Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Promieniowanie elektromagnetyczne

Promieniowanie elektromagnetyczne

Fala elektromagnetyczna
Widmo fal elektromagnetycznych
Spektrum fal elektromagnetycznych


Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) – rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego . Zaburzenie to ma charakter fali poprzecznej , w której składowa elektryczna i magnetyczna są prostopadłe do siebie, a obie są prostopadłe do kierunku rozchodzenia się promieniowania . Oba pola indukują się wzajemnie – zmieniające się pole elektryczne wytwarza zmienne pole magnetyczne , a zmieniające się pole magnetyczne wytwarza zmienne pole elektryczne. Źródłem zmiennego pola elektromagnetycznego jest przyspieszający ładunek elektryczny . Najczęściej źródłem tego promieniowania jest ładunek wykonujący drgania .

Spis treści

Historia

  • Istnienie fali elektromagnetycznej przewidział James Clerk Maxwell w roku 1861.
  • Pierwszej emisji i odbioru fal elektromagnetycznych dokonał Heinrich Hertz w roku 1886.

Podstawy teoretyczne

Z równań Maxwella w przestrzeni nie zawierającej ładunków (w próżni) wynika:

\nabla^2 \mathbf{E} = \mu \varepsilon\frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{E}
\nabla^2 \mathbf{H} = \mu \varepsilon\frac{\partial^2}{\partial t^2} \mathbf{H}

gdzie

H – wektor natężenia pola magnetycznego ,
E – wektor natężenia pola elektrycznego .

Równania te są liniowymi równaniami różniczkowymi fali rozchodzącej się z prędkością

\frac{1}{\sqrt{\mu \varepsilon}}

gdzie: ε to przenikalność elektryczna , a μ to przenikalność magnetyczna ośrodka, w którym rozchodzi się fala. W próżni prędkość ta jest prędkością światła w próżni i określa ją wzór:

c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}}

gdzie przenikalności z indeksem 0 odnoszą się do próżni. Rozwiązaniem różniczkowych równań Maxwella są równania fali biegnącej. Dla fali płaskiej rozchodzącej się w kierunku x równania te mają postać:

E(x,t)=E_{0}\sin \left( 2\pi \nu t-\frac{2\pi }{\lambda }x \right)
H(x,t)=H_{0}\sin \left( 2\pi \nu t-\frac{2\pi }{\lambda }x \right)

gdzie

E0 – amplituda natężenia pola elektrycznego,
H0 – amplituda natężenia pola magnetycznego,
ν – częstotliwość fali elektromagnetycznej,
λ – długość fali.

Równania Maxwella i ich rozwiązanie pozwoliło połączyć pole elektryczne i magnetyczne w jedno pole elektromagnetyczne i pokazało bezpośredni związek tego pola ze światłem .

Promieniowanie elektromagnetyczne, choć jest falą, jak wynika z równań Maxwella, jest równocześnie strumieniem kwantówfotonów . Im mniejsza długość fali, tym bardziej ujawnia się cząsteczkowa natura promieniowania elektromagnetycznego. Energia kwantu zależy od długości fali zgodnie ze wzorem:

E = \frac{hc}{\lambda}

Właściwości promieniowania

Promieniowanie elektromagnetyczne rozchodząc się objawia swe właściwości falowe zachowując się jak każda fala, ulega interferencji , dyfrakcji , spełnia prawo odbicia i załamania .

Rozchodzenie się fali w ośrodkach silnie zależy od właściwości tych ośrodków oraz częstotliwości fali. Fala rozchodząc się w ośrodku pobudza do drgań ładunki zawarte w cząsteczkach i atomach, najczęściej są to elektrony. Indukowane w ten sposób drgania elektronów są źródłem fal wtórnych, którą poprzez superpozycję z falą padającą zmieniają jej długość i prędkość rozchodzenia się.

Powstawanie i pochłanianie promieniowania elektromagnetycznego wiąże się ze zmianą energii cząstek obdarzonych ładunkiem elektrycznym, zwykle elektronów, jako cząstek o małej masie.

Właściwości promieniowania elektromagnetycznego silnie zależą od długości fali (częstotliwości promieniowania) i dlatego dokonano podziału promieniowania elektromagnetycznego ze względu na jego częstotliwość.

Widmo fal elektromagnetycznych

Fale elektromagnetyczne zależnie od długości fali (częstotliwości) przejawiają się jako (od fal najdłuższych do najkrótszych):

PasmoDługość [m]
Fale radiowe >10-4
Mikrofale 3·10-1 - 3·10-3
Podczerwień 10-3 - 7,8·10-7
Światło widzialne 7,8·10-7 - 4·10-7
Ultrafiolet 4·10-7 - 10-8
Promieniowanie rentgenowskie 10-8 - 10-11
Promieniowanie gamma <10-11

Granice poszczególnych zakresów promieniowania elektromagnetycznego są umowne i nieostre. Dlatego promieniowanie o tej samej długości może być nazywane falą radiową lub mikrofalą - w zależności od zastosowania. Graniczne promieniowanie gamma i promieniowanie rentgenowskie rozróżnia się z kolei ze względu na źródło tego promieniowania. Najdokładniej określone są granice dla światła widzialnego. Są one zdeterminowane fizjologią ludzkiego oka.

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Promieniowanie elektromagnetyczne":

Oddziaływanie elektromagnetyczne ...

1933 ...

Sonar ...

Marian Mazur (naukowiec) ...

Ziemia ...

Rozpraszanie Rayleigha ...

Podczerwień podczerwieni. Nowa Zelandia Zdjęcie w świetle widzialnym Podczerwień (promieniowanie podczerwone) ( ang. infrared, IR) – Promieniowanie elektromagnetyczne o długości fal pomiędzy światłem widzialnym a falami radiowymi . Oznacza ...

Tytan (pierwiastek) ...

Skand ...

Katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Promieniowanie elektromagnetyczne":

023. Opis stanów atmosfery. Pogoda i klimat (plansza 12) ...

Energia atomowa (plansza 7) ...

Skóra (plansza 3) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie