Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Piasek

Piasek

Ziarna kwarcowe piasku widziane w obrazie BSE skaningowego mikroskopu elektronowego
Zwykły piasek kwarcowy
Czarny piasek wulkaniczny (w zbliżeniu)

Piasekskała osadowa , luźna, złożona z niezwiązanych spoiwem ziaren mineralnych. Wielkość ziaren od 0,0625 do 2 mm, gęstość piasku kwarcowego ok. 2,62 g/cm3.

Piaski są najczęściej występującą luźną skałą osadową. Wraz z innymi składnikami tworzą gleby . Pod wpływem oddziaływania wody i wiatru piasek tworzy formy akumulacyjne takie jak wydmy , wały piaszczyste, rewy , odsypy boczne, łachy, zmarszczki , antydiuny, fale piaszczyste, wstęgi piaszczyste i inne. Pod wpływem procesów diagenezy i lityfikacji piasek może przejść w skałę osadową zwięzłą, nazywaną piaskowcem .

Piasek do celów gospodarczych jest wydobywany metodą odkrywkową w kopalniach zwanych piaskowniami .

Wykorzystywany jest m.in. do wyrobu szkła , a w budownictwie jako dodatek do betonu .

Typy piasku

Pod względem składu mineralnego wyróżnia się piaski:

  • kwarcowe (główny składnik: kwarc SiO2)
  • wulkaniczne (główny składnik: pyły i popioły wulkaniczne, okruchy szkliwa, zwietrzały bazalt )
  • wapienne lub węglanowe (główny składnik: kalcyt , rzadziej aragonit CaCO3)
  • polimineralne (różne minerały, np. produkty wietrzenia innych skał)

Oprócz tego w piaskach znajdować się mogą domieszki miki (łyszczyków), chlorytów, glaukonitu, węgla, substancji humusowych itp.

W zależności od rodzaju czynnika transportującego i obrabiającego materiał skalny rozróżnia się piaski:

  • morskie
  • rzeczne – ziarna połyskujące i średnio obtoczone
  • fluwioglacjalne (polodowcowe) – ziarna kanciaste o niskim stopniu obtoczenia
  • eoliczne (tworzone przez wiatry) – ziarna dobrze wyselekcjonowane, o wysokim stopniu obtoczenia; powierzchnia ziaren mocno porysowana

Bibliografia

  • Łydka K., Petrologia skał osadowych, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985,
  • Manecki A, Muszyński M., Przewodnik do petrografii, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2008,


Inne hasła zawierające informacje o "Piasek":

Fosforan wapnia ...

Grzyby przyrodzie mają porosty jako pionierzy w zasiedlaniu niegościnnych siedlisk, jak skały czy Piasek. Są one także wyznacznikiem czystości powietrza na danym terenie. Grzyby z ...

Regosole ...

Zlepieniec ...

Pogórze Izerskie ...

Aleksander Woźniak płyty – współaranżacja, realizacja2003 Seweryn Krajewski Jestem ( Sony Music Poland) – współaranżacja2003 Piasek Andrzej Piaseczny – aranżacja, realizacja dźwięku wybranych piosenek ( BMG )2003 Jose Cura ...

Michał Grymuza Su - Uczucia ( 1998 ) Maryla Rodowicz - Bar przed zakrętem ( 1998 ) Andrzej Piaseczny - Piasek ( 1998 ), Jednym tchem ( 2005 ) Artur Gadowski - Artur Gadowski ( 1998 ), G.A.D. ( 2000 ) Siedem ...

1971 ...

Wrocław swój rozwój zawdzięcza dogodnemu położeniu, gdyż był to najwygodniejszy punkt przekraczania Odry . Wyspa Piasek znajduje się w obrębie historycznego starego miasta. Znajduje się tu Kościół ...

Kopalnia odkrywkowa ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Piasek":

203. Ukształtowanie powierzchni Polski (plansza 7) lekko nachylone w stronę przeciwną do lądolodu. Ich budowę stanowi żwir i Piasek. Powstały na przedpolu lądolodu i moreny czołowej z materiału wynoszonego z ...

215. Regiony fizycznogeograficzne (plansza 3) Piasek widziany pod mikroskopem Regiony fizycznogeograficzne W budowie geologicznej naszego kraju możemy wyróżnić ...

224. Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo w Polsce (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie