Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Odra

Odra

Odra
Odra

Odra koło Urazu (blisko Wrocławia )
Lokalizacja Europa
  Czechy
  Polska
  Niemcy
Źródło Fidlův kopec , Góry Odrzańskie , Czechy
634 m n.p.m.
49°36'47″N 17°31'15″E / 49.61306, 17.52083
Ujście Zalew Szczeciński
( Roztoka Odrzańska )
Police
53°36'19″N 14°35'20″E / 53.60528, 14.58889
Długość 854,3 (w granicach Polski 742) km
Powierzchnia zlewni 118 861 (z tego w Polsce 106 056) km²
Największe dopływy Nysa Kłodzka , Bóbr , Nysa Łużycka , Warta
Średni przepływ 535 m³/s u ujścia do Zalewu Szczecińskiego
mapa
Odra i jej dorzecze

Odra i jej dorzecze
Rzeki Europy

Odra ( czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. Viadua, Viadrus) – rzeka w Europie Środkowej , w zlewisku Morza Bałtyckiego , na terenie Czech , Polski i Niemiec . Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie ).

Rzeka ma długość 854,3 km[1], z czego 742 km[2][3] w Polsce. Powierzchnia dorzecza Odry obejmuje obszar 118 861 km²[2][3] z tego 106 056 km² w Polsce[2][3].

Wypływa na wschodzie Czech, w Górach Odrzańskich w Sudetach Wschodnich , na wysokości 634 m n.p.m. [4]; uchodzi do Roztoki Odrzańskiej , będącej zatoką Zalewu Szczecińskiego , w północno-zachodniej części Polski, przy północnej granicy miasta Police .

Największymi miastami nad Odrą są: Ostrawa w Czechach oraz Opole , Wrocław i Szczecin w Polsce.

Spis treści

Przebieg

Odra swoje źródło ma na południowo-wschodnim zboczu wzgórza Fidlův kopec w Górach Odrzańskich na wysokości 634 m n.p.m. [4] Płynie przez Bramę Morawską , poniżej przez Śląsk . W górnym biegu pomiędzy Boguminem a ujściem Olzy [2] na krótkim odcinku jest rzeką graniczną między Polską a Czechami , a w dolnym – od ujścia Nysy Łużyckiej (w km 542,4) stanowi granicę między Polską i Niemcami przez 161,7 km długości swojego biegu[1][5]. Powyżej Gryfina we wsi Widuchowa , na 704,1 km biegu, Odra rozdziela się na dwa nurty – Odrę Wschodnią (która przechodzi w Regalicę do jeziora Dąbie ) oraz płynącą przez centralne dzielnice Szczecina ( Północ i Śródmieście ) i omijającą od zachodu jezioro Dąbie – Odrę Zachodnią . W okolicy Szczecina, na Międzyodrzu , płynie już kilkoma korytami, z których główne to (oprócz Odry Wschodniej i Zachodniej) Duńczyca , Parnica i Święta . Odcinek rzeki w Policach utworzony przez połączenie Odry Zachodniej i wód wypływających z jeziora Dąbie poprzez Iński Nurt, Babinę aż do ujścia do Roztoki Odrzańskiej nosi nazwę Domiąży .

Północna część Odry Zachodniej, począwszy od północnego mostu Trasy Zamkowej w Szczecinie , należy do akwenu polskich morskich wód wewnętrznych .

Średni spadek rzeki w jej górnym biegu wynosi 7‰, poniżej Bramy Morawskiej spadek zmniejsza się do 1‰, a średni spadek na całej długości wynosi 0,73‰[].

Zagospodarowanie

Jaz stopnia wodnego w Brzegu Dolnym

Dzięki uregulowaniu całego koryta Odra jest najlepszą śródlądową drogą wodną w Polsce. Nazwana Odrzańską Drogą Wodną jest żeglowna od ujścia Opawy, długość odcinka żeglownego 761 km, skanalizowana od Kędzierzyna-Koźla do Brzegu Dolnego , wykorzystywana przez kraje środkowoeuropejskie nie mające dostępu do morza .

Kanalizacja Odry odbyła się w dwóch etapach. Pierwszy zrealizowano w latach 1888 - 1897, skanalizowano wówczas odcinek od Koźla do ujścia Nysy Kłodzkiej , wybudowano 12 stopni wodnych ze śluzami komorowymi. Szybko jednak okazało się, że jest to niewystarczająca liczba i w latach 1907 - 1922 w ramach drugiego etapu powstało 10 kolejnych stopni.[6]

W dorzeczu Odry znajduje się 7 elektrowni wodnych [7] (największa w Brzegu Dolnym o mocy 9,7 MW).

Na Odrze funkcjonuje kilka przepraw promowych, w tym na terenie województwa lubuskiego w Milsku , Pomorsku , Brodach i Połęcku . W Bytomiu Odrzańskim działa przeprawa łodzią.

Powodzie

Szkody we Wrocławiu po wielkiej powodzi w lipcu 1997
Powódź Odry w kwietniu 1947

Mimo, iż Odra należy do rzek ubogich w wodę, dość regularnie wylewa. Najgroźniejszą i największą powódź – nazwaną "powodzią tysiąclecia" – zanotowano w lipcu 1997 , ofiarami rzeki padły wówczas, z dużych miast: Wrocław i Opole , a także takie miasta, jak Kędzierzyn-Koźle i Racibórz . Obserwacje przy ujściu Małej Panwi w Opolu wskazały 10 / 11 lipca 1997 poziom wód Odry wynoszący 733 cm i przepływ 3500 m³/s, podczas gdy średni wieloletni przepływ w tym miejscu wynosi czterdzieści dwa razy mniej (82,5 m³/s), a przeciętny poziom wód o ponad 5 metrów mniej (213 cm); zaobserwowane przez ostatnie stulecia dotychczasowe maksimum wynoszące 644 cm zaobserwowano 28 sierpnia 1813 , a minimum (tylko 44 cm) – 1 lutego 1956 .

Poprzednia wielka powódź nieco mniej poważna w skutkach, w 1903 roku, dotknęła z dużych miast Wrocław zalewając m.in. ulice koło dworca kolejowego Wrocław Główny ; po tej powodzi zdecydowano zbudować w tym mieście system obwałowań, kanałów i śluz przeciwpowodziowych, które skuteczne były przez następne 90 lat, ale w 1997 okazały się niewystarczające.

Podczas powodzi w maju 2010 r. obfite opady deszczu od nocy z 15 na 16 maja 2010 na terenie województwa śląskiego oraz Czech spowodowały gwałtowny przybór wód. Odra i jej dopływ, Olza , zasilana przez wodę z Czech, gwałtownie wezbrały w dniu 16 i 17 maja 2010. Następnie fala powodziowa przesuwała się wraz z biegiem rzeki na północ.

Dorzecze Odry

Średnie przepływy Odry do Zalewu Sz.
Śr. przepływ
[m³/s]
Przekrój
hydrometryczny
Okres
pomiarowy
478dopływ do Zalewu1951–1960[8]
411 Widuchowa 1951–1960[8]
464 Domiąża 1951–1960[8]
620dopływ do Zalewu1961–1970[9]
528 Gozdowice 1902–1971[10]
551 Gozdowice 1961–1970[10]
545 Gozdowice 1948–1984[11]
536b.d.b.d.[12]
574b.d.b.d.[13]

Powierzchnia dorzecza Odry obejmuje obszar 118 861 km²[3] z tego 106 056 km² w Polsce[2][3], co stanowi 32,9% powierzchni kraju. Dorzecze wykazuje asymetrię na korzyść dopływów prawobrzeżnych. Jego najwyższym punktem jest wierzchołek Śnieżki (1602 m n.p.m.).

Największymi lewobrzeżnymi dopływami są rzeki wypływające w Sudetach , m.in. Opawa , Nysa Kłodzka , Bystrzyca , Kaczawa , Bóbr i Nysa Łużycka ; wśród dopływów prawobrzeżnych wyróżnia się najzasobniejszy w wodę i najdłuższy dopływ Odry - Warta , poza tym m.in. Mała Panew , Barycz i Ina .

Kanały śródlądowe łączące się z Odrą:

Poprzez Wartę, jej dopływ Noteć i Kanał Bydgoski Odra posiada połączenie także z Wisłą .

Jakość wód

Według danych Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska w ciągu 2006 roku poprzez Odrę do Morza Bałtyckiego trafiła duża ilość metali ciężkich , tj.: 121,4 ton cynku , 61,0 tony miedzi oraz 56,6 ton niklu [14].

Zniszczony przez Odrę most Kłopot - Eisenhüttenstadt

W wyniku badań z 2007 r. wody Odry od granicy woj. lubuskiego do ujścia Nysy Łużyckiej oceniono na V klasy czystości , a na odcinku granicy polsko-niemieckiej IV klasy jakości . We wszystkich punktach monitoringu woj. lubuskiego stwierdzono eutrofizację i nadmierną zawartość chlorofilu „a”. Na odcinku do ujścia Nysy Łużyckiej, wody Odry cechowały się nadmiernym zasoleniem i złą jakością pod względem bakteriologicznym, a niezadowalającą jakością na odcinku granicznym[15].

Badania wykonane w 2007 roku w woj. zachodniopomorskim poniżej ujścia Słubi i powyżej ujścia Rurzycy wykazały, że Odra na w tych punktach ma wody III klasy czystości . Dalsze badania przy wodowskazie Widuchowa wykazały wody IV klasy czystości. Kolejnego badań dokonano w miejscowości Mescherin nad Odrą Zachodnią , gdzie oceniono wody na III klasy czystości. Podczas badań jakości wód w punktach monitoringu stwierdzono przekroczenie wskaźników eutrofizacji, prócz badań ujścia rzeki do Roztoki Odrzańskiej, gdzie jednak wody oceniono na IV klasy czystości[16].

Urbanizacja

Wały Chrobrego w Szczecinie i nabrzeże Kapitańskie portu Szczecin

Lista miast leżących nad Odrą:

Ochrona przyrody

Obszar wód Odry i tereny nadrzeczne są chronione prawnie w kilku obszarach. Na odcinku granicznym między byłym przejściem granicznym Chałupki-Bogumin na południu do ujścia Olzy , czyli obszar Granicznych Meandrów Odry , który po polskiej stronie stanowi obszar chronionego krajobrazu a po czeskiej pomnik przyrody .

Od ujścia Kanału Ulgi za Raciborzem do ujścia Pogonicy koło przysiółka Księża Łąka – Odra jest zachodnią granicą Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich .

Od przysiółka Biedaszka za Opolem do miasta Brzeg rzeka płynie na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego .

Od okolic wsi Czarnowo i dalej wzdłuż granicy polsko-niemieckiej do okolic wsi Kłopot po polskiej stronie, Odra biegnie w Krzesińskim Parku Krajobrazowym .

Odcinek od okolic wsi Pamięcin do obszaru wyżej ujścia Myśli , dolina rzeki po polskiej stronie znajduje się Parku Krajobrazowym Ujście Warty .

Od wsi Czelin do obszaru powyżej Krajnik Dolny po polskiej stronie Cedyński Park Krajobrazowy .

Obszar Międzyodrza po rozwidleniu na Odrę Zachodnią i Wschodnią do Skośnicy obejmuje Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry , który razem z niemieckim Nationalpark Unteres Odertal tworzy Międzynarodowy Park Dolina Dolnej Odry.

Przy ujściu rzeki został utworzony obszar sieci Natura 2000Ujście Odry i Zalew Szczeciński ( rezerwat Czarnocin ).

Odra w okolicy Brzegu Dolnego
Odra w okolicy Brzegu Dolnego

Hydronimia

Fragment planu Wrocławia z 1591 roku, autorstwa Georgiusa Hayera

Nazwa rzeki nie została poświadczona w starożytnych źródłach, większość autorów nie wspomina o wielkiej rzece pomiędzy Łabą a Wisłą . Ptolemeusz natomiast wymienił w tym miejscu dwie rzeki: Suebos i Oviadoua, które zostały najprawdopodobniej zmyślone[]. Najwcześniejszą nazwę można zrekonstruować jako *Odra (inne nazwy pochodzą od niej, np. Viadrus to forma pochodząca dopiero z XVI wieku). Etymologii nazwy Odra nie można wytłumaczyć przekonująco na podstawie żadnego znanego języka historycznego, choć podejmowano liczne próby i uznawano ten hydronim za celtycki , germański , słowiański , iliryjski czy wenetyjski []. Jan Miodek uważa że nazwa pochodzi od praindoeuropejskiego uodr, inny pogląd ma Z. Babik[17].

W Dolnej Saksonii płynie także druga rzeka o niemieckiej nazwie Oder . W Czechach podobną nazwę posiada rzeka Odrava .

Nazwę rzeki przyjęło kilka klubów sportowych m.in. Odra Opole , Odra Wodzisław Śląski . Od łacińskiej nazwy rzeki wziął nazwę Euroregion "Pro Europa Viadrina" utworzony 21 grudnia 1993 oraz nazwa polsko-niemieckiego Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą .

Zobacz też

Przypisy

 1. 1,0 1,1 Ogólna charakterystyka obszaru działania RZGW w Szczecinie ( pol. ). RZGW w Szczecinie. [dostęp 2009-12-15].
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 4. Warszawa: PWN, 1996, s. 600. 
 3. 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 Świat w porach roku. Demart, 2004, seria: Atlas do przyrody. . 
 4. 4,0 4,1 Charakterystyka parametrów fizyczno-geograficznych Odry i jej dopływów
 5. Śródlądowe drogi wodne w regionie ( pol. ). RZGW w Szczecinie. [dostęp 2009-12-15].
 6. Elektrownia Wodna Janowice . 4 czerwca 2005. [dostęp 2010-05-21].
 7. Program Odra - Dorzecza . [dostęp 2009-12-16].
 8. 8,0 8,1 8,2 Z. Mikulski: Wasserhaushalt der baltischen Haffs Beiträge zur Meereskunde. Berlin: 1966, s. 19. 
 9. Gospodarka Wodna. W: M. Piotrowicz: Ocena dopływu rzecznego do Bałtyku z terenu Polski w latach 1961-1970. 1973, s. 3. 
 10. 10,0 10,1 Hydrografia zlewiska Zalewu Szczecińskiego. W: A. Majewski: Zalew Szczeciński. Warszawa: Wyd. Komunikacji i Łączności, 1980, ss. 116-130. 
 11. W. Buchholz (red.): Materiały do monografii dolnej Odry. Warunki hydrologiczno-hydrodynamiczne. Gdańsk: Prace IBW PAN, 1990, s. 117, seria: nr 22. 
 12. J. Rybiński, E. Niemirycz, Z. Makowski. Pollution load W:Marine Polution (2), An assessment of the effects of pollution in the Polish coastal area of the Baltic Sea 1984-1989. „Studia i Materiały Oceanologiczne”, ss. 21-52 (1992) ( ang. ). 
 13. Niemirycz E., Borkowski T.: Charakterystyka jakości wód. W: Warunki środowiskowe polskiej strefy południowego Bałtyku. Gdańsk: Materiały Oddziału Morskiego IMiGW, 1995, ss. 161-172. 
 14. Tab. 6 /98/. Odpływ metali ciężkich rzekami do Morza Bałtyckiego według województw w 2006. W: Rocznik statystyczny gospodarki morskiej . Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2007-12, s. 244. Cytat: "Wyniki Państwowego Monitoringu Środowiska w zakresie Monitoringu Wód" – Inspekcja Ochrony Środowiska. 
 15. IV. Wody. W: Stan środowiska w województwie lubuskim w 2007 roku . Zielona Góra: WIOŚ w Zielonej Górze, 2008, s. 58. ISSN 1898-5580 . [dostęp 2009-12-16]. 
 16. V2 Rzeki. W: Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2006-2007 . Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie, 2008-12-30, s. 69. 
 17. Narodziny Międzymorza, L. Moczulski

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Odra":

Mieszko II Lambert ...

Choroby wirusowe to choroby ludzi, zwierząt i roślin wywoływane przez wirusy . Choroby wirusowe u ludzi Odra , świnka , ospa wietrzna , ospa prawdziwa , różyczka , grypa , katar , polio (choroba Heine-Medina), wirusowe zapalenie wątroby (żółtaczka zakaźna), AIDS , SARS , gorączka krwotoczna Ebola , opryszczka ,(zajad), żółta febra , denga . ...

1977 – utworzono Biuro Interwencji KSS KOR . 14 maja – zakończono budowę elektrowni " Dolna Odra ". 15 maja – wielka demonstracja w Krakowie po mszy żałobnej za Stanisława ...

Jakuszyce ...

Pstrąg potokowy ...

Bóbr (dopływ Odry) ...

Brama Lubawska ...

Bocian czarny leci przez Bosfor do wschodniej Afryki. Granicą obu z nich jest rzeka Odra. Stąd część ptaków kierują się nad wschodni i środkowy basen Morza ...

Salwinia pływająca ...

Majuskuła ktoś wykonujący za kogoś pracę)Muzułmanin (przedstawiciel grupy etnicznej w b. Jugosławii)muzułmanin (wyznawca islamu)Odra (rzeka w Polsce)Odra (choroba zakaźna)Plejada (każda z siedmiu mitologicznych córek Atlasa ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Odra":

208 Walki o granice II Rzeczypospolitej (plansza 12) ...

228 Polska w okresie utrwalania się rządów komunistycznych (plansza 4) ...

Zera, jedynki i dwójkowy zapis liczb (plansza 2) e style="text-align=center; width:750px; height:380px;"> Taśma 8-ścieżkowa z kodem stosowanym w komputerach Odra-1300 ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie