Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Polska Akademia Nauk

Polska Akademia Nauk

Pałac Staszica, siedziba kilku instytutów I Wydziału PAN, Warszawa, ul. Nowy Świat. Siedzibą władz Akademii pozostaje do dziś Pałac Kultury i Nauki.
Dom Pracy Twórczej PAN w Świnoujściu

Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk , a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.

Spis treści

Historia PAN

Powstanie Polskiej Akademii Nauk było wynikiem postanowień zorganizowanego przez komunistyczne władze I. Kongresu Polskiej Nauki (29.06–2.07.1951) i połączone było z likwidacją Polskiej Akademii Umiejętności oraz Towarzystwa Naukowego Warszawskiego [1]. Powołana została ustawą o Polskiej Akademii Nauk z 30 października 1951[2], a jej celem politycznym była kontrola środowiska naukowego[3]. Początkowo była tylko korporacją uczonych, jednak w 1960 roku została przekształcona w rządową instytucję centralną, sprawującą ogólną pieczę nad nauką w Polsce i zarządzającą siecią instytutów. W 1990 roku PAN straciła status instytucji rządowej, stając się ponownie zarówno korporacją uczonych i siecią instytutów. Funkcję sprawowania kontroli nad nauką na poziomie rządu przejął Komitet Badań Naukowych .

Prezesi PAN

PAN jako instytucja skupiająca uczonych

PAN skupia w swoim składzie najwybitniejszych polskich uczonych, którzy noszą tytuły członków rzeczywistych. Ich liczba jest ograniczona do 350. Istnieją także członkowie korespondenci.

Członkostwo w korporacji jest dożywotnie. Prawo zgłaszania kandydatów na członków korespondentów mają członkowie rzeczywiści oraz rady naukowe uczelni wyższych i instytutów PAN. Członkowie rzeczywiści są, w miarę zwalniania miejsc, wybierani spośród członków korespondentów przez wszystkich członków rzeczywistych.

Członkami rzeczywistymi i korespondentami PAN są nie tylko polscy uczeni, ale także liczna grupa uczonych zagranicznych (ok. 30% składu).

Członkowie rzeczywiści i krajowi członkowie korespondenci tworzą zgromadzenie ogólne PAN, które wybiera prezesa, prezydium, szefów wydziałów tematycznych, komitetów normalizacyjno-nazewniczych oraz akceptuje przewodniczących oddziałów terenowych.

PAN jako sieć instytutów

Polska Akademia Nauk to także sieć kilkudziesięciu instytutów naukowych. Instytuty te podlegają formalnie szefom wydziałów tematycznych PAN-u i są finansowane bezpośrednio przez Komitet Badań Naukowych . Instytuty zatrudniają ok. 2000 pracowników naukowych, a ich koszty utrzymania stanowią ok. 1/3 kosztów budżetu państwa na badania (0,5%). Instytuty nie kształcą studentów na poziomie podstawowym, ale prowadzą studia doktoranckie – większość z nich ma prawo nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego .

Głównym zadaniem instytutów jest prowadzenie badań podstawowych na najwyższym poziomie światowym. Wiele placówek PAN-u wykonuje zadania naukowe dające wymierne korzyści.

Współpraca z zagranicą

PAN posiada stacje zagraniczne ulokowane w Brukseli, Moskwie, Paryżu, Rzymie i Wiedniu oraz Centrum Badań Historycznych w Berlinie.

Struktura PAN

Ta sekcja jest . Jeśli możesz, .

Kancelaria PAN

Ta sekcja jest . Jeśli możesz, .

Oddziały PAN

 • Oddział PAN w Gdańsku
 • Oddział PAN w Katowicach
 • Oddział PAN w Krakowie
 • Oddział PAN w Lublinie
 • Oddział PAN w Łodzi
 • Oddział PAN w Poznaniu
 • Oddział PAN we Wrocławiu

Placówki naukowe PAN

Wydział Nauk Społecznych

Komitety Wydziału Nauk Społecznych

 • Komitet Badania Polonii PAN
 • Komitet Historii Nauki i Techniki PAN
 • Komitet Językoznawstwa PAN
 • Komitet Nauk Demograficznych PAN
 • Komitet Nauk Ekonomicznych PAN
 • Komitet Nauk Etnologicznych PAN
 • Komitet Nauk Filozoficznych PAN
 • Komitet Nauk Historycznych PAN
 • Komitet Nauk o Kulturze PAN
 • Komitet Nauk o Kulturze Antycznej PAN
 • Komitet Nauk o Literaturze PAN
 • Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN
 • Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN
 • Komitet Nauk Orientalistycznych PAN
 • Komitet Nauk o Sztuce PAN
 • Komitet Nauk Pedagogicznych PAN
 • Komitet Nauk Politycznych PAN
 • Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN
 • Komitet Nauk Prawnych PAN
 • Komitet Nauk Psychologicznych PAN
 • Komitet Nauk Teologicznych PAN
 • Komitet Słowianoznawstwa PAN
 • Komitet Socjologii PAN
 • Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN

Wydział Nauk Biologicznych

Komitety Wydziału Nauk Biologicznych

 • Komitet Antropologii PAN
 • Komitet Biochemii i Biofizyki PAN
 • Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej PAN
 • Komitet Botaniki PAN
 • Komitet Cytobiologii PAN
 • Komitet Ekologii PAN
 • Komitet Mikrobiologii PAN
 • Komitet Neurobiologii PAN
 • Komitet Ochrony Przyrody PAN
 • Komitet Parazytologii PAN
 • Komitet Zoologii PAN

Wydział Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych

Komitety Wydziału Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych

 • Komitet Astronomii PAN
 • Komitet Chemii PAN
 • Komitet Chemii Analitycznej PAN
 • Komitet Fizyki PAN
 • Komitet Krystalografii PAN
 • Komitet Matematyki PAN

Wydział Nauk Technicznych

Komitety Wydziału Nauk Techniczych

 • Komitet Akustyki PAN
 • Komitet Architektury i Urbanistyki PAN
 • Komitet Automatyki i Robotyki PAN
 • Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
 • Komitet Budowy Maszyn PAN
 • Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN
 • Komitet Elektrotechniki PAN
 • Komitet Informatyki PAN
 • Komitet Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN
 • Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN
 • Komitet Mechaniki PAN
 • Komitet Metalurgii PAN
 • Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN
 • Komitet Nauki o Materiałach PAN
 • Komitet Termodynamiki i Spalania PAN
 • Komitet Transportu PAN

Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych

Komitety Wydziału Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych

 • Komitet Agrofizyki PAN
 • Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt PAN
 • Komitet Ekonomiki Rolnictwa PAN
 • Komitet Fizjologii, Genetyki i Hodowli Roślin PAN
 • Komitet Gleboznawstwa i Chemii Rolnej PAN
 • Komitet Melioracji i Inżynierii Środowiska Rolniczego PAN
 • Komitet Nauk Leśnych PAN
 • Komitet Nauk o Żywności PAN
 • Komitet Nauk Ogrodniczych PAN
 • Komitet Nauk Weterynaryjnych PAN
 • Komitet Nauk Zootechnicznych PAN
 • Komitet Ochrony Roślin PAN
 • Komitet Techniki Rolniczej PAN
 • Komitet Technologii Drewna PAN
 • Komitet Uprawy Roślin PAN
 • Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN

Wydział Nauk Medycznych

 • Instytut Farmakologii PAN
 • Instytut Genetyki Człowieka PAN
 • Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN
 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN
 • Instytut Biologii Medycznej PAN

Komitety Wydziału Nauk Medycznych

 • Komitet Epidemiologii i Zdrowia Publicznego PAN
 • Komitet Fizyki Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN
 • Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN
 • Komitet Immunologii i Etiologii Zakażeń Człowieka PAN
 • Komitet Nauk Fizjologicznych PAN
 • Komitet Nauk Neurologicznych PAN
 • Komitet Nauki o Żywieniu Człowieka PAN
 • Komitet Patofizjologii Klinicznej PAN
 • Komitet Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN
 • Komitet Rozwoju Człowieka PAN
 • Komitet Terapii i Nauk o Leku PAN

Wydział Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych

Komitety Wydziału Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych

 • Komitet Geodezji PAN
 • Komitet Górnictwa PAN
 • Komitet Badań Czwartorzędu PAN
 • Komitet Badań Morza PAN
 • Komitet Geofizyki PAN
 • Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN
 • Komitet Gospodarki Wodnej PAN
 • Komitet Inżynierii Środowiska PAN
 • Komitet Nauk Geograficznych PAN
 • Komitet Nauk Geologicznych PAN
 • Komitet Nauk Mineralogicznych PAN

Komitety problemowe

 • Komitet Ergonomii PAN
 • Komitet „Polska w Zjednoczonej Europie”
 • Komitet Badań Polarnych PAN
 • Komitet Biotechnologii PAN
 • Komitet Etyki w Nauce PAN
 • Komitet Naukoznawstwa PAN
 • Komitet Problemów Energetyki PAN
 • Komitet "Człowiek i Środowisko"
 • Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN
 • Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus"
 • Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN
 • Rada Języka Polskiego PAN
 • Rada Towarzystw Naukowych PAN
 • Rada Upowszechniania Nauki PAN

Jednostki pozawydziałowe

 • Archiwum Nauki PAN i PAU
 • Archiwum PAN
 • Biblioteka Gdańska PAN
 • Biblioteka Kórnicka PAN
 • Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie
 • Centrum Laserowych Technologii Metali im. Henryka Frąckiewicza Politechniki Świętokrzyskiej i PAN
 • Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur

Inne

Przypisy

 1. P. Hübner, Nauka polska po II wojnie światowej - idee i instytucja, Warszawa 1987, s.143-144
 2. Dz. U. z 1951 r. Nr 57, poz. 391
 3. Polska Akademia Nauk: Dzieje Instytucji . PAN. [dostęp 2010-02-07].

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Polska Akademia Nauk":

Podróżnik ...

Dziady (zwyczaj) ...

Pęcice ...

Biskup ...

Wag ...

Cava de' Tirreni ...

Mieszko II Lambert ...

Nadciśnienie tętnicze ...

Wincenty Okołowicz ...

Guwernantka ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Polska Akademia Nauk":

Rozwinięcia dziesiętne (plansza 1) ...

218a Sprawa polska podczas II wojny światowej (plansza 1) ...

218a Sprawa polska podczas II wojny światowej (plansza 11) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie