Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

sakrament

sakrament (w łacinie kościelnej sacramentum — „tajemnica religii”; od późnołacińskiego sacramentum — „przysięga wierności”, np. legionistów, od sacro, sacrare — „poświęcić, ubóstwić”) – w chrześcijaństwie obrzęd religijny rozumiany jako znak lub sposób przekazania łaski Bożej, ustanowiony, zgodnie z wiarą, przez Chrystusa.

Rozumienie katolickie

Według Katechizmu Kościoła katolickiego "Sakramenty są skutecznymi znakami łaski, ustanowionymi przez Chrystusa i powierzonymi Kościołowi. Przez te znaki jest nam udzielane życie Boże. Obrzędy widzialne, w których celebruje się sakramenty, oznaczają i urzeczywistniają łaski właściwe każdemu sakramentowi. Przynoszą one owoc w tych, którzy je przyjmują z odpowiednią dyspozycją" (KKK 1131).

Sakramenty święte przeznaczone są dla żywych i dla wierzących. W Kościele katolickim istnieje siedem sakramentów. Są to:

  • chrzest (łac. baptismum)
  • bierzmowanie (s. zstąpienia Ducha Świętego) (confirmatio)
  • Eucharystia (Komunia Święta) (eucharystia)
  • pokuta (spowiedź, sakrament pokuty i pojednania) (paenitentia)
  • namaszczenie chorych (unctio infirmorum)
  • kapłaństwo (sacri ordines)
  • małżeństwo (matrimonium)

Liczba sakramentów

Katolicka doktryna mówiąca, że jest 7 sakramentów, formowała się dość długo. W XI w. św. Piotr Damiani († 1072) wymieniał 12 sakramentów. Oprócz znanych nam siedmiu jeszcze: namaszczenie na króla, dedykację kościoła, konsekrację dziewic, poświęcenie zakonnic i obmycie nóg w Wielki Czwartek. Inni dodawali jeszcze jałmużnę. Hugo od św. Wiktora (1096-1141), który uważał augustyńską definicję sakramentu za zbyt szeroką, zaproponował zawężenie jej znaczenia i do sakramentów zaliczył oprócz uznawanych obecnie również wcielenie Chrystusa, Kościół, wodę święconą, święte rany, znak krzyża i śluby. Liczba 7 pojawiła się dopiero w XII w., ale ryty te były w użyciu na długo przedtem, gdy wykrystalizowała się teologiczna koncepcja sakramentów jako skutecznych znaków łaski. Właśnie takie określenie sakramentów pozwoliło odróżnić je od innych znaków.

W magisterialnych orzeczeniach Kościoła liczba siedmiu sakramentów pojawia się w 1208 w Wyznaniu wiary przepisanym Waldensom, gdzie wymienia się je wszystkie, na Soborze Liońskim II (1274), a następnie Florenckim (1439) w wyznaniu wiary Michała Paleologa. Sobory te stwierdziły, że jest siedem sakramentów i wyliczyły je. Sobór trydencki stwierdził zaś zdecydowanie, że jest ich „ani więcej, ani mniej jak siedem”. Takie jest więc stanowisko teologii i wiary katolickiej


Inne hasła zawierające informacje o "sakrament":

Biskup ...

Adwentyzm ...

Huldrych Zwingli ...

Diakon podawali intencje modlitw, rozdzielali wiernym Eucharystię , a także pomagali biskupowi w udzielaniu sakramentu chrztu .Do X wieku istniała w Kościele katolickim również funkcja diakonisy. Kobiety ...

Adolf Hitler domu rodzinnego nigdy nie uczęszczał na msze , ani też nie przyjmował katolickich sakramentów [7]. Przez dalszą cześć życia odnosił się do religii z niechęcią, aż ...

Nicejsko-konstantynopolitańskie wyznanie wiary ...

Chrześcijaństwo jest dla chrześcijan podstawową drogą zbawienia (por. Rz 11,9), której początkiem jest sakrament chrztu .Przekazywanie depozytu wiary chrześcijaństwo urzeczywistniało najpierw poprzez ustne przepowiadanie kerygmatu oraz ...

Katechizm Kościoła Katolickiego zagadnienie misterium paschalnego – tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz poszczególne 7 sakramentów Kościoła.Trzecia część dotyczy zasad moralności chrześcijańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przykazań Dekalogu .Czwarta ...

Łaska w sposób trwały uzdalnia człowieka do świętości i życia mocą Bożej miłości.W sakramentach Bóg udziela łaski sakramentalnej, czyli daru związanego z charakterem sakramentu. Charyzmaty , jak ...

Monstrancja ...


Inne lekcje zawierające informacje o "sakrament":

104 Kontrreformacja w Europie (plansza 4) ...

103 Rozwój reformacji w Europie (plansza 10) ...

104. Zróżnicowanie religijne świata (plansza 10) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie