapoczątkowując dyskusję na temat przyczyn stalinizmu. XX zjazd stanowił kulminację nowej polityki Chruszczowa określanej jako "odwilż", na który składała się masowa rehabilitacja ofiar terroru oraz liberalizacja polityki kulturalnej i społecznej. Odwilż w ZSRR stymulowała wystąpienia antykomunistyczne na Węgrzech i w Polsce , na które Chruszczow reagował z właściwą sobie dwoistością – rewolucję na Węgrzech krwawo stłumiła Armia Sowiecka, polski październik zakończył się kompromisem politycznym.

Odwilż wywołała też reakcję stalinowców, którzy pod kierunkiem Mołotowa , Malenkowa , Kaganowicza oraz chwilowo Woroszyłowa (tzw. Grupa Antypartyjna) próbowali pozbawić Chruszczowa władzy na plenum KC w czerwcu 1957 roku, ale ponieśli porażkę. W przeciwieństwie do Stalina, Chruszczow nie kazał wymordować przeciwników, zadowalając się jedynie pozbawieniem ich władzy.

Kolejnym etapem odwilży był XXI Zjazd KPZR w 1961 r. Chruszczow ponownie oskarżył Stalina o spowodowanie stanu zacofania ZSRR względem krajów kapitalistycznych i rozpoczął kolejną falę destalinizacji. Podjęto wówczas decyzję o zmianie nazwy miasta Stalingrad na Wołgograd oraz usunięciu zwłok Stalina z mauzoleum Lenina na Placu Czerwonym. Kult Stalina próbowano odtąd zastępować kultem Chruszczowa (czego przejawem był chociażby film propagandowy Nasz Nikita Siergiejewicz), nigdy jednak nie przybrało to skali Stalinowskiego "kultu jednostki".

Wdrażanie komunizmu

Chruszczow wierzył w urzeczywistnienie się komunizmu w ciągu 20 lat i na XXII Zjeździe Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego doprowadził do uchwalenia nowego programu partii komunistycznej. Próbował realizować doktrynę komunistyczną: ożywił walkę z religią, zmniejszał ogródki przyzagrodowe w kołchozach . Choć nie stosował drastycznych metod Stalina, twardo zwalczał wszelkie powstające w społeczeństwie ogniska opozycyjne - średnia roczna liczba osób skazywanych za działalność polityczną była znacznie wyższa, niż za Breżniewa. Jako jedną z form represji stosował przywrócone na masową skalę umieszczanie osób niewygodnych w szpitalach psychiatrycznych ( psychiatria represyjna w ZSRR ).

W polityce gospodarczej próbował różnych metod, mających uleczyć system gospodarki planowej bez zmiany jego istoty: przede wszystkim zastąpił branżowo-resortowy system zarządzania przemysłem systemem terytorialnym, który jednak okazał się jeszcze bardziej nieefektywny. Jego koncepcje były coraz bardziej oderwane od rzeczywistości i katastrofalne w skutkach: polecił m.in. sadzić kukurydzę w całym kraju, także tam, gdzie nie mogła dawać wysokich plonów, a także "prześcignąć USA w produkcji mięsa w ciągu 2-3 lat". W efekcie produkcja zboża upadła do tego stopnia, że ZSRR był zmuszony kupować zboże za granicą.

Pamiętając o robotniczym pochodzeniu, pragnął podnieść poziom życia: zniósł prawa ograniczające wolność pracy, podwyższał pensje oraz emerytury, zainicjował masową budowę domów mieszkalnych (osiedla bloków do dziś nazywanych w Rosji "chruszczowkami"). Plany gospodarcze były jednak realizowane w coraz mniejszym stopniu, a wyścig zbrojeń dodatkowo powodował konieczność ograniczenia konsumpcji. Podwyżki cen w 1962 roku wywołały demonstrację w Nowoczerkasku , która została stłumiona przez wojsko .

Polityka zagraniczna

Spotkanie z Johnem Kennedym w Wiedniu, 1961 r.

W polityce zagranicznej Chruszczow balansował między ideą "pokojowego współistnienia", a próbami uzyskania przewagi w zimnej wojnie z USA. Jedną z takich prób był plan rozmieszczenia rakiet z ładunkami nuklearnymi na Kubie ; ostra reakcja USA i groźba wybuchu wojny spowodowała wycofanie się Chruszczowa ( kryzys kubański ). Za jego czasów powstał też mur berliński , doszło do strącenia przez obronę powietrzną amerykańskiego samolotu zwiadowczego U2 nad Swierdłowskiem pilotowanego przez Francisa Gary'ego Powersa . Chruszczowowi zameldowano o tym na trybunie przed mauzoleum w czasie pochodu pierwszomajowego 1960 roku. Incydent doprowadził do zerwania planowanego spotkania z amerykańskim prezydentem. Słynne jest też wystąpienie przed Zgromadzeniem Ogólnym Narodów Zjednoczonych , podczas którego zdjął jeden z butów, a następnie zaczął nim tłuc w mównicę.

Spisek

Jego rządy zakończył spisek najbliższych współpracowników: Breżniewa , Susłowa i Kosygina w październiku 1964 roku podczas jego urlopu na Krymie został telefonicznie wezwany na Plenum KC do Moskwy pod pretekstem przedyskutowania jego propozycji odnośnie gospodarki rolnej[1]. W wyniku głosowania został odwołany przez funkcjonariuszy aparatu partyjnego obawiających się nieprzewidywalności Chruszczowa oraz obarczających go winą za kryzys gospodarczy oraz porażki dyplomatyczne. Formalnie został zwolniony z obowiązków "w związku z podeszłym wiekiem i pogorszeniem się stanu zdrowia". 14 października 1964 na jego następcę zarekomendowano Leonida Breżniewa. Od tego momentu prasa radziecka wspomniała o nim tylko raz, lakonicznie informując o jego śmierci. Medialna cisza na jego temat była kontynuacją stalinowskiej metody nazwanej przez Orwella "wyparowaniem".

Zmiana władzy została przyjęta przez społeczeństwo sowieckie bez entuzjazmu.

Anegdoty

Podczas odczytywania referatu O kulcie jednostki i jego następstwach na XX Zjeździe KPZR jeden z uczestników zjazdu krzyknął do Chruszczowa:

- Towarzyszu Chruszczow, dlaczego wtedy milczeliście!

Zapytany zerwał się z miejsca i wrzasnął:

- Kto to powiedział?!

Odpowiedziała mu cisza. Chruszczow odczekał chwilę i już spokojniejszym tonem powiedział:

- Teraz już wiecie, towarzysze, dlaczego milczałem.

Zobacz też

Literatura

  • Avtorkhanov A.: Sekret smerti Stalina. Zagovor Berii.
  • Miedwiediew R.A.: Chruszczow, Warszawa, (1990).

Przypisy

  1. R.A. Miedwiediew, Chruszczow, Warszawa 1990 r., s.248.


Poprzednik
Stanisław Kosior
I sekretarze KP(b)U
1938 - 1949
Następca
Łeonyd Melnykow


Inne hasła zawierające informacje o "Nikita Chruszczow":

Adolf Hitler ...

Stepan Bandera i kilkuosobowe bojówki. Ta działalność wywołała irytację władz sowieckich. W 1957 r. Nikita Chruszczow nakazał zabójstwo liderów emigracyjnego OUN – Lwa Rebeta z OUN-Z ...

Pokolenie "Współczesności" ...

1962 blokadę Kuby. 25 października – Uganda została członkiem ONZ. 28 października – kryzys kubański: Nikita Chruszczow ogłosił, że zostaną wycofane radzieckie wyrzutnie rakietowe z Kuby . 20 listopada ...

1958 Kádár 19581958Ferenc Münnich 1961 WielkaBrytania 1952 Elżbieta II   PremierW. Bryt. 1957 Harold Macmillan 1963 PrezydentWłoch 1955 Giovanni Gronchi 1962 PremierWłoch 1957 Adone Zoli 19581958 Amintore Fanfani 1959 Premier Wysp Owczych 1950 Kristian Djurhuus 19581958Petur Mohr Dam 1963 ZSRR 1955 Nikita Chruszczow 1964 Premier ZSRR 1955 Nikołaj Bułganin 19581958 Nikita Chruszczow 1964 Styczeń   Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 1 1 2 3 4 5 2 6 7 8 9 10 11 12 3 13 14 15 16 17 18 19 4 20 21 22 23 24 25 26 5 27 28 29 30 31 Luty   Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 5 1 2 6 3 4 5 6 7 8 9 7 10 11 12 13 14 15 16 8 17 18 19 20 21 22 23 9 24 25 26 27 28 Marzec   Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 9 1 2 10 3 4 5 6 7 8 9 11 10 11 12 13 14 15 16 12 17 18 19 20 21 22 23 13 24 25 26 27 28 29 30 14 31 Kwiecień   Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 14 1 2 3 4 5 6 15 7 8 9 10 11 12 13 16 14 15 16 17 18 19 20 17 21 22 23 24 25 26 27 18 28 29 30 Maj   Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 18 1 2 3 4 19 5 6 7 8 9 10 11 20 12 13 14 15 16 17 18 21 19 20 21 22 23 24 25 22 26 27 28 29 30 31 Czerwiec   Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 22 1 23 2 3 4 5 6 7 8 24 9 10 11 12 13 14 15 25 16 17 18 19 20 21 22 26 23 24 25 26 27 28 29 27 30 Lipiec   Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 27 1 2 3 4 5 6 28 7 8 9 10 11 12 13 29 14 15 16 17 18 19 20 30 21 22 23 24 25 26 27 31 28 29 30 31 Sierpień   Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 31 1 2 3 32 4 5 6 7 8 9 10 33 11 12 13 14 15 16 17 34 18 19 20 21 22 23 24 35 25 26 27 28 29 30 31 Wrzesień   Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 36 1 2 3 4 5 6 7 37 8 9 10 11 12 13 14 38 15 16 17 18 19 20 21 39 22 23 24 25 26 27 28 40 29 30 Październik   Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 40 1 2 3 4 5 41 6 7 8 9 10 11 12 42 13 14 15 16 17 18 19 43 20 21 22 23 24 25 26 44 27 28 29 30 31 Listopad   Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 44 1 2 45 3 4 5 6 7 8 9 46 10 11 12 13 14 15 16 47 17 18 19 20 21 22 23 48 24 25 26 27 28 29 30 Grudzień   Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 49 1 2 3 4 5 6 7 50 8 9 10 11 12 13 14 51 15 16 17 18 19 20 21 52 22 23 24 25 26 27 28 53 29 30 31 ...

Lata 50. XX wieku r. w dzielnicy Minato w Parku Shiba . Osoby Polityka Dwight D. Eisenhower Konrad Adenauer Ludwig Erhard Nikita Chruszczow Charles de Gaulle Jawaharlal Nehru Mao Zedong Czang Kaj-szek Gamal Abdel Naser Dawid Ben Gurion Hirohito Douglas MacArthur Joseph ...

1964 Rosja Sowiecka wystrzeliła na orbitę okołoziemską statek kosmiczny Woschod 1. 14 października w ZSRR Nikita Chruszczow został odsunięty od władzy. Nowym I sekretarzem Komitetu Centralnego KPZR ...

1971 sierpnia – Paul Lukas , amerykański aktor pochodzenia węgierskiego (ur. 1891 ) 11 września - Nikita Chruszczow , radziecki przywódca państwowy (ur. 1894 ) 20 września - Jorgos Seferis , grecki ...

1961 Kennedy 1963 PrezydentWęgier 1952 István Dobi 1967 PremierWęgier 1958 Ferenc Münnich19611961 János Kádár 1965 WielkaBrytania 1952 Elżbieta II   PremierW. Bryt. 1957 Harold Macmillan 1963 PrezydentWłoch 1955 Giovanni Gronchi 1962 PremierWłoch 1960 Amintore Fanfani 1963 Premier Wysp Owczych 1958 Petur Mohr Dam 1963 ZSRR 1955 Nikita Chruszczow 1964 Premier ZSRR 1958 Nikita Chruszczow 1964 Styczeń   Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd - 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 10 11 12 13 14 15 3 16 17 18 19 20 21 22 4 23 24 25 26 27 28 29 5 30 31 Luty   Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 5 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 7 13 14 15 16 17 18 19 8 20 21 22 23 24 25 26 9 27 28 Marzec   Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 9 1 2 3 4 5 10 6 7 8 9 10 11 12 11 13 14 15 16 17 18 19 12 20 21 22 23 24 25 26 13 27 28 29 30 31 Kwiecień   Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 13 1 2 14 3 4 5 6 7 8 9 15 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 17 24 25 26 27 28 29 30 Maj   Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 18 1 2 3 4 5 6 7 19 8 9 10 11 12 13 14 20 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 22 29 30 31 Czerwiec   Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 22 1 2 3 4 23 5 6 7 8 9 10 11 24 12 13 14 15 16 17 18 25 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 Lipiec   Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 26 1 2 27 3 4 5 6 7 8 9 28 10 11 12 13 14 15 16 29 17 18 19 20 21 22 23 30 24 25 26 27 28 29 30 31 31 Sierpień   Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 31 1 2 3 4 5 6 32 7 8 9 10 11 12 13 33 14 15 16 17 18 19 20 34 21 22 23 24 25 26 27 35 28 29 30 31 Wrzesień   Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 35 1 2 3 36 4 5 6 7 8 9 10 37 11 12 13 14 15 16 17 38 18 19 20 21 22 23 24 39 25 26 27 28 29 30 Październik   Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 39 1 40 2 3 4 5 6 7 8 41 9 10 11 12 13 14 15 42 16 17 18 19 20 21 22 43 23 24 25 26 27 28 29 44 30 31 Listopad   Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 44 1 2 3 4 5 45 6 7 8 9 10 11 12 46 13 14 15 16 17 18 19 47 20 21 22 23 24 25 26 48 27 28 29 30 Grudzień   Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd 48 1 2 3 49 4 5 6 7 8 9 10 50 11 12 13 14 15 16 17 51 18 19 20 21 22 23 24 52 25 26 27 28 29 30 31 ...

1960 Wielkiej Brytanii. 7 października – Nigeria została członkiem ONZ. 12 października – Zimna wojna : Nikita Chruszczow uderzał własnym butem w pulpit w auli ONZ , by wyrazić ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Nikita Chruszczow":

224 Konflikty zbrojne po II wojnie światowej (plansza 2) Od roku 1953 I sekretarzem KC PZPR i przywódcą ZSRR był Nikita Chruszczow, deklarujący poprawę stosunków z zachodem. Jednakże w 1962 r. niemal ...

233. Dwie strony konfliktu (plansza 5) ...

233. Dwie strony konfliktu (plansza 3) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie