Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

podatek

podatek - obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby ustalone przez organ pobierający. Współcześnie uznaje się, iż podatki są świadczeniami pieniężnymi, jednakże w historii znane są również podatki świadczone w innych niż pieniądz dobrach. Zgodnie z polskim prawem daniny, aby zostały uznane za podatki muszą posiadać 4 cechy:

 • nieodpłatność
 • przymusowość
 • publicznoprawność
 • bezzwrotność

Podatki dzielą się na bezpośrednie i pośrednie. Podatki bezpośrednie: nałożone na dochód lub majątek podatnika, np. podatek dochodowy, gruntowy, spadkowy. Podatki pośrednie: nakładane na przedmiot spożycia, np. VAT, akcyza – ostatecznie płaci konsument.

Współcześnie, pieniądze z podatków trafiają do skarbu państwa, województwa, powiatu albo gminy które dzięki temu mogą inwestować w rozwój infrastruktury, wojska, policji, oświaty, służby zdrowia, itp. Podatki są powszechnie uważane przez podatników za uciążliwe i niesprawiedliwe, stąd stwierdzenia: Podatki płaci każdy, wszędzie i zawsze lub Są w życiu tylko dwie pewne rzeczy: śmierć i podatki. Jak mawiali włościanie w cesarstwie austro-węgierskim: od myszy do cesarza, wszystko żyje z gospodarza.

klasyfikacja podatków wg OECD

 • Podatki dochodowe
  • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)
  • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)
 • Obowiązkowe składki ubezpieczeniowe, zdrowotne itp.
 • Opodatkowanie własności
  • Podatki od nieruchomości
   • podatek rolny (gruntowy)
   • podatek leśny
  • Podatek od spadków i darowizn
 • Podatki od towarów i usług
  • Podatek od wartości dodanej (VAT)
  • Akcyza: podatek pobierany od spożycia niektórych artykułów, pobiera się od przedsiębiorcy, który wlicza ją do ceny towaru.
  • Cło: podatek graniczny od towarów, w ostatecznym rozrachunku płaci konsument (część doktryny prawa podatkowego nie uważa ceł za podatki ze względu iż jego celem nie jest co do zasady ochrona interesu finansowego fiskusa, ale ochrona rynku wewnętrznego. Zgodnie z klasyfikacją dochodów budżetu państwa wpływy z tytułu ceł są włączane do pozycji dochody niepodatkowe. Zgodnie z tą klasyfikacją cło należy do kategorii , czyli świadczeń, którym towarzyszy równoległe świadczenie ekwiwalentne w postaci pozwolenia na wwóz lub wywóz towarów).
  • inne
   • podatek od posiadania psa (Obecnie podatek od psów został zmieniony na opłatę)
   • podatek od środków transportowych
   • podatek od czynności cywilnoprawnych
   • podatek od gier

Podatek cedularny, typ opodatkowania polegający na odrębnym opodatkowywaniu każdego rodzaju dochodów podatników. Pozwala na preferowanie jednych, a dyskryminowanie innych rodzajów dochodów przez ustalanie zróżnicowanych stawek i skal opodatkowania. Utrudnia jednak stosowanie progresji w stosunku do podatników osiągających dochody z kilku źródeł.

W procesie rynkowym występuje przemieszczenie obciążenia podatkowego, w wyniku czego podatkami jest obciążona całkowicie lub częściowo inna osoba niż płatnik podatku.


Inne hasła zawierające informacje o "podatek":

Nowa Polityka Ekonomiczna dnia 23 marca 1921 roku, który znosił kontyngenty w rolnictwie i wprowadzał podatek żywnościowy. Dekret zapoczątkował NEP, który wprowadzał elementy rynku do scentralizowanej gospodarki ...

1932 „Akt Przychodu” (ang. The Revenue Act of 1932), był to pierwszy federalny podatek nałożony na paliwo do samochodów (1 cent na każdy galon paliwa). 14 ...

Chrześcijaństwo chrześcijaństwa , Bóg , Jezus Chrystus , Duch Święty Biblia , sakrament , biskup , zakon , dekalog , chrzest , liturgia , Ichthys , podatek kościelny Formacja chrześcijańska Polska Rada Ekumeniczna Synkretyzm religijny Przypisy↑ Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że ...

Szkocja ...

Bitwa pod Wiedniem (1683) granicami kraju musiał wyrazić zgodę sejm, na mobilizację tak samo. Sejm uchwalił podatek nadzwyczajny na wystawienie i utrzymanie 48-tysięcznej armii. Ogółem pod bronią znajdowało ...

Szczebrzeszyn pochodzi z 1507 roku i mówi o tym, że gmina opłaciła roczny podatek w wysokości 25 złotych. Od 1530 roku kupcy żydowscy ze Szczebrzeszyna ...

System senioralny własności seniora do nadanej ziemi.Dochodami seniora były uiszczane przez rolników renty senioralne, podatek od sprzedaży gruntów przez kolonistów (1/12 sumy) oraz zastrzeżone dla niego ...

Fiskalizm obciążenia podatkowe składają się następujące czynniki:bezpośrednia wartość podatku rozliczanego (np. VAT czy podatek dochodowy), stanowiąca podstawę kwoty wpływającej do budżetu,obciążenie płatników kosztami naliczania oraz ...

Orfeusz się kryzysem politycznym. Aby opłacić bardzo widowiskowe przedstawienie, na ludność nałożono specjalny podatek, co stało się świetnym pretekstem do ataku na prowłoskie stronnictwo Mazarina, ...

Dziesięcina Dziesięcina – podatek religijny w judaizmie i chrześcijaństwie . Obowiązkowe, świadczenie pieniężne lub rzeczowe w ...


Inne lekcje zawierające informacje o "podatek":

Procent z danej liczby (plansza 3) ...

010c. Rzym (plansza 13) ...

010c. Rzym (plansza 16) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie