Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Powiat grodzki

Powiat grodzki

Powiat grodzki (w Polsce) – potoczna nazwa miasta na prawach powiatu .

Miasto na prawach powiatu

Powiat grodzki (miasto na prawach powiatu) jest gminą o statusie miasta, wykonującą zadania powiatu. We wszystkich miastach na prawach powiatu władzę wykonawczą sprawuje prezydent miasta . Są jednostkami samorządu terytorialnego (podziału terytorialnego). Ustawodawca w tekście pierwotnym ustawy powiatowej (Dz.U.z 1998 r.nr91,poz.578) stanowił w art.3: "Powiat jako jednostka zasadniczego podziału terytorialnego obejmuje całe obszary graniczących ze sobą gmin albo cały obszar miasta na prawach powiatu", z czego można było wysnuć wniosek, iż miasto na prawach powiatu jest powiatem w znaczeniu terytorialnym. Obecnie, po nowelizacji z 2001 roku ustawa nie wydaje się uprawniać do takich wniosków. Ta sama tendencja widoczna jest w art.91 rzeczonej ustawy. W tekście pierwotnym (ustęp 5) ustawodawca stanowił, że każdorazowo przez powiat rozumie się także miasto na prawach powiatu. Po zmianach z 2001 roku artykuł 91 nadaje tzw. powiatom grodzkim jedynie prawa przysługujące powiatom sensu stricto. Należy więc przyjąć, iż miasta na prawach powiatu nie są powiatami, a jedynie gminami, którym ustawodawca, ze względu na swoją specyfikę, powierzył rozszerzony zakres zadań. Konsekwencje nadania miastom praw powiatu są następujące:

  • organy w mieście na prawach powiatu (tj. rada miasta i prezydent miasta) wykonują kompetencje właściwe dla - odpowiednio - rady gminy i rady powiatu oraz wójta (burmistrza) i starosty,
  • organ wykonawczy miasta na prawach powiatu jest organem monokratycznym,
  • rada nie wybiera organu wykonawczego i nie może go odwołać,
  • radni składają ślubowanie wg tekstu roty z art. 23a ustawy gminnej.

Poza tym w strukturze organizacyjnej miasta posiadającego prawa powiatu pojawia się organ nie funkcjonujący w "normalnej" gminie (komisja bezpieczeństwa i porządku). Co do zasady miasto na prawach powiatu jest gminą, jego organy podlegają przede wszystkim regulacjom ustawy o samorządzie gminnym.

Status ten, po wprowadzeniu w dniu 1 stycznia 1999 roku nowego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, otrzymały:

Warszawa uzyskała status miasta na prawach powiatu w dniu 27 października 2002 r.; w latach 1999-2002 istniały równolegle: powiat warszawski i miasto stołeczne Warszawa (związek komunalny gmin, utworzony na podstawie ustawy warszawskiej ).

Wałbrzych w dniu 1 stycznia 2003 r. utracił prawa miasta na prawach powiatu i został włączony do powiatu wałbrzyskiego .

Wykaz powiatów grodzkich

Od 1 stycznia 2003 r. 65 miast ma status powiatów grodzkich:

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Powiat grodzki":

Pęcice ...

Brno Heršpice , Brno-Královo Pole , Brno-Černovice , Brno-Židenice . Struktura powierzchniWedług danych z 31 grudnia 2003 Powiat grodzki ma obszar 230,19 km² , w tym:użytki rolne - 35,22%, w ...

Uznam UznamProwincja Niż Środkowoeuropejski Podprowincja Pobrzeża Południowobałtyckie Makroregion Pobrzeże Szczecińskie Mezoregion Uznam i Wolin Mikroregion(y)UznamZajmowanejednostkiadministracyjne Polska : województwo zachodniopomorskie : Powiat grodzki Świnoujście Niemcy : Meklemburgia-Pomorze Przednie : powiat Ostvorpommern UznamZdjęcie satelitarne wyspyZdjęcie satelitarne wyspy Kontynent Europa Państwo   Niemcy   Polska Akwen Morze Bałtyckie Powierzchnia 445 km² Mapa wyspyPołożenie ...

Wittenberga ...

1362 ...

Strzebielino ...

Benedykt Dybowski ...

Michałowice (powiat jeleniogórski) ...

Pec pod Sněžkou ...

Vrchlabí ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Powiat grodzki":

01 Znaki drogowe - znaki uzupełniające (plansza 3) ...

218. Struktura narodowościowa i etniczna Polski (plansza 8) ...

134 Polska wobec polityki Napoleona Bonaparte. Księstwo Warszawskie (plansza 9) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie