Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Powszechne kapłaństwo wszystkich wierzących

Powszechne kapłaństwo wszystkich wierzących

Powszechne kapłaństwo wszystkich wierzących jest doktryną chrześcijańską obowiązującą we wszystkich kościołach protestanckich , zarówno nurtu ewangelickiego , jak i ewangelikalnego . Obok pięciu zasad protestantyzmu jest kamieniem węgielnym Reformacji . Nauka o kapłaństwie powszechnym oparta jest na Nowym Testamencie Pisma Świętego i zakłada, iż każdy chrześcijanin ma bezpośredni przystęp do Boga przez pośrednictwo Boga-człowieka Jezusa Chrystusa ( solus Christus ), bez konieczności istnienia kapłanów-pośredników. Stąd w protestantyzmie rola duchownego ( pastora ) ogranicza się do zwiastowania Słowa Bożego (kaznodziejstwa) i duchowej opieki nad zborem (duszpasterstwa). Nie obejmuje zaś szczególnego kapłaństwa między zborem a Bogiem. Wynika to z faktu, iż według założeń doktryny powszechnego kapłaństwa wszystkich wierzących nie istnieje takowa potrzeba, jako że każdy, kto staje się członkiem Kościoła chrześcijańskiego, automatycznie otrzymuje święcenia kapłańskie:

Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości.

Doktryna o powszechnym kapłaństwie wszystkich wierzących zrodziła się w protestanckim ruchu reformacyjnym już u jego początków. Marcin Luter nauczał, że każdy chrześcijanin jest kapłanem i wszyscy kapłani są względem siebie równi. Hierarchia duchownych, według Lutra, istnieje na wyłącznie na płaszczyźnie administracyjnej i duszpasterskiej, jednakże wszyscy chrześcijanie, zarówno duchowni jak i świeccy, pozostają względem siebie równi pod względem otrzymanych święceń kapłańskich[1].

W kolejnych wiekach tej ważnej dla całego protestantyzmu zasadzie wiary szczególną uwagę poświęcili metodyści , baptyści i bracia plymuccy , ci ostatni rezygnując z duchowieństwa w ogóle.

Przypisy

  1. por. Marcin Luter, Weimar Ausgabe, tom VI, str. 407.


Inne hasła zawierające informacje o "Powszechne kapłaństwo wszystkich wierzących":

Wszystkich Świętych ...

Dzień Zmarłych ...

Dzień Zaduszny ...

Biskup ...

Rak języka ...

Mieszko II Lambert ...

Nadciśnienie tętnicze ...

Adwentyzm Stary i Nowy Testament Trójca Święta Pięć zasad protestantyzmu Sola scriptura Solus Christus Sola gratia Sola fide Soli Deo gloria Powszechne kapłaństwo wszystkich wierzących Zasada semper reformanda Ustanowienia Pańskie Chrzest Wieczerza Pańska z umywaniem nóg Dekalog Chrześcijański sabat ...

Oddychanie komórkowe ...

Sztuka ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Powszechne kapłaństwo wszystkich wierzących":

02c Pojęcia podstawowe - część 3 (plansza 12) ...

19 Sygnały na drodze. Hierarchia sygnałów i znaków (plansza 5) ...

01 Znaki drogowe - znaki zakazu - część 2 (plansza 19) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie