Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Rozpad beta

Rozpad beta

Procesy jądrowe

Procesy rozpadu jądrowego


Procesy syntezy jądrowej

Rozpad beta – jeden z typów reakcji rozpadu jądra. Jest to przemiana jądrowa, której skutkiem jest przemiana nukleonu w inny nukleon, zachodząca pod wpływem oddziaływania słabego . Wyróżnia się dwa rodzaje tego rozpadu: rozpad β ( beta minus ) oraz rozpad β + ( beta plus ). W wyniku tego rozpadu zawsze wydzielana jest energia, którą unoszą produkty rozpadu. Część energii rozpadu może pozostać zmagazynowana w jądrze w postaci energii jego wzbudzenia, dlatego rozpadowi beta towarzyszy często emisja promieniowania gamma .

Rozpad β

Rozpad β − polega na przemianie jądrowej, w wyniku której neutron zostaje zastąpiony protonem . Oddziaływanie ma miejsce poprzez emisję bozonu pośredniczącego W przez jeden z kwarków d neutronu. W rozpada się następnie na elektron i antyneutrino elektronowe według schematu:

\mathrm{n}\rightarrow\mathrm{p}^++\mathrm{e}^-+\bar{\nu}_e

W rezultacie w wyniku rozpadu beta minus powstaje elektron i antyneutrino elektronowe . Rozpad β może zachodzić również dla swobodnego neutronu.

Rozpad β +

Rozpad β + polega na przemianie protonu w neutron wewnątrz jądra. Reakcja zachodzi poprzez emisję bozonu W + , który rozpada się na pozyton oraz neutrino elektronowe. Ogólne równanie tej przemiany ma postać

{}^{A}_{Z}\hbox{X}\;\to\;^{A}_{Z-1}\hbox{Y}\;+\;{e^+}+{\nu}_e

gdzie X i Y są jądrami – początkowym i końcowym, A oznacza liczbę nukleonów w jądrze a Z – liczbę protonów w jądrze początkowym.

Podwójny rozpad β

W 1935 roku Maria Goeppert-Mayer przewidziała istnienie procesu podwójnego rozpadu beta , a 1939 roku Wendell H. Furry zaproponował istnienie podwójnego rozpadu beta bez emisji neutrin (tzw. podwójny bezneutrinowy rozpad beta )


Inne hasła zawierające informacje o "Rozpad beta":

Nadciśnienie tętnicze ...

Oddychanie komórkowe ...

Globuliny ...

Jura ...

Amfibolit ...

Austro-Węgry ...

Lata 90. XX wieku ...

Anarchizm ...

1980 ...

Ziemia ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Rozpad beta":

011. Cesarstwo Bizantyjskie (plansza 11) ...

218a Sprawa polska podczas II wojny światowej (plansza 16) ...

227 Rozpad bloku państw ZSRR - (plansza 12) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie