Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Rafa

Rafa

Atol na Pacyfiku
Wielka Rafa Koralowa - zdjęcie satelitarne
Mózgownik

Rafa – nagromadzenie szkieletów organizmów morskich, które są utwardzane przez zawarte w wodzie sole mineralne, tworzące wyraźnie zaznaczający się w morfologii podwodny wał lub grzbiet tak masywny i duży, że jest zdolny do przeciwstawienia się niszczącemu wpływowi fal (co odróżnia go od małych struktur, np. bioherm). Najczęściej współczesne rafy zbudowane są ze szkieletów korali , dlatego mówi się o rafach koralowych (jednakże w ich tworzeniu biorą udział także inne organizmy rafotwórcze , m.in. mszywioły , mięczaki , otwornice , a także glony ).

Rafy powstają najczęściej u wybrzeży w strefie szelfu kontynentalnego , ale bywają też samotne np. w kształcie atolu . Korale rafotwórcze potrzebują ciepłej wody o temperaturze od 18 do 35 °C, dlatego nie spotyka się ich powyżej 30-35° szerokości geograficznej północnej i południowej. Zasolenie wody od 27 do 40 . Woda musi być dość ruchliwa, tak by do organizmów docierało pożywienie. Koralowce są też bardzo wrażliwe na zanieczyszczenie wody.

Rafa może mieć kształt atolu lub bariery koralowej .

Największą rafą koralową jest Wielka Rafa Koralowa u wschodnich wybrzeży Australii .

Pierwsze budowle rafowe pojawiły się we wczesnym kambrze i utworzone były przez archeocjaty bez udziału koralowców. W ordowiku , sylurze i dewonie rafy tworzyły głównie gąbki (zwłaszcza stromatoporoidy ) i koralowce, głównie denkowe . W permie większość raf budowały mszywioły wraz z wieloszczetami , gąbkami i dużymi, bentonicznymi otwornicami. Koralowce były wówczas podrzędnym składnikiem raf. W mezozoiku główną grupą rafotwórczą były gąbki wspólnie z sinicami i glonami budujące pokaźne rafy. W jurze i kredzie dość liczne były też rafy koralowe, a w kredzie późnej rafy utworzone przez duże małże rudysty. W kenozoiku główną grupą rafotwórczą są koralowce oraz glony, szczególnie krasnorosty .

Zagrożenie

Zmiany w warunkach naturalnych koralowców, na przykład szczególnie nasilone ataki huraganów, mogą spowodować nieodwracalne szkody w środowisku raf koralowych. Ten delikatny ekosystem narażony jest też na wiele innych niebezpieczeństw, takich jak zdarzające się czasami gwałtowne zwiększenie populacji rozgwiazd żerujących na koralowcach. We wczesnych latach 80. drapieżniki te zdewastowały Wielką Rafę Koralową u wybrzeży Australii . Chodzi tu głównie o koronę cierniową , ogromną do 45 cm rozpiętości, która pożera korale, zostawiając nagi szkielet, który wkrótce rozpada się. Po takiej katastrofie koralowce regenerują się bardzo powoli. Obecnie rafy koralowe stanęły w obliczu nowego zagrożenia - działalności ludzi. Erozja gleby na lądzie i dewastacja lasów namorzynowych na wybrzeżu powoduje coraz większe zamulenie wód przybrzeżnych, a następnie obumieranie polipów . Wycieki ropy naftowej, zanieczyszczenie wody ściekami komunalnymi i przemysłowymi, pogłębianie dna na szlakach morskich - oto najpoważniejsze zagrożenia dla raf koralowych. Katastrofalna w skutkach jest też barbarzyńska metoda połowu ryb na morzach koralowych - tak zwane głuszenie, czyli detonowanie materiałów wybuchowych pod wodą. Innym źródłem zagrożeń jest też atrakcyjność turystyczna raf koralowych. Rozwój nadmorskich ośrodków turystycznych powoduje zwiększające się zanieczyszczenie i zamulenie wód przybrzeżnych. Groźny jest też wandalizm niektórych turystów, którzy odrywają kawałki koralowca "na pamiątkę". W niektórych regionach koralowce wykorzystuje się do budowy domów, często też wypala się je, aby uzyskać czyste wapno. Te zagrożenia można by zmniejszyć, wprowadzając ściślejszy nadzór, jednak w tym celu należałoby otoczyć rafy koralowe ochroną prawną. Jak dotychczas, jedynie połowa krajów, u wybrzeży których znajdują się rafy koralowe, uznała je za rezerwaty przyrody. Inne niebezpieczne zjawisko, tzw. wybielanie, związane jest najprawdopodobniej z globalnym ociepleniem klimatu. Zjawisko to polega na tym, że kiedy temperatura wody wzrasta powyżej pewnego poziomu, polipy koralowca "eksmitują" porastające je glony, które nie tylko zapewniały im odpowiednią ilość tlenu i cukrów, ale też zdobiły bajecznymi kolorami. Wszystko to sprawia, że 19% raf koralowych na świecie zostało już bezpowrotnie zniszczonych[1]. Szacuje się, że w ciągu następnych 100 lat może ulec zagładzie kolejne 70%, dlatego też podejmowane są szerokie działania zmierzające do uratowania tych niezwykłych ekosystemów. Obecnie ponad 40 raf koralowych jest objętych ochroną rezerwatową, a wszystkie gatunki koralowców rafotwórczych chronione są przez Konwencję Waszyngtońską ( CITES ).

Linki zewnętrzne

Przypisy


Inne hasła zawierające informacje o "Rafa":

Ekosystem ...

Marcin Szyszkowski Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965 - 1999, , Warszawa 2000.Krzysztof Rafał Prokop: Sylwetki biskupów łuckich. Biały Dunajec: Ostróg : " Wołanie z Wołynia ", 2001. ...

Ziemia ...

Olsztyn miasta. Olsztyn: „Radio Wa-Ma”, 1997, ss. 168-169. .  ( pol. )↑ 33,0 33,1 33,2 Rafał Bętkowski. Dziesiąta Muza w Olsztynie (cz. 1) : Przegląd historii kin olsztyńskich . ...

Syrena (mitologia) ...

Cecha fonologiczna relewantna języku polskim cechą relewantną jest np. dźwięczność , por.:/pas/ pas vs. /bas/ bas,/rafa/ Rafa vs. /rawa/ Rawa.Kontrast pomiędzy dźwięcznymi i bezdźwięcznymi fonemami zanika jednak np. ...

Eutanazja eutanazji, winni się uwolnić od złych zamierzeń, namiętności i egoizmu.Przypisy↑ 1,0 1,1 Rafał Citowicz : Prawnokarne aspekty ochrony życia człowieka a prawo do godnej śmierci. ...

Antyle Holenderskie ...

Datowanie metodą uranowo-torową ...

Autostrada 1 (Izrael) 3 (35)Sha'ar HaGai 38   MOP (41) Sho'eva / Shoresh (42) Qiryat Je'arim (46) Abu Ghosh / Bet Neqofa / Qiryat Anavim / Ein Naquba / Ein Rafa (49) Mevasseret Syjon   MOP przy zjeździe do Mevasseret Syjon (50) Mevasseret Syjon (52) Jerozolima (os. Motza )(53) Jerozolima ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Rafa":

072. Świat podwodny - część 2. (plansza 19) Malezji, Australii, Indonezji, Chin, Tajwanu, Japonii i wybrzeża Filipińskie. Ich siedliskiem jest Rafa koralowa, na której mieszka wiele gatunków ryb. ...

031a. Ekosystemy i ich rozwój (plansza 18) pokarmowe Lis pospolity Ekosystemy zasobne, złożone cechują się wydłużaniem łańcuchów pokarmowych, na przykład w Rafach koralowych, żyznych lasach, jeziorach. Typowe, proste łańcuchy pokarmowe są dość rzadkie ...

034. Życie w morzach i oceanach (plansza 2) Rafa koralowa ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie