Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

reakcja chemiczna

Reakcja chemiczna

Reakcja chemiczna to proces w wyniku którego z jednej lub kilku substancji o określonych właściwościach fizycznych i chemicznych powstaje/powstają substancje o zupełnie innych właściwościach (nowe substancje).

Reakcją chemiczną jest każdy proces w wyniku którego następuje zerwanie lub powstawanie nowych wiązań chemicznych.

Podział reakcji chemicznych

Reakcja prosta polega na zerwaniu lub powstania jednego wiązania chemicznego. W przyrodzie bardzo rzadko obserwuje się reakcje proste. Reakcją prostą jest np. rozpad cząsteczek chloru (Cl-Cl) pod wpływem światła UV.

W wyniku reakcji złożonych dochodzi jednocześnie do rozpadu jednych wiązań i powstania drugich.

Substancje, które wchodzą w reakcję chemiczną nazywamy substratami. Substancje, które powstają w wyniku reakcji chemicznej nazywamy produktami tej reakcji. Kompletny zbiór reakcji elementarnych zachodzących podczas reakcji złożonej jest często nazywany jej mechanizmem. Przebieg danego procesu chemicznego zapisujemy za pomocą równania reakcji chemicznej, który jest skróconym, symbolicznym zapisem przemian zachodzących podczas reakcji chemicznej, zgodny z prawem zachowania masy. Miarą szybkości reakcji chemicznej jest ubytek liczby moli substratów lub przyrost moli produktów w jednostkowej objętości układu reagującego, w jednostce czasu.

Reakcja syntezy (łączenia)

Reakcja syntezy polega na tworzeniu jednego produktu z dwu lub więcej substratów.

Przykład:

Reakcja analizy (rozkładu)

Reakcje analizy zachodzą wtedy, gdy z jednego substratu powstaje kilka produktów.

Przykład:

Reakcja wymiany

Reakcje wymiany zachodzą wtedy, gdy substraty wymieniają się pierwiastkami, lub grupami pierwiastków.

Wśród tego typu reakcji wyróżniamy:

reakcje wymiany pojedynczej - wypieranie przez bardziej aktywny pierwiastek pierwiastka mniej aktywnego ze związku chemicznego.

Przykład:

reakcje wymiany podwójnej - reakcja dwóch związków chemicznych, w wyniku której produktami zostają dwa nowe związki chemiczne.

Przykład:

Reakcja odwracalna

Reakcje odwracalne to reakcje mające możliwość przebiegania w obie strony tzn. zarówno ze substratów w produkty, jak i z produktów w substraty. Przy zapisie takiej reakcji używa się symbolu dwóch strzałek: jednej skierowanej w prawo, drugiej w lewo.

Reakcje równoległe

Z reakcjami równoległymi można się spotkać, gdy z jednych substratów, w wyniku reakcji chemicznej mogą powstawać równocześnie różne produkty. Reakcje te są w stosunku do siebie konkurencyjne.

Reakcje organiczne

Reakcje organiczne można podzielić na:

  • Reakcje substytucji (inaczej: reakcje podstawienia) – są to reakcje, w czasie których następuje wymiana atomu lub grupy atomów w jednej cząsteczce na inny atom lub grupę atomów pochodzących z innej cząsteczki.
  • Reakcje addycji (inaczej: reakcje przyłączenia) - są to reakcje, w czasie których następuje przyłączenie się jednej cząsteczki do drugiej kosztem zerwania wiązania wielokrotnego (zazwyczaj obniża się krotność tego wiązania).
  • Reakcje eliminacji - są to reakcje, w czasie których następuje podwyższenie krotności wiązania. Stanowią one reakcje odwrotną w stosunku do reakcji przyłączania.


Inne hasła zawierające informacje o "reakcja chemiczna":

Mieszko II Lambert ...

Oddychanie komórkowe ...

1972 ...

Kwas fosforowy ...

Stanisław Hozjusz ...

Kichanie ...

Wodorotlenek wapnia ...

Ludwik XVIII ...

Wyprawy krzyżowe ...

Amfibolit ...


Inne lekcje zawierające informacje o "reakcja chemiczna":

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 3) ...

128. Ruchy roślin i ich przyczyny (plansza 7) ...

128. Ruchy roślin i ich przyczyny (plansza 15) ...





Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie