Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Paweł V

Paweł V - Camillo Borghese (17 IX 1552-28 I 1621), włoski duchowny katolicki, od 1605 papież. Studiował nauki prawne w Perugii i Padwie, po powrocie do Rzymu został prawnikiem kurialnym oraz referendarzem trybunału Sygnatury Apostolskiej. W 1576 został wikariuszem patriarchalnej Bazyliki Liberiańskiej. Od 1588 do 1591 był wicelegatem w Bolonii, w 1595 odbył nadzwyczajną misję legata przy królu Hiszpanii Filipie II. W 1596 papież Klemens VIII mianował go kardynałem, w 1597 Borghese został biskupem Iesi , w 1603 wikariuszem generalnym Rzymu i inkwizytorem. Po śmierci Leona XI na konklawe 16 maja 1605 wybrany na papieża. Przyjął imię Pawła V. Postawił sobie za cel wzmocnienie autorytetu papiestwa wobec władzy świeckiej. Część państw włoskich – Sabaudia, Genua, Neapol – podporządkowała się nowym zarządzeniom, nie przyjęła ich natomiast Wenecja. Papież obłożył ekskomuniką senat i dożę, a całą Republikę Wenecką interdyktem; był to ostatni przypadek interdyktu papieskiego wobec suwerennego państwa. Duchowni, którzy zaakceptowali nałożone kary papieskie, zostali wygnani lub uwięzieni. Ostatecznie interwencja króla Francji Henryka IV zapobiegła przejściu Wenecji na protestantyzm; papież zdjął interdykt, jednak moralnie poniósł porażkę, a prestiż Stolicy Apostolskiej doznał uszczerbku. Polityka papieża dążyła do zbliżenia z Francją. Nieudane działania podjął Paweł V w sprawie katolików angielskich i irlandzkich. Parlament angielski nałożył na katolików obowiązek składania przysięgi, unieważniającej papieskie prawo odwoływania książąt świeckich. Papież żądał wycofania tego obowiązku, ale w tym samym czasie archiprezbiter George Blackwell wbrew woli przełożonych nakłaniał katolików do składania przysięgi. Ostatecznie Blackwella odwołano, ale sytuacja katolików uległa pogorszeniu. Papież Paweł V potwierdził nakaz przebywania biskupów w swoich diecezjach. Opublikował odnowiony Rytuał Rzymski, wzmocnił dyscyplinę w zakonach. Popierał działalność misyjną. W 1612 zatwierdził Instytut Kongregacji Oratorian Filipa Neri, rok później francuskie Oratorium Naszego Pana Jezusa Chrystusa.. W okresie pontyfikatu ukończono budowę nawy głównej, fasady i portyku Bazyliki Św. Piotra. Papież zapewnił Rzymowi poprawę zaopatrzenia w wodę. Wzbogacił zbiory Biblioteki Watykańskiej oraz ustanowił tajne zbiory archiwum. Papież Paweł V wydał także kontrowersyjną decyzję o potępieniu Galileusza.


Inne hasła zawierające informacje o "Paweł V":

Biskup ...

I wiek ...

Brno ...

1972 Álvarez 1976 KsiążęMonako 1949 Rainier III 2005 SekretarzgeneralnyNATO 1971 Joseph Luns ( Hol. ) 1984 PrezydentNiemiec 1969 Gustav Heinemann 1974 KanclerzNiemiec 1969 Willy Brandt ( SPD ) 1974 Norwegia 1957 Olaf V 1991 PremierNorwegii 1971 Trygve Bratteli 19721972 Lars Korvald 1973 Przewodn.RadyPaństwaNRD 1960 Walter Ulbricht 1973 SekretarzgeneralnyONZ 1972 Kurt Waldheim (Austria) 1981 Papież 1963 Paweł VI 1978 PrezydentParagwaju 1954 gen. Alfredo Stroessner Mattianda 1989 PrezydentPeru 1968 Juan Velasco Alvarado 1975 PrezydentPortugalii 1958 Américo Deus Tomás 1974 PrezydentRumunii 1967 Nicolae Ceausescu 1989 PrezydentKonfederacjiSzwajcarskiej 1972Nello Celio1972 Król Szwecji 1950 Gustaw ...

1884 ...

Stanisław Hozjusz ...

Janusz Józefowicz ...

1986 ...

Adam Naruszewicz ...

Michałowice (powiat jeleniogórski) ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Paweł V":

229 Stosunki państwo-Kościół w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (plansza 9) ...

229 Stosunki państwo-Kościół w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (plansza 4) ...

233 Życie religijne w XX wieku (plansza 6) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie