Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Kazimierz Wóycicki (publicysta)

Kazimierz Wóycicki (publicysta)

Kazimierz Wóycicki, Bad Sulza , 11 kwietnia 2008 r.
Kazimierz Wóycicki

Kazimierz Wóycicki (ur. 22 sierpnia 1949 r. w Warszawie ), polski publicysta i dziennikarz.

Jego rodzice byli uczestnikami konspiracji w okresie II wojny światowej , żołnierzami powstania warszawskiego . Studiował na wydziale matematyki Uniwersytetu Warszawskiego i wydziale filozoficznym KUL . Pracę magisterską "Absolut i wybór w filozofii Jean Grenier" pisał u prof. Stefana Swieżawskiego ( 1967 - 1974 ). W latach 1972 - 1975 współpracował ze wschodnioniemiecką "Akcją Pokuty". Utrzymywał liczne kontakty z opozycją wschodnioniemiecką, m.in. z F. Magirius, L. Mehlhorn, W. Templin. W okresie 1973 - 1983 pracował w redakcji miesięcznika " Więź ", jako współpracownik Tadeusza Mazowieckiego . Publikował m.in. na temat Stanisława Brzozowskiego, Floriana Znanieckiego, Jules Lequier, Emanuela Levinasa. Był twórcą recenzji filmowych i literackich, w szczególności dot. "Młodej Fali", publikował wywiady ze Stanisławem Barańczakiem , Adamem Zagajewskim , Ryszardem Krynickim , Ewą Kuryluk . Współpracował ze środowiskami opozycji demokratycznej. Był redaktorem i publicystą prasy drugiego obiegu, w szczególności w redakcji miesięcznika "Głos", a także działaczem Klubu Inteligencji Katolickiej w Warszawie ( 1976 - 1980 ).

Internowany podczas stanu wojennego ( 1981 - 1982 ). W latach 1983 - 1985 studiował politologię i historię współczesną na Uniwersytecie we Fryburgu. Był stypendystą KAAD oraz Fundacji Konrada Adenauera . W latach 1986 - 1987 był dziennikarzem sekcji polskiej BBC , twórcą licznych reportaży z Niemiec, a także wywiadów z K. Biedenkopfem, E. Kristoffersenem. Po powrocie do kraju objął funkcję sekretarza Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie odpowiedzialnego za kontakty zagraniczne. Jednocześnie był zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika "Więź". Odbył liczne wyjazdy do Niemiec w celu poszerzenia kontaktów „Solidarności” z partnerami niemieckimi. Współredagował „List katolików polskich i katolików niemieckich” oraz „List intelektualistów polskich i wschodnioniemieckich”.

W latach 1990 - 1993 był redaktorem naczelnym " Życia Warszawy ". Od 1993 do 1996 r. był dziennikarzem i redaktorem naczelnym działu informacji krajowej Wiadomości I Programu TVP. Był autorem cyklicznego projektu, finansowanego przez fundację Eberta, "Obrachunek z historią - wyzwanie europejskie" zakończonego publikacją "Ofiary czy współwinni. Nazizm i sowietyzm w świadomości historycznej" ( 1993 - 1996 ). W 1995 r. brał udział w programie badawczym "Kompleks wypędzenia" prowadzonym przez Artura Hajnicza i Włodzimierza Borodzieja .

W latach 1996 - 1999 był dyrektorem Instytutu Polskiego w Duesseldorfie , realizował m.in. projekt polsko-niemiecko-francuskiego okrągłego stołu, współinicjował projekt "Kaczmarek i inni". W 1998 r. wziął udział w programie badawczym prowadzonym przez Instytut Zachodni na temat grupy polskojęzycznej w Niemczech. Publikacja wyników badań ukazała się w tomie "Być Polakiem w Niemczech". Był współzałożycielem i prezesem Instytutu Niemiec i Europy Północnej w Szczecinie . Kurator wystawy "Dwie bramy wolności" pokazywanej w Berlinie w rocznicę upadku muru berlińskiego ( 1999 ).

Pracę doktorską "Niemiecki obrachunek z przeszłością 1933-45" obronił w 2000 r. na Uniwersytecie Wrocławskim . Był współinicjatorem polsko-niemieckiego grona dyskusyjnego ekspertów "Grupa Kopernika", wykładał w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie . Był tam również prezesem Instytutu Niemiec i Europy Północnej. W latach 2000 - 2004 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Polskiego w Lipsku .

Od 2004 r. był dyrektorem szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej . Od kwietnia 2008 r. jest doradcą Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych . Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim (m.in. wykład w języku angielskim "Geopolityka i integracja europejska") i Uniwersytecie Szczecińskim .

W październiku 2007 r. otrzymał Krzyż Zasługi na wstędze Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec .

Twórczość

 • Czy bać się Niemców? (wstęp Stanisław Stomma ; CDN 1990 )
 • Niemcy współczesne i stosunki polsko-niemieckie (Instytut Niemiec i Europy Północnej, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej 2003 , ; seria: "Polsko-Niemiecka Biblioteka Szczecińska")
 • Kalendarium niezwykłego miasta. Szczecin 1945-1989 (wespół z Anną Bartczak; Instytut Niemiec i Europy Północnej, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej 2004 , )
 • Niemiecki rachunek sumienia. Niemcy wobec przeszłości 1933-1945 (Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 2004 , 2005 , ; seria: "Zrozumieć Niemcy", t.2)
 • Europejski konflikt pamięci (Fundacja Konrada Adenauera, Przedstawicielstwo w Polsce, 2008 ; seria: "Raporty Fundacji Konrada Adenauera")
 • Jak rozmawiać z Niemcami. O trudnościach dialogu polsko-niemieckiego i jego europejskim wyzwaniu (we współpracy z Waldemar Czachur: Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2009, )

Prace zbiorowe i inne prace redakcyjne

 • Nous chretiens de Pologne (współpraca w pracy zbiorowej; Editions Cana, Paryż 1979 , 1986 , )
 • Ofiary czy współwinni. Nazizm i sowietyzm w świadomości historycznej (autor wstępu; red. Włodzimierz Borodziej ; Oficyna Wydawnicza Volumen, Fundacja im. Friedricha Eberta 1997 )
 • Spór o niemiecką pamięć: debata Walser - Bubis (autor wstępu pracy zbiorowej; wybór tekstów i przypisy Piotr Buras; Centrum Stosunków Międzynarodowych 1999 , )
 • Deutschland-Polen-Osteuropa. Deutsche und polnische Vorüberlegung zu einer gemeinsamen Ostpolitik der erweiterten Europäischen Union (redakcja; wespół z Dieterem Bingenem; Harrassowitz, Wiesbaden 2002 , )
 • Przyjaźń nakazana? Stosunki między NRD i Polską w latach 1949-1990 (współautor redakcji; wespół z Basilem Kerskim i Andrzejem Kotulą ; Instytut Niemiec i Europy Północnej, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej 2003 , ; seria: "Polsko-Niemiecka Biblioteka Szczecińska")
 • Die Destruktion des Dialogs. Zur innenpolitischen Instrumentalisierung negativer Fremdbilder und Feindbilder (wespół z Dieterem Bingenem i Peterem Oliverem Loew; Harrassowitz, Wiesbaden 2007 , )
 • Die Kopernikus-Gruppe. Zwischenbilanz eines deutsch-polnischen Gesprächskreises (redakcja; wespół z Dieterem Bingenem; Harrassowitz, Wiesbaden 2007 , )
 • Zrozumieć historię-kształtować przyszłość. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1933-1949 (współautor pracy zbiorowej; współautorzy: Małgorzata Ruchniewicz , Krzysztof Ruchniewicz , Tobias Weger; Wydawnictwo Gajt s.c. Wrocław-Drezno 2007 , )
 • Polacy i Niemcy - utrata ziem wschodnich a stosunek do wschodnich sąsiadów [w:] Odra - Oder. Panorama europejskiej rzeki (praca zbiorowa; red. naukowa Karl Schlögel i Beata Halicka; Wydawnictwo Instytutowe 2008 , )


Inne hasła zawierające informacje o "Kazimierz Wóycicki (publicysta)":

Mieszko II Lambert ...

Oddychanie komórkowe ...

Kazimierz Wołkowycki ...

Władysław Komar ...

1484 ...

1972 ...

Stanisław Narutowicz ...

1362 ...

1361 ...

1884 ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Kazimierz Wóycicki (publicysta)":

229 Stosunki państwo-Kościół w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (plansza 3) ...

11 LISTOPADA (plansza 1) ...

117 Gospodarka folwarczno-pańszczyźniana (plansza 12) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie