Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nukleotydy

Nukleotydy

Nukleotydy - organiczne związki chemiczne z grupy estrów fosforanowych, są to estry nukleozydów i kwasu ortofosforowego(V) (5'- fosforany nukleozydów), podstawowe składniki strukturalne kwasów nukleinowych ( DNA i RNA ).

Ponadto nukleotydy odgrywają znaczącą rolę w metabolizmie i przekazywaniu sygnałów w komórce. ATP (adenozynotrifosforan) i GTP (guanozynotrifosforan) stanowią główne źródło energii chemicznej wykorzystywanej do przeprowadzania reakcji chemicznych zachodzących w organizmie. Ponadto cykliczny adenozynomonofosforan oraz cykliczny guanozynomonofosforan uczestniczą w szlakach sygnalizacyjnych oraz stanowią kofaktory enzymów . Przykładami takich kofaktorów są: NAD +, FMN , FAD oraz koenzym A [1].

Spis treści

Struktura

Nukleotydy zbudowane są z reszty cukrowej - pentozy (w DNA jest to deoksyryboza , zaś w RNA - ryboza ), co najmniej jednej reszty fosforanowej i zasady azotowej : purynowej , pirymidynowej lub flawinowej (niewystępującej w kwasach nukleinowych).

Grupa fosforanowa formuje wiązanie z 2, 3 lub 5 węglem w pierścieniu pentozowym. Najbardziej rozpowszechnione jest wiązanie pomiędzy fosforanem a węglem 5. Nukleotydy cykliczne formują się gdy dochodzi do połączenia grupy fosforanowej z dwoma grupami hydroksylowymi reszty cukrowej.

Kwasy nukleinowe to biopolimery zbudowane z nukleotydów połączonych wiązaniami 3'-5' diestrowymi. W naturze występują dwa typy kwasów nukleinowych: DNA i RNA jednakże obecnie istnieje także kilka syntetycznych analogów kwasów nukleinowych. W kwasach nukleinowych, poza nukleotydami z pięcioma podstawowymi zasadami heterocyklicznymi kwasów nukleinowych (A, C, G, T, U), występują także (szczególnie często w tRNA ) nukleotydy zawierające modyfikowane nukleozydy, np. pseudourydyna lub inozyna [2].

Zestawienie symboli nukleotydów
zasada
azotowa
wzór strukturalny zasadyseria ryboseria deoksy
adenina A
cAMP
AMP
ADP
ATP
dAMP
dADP
dATP
guanina G
cGMP
GMP
GDP
GTP
dGMP
dGDP
dGTP
cytozyna C
CMP
CDP
CTP
dCMP
dCDP
dCTP
tymina T
rTMP (rzadko TMP)
rTDP (rzadko TDP)
rTTP (rzadko TTP)
TMP (lub dTMP)
TDP (lub dTDP)
TTP (lub dTTP)
uracyl U
UMP
UDP
UTP
dUMP
dUDP
dUTP
inne NAD +
NADP+
NADH
NADPH
FMN

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Przypisy

  1. Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K & Wlater P (2002). Molecular Biology of the Cell (4th ed.). Garland Science. . pp. 120-121.
  2. Jeremy M. Berg, Lubert Stryer, John L. Tymoczko.; Biochemia wyd III; PWN Warszawa 2007


Inne hasła zawierające informacje o "Nukleotydy":

Oddychanie komórkowe czyli mitochondrialny łańcuch transportu elektronów i fosforylacja oksydacyjna . W tym etapie zredukowane Nukleotydy NADH, FADH2 są utleniane. W efekcie szeregu reakcji powstaje woda, a ...

Fosforylacja oksydacyjna ...

Guanozynotrifosforan ...

Spektrometria mas ...

Reakcja łańcuchowa polimerazy ...

Historia nauki ...

Fosforany ...

Dinukleotyd nikotynamidoadeninowy ...

Adenozynodifosforan ...

Guanozynodifosforan ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Nukleotydy":

Kwasy nukleinowe (plansza 14) > Model budowy DNA i RNA Fragment struktury pojedynczego łańcucha DNA. Od góry Nukleotydy: adeninowy, cytozynowy, guaninowy, tyminowy. ...

101. Elementy antropologii (plansza 3) uwarunkowane jest właściwościami budujących je cząsteczek), w której porównuje się sekwencje i Nukleotydy DNA, co następnie pozwala na określenie poziomu pokrewieństwa, miejsca i czasu ...

Węglowodany (cukry) - część 3 (plansza 5) również dwa inne monosacharydy: ryboza i deoksyryboza, oraz ich pochodne, nukleozydy i Nukleotydy. β-rybofuranoza (β-ryboza) β-deoksyrybofuranoza (β-deoksyryboza) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie