Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Prezydium Senatu

Prezydium Senatu

Prezydium Senatu – organ Senatu . Do jego obowiązków należy dokonywanie interpretacji regulaminu Senatu po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich , zlecanie komisjom senackim rozpatrzenie spraw w danym zakresie, ustala zasady organizowania doradztwa naukowego na rzecz Senatu i jego organów, powołuje doradców oraz korzystania z ich opinii i ekspertyz, czuwa nad wykonywaniem przez senatorów ich obowiązków wynikających z regulaminu, opiniuje sprawy wniesione przez marszałka senatu, podejmuje inne czynności wynikające z regulaminu Senatu.

W skład Prezydium Senatu wchodzi Marszałek Senatu wraz z wicemarszałkami.

Prezydium Senatu od 1989

Skład Prezydium Senatu VII kadencji (od 5 listopada 2007)[1]
Skład Prezydium Senatu VI kadencji (od 2005 do 2007)[2]
Skład Prezydium Senatu V kadencji (od 2001 do 2005)[3]
Skład Prezydium Senatu IV kadencji (od 1997 do 2001)[4]
Skład Prezydium Senatu III kadencji (od 1993 do 1997)[5]
Skład Prezydium Senatu II kadencji (od 1991 do 1993)[6]
Skład Prezydium Senatu I kadencji (od 1990 do 1991)[7]

Przypisy


Inne hasła zawierające informacje o "Prezydium Senatu":

I wiek ...

Dogmat ...

Julius Jewelowski ...

Antanas Smetona ...

Stanisław Małachowski ...

Mazurski Park Krajobrazowy ...

Order Orła Białego ...

1932 ...

1951 ...

Gerard Labuda ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Prezydium Senatu":

210 Przewrót majowy i sanacja (plansza 11) ...

210 Przewrót majowy i sanacja (plansza 12) ...

228 Polska w okresie utrwalania się rządów komunistycznych (plansza 4) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie