Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Roman Dmowski

Roman Dmowski

Roman Stanisław Dmowski
Data i miejsce urodzenia 9 sierpnia 1864
Kamionek , Imperium Rosyjskie
Data i miejsce śmierci 2 stycznia 1939
Drozdowo , Polska
Minister spraw zagranicznych
Okres urzędowaniaod 27 października 1923
do 14 grudnia 1923
Przynależność polityczna Związek Ludowo-Narodowy
Poprzednik Marian Seyda
Następca Karol Bertoni (p.o)
Odznaczenia
Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski
Order Gwiazdy Rumunii I Klasy (Rumunia)
Order Oranje-Nassau I Klasy (Holandia)

Roman Stanisław Dmowski (ur. 9 sierpnia 1864 w Kamionku , zm. 2 stycznia 1939 w Drozdowie ) – polityk, publicysta polityczny, Minister Spraw Zagranicznych RP, poseł na Sejm Ustawodawczy RP oraz II i III Dumy . Współzałożyciel Narodowej Demokracji (endecji, ruchu narodowego), główny ideolog polskiego nacjonalizmu . Polski działacz niepodległościowy, postulujący w pierwszym etapie zjednoczenie wszystkich ziem polskich i uzyskanie autonomii w ramach Imperium Rosyjskiego, a później odzyskanie niepodległości w oparciu o sojusz z Rosją i ententą , zaś w opozycji do państw centralnych (w szczególności Niemiec). Związany z ruchem neoslawistycznym . Delegat Polski na konferencję paryską w 1919 i sygnatariusz traktatu pokojowego w Wersalu . Zagorzały przeciwnik polityczny Józefa Piłsudskiego i jego planów rozszerzenia granic II RP zbyt daleko na wschód od Linii Curzona poprzez stworzenie państwa federacyjnego – wizji wielowyznaniowej i wielonarodowościowej Polski, twórca inkorporacyjnej koncepcji państwa narodowego, zakładającej polonizację ludności niepolskiej za tą linią.

Spis treści

Dzieciństwo i młodość

Urodził się 9 sierpnia we wsi Kamionek pod Warszawą (obecnie Praga Południe ), w ubogiej rodzinie drobnoszlacheckiej, która niegdyś pieczętowała się herbem Pobóg .

Jego ojciec Walenty (1814–1884) był robotnikiem brukarskim na Pradze, następnie właścicielem niewielkiej firmy brukarskiej oraz dzierżawcą jezior Skaryszewskiego i Gocławskiego[1]. Razem z ojcem pracowała jego matka, Józefa z Lenarskich. Roman był trzecim z ich pięciorga dzieci. Miał dwóch braci Juliana i Wacława oraz dwie siostry Marię i Jadwigę. Dwoje rodzeństwa zmarło w okresie niemowlęctwa, a ich imiona pozostają nieznane. W pierwszych latach życia często chorował. W 1875 rozpoczął naukę w warszawskim gimnazjum, w wieku 17 lat (1881) założył tajne kółko uczniowskie pod nazwą "Strażnica", którego głównym zadaniem był opór przed rusyfikacją , wyrażony w tajnych wykładach z języka polskiego, historii, geografii i literatury polskiej. We wrześniu 1886 Dmowski wstąpił na wydział fizyczno-matematyczny Uniwersytetu Warszawskiego (na sekcję nauk przyrodniczych). Po czterech latach nauki ukończył studia, a po złożeniu rozprawy pt. Przyczynek do morfologii wymoczków włoskowatych otrzymał tytuł doktora nauk przyrodniczych.

Narodowa Demokracja

W 1888 został członkiem warszawskiego koła organizacji młodzieży patriotycznej "Zet" ,a potem "starszym" Koła Braterskiego "Zet-u". W grudniu 1889 został przyjęty do Ligi Polskiej , skupiającej działaczy zarówno na ziemiach polskich, jak i na emigracji. W 1890 nawiązał ścisły związek z Głosem, gdzie szczególnie zbliżył się do Jana Ludwika Popławskiego . Od listopada 1891 do sierpnia 1892 studiował w Paryżu . W kwietniu 1893 dokonał wraz z kilkoma innymi działaczami przewrotu w Lidze Polskiej i stworzył Ligę Narodową , stając na jej czele. W sierpniu tegoż roku, za współorganizowanie manifestacji narodowej w setną rocznicę Konstytucji 3 Maja , Dmowski po 4 miesiącach aresztu w Cytadeli został zesłany poza obszar Kongresówki , do Mitawy . W lutym 1895 uciekł stamtąd i osiadł we Lwowie , gdzie objął redakcję dwutygodnika Przegląd Wszechpolski oraz współtworzył Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne . W 1896 na Zjeździe Rady Głównej Ligi Narodowej w Budapeszcie wszedł w skład Rady Głównej Ligi Narodowej. W 1903 wydał książkę Myśli nowoczesnego Polaka , będącą – jak sam po latach stwierdził – "wyznaniem wiary narodowej". W 1901 wrócił do kraju i zamieszkał w Krakowie , a w 1905 przeniósł się do Warszawy.

W okresie rewolucyjnym 1904–1906 wystąpił przeciw akcji rewolucyjnej polskich socjalistów . W lipcu 1904 udał się do Tokio , aby przekonać tamtejszy rząd, że polskie powstanie antyrosyjskie (propagowane przez Józefa Piłsudskiego ) w Kongresówce byłoby dla Polaków szkodliwe, a Japończykom nic by nie dało. Wysunął ponadto, korzystając z osłabienia władzy rosyjskiej, program autonomii Królestwa, samorządu wiejskiego i miejskiego oraz spolszczenia szkół i urzędów. Gdy wybuchła rewolucja z 1905 przeniósł się do Królewca, obejmując jawne kierownictwo endecji, rozwijając szeroką akcję narodową. Jako doraźne cele polityczne wysunął autonomię Królestwa Polskiego oraz zahamowanie postępów ruchu socjalistyczno-rewolucyjnego. W jego głównej mierze jego zasługą jest uzyskanie przez endecję zdecydowanie dominującej pozycji w życiu politycznym Królestwa.

W grudniu 1906 objął redakcję "Gazety Polskiej". W lutym następnego roku został wybrany posłem do rosyjskiej II Dumy , w której został przewodniczącym koła polskiego i napisał książkę Niemcy, Rosja i kwestia polska, w której przedstawił położenie polityczne Polski i jej zaborców. Główne założenia książki były następujące: największym zagrożeniem dla Polaków były Prusy i ich polityka germanizacji , która doprowadziłaby do "proletaryzacji" narodu polskiego, zaznaczał po drugie, iż dla Prus kwestia istnienia państwa polskiego była kwestią "być albo nie być" Prus. Ponadto tereny zagarnięte przez Prusy należało rozpatrywać jako kolebkę państwowości Polski. Dmowski w książce wskazywał, że dla Rosji i Austrii kwestia polska była wyłącznie problemem lokalnym, podczas gdy dla Niemiec zasadniczą sprawą powiązaną z ich ekspansją w kierunku wschodnim. Z tego względu Dmowski uważał, że Niemcy będą przeciwstawiać się porozumieniu Polaków z Habsburgami i ewentualnym wzmocnieniu pozycji polskiej w Austro-Węgrzech, a także będą próbować współpracować z Rosją przeciw Polsce. Dmowski zaprezentował pogląd, iż Rosja umożliwia polityczne zjednoczenie Polaków, choć zaznaczył, że "rozwiązanie kwestii polskiej leży w rękach Rosji" i jednoznacznie stwierdził, iż nie chodzi mu o Kresy lecz wyłącznie o tereny Królestwa Kongresowego .

Roman Dmowski, zgodnie z programem wszechpolskim, stał na stanowisku, że sprawę Polski należy łączyć z przymierzem francusko - rosyjskim przeciw Niemcom . Obawiając się, że Rosja wciąż jest niezdecydowana pomiędzy Berlinem a Londynem, Dmowski starał się przekonać Rosję o swej i Polaków lojalności do Imperium Rosyjskiego . Uczynił to, stając po stronie ruchu neoslawistycznego , którego głównym założeniem była wspólna obrona narodów słowiańskich przed ekspansją Niemiec oraz przekształcenie Austro-Węgier w federację narodów słowiańskich . Czyniąc to zamierzał przenieść dialog z poziomu polsko-rosyjskiego na międzynarodowy podczas Kongresu Słowiańskiego w Pradze , co zmusiłoby Rosjan do traktowania Polaków jako równorzędnego partnera. Jednakże jego wysiłki spotkały się z nikłym odzewem ze strony rosyjskiej. W samym kraju wielu Polaków było zszokowanych jego postawą i prorosyjskim nastawieniem, co spowodowało, iż w latach 1907–1909 z Ligi Narodowej odeszło około 20% członków, a wiele pobocznych organizacji zerwało z nią kontakty. Sami Rosjanie zaś zażądali zgody na odłączenie od Królestwa Kongresowego regionu Chełmszczyzny i przyłączenie jej do Guberni Kijowskiej w zamian za znikome zwiększenie autonomii. Także i inne działania rządu rosyjskiego wskazywały wyraźnie, że apele Dmowskiego pozostały bez odpowiedzi. Wybrany znowu, do III Dumy, w lutym 1909 złożył mandat, gdy został przegłosowany na posiedzeniu partii.

W owym czasie Dmowski i inni członkowie jego organizacji deklarowali, iż Żydzi szkodzą interesom Polski i Rosji, co doprowadziło do jego porażki w wyborach warszawskich do IV Dumy w 1912, gdy wskutek masowego poparcia licznej żydowskiej społeczności Warszawy przegrał z mało znanym wówczas kandydatem PPS-Lewicy. W odpowiedzi Dmowski zażądał ekonomicznego bojkotu ludności żydowskiej.

Pomimo tych porażek, organizacyjnie i politycznie endecja wzmocniła się w Królestwie Kongresowym, zaś sam Dmowski zadecydował o nieschodzeniu z kursu pojednania z Rosją. Częściowo pomagał mu fakt, iż znaczna część społeczeństwa polskiego pod zaborem rosyjskim skierowała swe emocje przeciw Ukraińcom i Żydom. Organizacyjne i wyborcze sukcesy Narodowi Demokraci przeżywali w zaborze pruskim, zakładając swe struktury w 1909 w Poznaniu, a w 1911 na Pomorzu . Miejscem niepowodzeń endecji była natomiast Galicja , gdzie przegrywali z stronnictwem konserwatystów i organizacją Wincentego Witosa .

W 1912 ponownie wystartował w wyborach do IV Dumy i przegrał z członkiem PPS-Lewicy Jagiełłą. Po zjeździe Rady Głównej Ligi Narodowej w dniach 4–7 lipca 1913 w Berlinie, wyjechał na ponad 4 miesiące do Algierii i Neapolu . Wraca do Warszawy w czerwcu 1913. Wtedy też napisał książkę pt. "Upadek myśli konserwatywnej w Polsce".

Choć endecy nie mogli otwarcie głosić prorosyjskich idei Dmowskiego w Galicji, to wykorzystali fakt powiązania ukraińskich narodowców z Niemcami, by ostrzegać przed proniemiecką polityką Habsburgów i wskazywać Ukraińców jako wrogów Polski. Stawali tu w opozycji do namiestnika Michała Bobrzyńskiego , który był zwolennikiem rozwiązania austro-polskiego i pragnął zaangażować Ukraińców do budowy wspólnego frontu antyrosyjskiego.

I wojna światowa

Ostatnie półrocze przed wybuchem wojny poświęcił w całości wielkiej aktywności politycznej, której celem było przygotowanie ruchu narodowego na rychły konflikt zaborców.

Od wybuchu I wojny światowej konsekwentnie działał na rzecz klęski Niemiec, utworzył w Warszawie Komitet Narodowy Polski , stojący na gruncie manifestu Wielkiego ks. Mikołaja Mikołajewicza do Polaków z 14 sierpnia 1914. Po zajęciu Warszawy przez Niemców wyjechał do Petersburga , gdzie brał udział w pracach komisji polsko-rosyjskiej, mającej ustalić zasady przyszłej autonomii Królestwa. W 1915 udał się przez Finlandię i Szwecję na Zachód i rozpoczął akcję na rzecz Polski w stolicach zachodnich państw Ententy . Odbył podróże do Rzymu i Lozanny . W lutym 1916 złożył memoriał na ręce ambasadora rosyjskiego w Paryżu – Izwolskiego, w którym po raz pierwszy wysunął niepodległość Polski jako realny plan polityczny – został on negatywnie przyjęty przez stronę rosyjską. 11 sierpnia 1916 za cykl wykładów, otrzymał doktorat honoris causa na Uniwersytecie w Cambridge .

W lipcu 1917 rozesłał czołowym przedstawicielom świata politycznego państw zachodnich memoriał pt. "Problems of Central and Eastern Europe", w którym sformułował program terytorialny przyszłej niepodległej Polski. W 1917 został prezesem utworzonego przez siebie w Lozannie Polskiego Komitetu Narodowego uznanego przez państwa zachodnie za oficjalne przedstawicielstwo narodu polskiego, którego zadaniem było odbudowanie państwa polskiego oraz sprawowanie opieki cywilnej nad Polakami przebywającymi na terenie państw zachodnich. We Francji, z jego inicjatywy, została zorganizowana 100 tysięczna Błękitna Armia , która po przetransportowaniu wraz z pełnym wyposażeniem do Polski, stała się podstawą odradzającego się Wojska Polskiego w trudnym okresie walk o granice.

Konferencja paryska i Traktat wersalski

Na początku 1919 Roman Dmowski został głównym delegatem Polski na konferencję pokojową w Paryżu. 29 stycznia wygłosił na posiedzeniu Rady Dziesięciu, 5-godzinne exposé dotyczące całości polskich żądań (które sam przekładał od razu na język angielski i francuski , gdyż nie ufał obcym tłumaczom). Zdaniem niektórych komentatorów, zaimponował słuchaczom umiejętnością improwizacji, logiką wywodu i znajomością tematu[2].

W trakcie konferencji działalność Dmowskiego, równolegle z działaniami powstańczymi i wojennymi w kraju, odegrała kluczową rolę w kształtowaniu granic Polski. Po przyjeździe do Paryża Paderewskiego , który jako premier objął główną rolę w negocjacjach, Dmowski zszedł chwilowo na drugi plan, działając przez jakiś czas w komisji do spraw Ligi Narodów [3].

28 czerwca 1919 w sali zwierciadlanej Wersalu , Dmowski wraz z Paderewskim podpisali traktat wersalski , przywracający formalnie Polskę na mapę Europy . Rokowania te doprowadziły do uznania Polski z Wielkopolską i Pomorzem Gdańskim , nakazania referendum na Warmii , Mazurach i Górnym Śląsku oraz ustanowienia Wolnego Miasta Gdańska . 10 września Dmowski podpisał także traktat pokojowy koalicji z Austrią w Saint-Germain .

Dmowski był zwolennikiem inkorporacyjnej koncepcji wschodniej granicy Polski, pozostającej w opozycji do federacyjnych planów Piłsudskiego. Ostatecznie wizja postulowanych przez Dmowskiego granic w sporej części pokrywała się z granicami II RP. Również, po fiasku koncepcji federalistycznej, ostatecznie zrealizowana została idea inkorporacji ziem wschodnich.

II Rzeczpospolita

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości został wybrany posłem na Sejm Ustawodawczy w 1919. Z powodu bardzo ciężkiego zapalenia płuc przebywał w Algierze na kuracji, wrócił do Polski dopiero w maju 1920. W czasie inwazji bolszewickiej został członkiem Rady Obrony Państwa . Został posłem do Sejmu Ustawodawczego z ramienia Związku Ludowo-Narodowego . W sierpniu 1920 przeniósł się do Poznania. W 1922 kupił resztówkę z majątku Chludowo pod Poznaniem, gdzie mieszkał do 1934. Od 27 października do 14 grudnia 1923 był ministrem spraw zagranicznych w gabinecie Wincentego Witosa . Było to jedyne stanowisko rządowe w jego karierze politycznej.

W 1922 został honorowym prezesem Młodzieży Wszechpolskiej , natomiast 8 grudnia 1921 patronem i filistrem honoris causa Korporacji Studentów Uniwersytetu Poznańskiego Baltia . W 1927 otrzymał nagrodę literacką im. Jana Kasprowicza. W tym okresie prowadził aktywną działalność publicystyczną.

W odpowiedzi na Przewrót majowy postanowił zintensyfikować działania na rzecz zjednoczenia ruchów narodowych i katolickich. W grudniu 1926 założył Obóz Wielkiej Polski , w którym został prezesem Wielkiej Rady OWP, a następnie w 1928 Stronnictwo Narodowe . W międzyczasie napisał wiele książek, między innymi: "Kościół, naród i państwo", "Przewrót", "Świat powojenny i Polska", "Zagadnienie rządu", a także " Dziedzictwo ".

Po zdelegalizowaniu przez rząd sanacyjny OWP wzmaga swoją aktywność. Odgrywa decydującą rolę w przemianach organizacyjno-personalną odgrywającą się w SN w latach 1934–1935. W 1934 sprzedaje swoją posiadłość pod Poznaniem i przenosi się do Warszawy. Zamierzał napisać wielkie dzieło podsumowujące doświadczenia kultury narodów europejskich, którego nie ukończył – ukazały się jedynie fragmenty.

Grób Romana Dmowskiego na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie

Po wylewie krwi do mózgu w 1937 wyprowadza się do przyjaciół na wieś. Zmarł 2 stycznia 1939 w Drozdowie pod Łomżą , gdzie spędził kilka ostatnich lat swojego życia. Do końca pozostał niekwestionowanym liderem Narodowej Demokracji. Pochowany został na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie w grobowcu rodzinnym. W jego pogrzebie wg źródeł sanacyjnych, nieprzychylnych Dmowskiemu, wzięło udział 100 tysięcy osób. Według organizatorów, w pogrzebie mogło wziąć udział nawet 200 tysięcy osób, co czyniłoby go największą manifestacją narodową okresu międzywojennego.

Poglądy Dmowskiego

Dmowski był publicystą politycznym i twórcą podstaw ideologii narodowej w Polsce. Cieszył się dużym autorytetem wśród znacznej części społeczeństwa. Jego najsłynniejsze publikacje to m.in.: "Myśli nowoczesnego Polaka" (1903), "Niemcy, Rosja i kwestia polska" (1908), "Polityka polska i odbudowanie państwa" (1925), "Przewrót" (1934). Przedstawiał w nich własną wizję patriotyzmu opartego na narodowych interesach i realizmie politycznym. Uważał, że Polacy, tak jak inne narody, mają do odegrania własną misję cywilizacyjną. Piętnował wady polskie takie jak bierność, lenistwo, niezdolność do pracy zbiorowej czy niezdyscyplinowanie.

W pierwszych latach działalności długo był krytyczny wobec chrześcijaństwa, którego normy moralne uważał za sprzeczne z założeniami i potrzebami "zdrowego, narodowego egoizmu", skłaniał się raczej do podporządkowanego interesom państwa lub narodu na wzór protestantyzmu w wydaniu niemieckim lub angielskim[4]. Później, w publikacji Kościół, naród i państwo (1928) zmienił poglądy i podkreślił znaczącą rolę, jaką odgrywa dla narodu polskiego wiara katolicka i KościółKatolicyzm nie jest dodatkiem do polskości, zabarwieniem jej na pewien sposób, ale tkwi w jej istocie, w znacznym stopniu stanowi jej istotę. Usiłowanie oddzielenia u nas katolicyzmu od polskości, oderwania narodu od religii i Kościoła, jest niszczeniem samej istoty narodu. Z jego publikacji wywodzi się idea Polski jako wielkiego państwa katolickiego narodu polskiego.

Dmowski a antysemityzm

Jednym z istotnych elementów głoszonej przez Dmowskiego ideologii był antysemityzm[5]. Uważał Żydów za sprzyjających Niemcom wrogów Polski[6], element niepewny i niepożądany[7], sprzeciwiał się ich asymilacji[8].

Był też wyznawcą poglądów o żydowskiej światowej konspiracji, która jego zdaniem kontrolowała m.in. konferencję pokojową w Paryżu. Według Dmowskiego syjonizm był próbą rządzenia światem z Palestyny[9].

W latach trzydziestych sprzyjał radykalizacji młodzieży nacjonalistycznej i prowadzonym przez nią kampaniom antysemickim[10]. W 1931 napisał i opublikował powieść "Dziedzictwo" .

Dmowski o konflikcie w Stronnictwie Narodowym i Obozie Narodowo–Radykalnym

Dmowski niezwykle sceptycznie odnosił się do konfliktu w Stronnictwie Narodowym pomiędzy „młodymi” a grupą „starszych”. Wyraz swojemu krytycyzmowi w stosunku do młodego pokolenia narodowców, którzy w późniejszym okresie powołali do życia Obóz Narodowo-Radykalny , dał w liście do księdza prałata Józefa Prądzyńskiego . Dmowski pisał, iż chcąc dotrzeć do jak najszerszego audytorium, w agitacji uciekają się do szkalowania go, częstokroć kłamiąc, że on sam opowiada się za ich wizją ruchu narodowego. Choć nie piętnował zachowania przyszłych oenerowców publicznie, ze względu na dobro swojego obozu, zdradził prałatowi, że potępia ich za „głupotę” i „szkodzenie” sprawie narodowej. Ganił ich za brak właściwej formacji i nieumiejętność długofalowego myślenia, za zaistniały stan rzeczy obwiniając także samego siebie[11].

Dmowski wyrokował, iż działania rozłamowców za sprawą ich „umysłowych” i „politycznych” niedostatków skazane są na niepowodzenie. Artykułował nawet, że zażegnywanie konfliktu nie przyniesie rezultatu, wychodząc z założenia, iż aprobata dla rozwinięcia się sporu w dalszej perspektywie umożliwi definitywne odcięcie się oenerowców od obozu narodowego[11].

Życie prywatne

Dmowski nigdy się nie ożenił. W opinii większości biografów jednym z powodów była nieodwzajemniona miłość do Marii Juszkiewiczowej , późniejszej żony Józefa Piłsudskiego . Według endeckiego polityka, Jędrzeja Giertycha , Dmowski miał z nią romans[12]. Rywalizacja z Piłsudskim mogła być jedną z przyczyn późniejszych antagonizmów tych polityków[13].

Patron Rzeczpospolitej Akademickiej

Roman Dmowski sam posiadał tytuł naukowy doktora nauk przyrodniczych, był również profesorem wielu uczelni. 10 czerwca 1923 otrzymał tytuł doktora h.c. Uniwersytetu Poznańskiego w dziedzinie filozofii. Jako mąż stanu oraz uzdolniony pisarz miał wielu oddanych przyjaciół wśród najwybitniejszych przedstawicieli inteligencji polskiej. W młodości działał w organizacji filomackiej, więc rozumiał aspiracje narodowe młodzieży akademickiej.

Dmowski jako przywódca ruchu narodowego w Polsce, był autorytetem i wzorem dla całego ruchu Polskich Korporacji Akademickich zrzeszonych w ZPK!A , które były silnie związane z ruchem narodowym.

Patron i Filister Korporacji Akademickiej

Dmowski był uczestnikiem licznych spotkań na początku lat 20. z dr. Edwardem Taylorem , dr. Czesławem Meissnerem , dr. Heliodorem Święcickim , dr. Kazimierzem Hąci , dr. Kazimierzem Bajońskim i wydawcą Jarosławem Leitgeberem z udziałem zaproszonych profesorów i wyższego duchowieństwa. W wyniku tych spotkań, na których gościli byli Filomaci Pomorscy , a ówcześni członkowie Akademickiego Koła Pomorskiego[14], zdecydowano poprzeć ideowe i programowe założenia Polskich Korporacji Akademickich zrzeszonych w Związku Polskich Korporacji Akademickich , z jednoczesnym zamiarem upowszechnienia ich korzystnego, rodzimego, narodowego wizerunku w polskim społeczeństwie. W rezultacie tych dążeń rychło zawiązała się jedna z najprężniejszych tego rodzaju organizacji Korporacja Studentów Uniwersytetu Poznańskiego Baltia . W skład pocztu honorowego Baltii weszli oczywiście niektórzy uczestnicy tych spotkań, ludzie z kręgu najbliższych przyjaciół Romana Dmowskiego, starsze pokolenie filomatów pomorskich, m.in. dr. Kazimierz Bajoński, dr. Edward Taylor, a także Jan Kasprowicz , gen. Józef Haller , ks. Józef Prądzyński , Stefan Łaszewski oraz wielu innych działaczy niepodległościowych i narodowych. 8 grudnia 1921 Dmowski przyjmuje delegatów Korporacji Baltia w swoim majątku w Drozdowie. Po przedstawieniu sprawozdania z działalności i protokołu założenia Baltii, zgadza się poprzeć starania Filomatów Pomorskich kontynuujących swe studia na Uniwersytecie Poznańskim , i zarazem obejmuje Patronat (lub Protektorat) nad Korporacją Baltia. Baltusi utrzymują cały czas kontakt z protektorem i studiują wnikliwie dzieła Dmowskiego. Prawdopodobnie właściwa uroczystość przyjęcia przez Dmowskiego tytułu Filistra honoris causa i Patrona Korporacji Studentów Uniwersytetu Poznańskiego Baltia nastąpiła na Komerszu Baltii 12 czerwca 1923, wyprawianym nazajutrz uroczystości uniwersyteckiej z okazji przyjęcia doktoratu h.c. Uniwersytetu Poznańskiego przez Romana Dmowskiego. Na komerszu pojawiło się wielu Filistrów h.c. Korporacji Akademickiej Baltia: senator Władysław Jabłonowski , senator Stanisław Kozicki i senator Zygmunt Wasilewski , który 6 stycznia 1932 w artykule pt. O genezie hymnu Baltii w Słowie Pomorskim opisał samo wydarzenie i utwór, który w dzień po tej uroczystości napisał Jan Kasprowicz dedykując go Korporacji.

Z Baltii wyłoniło się bardzo wielu działaczy narodowych ( wykaz przedwojennych członków ), co nie dziwi biorąc pod uwagę poziom intelektualny korporantów, jak i obligatoryjną znajomość dzieł literackich Romana Dmowskiego już na etapie członkowskim.

Ordery, odznaczenia i tytuły naukowe

Roman Dmowski był posiadaczem kilku orderów, odznaczeń i tytułów naukowych:

Polskie

Zagraniczne

Roman Dmowski konsekwentnie odmawiał dalszego przyjmowania odznaczeń i wyróżnień[15].

Po 1989

Po upadku komunizmu w Polsce, nastąpiło powolne dostrzeganie zasług Dmowskiego dla sprawy Polskiej, imieniem powyższego nazwano np. Rondo w Zamościu czy Zielonej Górze, mały Most Dmowskiego we Wrocławiu a także kilka innych pomniejszych miejsc na terenie całej Polski. W Warszawie powstał także pomnik Romana Dmowskiego staraniem członków Stowarzyszenia Ogólnopolskiego Komitetu Budowy Pomnika Romana Dmowskiego. Pod względem patronatu miejsc Dmowski nadal pozostaje w cieniu legendy Piłsudskiego .

Według dr Piotra Okulewicza z Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , że po 1989 na stopień zainteresowania postacią Piłsudskiego nie miały już większego wpływu dawne, sięgające korzeniami okresu międzywojennego podziały i sympatie polityczne[16]. Jako przykład podaje sytuację w Poznaniu, mieście w którym tradycyjnie popularnością cieszyła się endecja , opozycyjna wobec Piłsudskiego. Tymczasem w wieżę zamkową znajdującą się w centrum miasta wmurowano tablicę pamiątkową poświęconą marszałkowi. Zawiązał się także komitet budowy jego pomnika, a imię Piłsudskiego nadano jednej z głównych ulic Nowego Miasta . Tymczasem, dla porównania, Roman Dmowski został patronem tylko ulicy w Górczynie [16].

Posąg Romana Dmowskiego stojący na skwerze u zbiegu Alei Szucha i Alei Ujazdowskich, niedaleko od Placu Na Rozdrożu w Warszawie

Za zasługi na rzecz niepodległości oraz za przyczynienie się do rozwoju polskiej świadomości narodowej, Roman Dmowski został 8 stycznia 1999, w 60 rocznicę śmierci uczczony przez Sejm RP jako mąż stanu, specjalną uchwałą. W dokumencie zapisano:

W związku z 60 rocznicą śmierci Romana Dmowskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie dla walki i pracy wielkiego męża stanu na rzecz odbudowania niepodległego Państwa Polskiego i stwierdza, że dobrze przysłużył się Ojczyźnie. W swojej działalności Roman Dmowski kładł nacisk na związek pomiędzy rozwojem Narodu i posiadaniem własnego Państwa, formułując pojęcie narodowego interesu. Oznaczało to zjednoczenie wszystkich ziem dawnej Rzeczypospolitej zamieszkanych przez polską większość, a także podniesienie świadomości narodowej wszystkich warstw i grup społecznych. Stworzył szkołę politycznego realizmu i odpowiedzialności. Jako reprezentant zmartwychwstałej Rzeczypospolitej na konferencji w Wersalu przyczynił się w stopniu decydującym do ukształtowania naszych granic, a zwłaszcza granicy zachodniej.

Szczególna jest rola Romana Dmowskiego w podkreślaniu ścisłego związku katolicyzmu z polskością dla przetrwania Narodu i odbudowania Państwa.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie dla wybitnego Polaka Romana Dmowskiego[17].

Wybrane publikacje

Upamiętnienie

 • Tablica pamiątkowa poświęcona Romanowi Dmowskiemu na Kamionku
 • Tablica pamiątkowa Romana Dmowskiego w krużgankach kościoła OO.Dominikanów
 • Pomnik Romana Dmowskiego w Warszawie
 • Rondo Romana Dmowskiego w Białej Podlaskiej
 • Rondo Romana Dmowskiego w Rzeszowie
 • Rondo Romana Dmowskiego w Siedlcach
 • Rondo Romana Dmowskiego w Warszawie
 • Rondo Romana Dmowskiego w Zakopanem
 • Rondo Romana Dmowskiego w Zamościu
 • Rondo Romana Dmowskiego w Zielonej Górze
 • Rondo Romana Dmowskiego w Białymstoku
 • Most Romana Dmowskiego w Bydgoszczy
 • Most Romana Dmowskiego we Wrocławiu
 • Ulica Romana Dmowskiego w Piotrkowie Trybunalskim
 • Ulica Romana Dmowskiego w Koszalinie
 • Ulica Romana Dmowskiego w Łomży
 • Ulica Romana Dmowskiego w Sosnowcu
 • Ulica Romana Dmowskiego w Stalowej Woli
 • Ulica Romana Dmowskiego we Wrocławiu
 • Rondo Romana Dmowskiego w Lublinie
 • Rondo Romana Dmowskiego w Kętrzynie
 • Rondo Romana Dmowskiego w Grudziądzu
 • Ulica Romana Dmowskiego oraz tablica pamiątkowa w Koninie
 • Plac Romana Dmowskiego w Łodzi
 • Rondo Romana Dmowskiego w Tomaszowie Mazowieckim
 • Ulica Romana Dmowskiego w Słupsku

Zobacz też

Przypisy

 1. Roman Dmowski - Życiorys - wersja dłuższa - http://www.RomanDmowski.pl/
 2. "Zaimponował konferencji świetnym improwizowanym wykładem, swobodnym operowaniem z pamięci ogromem faktów i cyfr, potężną logiką wywodów, które wiele kwestii narzuciły ale nie przekonały we wszystkim." – Marian Kukiel , Dzieje Polski porozbiorowe. 1795-1921, Spotkania, Paryż 1983, str. 638.
 3. Norbert Wójtowicz , Dyplomacja Dmowskiego, „Niezależna Gazeta Polska” (Dodatek specjalny IPN) 2009, nr 1(35) s. VI-VIII
 4. Adam Zamoyski, The Polish Way, Londyn, John Murray, 1987, str. 329.
 5. ”Właśnie wśród tych Austriackich Niemców szowinizm łączy się z nacjonalizmem, który podchwycony przez Dmowskiego stanie się jednym z głównych rekwizytów jego demagogii.” – Henryk Wereszycki, Historia polityczna Polski 1864-1918, Wydanie drugie poprawione i rozszerzone, Libella, Paryż 1979, str. 141.
 6. ”Roman Dmowski oświadczył, (...) że Żydzi od dawna służyli interesom niemieckimi są straszliwymi wrogami Polski” – Ezra Mendelsohn, Żydzi Europy Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym., Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1992, str. 65
 7. ”Stanowisko endecji wobec kwestii żydowskiej doprowadzone do logicznej konkluzji oznaczać mogło tylko jedną rzecz – uwolnienie Polski od żydowskiej części jej ludności w taki czy inny sposób.” – Ezra Mendelsohn, Żydzi Europy Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym., Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1992, str. 65
 8. ”Antyasymilacyjne koncepcje prawicy zostały podsumowane przez Dmowskiego, gdy pisał (przed I wojną światową): ‘w charakterze tej rasy (...) tyle się nagromadziło i ustaliło właściwości odrębnych, obcych naszemu ustrojowi moralnemu, wreszcie w naszym życiu szkodliwych, że zlanie się z większą ilością tego żywiołu zgubiłoby nas, zastępując elementami rozkładowymi te młode, twórcze pierwiastki, na których budujemy swą przyszłość.” – Ezra Mendelsohn, Żydzi Europy Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym., Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1992, str. 65
 9. ”Co więcej, był również przekonany, że Żydzi dysponują potężną siłą, że udało im się ująć w swoje ręce konferencję pokojową w Paryżu, a program syjonistyczny był, ni mniej ni więcej, tylko próbą rządzenia światem z Palestyny.” – Ezra Mendelsohn, Żydzi Europy Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym., Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1992, str. 65
 10. ”Sam Dmowski (...) nie zrobił nic, żeby w swojej partii powstrzymać rosnącą falę nastrojów pronazistowskich” – Ezra Mendelsohn, Żydzi Europy Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym., Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1992, str. 105
 11. 11,0 11,1 List Romana Dmowskiego do księdza prałata Józefa Prądzyńskiego
 12. Dmowskiego bym do Ligi nie przyjął , wywiad z Romanem Giertychem , Gazeta Wyborcza z 16 lipca 2006
 13. por np. Tomasz i Daria Nałęcz, Józef Piłsudski: Legendy i Fakty wyd. MAW 1988, s. 98
  cyt. "Nie brakowało jej jednak wielbicieli. Znalazł się wśród nich i Piłsudski. Jego najpoważniejszym rywalem, zabiegającym o wzajemność pięknej Marii, okazał się Roman Dmowski, późniejszy przywódca narodowej demokracji. Ta walka o kobietę obrosła w swoistą legendę. Apologeci Piłsudskiego utrzymywali, iż Maria nie odwzajemniała uczuć Dmowskiego. Odtrącony, nie mógł ponoć darować, iż zdecydowała się na małżeństwo z konkurentem. Fakt ten miał zaciążyć na utrzymującej się do końca życia wrogości dzielącej obydwu działaczy. Przeciwnicy zaś Piłsudskiego, chociaż nie negowali faktu, iż on właśnie wyszedł ostatecznie zwycięsko z rywalizacji, podkreślali jednak silne zaangażowanie uczuciowe Marii w związek z Dmowskim. Ten romans i zazdrość o przeszłość wybranki miały, ich zdaniem, zadecydować o niechęci Piłsudskiego do Dmowskiego."
 14. Księga pamiątkowa Akademickiego Koła Pomorskiego przy Uniwersytecie Poznańskim: dziesięć lat istnienia Akademickiego Koła Pomorskiego
 15. Kunert, Andrzej Krzysztof; Małgorzata Smogorzewska (1998). Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny. Tom I, A–D. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. . Str. 388.
 16. 16,0 16,1 Piotr Okulewicz: Józef Piłsudski: Między apologią a odrzuceniem
 17. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 1999 r. w sprawie uczczenia 60. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego . [dostęp 5 marca 2009].

Bibliografia

 • Roman Wapiński - Roman Dmowski, 1988, Lublin, Wyd. Lubelskie,
 • The Lands of Partitioned Poland, 1795–1918, Piotr Wandycz, Donald Warren Treadgold, Peter F. Sugar
 • University of Washington Press 1974

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Roman Dmowski":

Mieszko II Lambert ...

Brno ...

Ekranizacje dzieł Williama Szekspira ...

Benedykt Dybowski ...

Michałowice (powiat jeleniogórski) ...

Klaudiusz Ptolemeusz ...

1977 ...

1908 ...

Jezioro karowe ...

Duma Dumy byli: Stanisław Chełchowski - poseł z ziemi płockiej 1906 Seweryn Światopełk Czetwertyński - 1906 Roman Dmowski - poseł z Warszawy 1907 – 1909 Władysław Grabski - poseł ziemi warszawskiej ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Roman Dmowski":

144 I wojna światowa. Rewolucja w Rosji (plansza 15) ...

Z wizytą w Szczebrzeszynie (plansza 5) ...

Twierdzenie Pitagorasa (plansza 1) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie