Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

panteizm

panteizm - poglądy teologiczne i filozoficzne lub przekonania religijne utożsamiające Boga ze światem, często rozumianym jako przyroda. Panteizm często łączył się z ideami rozumnego rozwoju wszechświata, jedności, wieczności oraz żywości świata materialnego. Neguje istnienie Boga jako istoty rozumnej, głosi zaś przenikanie Boga we wszystkie substancje ziemskie.

Do ważniejszych filozofii panteistycznych można zaliczyć stoicyzm, neoplatonizm, teozofię, filozofię Jana Szkota Eriugeny, Giordana Bruna oraz Barucha Spinozy. Idee panteizmu głosiło też wiele ruchów religijnych: m.in. średniowieczni amalrycjanie i begardzi. Koncepcja ta nie ma natomiast nic wspólnego z ideą przebóstwienia (theopoiesis) wyznawaną w chrześcijaństwie, zwłaszcza w prawosławiu, która głosi możliwość powrotu dusz do Boga i połączenia z Bogiem.


Inne hasła zawierające informacje o "panteizm":

Rodzimy Kościół Polski z jednej strony opiera się na henoteizmie , a z drugiej na syntezie panteizmu (czy nawet panenteizmu ) i politeizmu – czyli na przekonaniu, że o ...

Narodowy socjalizm ...

Łaska – przeciw Mistrzowi Eckhartowi głoszącemu możliwość samodoskonalenia, aż do jedności z Bogiem ( panteizm ). Jan Wiclif i Jan Hus – głosili ścisłą predestynację . Potępieni przez XV ...

Gabriele d'Annunzio ...

Wierzenia świat, oraz jego relacji w stosunku do człowieka ( monoteizm , politeizm , ateizm , deizm , panteizm , panenteizm , fideizm ). Mogą dotyczyć tego, czy istnieje życie po śmierci (wiara ...

Baruch Spinoza w pewnym sensie wewnętrznie rozdartym. Z jednej strony był zafascynowany mistycyzmem i panteizmem w duchu Majmonidesa , a z drugiej najnowszymi w jego czasach prądami ...

Albert Wielki z wszelkich niezgodności z nauczaniem Kościoła – z których największymi były awerroizm, panteizm , skrajny racjonalizm rozumiany jako możliwość racjonalnego wytłumaczenia wszelkich prawda wiary (a ...

Jan Szkot Eriugena jego koncepcja rozwoju świata jako objawienia (teofania) ukrytego Boga. Dała ona początek panteizmowi i z tego względu jego poglądy zostały potępione jako heretyckie . Według ...

Historia religii ...

Jan Kasprowicz wszystkie stany przechodzi bohater..."[15]. Poemat kończy wizja Odrodzenia-Zjednoczenia w duchu bliskim hinduistycznemu panteizmowi [16].Warstwie tematycznej Miłości ściśle odpowiada warstwa formalna. Wiersz regularny, za sprawą rozwoju ...


Inne lekcje zawierające informacje o "panteizm":

109 Kultura europejskiego baroku (plansza 17) (twórca filozofii opartej na pojęciu wszechogarniającej substancji, zwanej materią lub Bogiem – panteizm). ...

020. Panteizm B. Spinozy (plansza 6) nimi. Bóg, czyli przyroda - to dwie nazwy jednej rzeczy. Przez ten panteizm (pogląd teologiczny i filozoficzny lub religijny utożsamiający boga ze światem, rozumianym jako ...

013. Stoicyzm - cnota, natura, obowiązek (plansza 10) lecz nie poza wszechświatem, ale w nim, jest z nim identyczne: to panteizm stoików /Pogląd filozoficzno-religijny utożsamiający Boga z przyrodą, z rzeczywistością, negujący go jako ...





Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie