Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Nie znaleziono szukanej frazy! Poniżej znajduje się fraza najbardziej przypominająca szukaną.

Polarność

Polarność

Polarność – właściwość indywiduów chemicznych polegająca na występowaniu w nich elektrycznego momentu dipolowego w wyniku nierównomiernego rozłożenia cząstkowych ładunków elektrycznych w ich objętości.

Większość cząsteczek jest jako całość obojętna elektrycznie. Jednak w wielu z nich występują wiązania chemiczne z elektronami mocno przesuniętymi w stronę jednego ze związanych atomów . Powoduje to, że dana cząsteczka może mieć większą gęstość ładunku ujemnego w jednym miejscu i mniejszą w innym, dzięki czemu staje się dipolem elektrycznym.

Przykładem takiej cząsteczki jest woda H-O-H (H2O). Elektrony w wiązaniach H-O są silnie przesunięte w stronę atomu tlenu , co powoduje, że na tym atomie zbiera się cząstkowy ładunek ujemny a na atomach wodoru cząstkowy dodatni. Kąt wiązań H-O-H nie wynosi 180° lecz jest to ok. 105°. Wszystko to razem powoduje, że od strony atomu tlenu cząsteczka wody jest naładowana ujemnie a od strony atomów wodoru dodatnio.

W przypadku wielu związków chemicznych pomimo tego, że wiązania są spolaryzowane, na skutek symetrii budowy cząsteczka może pozostawać apolarna, np. CO2, CCl4, benzen C6H6.

Polarne związki mają szereg własności, których nie posiadają cząsteczki apolarne. Są one np. w stanie solwatować czyli otaczać inne cząsteczki rodzajem kordonu, o ile te inne cząsteczki też wykazują własności polarne, co powoduje, że ciekłe związki polarne są dobrymi rozpuszczalnikami związków jonowych i innych związków polarnych. Cząsteczki polarne mają zwykle wyższe temperatury przejść fazowych ( topnienie , krystalizacja , wrzenie itp.) niż analogiczne cząsteczki apolarne o zbliżonej budowie i masie cząsteczkowej . Najczęściej jest to efektem tworzenia przez nie wiązań wodorowych i silnych oddziaływań typu dipol - dipol .

Jako miarę polarności rozpuszczalników wykorzystuje się czasem wartość ich względnej przenikalności elektrycznej [1].

Zobacz też

Przypisy

  1. M. Sobkowski, J. Stawinski, A. Kraszewski. Stereochemistry of internucleotide bond formation by the H-phosphonate method. 6. Optimization of the reaction conditions towards highest stereoselectivity. „Tetrahedron: Asymmetry”. 19 (21), ss. 2508-2518 (2008). doi:10.1016/j.tetasy.2008.11.002 . 


Inne hasła zawierające informacje o "Polarność":

Fulereny ...

Aminokwasy ...

Hydrofobowość ...

Hydrofilowość ...

Ketony ...

Estry ...

Anion ...

Lizyna ...

Biegun geomagnetyczny ...

Christiane Nüsslein-Volhard drugiego segmentu (albo wszystkich parzystych albo wszystkich nieparzystych);geny polarności, których mutacje zaburzają Polarność poszczególnych segmentów.Christiane Nüsslein-Volhard studiowała biologię i fizykę na Uniwersytecie Goethego we ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Polarność":

Alkohole (plansza 24) height=434 width=770 > Niektóre właściwości chemiczne Obecność większej ilości grup hydroksylowych zwiększa Polarność alkoholi i ich reaktywność. Alkohole polihydroksylowe (wielowodorotlenowe) mają większe właściwości kwasowe, ...

Mieszaniny (plansza 18) cieczy substancji gazowych, ciekłych lub stałych. Typy rozpuszczalników Najważniejszą cechą fizyczną rozpuszczalników jest ich Polarność. Rozpuszczalniki polarne tworzą cząsteczki o dużych momentach dipolowych (woda, amoniak). Na ...

Fluorowcopochodne węglowodorów (plansza 8) się wcale lub bardzo słabo, bowiem nie tworzą wiązań wodorowych, a ich Polarność skupia się jedynie w obrębie jednego wiązania C–X. Dobrze rozpuszczają się ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie