Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Pozyton

Pozyton

pozyton
Symbole+
Klasyfikacja lepton , fermion
Ładunek+ e

1,60217653(14) × 10-19 C

Masa5,485 799 09(27) × 10–4 u
9,10938 × 10-31kg
0,510 998 918(44) MeV / c ²
Czas życia T1/2 trwała
Spin1/2
Antymateria
Wprowadzenie
Anihilacja
Antycząstki
Antycząstka
Pozyton  · Antyproton  · Antyneutron  · Antykwark
Znani uczeni
Paul Dirac  · Carl David Anderson  · Andriej Sacharow

Pozyton, antyelektron (nazywany też pozytronem wskutek kalkowania ang. nazwy positron) – elementarna cząstka antymaterii oznaczana symbolem e+, będąca antycząstką elektronu . Należy do grupy leptonów .

Jej ładunek elektryczny jest równy +1 (jednostce ładunku elementarnego), masa jest równa masie elektronu. Spin pozytonu jest połówkowy.

Cechą charakterystyczną jest fakt, że po spotkaniu elektronu z pozytonem najczęściej, bo z prawdopodobieństwem 99,8%, dochodzi do anihilacji na dwa kwanty gamma. Fotony anihilacyjne emitowane są wówczas (w układzie środka masy) w dokładnie przeciwnych kierunkach. Muszą być spełnione zasady zachowania ładunku, pędu jak i energii, stąd też energia każdego z kwantów przy anihilacji dwufotonowej jest równa 511 keV. Możliwe, choć mało prawdopodobne, ale obserwowane są również inne kanały anihilacji, wśród których można wymienić anihilację 3-fotonową (3QA). Na przykład przekrój czynny na anihilację dwufotonową jest 371 razy większy od przekroju na anihilację trójfotonową.

Źródła i zastosowanie pozytonów

Antyelektrony powstają przede wszystkim przy promieniowaniu beta plus . W rozpadzie tym proton w jądrze atomowym ulega przemianie na neutron, pozyton oraz neutrino elektronowe. Spośród ok. 200 istniejących w przyrodzie takich izotopów, tylko część z nich używana jest do badań. Kryterium jest tu maksymalna energia emitowanego pozytonu oraz czas połowicznego rozpadu izotopu. W badaniach materiałowych szczególnie chętnie wykorzystuje się izotop 22Na lub 68Ge.

Pozytony stosuje się w badaniach materiałowych, przede wszystkim do znajdowania defektów struktury krystalicznej, w medycynie do obrazowania w pozytonowej emisyjnej tomografii komputerowej .

Historia odkrycia

Istnienie pozytonu zostało przewidziane teoretycznie w roku 1928 przez Paula Diraca . Po raz pierwszy zaobserwowany został w komorze mgłowej cztery lata później w roku 1932 przez Carla Andersona . Dirac interpretował pozyton jako dziurę w tzw. morzu Diraca , z kolei Richard Feynman rozważał go jako cząstkę poruszającą się do tyłu w czasie. Po odkryciu pozytonu m.in. małżeństwo Joliot-Curie zaobserwowali tworzenie się pozytonium , czyli stanu związanego e+e-.

Bibliografia

  • Jerzy Dryzek, Wstęp do spektroskopii anihilacji pozytonów w ciele stałym, Kraków 1997.


Inne hasła zawierające informacje o "Pozyton":

1932 ...

Tytan (pierwiastek) ...

Lepton (mechanika kwantowa) ...

Pozyton PozytonSymbole+Klasyfikacja lepton , fermion Ładunek+ e 1,60217653(14) × 10-19 C Masa5,485 799 09(27) × 10–4 u 9,10938 × 10-31kg0,510 ...

Antymateria ...

Promieniowanie gamma ...

Rozpad beta ...

Promieniowanie beta ...

Mion ...

Pozytonium ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Pozyton":

Przemiany jądrowe - promieniotwórczość naturalna (plansza 9) e height=434 width=770 > Przemiana β+ Polega na emisji Pozytonu pochodzącego z rozpadu protonu w jądrze pierwiastka, który ulega przemianie. Przemianie tej ...

Przemiany jądrowe - promieniotwórczość naturalna (plansza 16) height=434 width=770 > Cząstki β (beta) Po odkryciu w 1932 roku przez Carla Andersona Pozytonu, cząstki podobnej do elektronu, lecz o przeciwnym znaku, i przemian jądrowych ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie