Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

pismo

pismo - to system umownych znaków, za pomocą których można utrwalić język mówiony.

Jest wiele sposobów zapisu mowy. Generalnie można je podzielić na zapis dźwięków oraz zapis znaczeń. Większość używanych obecnie systemów pisma to systemy mieszane fonetyczno-znaczeniowe.

Badania medyczne pokazują, że przy czytaniu pisma znaczeniowego aktywność obszarów mózgu rozkłada się inaczej niż przy czytaniu pisma fonetycznego. Pismem fonetycznym zajmuje się głównie lewa półkula, natomiast znaczeniowym prawa. Zaburzenie odwzorowywania znaków nazywa się dysgrafią. Systemy pisma

W większości współczesnych języków europejskich używa się systemu mieszanego i tak:

 • słowa są zapisywane fonetycznym systemem alfabetycznym
 • nazwy własne są zapisywane fonetycznym systemem alfabetycznym
 • systemem znaczeniowym zapisuje się m.in.:
  • liczby są zapisywane systemem znaczeniowym, bardzo rzadko zapisuje się je fonetycznie. Tak więc zwykle 120 a nie `sto dwadzieścia`
  • nazwy substancji chemicznych, np. zapis HCl występuje znacznie częściej niż zapis chlorowodór

W większości z tych języków jednak w zapisie słów "normalnych" istnieją obok elementów fonetycznych również elementy znaczeniowe - wiele allomorfów zapisuje się w ten sam sposób pomimo odmiennego ich brzmienia. W języku polskim dotyczy to głównie dźwięczności spółgłoski końcowej (np. chleb i chleba choć b w chleb wymawiane jest zwykle p). W języku angielskim zjawisko to ma znacznie większy zasięg. Np.:

do /du/
does /daz/
don`t /dont/

Trzy fonetycznie różne allomorfy (/du/, /da/ i /do/) są tu zapisywanie w ten sam sposób ze względu na wspólne znaczenie. W piśmie angielskim to zjawisko występuje tak często, że można mieć wątpliwości czy zasadne jest określanie go pismem fonetycznym.

Dla porównania, w piśmie japońskim używa się:

 • Dla większości "normalnych" słów systemu znaczeniowego kanji
 • Dla końcówek gramatycznych oraz rzadszych "normalnych" słów fonetycznego systemu sylabicznego hiragana.
 • Dla japońskich nazw własnych używa się systemu sylabicznego hiragana. Wiele nazw własnych zapisuje się systemem znaczeniowym kanji.
 • Dla zapożyczeń z języków zachodnich oraz dla zachodnich nazw własnych używa się fonetycznego systemu sylabicznego katakana.
 • Do niektórych nazw obcych (np. skróty nazw organizacji) używa się romaji, czyli alfabetu łacińskiego.
 • Czasem używa się romaji lub hiragana do wszystkiego w sytuacjach, w których trudno byłoby używać innych systemów.


Inne hasła zawierające informacje o "pismo":

Stanisław Narutowicz w polskie życie studenckie. Zajmował się również dziennikarstwem, wydając w 1890 roku pismo "Tygodnik Powszechny".Po powrocie na Żmudź prowadził pracę oświatową i kulturalną wśród ...

Antanas Smetona poza sejmem, wycofał się do "Sulejówka", angażując się w pracę dziennikarską. Redagował pismo związane z "Partią Postępu Narodowego" Lietuvos balsas ("Głos Litwy"), Lietuviskas balsas ...

Data ...

Habeas Corpus Act uwięzionego przed sąd. Wyznaczony był konkretny termin dostarczenia przed oblicze sądu. Każde pismo (writ of) habeas corpus opatrzone musiało być pieczęcią królewską.Habeas corpus to ...

Stanisław Hozjusz ...

1977 solidarne działanie w sprawach rzeczywistego przestrzegania praw człowieka. 24 kwietnia – ukazało się pismo "Opinia", wydawane przez opozycję poza zasięgiem cenzury . 7 maja – w Krakowie ...

Szymon Kossakowski Turcji w celu agitacji antyrosyjskiej podając się za posła saskiego. Tam sfałszował pismo sułtana do Generalności barskiej, w którym sułtan rzekomo wzywał do ogłoszenia ...

Ewolucja ...

Stepan Bandera ...

Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary ...


Inne lekcje zawierające informacje o "pismo":

Antyk judajski - mądrość Biblii (plansza 10) ...

003 b Rewolucja neolityczna (plansza 9) Rewolucja neolityczna W epoce tej wynaleziono pismo oraz najważniejszy wynalazek tego okresu – koło, które było wykorzystywane do ...

Antyk judajski - mądrość Biblii (plansza 2) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie