Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Piękno

Piękno

Pietà Michała Anioła jako przykład piękna w sztuce renesansowej
Czerwona róża jako symbol piękna natury

Piękno – pozytywna właściwość estetyczna bytu wynikająca z zachowania proporcji, harmonii barw , dźwięków , stosowności, umiaru i użyteczności , odbierana przez zmysły. Istnieje piękno idealne , duchowe , moralne , naturalne , cielesne , obiektywne i subiektywne . Pojęcie to jest silnie związane z teorią estetyki , prawdy i dobra .

W metafizyce , piękno jest jedną z transcendentalnych właściwości bytu, wyrażającą jego scalenie, przejrzystość, proporcję wewnętrzną tworzyw bytu oraz doskonałość .

Badaniami nad precyzowaniem terminu piękna zajmują się nie tylko filozofowie i artyści, lecz także teoretycy z dziedzin: historii i krytyki sztuki , antropologii , socjologii , psychologii , a także szkolnictwa .

Spis treści

Próby definicji na przestrzeni wieków

W starożytnej Grecji pojęcie piękna było znacznie szersze niż w latach późniejszych. Wiązano je przede wszystkim z ideą dobra, duchowością, moralnością , myślą i rozumem; utożsamiano je wtedy z doskonałością jako warunkiem piękna i sztuki na najwyższym poziomie. Twierdzono, że piękno wynika głównie z zachowania proporcji i odpowiedniego układu. Pogląd ten przez wieki uważany był za najtrafniejszy. Wyznawali go m.in. pitagorejczycy , twierdząc, że piękno polega na doskonałej strukturze, wynikającej właśnie z proporcji części, harmonijnego ich układu. Dowodzili, że jest cechą obiektywną. W rozumieniu Arystotelesa pięknem jest wszystko, co wywołuj nie bytu do duszy w całości, piękne jest to, co ujrzane podoba się". Wartość ta jest jednym z transcendentaliów , którego cechą jest umiarkowanie (jako "powściągliwa i właściwa proporcja", lecz także w sensie moralnym)[1].

Na lata renesansu przypada czas rozważań na temat doskonałości a także piękna dzieł poszczególnych artystów, jak i tych pojęć samych w sobie. Petrarka i Giorgio Vasari przeciwstawiali wartość piękna (jako obiektywną) innym pojęciom estetycznym jak np. wdzięk (uważanym przez nich za subiektywne).

Christian Wolff i Cesare Ripa włączyli pojęcie doskonałości do teorii estetyki; nie wiązał tych pojęć żaden z wcześniejszych autorów piszących po Platonie. Myśl tę rozwinął Alexander Gottlieb Baumgarten , pojawiła się także w twórczości Lessinga .

Immanuel Kant uważał, że piękne jest to, co podoba się powszechnie, bezinteresownie i bezpośrednio. Oddzielał "sąd smaku" od pojęcia doskonałości.

Przemiany w definiowaniu pojęcia

W manieryzmie idea piękna została zastąpiona przez subtelność, wdzięk i dysharmonię. Po wieku XVIII teoria głosząca, iż piękno leży w proporcjach i zgodności części, przestała obowiązywać.

Cyprian Kamil Norwid w poemacie " Promethidion " twierdził, iż najważniejszym zadaniem sztuk plastycznych jest ucieleśnianie ideału, upowszechnianie piękna (tym samym nawiązywał do przekonań starożytnych Greków, łączących ideę piękna, doskonałości i sztuki).

Obecnie uważa się, że wzory piękna nie są stałe, pozostają swoiste dla kręgów kulturowych oraz okresu w jakim powstały. Dzieje się tak m.in. dlatego, iż częstokroć artyści starali się dać własną definicję piękna, niezależną od wcześniejszych kanonów. Tym samym piękno widziane przez artystę postrzegane jest jako subiektywne i zależne od gustu czy upodobań.

Przykłady piękna

W naturze

W architekturze

W rzeźbie

W malarstwie

Zobacz też

Przypisy

  1. http://www.kbroszko.dominikanie.pl/tom_temperantia1.html Cnota umiarkowania, czystości i powściągliwości według św. Tomasza z Akwinu

Bibliografia i publikacje

  • Władysław Tatarkiewicz : O doskonałości, PWN , Warszawa 1976, s. 42-56: Doskonałość estetyczna
  • Edmund Burke : Dociekania filozoficzne o pochodzeniu naszych idei wzniosłości i piękna, Warszawa 1968
  • David Hume : Eseje z dziedziny moralności i smaku, Warszawa 1955
  • Adam Grzeliński: Angielski spór o istotę piękna, Wydawnictwo Adam Marszałek 2001,


Inne hasła zawierające informacje o "Piękno":

Sztuka ...

William Blake to określał, "niewykończonym" dziełom artystów takich jak Rubens . Bardziej cenił sobie klasyczne Piękno i wierne naturze dzieła Rafaela , czy Michała Anioła . W 1782 roku ...

Kilimandżaro własny sektor turystyczny, wybudowała wiele hoteli i pensjonatów. Każdy, kto chciał poznać Piękno Kilimandżaro, musiał przyjechać do Tanzanii . Władze jednak srodze się zawiodły – ...

List do Hebrajczyków cytowaniu Starego Testamentu Septuaginty , a nie własnych przekładów tekstu hebrajskich, a także Piękno języka[9].Kanoniczność Listu nie budziła większych wątpliwości w Kościele Wschodnim, natomiast była ...

Rozesłanie (liturgia) Amen) i opuszcza się błogosławieństwo.Przypisy↑ ministranci.com.pl - oferta sprzedaży domeny ↑ Liturgia - Piękno i zakorzenienie - liturgia.wiara.pl Linki zewnętrzne Parafialny Słownik Liturgiczny ...

Cnota ...

Tęcza dość znaczące miejsce w mitologii i legendach , najprawdopodobniej z uwagi na jej Piękno i trudność w wyjaśnieniu tego zjawiska.W mitologii greckiej tęcza była utożsamiana ...

Płacz to często sytuacje podniosłe, szczęśliwe lub radosne. Niektóre osoby reagują płaczem na "Piękno", gdy słyszą wspaniałą emocjonalną muzykę lub podziwiają piękny widok. Zobacz też ...

Metta nigdy więcej poczętym w łonie.” Potrzeba kochania„Budda określił maitrī, kochającą życzliwość, jako Piękno. Jeśli praktykujemy kochającą życzliwość, wtedy to, czego doświadczamy, jest pięknem. Byłem ...

Piękno Michała Anioła jako przykład piękna w sztuce renesansowej Czerwona róża jako symbol piękna naturyPiękno – pozytywna właściwość estetyczna bytu wynikająca z zachowania proporcji, harmonii barw , ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Piękno":

Obraz Boga i jego dzieła w hymnie Kochanowskiego (plansza 8) dole, na ziemi doskonałej bo zbudowanej przez Najwyższego. Boga, który to całe Piękno, dobro i doskonałość ziemską dał. Analizując utwór od razu widzimy podział: ...

104 Renesansowa Europa (plansza 3)   W renesansowej Europie Humaniści sprawili, że poświęcano większą uwagę człowiekowi, Piękno przyrody, wychowanie i naukę. Ich zdaniem człowiek powinien cieszyć się życiem, ...

004. Podstawowe działy filozofii. (plansza 19) nieograniczony) – jest to stanowisko przyjmujące, że wartości takie jak prawda, dobro, Piękno stanowią odrębną rzeczywistość, niezależną od subiektywnych nastawień jednostek, interesów grup społecznych, ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie