Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

pierwiastek chemiczny

Pierwiastek chemiczny

Pierwiastek chemiczny to substancja, której nie można już na drodze procesów chemicznych rozłożyć na prostsze substancje. W oparciu o znajomość budowy materii podaje się następującą definicję: "Pierwiastek chemiczny jest zbiorem atomów o takiej samej ilości protonów w jądrze".

Pierwiastek opisujemy poprzez podanie:

Symbol pierwiastka utworzony jest od jego nazwy łacińskiej i oznaczany jest jedną lub dwiema literami, z których pierwszą piszemy wielką.

  • H – hydrogenium
  • Cu – cuprum
  • Cs – ceasium

Liczba atomowa, jest to liczba równa ilości protonów w jądrze atomu danego pierwiastka.

Masa atomowa jest to liczba określająca ile razy masa jednego reprezentatywnego atomu danego pierwiastka chemicznego jest większa od 1/12 masy atomu izotopu 12C, przy czym pod pojęciem reprezentatywnego atomu rozumie się atom o średniej masie wyliczonej proporcjonalnie ze wszystkich stabilnych izotopów danego pierwiastka, ze względu na ich występowanie na Ziemi.

Udowodniono istnienie 117 pierwiastków chemicznych

Pierwiastki o liczbach atomowych od 1 do 111 zostały oficjalnie uznane przez Międzynarodową Unię Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC) i nadano im oficjalne nazwy oraz skróty. Na temat istnienia pierwiastków o liczbach atomowych 112, 113, 114, 115, 116 i 118 istnieją spory naukowe i dlatego jak dotąd nie mają one oficjalnych nazw i skrótów. Pierwiastek 117 jak dotąd nie został otrzymany. Oprócz nazw pierwiastków uznanych oficjalnie przez IUPAC w obiegu są też nazwy nieoficjalne. Dotyczy to głównie pierwiastków otrzymanych sztucznie przy pomocy technik rozwiniętych przez fizykę jądrową. Naturalnie na Ziemi występują 92 pierwiastki. Pozostałe zostały otrzymane sztucznie. Pierwiastki o liczbie atomowej powyżej 82 są niestabilne. Pierwiastki uszeregowane według ich wzrastającej liczby atomowej tworzą układ okresowy pierwiastków. Ułożone są w 18 grupach i 7 okresach.

Pierwiastki dzielimy na metale, niemetale, półmetale.


Inne hasła zawierające informacje o "pierwiastek chemiczny":

Linz ...

Fosforan wapnia ...

Kwas fosforowy ...

Wskaźnik ...

Nowa Anglia ...

Związek organiczny ...

Heptozy ...

Sztolnie Kowary ...

Wodorotlenek wapnia ...

Przemysł chemiczny ...


Inne lekcje zawierające informacje o "pierwiastek chemiczny":

Pierwiastki (plansza 9) ...

Pierwiastki (plansza 2) ...

128. Ruchy roślin i ich przyczyny (plansza 15) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie