Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Rysunek

Rysunek

Rysunek człowieka witruwiańskiego Leonarda da Vinci

Rysunek — kompozycja linii wykonana na płaszczyźnie, polegające na nanoszeniu na powierzchnię walorów wizualnych przy użyciu odpowiednich narzędzi. Także dział sztuk plastycznych .

Spis treści

Narzędzia i techniki rysunkowe

Narzędziem rysunkowym może być wszystko co jest twarde i pozostawia ślad na płaszczyźnie. Do najbardziej popularnych należą: ołówek , węgiel, tusz rozprowadzany przy pomocy pędzla lub patyka, sangwina , mazak , pastel , kredka , piórko, gumka , kreda a nawet palec. Techniki rysunkowe biorą często nazwy od narzędzi, którymi są wykonywane. Czyli będą to odpowiednio: ołówek, węgiel , tusz lawowany , rysunek pędzlem, rysunek patykiem itd.

Rysunek na chodniku wykonany kredą

Termin i próby definicji

W starożytnej Grecji początkowo rysowanie, malowanie i pisanie określano jednym słowem - graphein (od nazwy przyrządu rysunkowego). Później słowo to zyskiwało różne odmiany, jednakże to co było związane z rysowaniem odnosiło się zawsze do słowa grapho (np. skiagraphe - rysunek perspektywiczny). Rzymianie początkowo posługiwali się greckim pojęciem graphis (takiego słowa używał Witruwiusz ). Potem słowo linea zaczęto rozumieć jako linię lub kreskę i stąd u Pliniusza pojawia się termin pictura linearis. Disegno używane w renesansie jest formą dawniejszego słowa disigno, pochodzącego z kolei od signo - znak. Średniowieczna łacina na określenie m.in. rysunku stosowała wieloznaczne terminy imago lub figura. W Bizancjum język związany z rysowaniem był bardzo bogaty. Była to rozwinięta wersja terminologii greckiej. Najbardziej ogólnym pojęciem było diagrapsas (dosłownie: powstałe w wyniku rysowania lub ciągnięcia linii). W językach słowiańskich termin rysunek stał się powszechny w XVI w. Wcześniej w użyciu były słowa kreska i pisanie oraz ich odmiany.

Zasadniczo terminy oznaczające rysunek powstawały wg dwóch formuł, w zależności od tego jak pojmowano sam rysunek. Był on więc albo tym, co powstawało w wyniku czynności rysowania ostrym narzędziem (np. greckie graphein), albo czymś co posiada linie (np. łacińskie pictura linearis). Z nich wykształciło się pojęcie trahere, które definiowało rysunek jako efekt wyciągania linii i którego wpływ można obserwować w wielu językach europejskich. Popularne disegno oznacza coś, co ma w sobie głębszy zamysł. Na wschodzie Europy ważnym dla określenia rysunku był fakt oddzielania od siebie dwóch stref (kreska).

Historia

Już Pliniusz doceniał umiejętności rysunkowe mistrzów greckich:

Według oświadczeń malarz Parrazjos zdobył pierwsze miejsce w prowadzeniu konturu, na którym polega cała doskonałość obrazu. Malowanie bowiem ciała i powierzchni przedmiotów wymaga wprawdzie dużej sztuki, ale w tej dziedzinie wielu malarzy zyskało sławę; natomiast zakreślanie konturów ciał i ujmowanie malowidła w pewne ramy — to udaje się rzadko.[1]

Sztuka bizantyjska

Bizantyjscy artyści w IX i X w. stopniowo rozwijali zapomnianą przez pewien okres sztukę rysunku. Wieki XIXV są już czasem wielkiej popularności tej techniki, przede wszystkim w miniatorstwie.

Renesans

W renesansie rysunek służył do precyzowania zamysłu twórcy. Malarstwo, rzeźba i architektura były określane wspólnym terminem arti del disegno, czyli sztuki rysunkowe. Włoskie słowo disegno oznaczało pomysł, koncepcję, ale także rysunek. Cennino Cinnini jeszcze w XIV w. oddzielił disegnare od colorire, dzięki czemu rysunek uzyskał pewną niezależność. Leone Battista Alberti w swoim traktacie O malarstwie (1435) wyodrębnił w malarstwie trzy dziedziny: disegno, invenzione i colorito. Lorenzo Ghiberti w swoich Commentarii pierwszy zauważył, że rysunek jest podstawą różnych sztuk. Wszyscy komentatorzy sztuki tamtych czasów zgadzali się co to tego, że rysunek jest nieodłączną częścią udanego dzieła. Michał Anioł miał podobno powiedzieć:

Umiejętność rysunku jest źródłem i istotą samego malarstwa, rzeźby i architektury i wszelkiego przedstawienia podpadającego pod zmysły (...). Rysownik, który stanie sie panem tej umiejetności, ma w rękach skarb nieoszacowany.[2]

O wartości rysunków jako takich świadczy fakt, iż w 1479 r. Gentile Bellini podarował sułtanowi tureckiemu księgę rysunków swojego ojca, Jacopo Bellini . Jednakże kolekcjonowanie dzieł sztuki tego rodzaju nie było rozpowszechnione. Traktowane były one raczej jako przygotowanie do dzieł malarskich. To utylitarne podejście miało ulec zmianie po wystawie we Florencji w 1504 r. prezentującej kartony Michała Anioła i Leonarda da Vinci , chociaż i wcześniej zdarzało się, iż któreś z dzieł rysunkowych było szczególnie wyróżniane. Przykład może stanowić postawa Izabeli d'Este , która ok. 1500 r. sprowadziła do kolekcji w Mantui swój rysunkowy portret autorstwa Leonarda. Domenico Campagnola, działający od lat 20. XVI w. w Wenecji , sygnował swoje pejzaże rysowane piórkiem, z czego można wnioskować iż uznane zostały za samodzielne dzieła.

Znak trzech kół na grobie Michała Anioła

W 1563 r. z inicjatywy Giorgio Vasariego we Florencji została utworzona Accademia del disegno (Akademia rysunku). Jej patronem został Michał Anioł, który zmarł w 1564 . Na grobie tego rzeźbiarza, malarza i architekta umieszczono znak w postaci trzech nachodzących na siebie kół. Miały one ilustrować propagowaną przez niego tezę, że źródłem tej wszechstronności był rysunek (disegno).

Akademia uczyła rysować z natury jak też poprzez kopiowanie dzieł mistrzów. Dodatkowo program wzbogacały zagadnienia związane z anatomią, proporcjami, perspektywą oraz teoria. W ślad za nią powstawały inne akademie, w których główną ideę stanowiło disegno.

Bibliografia

  • Disegno — rysunek u źródeł sztuki nowożytnej, red. Tadeusz J. Żuchowski, Sebastian Dudzik, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2001, — materiały z sesji naukowej w Toruniu (2000 r.)

Przypisy

  1. Pliniusz, Historia Naturalna, tłum I. T. Zawadzcy, Wrocław-Kraków 1961, fragment w: Disegno — rysunek u źródeł sztuki nowożytnej, s. 125
  2. F. de Hollanda, Dialogi rzymskie (1548), fragment w: Disegno — rysunek u źródeł sztuki nowożytnej

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Rysunek":

Sztuka ...

Miozyna Rysunek przedstawiający miozynyMiozyna - białko wchodzące w skład kurczliwych włókien grubych w ...

Ewolucja rozwojowemu.Mechanizm molekularny zmian morfologicznych w ewolucji cierników (Gasterosteus aculeatus). A, C. Schematyczny Rysunek formy morskiej i słodkowodnej ciernika, widok od strony brzusznej. Zaznaczone struktury ...

Węgiel niemetali (symbol C, łac. carboneum)substancje z dużą zawartością węgla: węgiel – technika artystyczna: Rysunek węglem drzewnym ...

Piotr Boratyński Piotr Boratyński, Rysunek Jana Matejki Piotr Boratyński herbu Korczak ( 1509 – 1558 ), syn Jana , kasztelan ...

Nałęcz (herb szlachecki) identyczny. Herbarz Złotego Runa (około 1433 - 1435 ) zamieszcza barwny herb, ale bez klejnotu, Rysunek jest bardziej szczegółowy, przypomina teraz chustę, a nie powrósło. Codex Bergshammer ...

Przegląd technik zdobniczych ...

Układ nerwowy całego mózgowia. Podobnie śródmózgowie, tworzące tzw. płaty wzrokowe, jest wyraźnie widoczne (zob. Rysunek obok - mózgowie żaby). Wraz z rozwojem ewolucyjnym, nie tylko zwiększają ...

Egon Schiele bardziej konserwatywną Akademie der Bildenden Künste, również wiedeńską. Studiował tam malarstwo i Rysunek, ale był sfrustrowany przez konserwatyzm szkoły.W 1907 Schiele poznał Gustava Klimta. ...

Antoni Lange Antoni LangeAntoni Lange w 1899 . Rysunek węglem autorstwa S. Wyspiańskiego Urodzony 1861 lub 1863 w Warszawie Zmarł 17 marca 1929 w Warszawie ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Rysunek":

Układ Słoneczny (plansza 4) e height=380 width=770> Wyróżniamy galaktyki eliptyczne źródło: http://www.czasiprzestrzen.wuw.pl/pict.Rysunek.m/kalinowski_3.jpg ...

Praca mechaniczna (plansza 8) działania sił a kierunkiem przesunięcia jest kąt 90o (tak jak to przedstawia Rysunek) to praca tej siły wynosi 0. ...

Kąt środkowy i kąt wpisany (plansza 19) Jakie miary mają kąty tego trapezu? Podstawą w rozwiązaniu tego zadania jest odpowiedni Rysunek. ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie