Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Polscy samozwańcy

Polscy samozwańcy

Polscy samozwańcy - W Polsce i wśród polskiej emigracji działały i nadal działają liczne osoby, które popierają ideę wskrzeszenia monarchii w Polsce i w swojej działalności posługują się tytułami królewskimi, książęcymi, regenckimi. Zwykle mają wokół siebie mniejszą lub większą grupę ludzi popierających ich działania.

Należy dodać, że w Polsce tytuł królewski już od XIV wieku nie był dziedziczny - wymagał zatwierdzenia przez senatorów bądź też wyboru przez szlachtę . Sytuację zmieniły przepisy Konstytucji 3 Maja , która przywróciła zasadę dziedziczności i przekazała prawa do tronu polskiego dynastii saskiej . Według Konstytucji 3 Maja, po wygaśnięciu linii Fryderyka Augusta prawo obioru króla wraca do Narodu. Linia ta wygasła z bezpotomną śmiercią jego córki, którą Konstytucja uznała za infantkę .

Za koniec monarchii w Polsce historycy [] uważają przekazanie przez Radę Regencyjną władzy w ręce Józefa Piłsudskiego w 1918 , który z formalno-prawnego punktu widzenia był Regentem Królestwa Polskiego, lecz nigdy takiego tytułu nie użył, zaś 22 listopada przyjął urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa i zmienił nazwę państwa z Królestwa Polskiego na Republikę Polską.

Spis treści

Liderzy dawni

 • Paweł Zbawca Piast-Riedelski ( 1884 - ?) - Król Polaków i Odorzan. W latach 30. XX wieku działał w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii . Stworzył Zwierzchni i Królewski Order Piastowski.
 • Geoffrey Władysław Vaile hrabia Potocki de Montalk ( 1903 - 1997 ) - działał w Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii , początkowo tytułował się Pretendentem do Tronu Polskiego, Konsulem Królestwa Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego w Londynie , potem przybrał imię Władysław V i używał tytułów: Jego Majestat Władysław Piąty, z Łaski Bożej Król Polski, Węgier i Czech, Wielki Książę Litwy, Śląska i Ukrainy, Hospodar Mołdawii, etc., etc., etc., Wysoki Kapłan Słońca.
 • Jan Sobieski (ur. 1937 ) - podawał się za potomka króla polskiego Jana III Sobieskiego .
 • Alexis Brimeyer ( 1946 - 1995 ) - znany na całym świecie samozwaniec i fałszywy pretendent do tronów europejskich, używał m.in. tytułów: Król Galicji, Wielki Książę Lwowa, Łucka i Białegostoku, wielokrotnie zmieniał nazwisko. Zmarł jako Prince d'Anjou Durazzo Durassow Romanoff Dolgorouki de Bourbon-Conde de Gavina y de Alba.
 • Juliusz Nowina-Sokolnicki ( 1920 - 2009 ) - Prezydent Wolnej Polski na Wychodźstwie w latach 1972 - 1990 , nieuznawany przez większość polskiej emigracji. Używał także tytułów Książę, VIII Wielki Mistrz Orderu Świętego Stanisława, działał w Colchester i zajmował się przyznawaniem Orderu Świętego Stanisława.
 • Adam Ryszard Myśliński (zm. 2004 ) - Wielki Książę, Regent Polski i Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych. Działający od 1997 we Wrocławiu drugi po Leszku Wierzchowskim samozwaniec tytułujący się Regentem Polski . Przywódca Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych , której statut i program wzorował na Polskim Ruchu Monarchistycznym. Mimo że zgodnie z przepisami statutowymi miał rządzić dożywotnio, po jakimś czasie utracił wsparcie tej partii, która ustanowiła Regentem Polski Aleksandra Podolskiego . Nadawał również liczne tytuły szlacheckie, arystokratyczne i dzielnicowe. Dokonywał nobilitacji , renobilitacji itp.

Obecnie działający

Jan Zbigniew Potocki w otoczeniu gwardzistów Miasta Colchester
 • Jan Zbigniew Potocki (ur 10 czerwca 1955 w Kaliszu , syn Józefa i Teresy) – polski biznesmen zamieszkały w Niemczech [1], 23 października 2008 inwestowany we Włocławku w poczet Kawalerów Orderu św. Stanisława (otrzymał Wielką Wstęgę Orderu Świętego Stanisława, w maju 2009 wyznaczony przez Juliusza Nowina-Sokolnickiego na urząd Lieutenant Grand Master Orderu św. Stanisława[], 15 sierpnia 2009 wyznaczony przez Juliusza Nowina-Sokolnickiego na następcę na urzędzie Prezydenta RP. Po śmierci Juliusza Nowiny-Sokolnickiego 17 sierpnia 2009 IX Wielki Mistrz Orderu Świętego Stanisława, równocześnie ogłosił się Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej[2].
 • Leszek Antoni Wierzchowski (ur. 10 września 1949 r. w Zawierciu ) - przywódca partii Polski Ruch Monarchistyczny . Po 1989 roku - jako pierwszy w wolnej Polsce - wskrzesił ideę dziedzicznej monarchii konstytucyjnej, tworząc Polski Ruch Monarchistyczny (1991 r.). Zajmuje się m.in. nadawaniem - i potwierdzaniem starych - tytułów szlacheckich i arystokratycznych oraz odznaczeń monarchistycznych dla osób zasłużonych zgodnie ze "Statutem PRM", a także działalnością charytatywną na rzecz zdolnej, lecz niezamożnej uczącej się młodzieży. W 1995 roku startował w wyborach prezydenckich w Polsce, a następnie był kandydatem na senatora z woj.śląskiego.
 • Aleksander Podolski - Ustanowiony Regentem przez partię UPUM po śmierci Regenta Adama Myślińskiego. Wcześniej Aleksander Podolski używał tytułów: Wiceregent Polski i Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych, Książę Ziemi Dolnośląskiej. Działa we Wrocławiu wraz z Radą Regencyjną UPUM, kawaler nadawanego przez Juliusza Nowinę Sokolnickiego Orderu Świętego Stanisława
 • Karin Sobieski zu Schwarzenberg (właśc. Karin Sobiewska) - Księżna, Pretendentka do Tronu Polskiego, Suweren Arystokratycznego Zakonu Rycerstwa Złotego Graala, uważa się za potomkinię króla Jana III Sobieskiego , mieszka i działa w Niemczech , gdzie prowadzi założony przez siebie świecki zakon rycerski i głosi swoje prawa do tronu polskiego. Wspierana jest także przez Klub Szlachty Polskiej w Niemczech , którego wiceprezydentem jest jej mąż.
 • Maria Władimirowna Romanowa (Мария Владимировна Романова, ur. 1953 ) - wielka księżna, pretendentka do tronu rosyjskiego, tytularna cesarzowa Rosji , używa m.in. tytułu: Królowa Rosyjskiego Królestwa Polskiego. Jej roszczenia do władania Królestwem Polskim uznawane są przez historyków za pozbawione podstaw, ponieważ ze strony Polski w 1831 Sejm zdetronizował Romanowów z tronu polskiego, a ze strony Rosji car Mikołaj II uznał Radę Regencyjną za legalną władzę na ziemiach polskich, tym samym zrzekając się ewentualnych roszczeń do polskiego tronu.
 • Bogusław Jerzy Tarnawa-Zajączkowski - autor książki Armoriał czyli poczet herbów - klejnotów zacnych Polskich Rodów rycerskich i szlacheckich oraz możnych familii rycerskich i szlacheckich Wielkiego Księstwa Litewskiego [3] w której obok szlachty historycznej umieścił pseudoszlachtę nobilitowaną w Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych . W przeszłości związany z UPUM i Orderem Świętego Stanisława. Jest współzałożycielem struktury pod nazwą Konfraternia Generalna Kustodia Narodowych Historycznych Znaków Zaszczytnych Honorowa Korporacja Szlachty Sodalicja Rycerska w Polsce z siedzibą we Wrocławiu [4] i przyjął tytuł Princeps Magister Generalis. Odznaczony Krzyżem Rycerskim Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych I i II klasy, oraz Orderem Świętego Stanisława I klasy.
 • Jan Michał Leszczyński (ur. 1943 ) - podaje się za praprawnuka króla polskiego Stanisława Leszczyńskiego , który w rzeczywistości pozostawił po sobie tylko jedną córkę Marię (królową Francji ).
 • Zbigniew Roliński (ur. 1949 ) - samozwańczy Przywódca Narodu Polskiego, działa w Warszawie , założyciel i przewodniczący partii politycznej "Praca Zdrowie Ekologia" i "Wolnego Radia Polska", które propagują idee ekonacjonalistyczne, antysyjonistyczne, antyglobalistyczne i antyklerykalne. W wyborach prezydenckich 2005 zarejestrował swój komitet wyborczy kandydata na Prezydenta RP , jednak ostatecznie wycofał się z wyborów i nie dostarczył wymaganej listy podpisów popierających jego kandydaturę.
 • Ryszard Bochenek-Dobrowolski' - Wielki Książę Wielkiego Xięstwa Krakowskiego, tytuł hrabiego nadał mu Leszek Wierzchowski , niegdyś związany z PRM, obecnie działa w Krakowie. Założyciel Związku Monarchistów - Cracovia . Właściciel i redaktor naczelny nieregularnika stowarzyszenia: Wiadomości Monarchistyczne. Związany z wieloma organizacjami, w tym m.in. z Konfederacją spiską. Nadaje ordery WXK (pięć klas).
 • Marek Świętopełk Światopełk-Zawadzki - zamieszkały w Warszawie, przedstawiający się jako ostatni potomek Piastów i używający tytulatur Król Polski Polskiej Partii Królewskiej Pomocy Człowiekowi, Hetman Koronny, Prezydent Założyciel Polskiego Stowarzyszenia Właścicieli Ziemi, Rolników, Ogrodników i Kupców, Prezydent Założyciel Polskiego Zrzeszenia Fundacji Pomocy Człowiekowi, Główny Dowódca i Przewodniczący Komitetu Obrony Właścicieli Ziemi, Rolników, Ogrodników i Kupców na Targowisku Okęcie w Warszawie Książę Marek Światopełk Świętopełk Zawadzki[5]. Kawaler nadawanego przez Juliusza Nowinę Sokolnickiego Prywatnego Orderu Świętego Stanisława.

Organizacje związane z monarchistami

Monarchistyczni samozwańcy działają zwykle z pomocą organizacji, które skupiają ich sprzymierzeńców. Są one ich zapleczem. Działające w Polsce i wśród polskiej emigracji:

Bibliografia

 • Jacek M. Majchrowski , Polski Ruch Monarchistyczny. Krótki kurs /W:/ Ustrój i prawo w przeszłości dalszej i bliższej, red. Jerzy Malec i Wacław Uruszczak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001 .
 • "C.E.D.R.E." nr 35, wrzesień 1988 .
 • Zygmunt Wojciechowski, L'Etat Polonais au Moyen-Age, Paryż 1947 .
 • Dawcy błękitnej krwi ( arystokraci i pseudoarystokraci, monarchiści i pseudomonarchiści bawią się w państwo i pseudopaństwo), "NIE" nr 51-52/2007 s.6-7.
 • Norbert Wójtowicz , Praemiando Incitat. Order Świętego Stanisława, Warszawa 2007 , .

Przypisy

 1. Wiktor Ferfecki: Zmarł samozwańczy prezydent Polski ( pol. ). tvp.info, 2009-08-26. [dostęp 2010-04-29].
 2. Marek Henzler: Klub pąsowych dam i kawalerów ( pol. ). polityka.pl, 2009-12-22. [dostęp 2010-04-29].
 3. Wyd.Bernardinum ISBN: 83-7380-302-5
 4. Strona Konfraterni Generalnej
 5. [1] [2] [3]

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Polscy samozwańcy":

1972 ...

Uniwersytet Witolda Wielkiego ...

Diakon ...

Klemens Maria Hofbauer ...

Mantua ...

Adam Naruszewicz ...

Insurekcja kościuszkowska ...

Pałac Błękitny w Warszawie ...

Kosynierzy ...

Duma ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Polscy samozwańcy":

208 Walki o granice II Rzeczypospolitej (plansza 3) ...

213 Polska kultura, sztuka i nauka dwudziestolecia międzywojennego (plansza 10) ...

222 Historiografia po II wojnie światowej (plansza 13) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie