Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Pragmatyka

Pragmatyka

Językoznawstwo
Lingwistyka teoretyczna
Fonetyka
Fonologia
Morfologia
Słownictwo (Leksyka)
Semiotyka
Składnia
Semantyka
Semantyka leksykalna
Semantyka statystyczna
Semantyka strukturalna
Semantyka prototypu
Pragmatyka
Lingwistyka stosowana
Akwizycja języka
Psycholingwistyka
Socjolingwistyka
Antropolingwistyka
Lingwistyka generatywna
Lingwistyka kognitywna
Lingwistyka komputerowa
Lingwistyka deskryptywna
Lingwistyka historyczna
Lingwistyka porównawcza
Etymologia
Stylistyka
Lingwistyka normatywna
Lingwistyka korpusowa
Historia językoznawstwa
Spis językoznawców
Nierozwiązane problemy

Pragmatyka – jeden z trzech działów semiotyki (obok semantyki i syntaktyki ). Wg Charlesa W. Morrisa, autora wspomnianego podziału, pragmatyka traktować ma o relacji między znakiem a odbiorcą (interpretatorem).

Ta dziedzina językoznawstwa i filozofii języka rozwinęła się w drugiej połowie XX wieku i zajmuje się z jednej strony kwestiami stosunków między znakami słownymi a interpretatorami (ludźmi je wypowiadającymi lub słuchającymi), które zachodzą w procesie komunikacji słownej , z drugiej zależnością znaczenia wyrażeń od kontekstu, w którym są użyte. Inaczej mówiąc, pragmatyka bada sposoby posługiwania się mową przez ludzi (w szczególności rozumienie i interpretowanie wypowiedzi w zależności od kontekstu ), a także mechanizmy niejawnego przekazywania i uzyskiwania informacji przez wypowiedź oraz mechanizmy jej rozumienia.

Do najważniejszych teorii i pojęć pragmatycznych należą:


Inne hasła zawierające informacje o "Pragmatyka":

Pragmatyka Językoznawstwo Lingwistyka teoretyczna Fonetyka Fonologia Morfologia Słownictwo (Leksyka) Semiotyka Składnia Semantyka Semantyka leksykalnaSemantyka statystycznaSemantyka strukturalnaSemantyka prototypuPragmatyka Lingwistyka stosowana Akwizycja języka Psycholingwistyka Socjolingwistyka Antropolingwistyka Lingwistyka generatywna Lingwistyka kognitywna Lingwistyka komputerowa Lingwistyka deskryptywna Lingwistyka historyczna Lingwistyka porównawcza Etymologia Stylistyka Lingwistyka normatywnaLingwistyka korpusowa Historia językoznawstwa Spis ...

Fonologia ...

Słownictwo ...

Fonetyka ...

Ludwig Wittgenstein ...

Zoran Đinđić oskarżany o arogancję, podejrzane układy i autokratyczne rządy, przez zwolenników uznawany za Pragmatyka. Determinacja Ðinđicia doprowadziła w październiku 2000 roku do wydania Miloševicia Trybunałowi ...

Wypowiedź a więc może się różnić od znaczenia zdania , czym m.in. zajmuje się Pragmatyka (np. teoria implikatur Paula Grice'a ). Zobacz też Tempo wypowiedzi ...

Limeryk ...

Kategoria:Prawo pracy Organizacja Pracy M cd. Mobbing Molestowanie Molestowanie seksualne N Nadgodziny Nieuczciwa konkurencja Normy pracy O Organizacja pracodawców P P45 Państwowa Inspekcja Pracy Podróż służbowa Polecenie służbowe Porozumienie zakładowe Pracodawca Pracownik Pracownik tymczasowy Pragmatyka (prawo) Płaca minimalna R Rada pracowników Regulamin pracy Reprezentacja interesów pracowniczych Ryczałt paliwowy Ryzyko zawodowe S Samorząd załogi przedsiębiorstwa państwowego Samozatrudnienie Społeczny ...

Językoznawstwo ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Pragmatyka":

Hasło nie występuje w innych lekcjach!

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie