Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Sejm Ustawodawczy (1919-1922)

Sejm Ustawodawczy (1919-1922)

Sejm Ustawodawczy – jednoizbowy organ parlamentarny wybrany dla uchwalenia konstytucji ( Konstytuanta ) II Rzeczypospolitej .

Został wyłoniony częściowo w drodze demokratycznych wyborów pięcioprzymiotnikowych (bezpośrednich, powszechnych, równych, tajnych i proporcjonalnych) 26 stycznia 1919 uzupełniony polskimi posłami parlamentów zaborczych. Stopniowo uzupełniany wyborami w poszczególnych dzielnicach do 1922.

Prace nad uchwaleniem Konstytucji rozpoczęto w połowie lutego. Jego prerogatywy, a także podstawowe zasady ustrojowe, obowiązujące do czasu uchwalenia Konstytucji, zostały określone w tzw. " Małej Konstytucji ", uchwalonej 20 lutego 1919 (uchwała Sejmu z dnia 20 lutego 1919 o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa ).

Marszałkiem Sejmu Ustawodawczego był wybrany 14 lutego 1919 Wojciech Trąmpczyński , w okresie 10–14 lutego 1919 obradom przewodził marszałek-senior Ferdynand Radziwiłł . Sejm ten odbył 342 posiedzenia plenarne.

Do ważniejszych ustaw uchwalonych przez ten Sejm należą: Mała Konstytucja , Konstytucja marcowa z 17 marca 1921 oraz Statut Organiczny Województwa Śląskiego i szeroki pakiet ustaw socjalnych.

Sejm Ustawodawczy funkcjonował do momentu zebrania się wybranego na mocy konstytucji Sejmu i Senatu, co nastąpiło 28 listopada 1922.

Spis treści

Skład Sejmu Ustawodawczego 26 stycznia 1919

Po przeprowadzonych wyborach, w których wybrano 296 posłów, oraz powołaniu 46 posłów z dotychczasowych parlamentów zaborczych skład polityczny Sejmu przedstawiał się następująco:

PartiaMandaty poselskieprocent głosów w Sejmie
Klub Związku Ludowo-Narodowego
116
34,2
Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego "Wyzwolenie" [1]
58
17,0
Polskie Stronnictwo Ludowe "Piast" [2]
44
12,9
Klub Związku Polskich Posłów Socjalistycznych [3]
32
9,4
Klub Polskiego Zjednoczenia Ludowego[4]
27
3,9
Klub Pracy Konstytucyjnej[5]
18
5,2
Klub Narodowego Związku Robotniczego
16
4,7
Polskiego Stronnictwa Ludowego – Lewica [6]
13
3,9
Klub żydowski
10
2,9
Klub niemiecki
2
0,6
Bezpartyjni
4
1,2
Razem340100

Skład Sejmu Ustawodawczego w lipcu 1922

PartiaMandaty poselskieprocent głosów w Sejmie
Polskie Stronnictwo Ludowe "Piast"
96
22,3
Związek Ludowo-Narodowy
81
18,8
Narodowe Zjednoczenie Ludowe
45
3,9
Związek Polskich Posłów Socjalistycznych
34
10,4
Narodowo-Chrześcijańskie Stronnictwo Ludowe
26
6,0
Narodowo-Chrześcijański Klub Robotniczy
26
6,0
Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego "Wyzwolenie"
24
5,6
Narodowa Partia Robotnicza
21
4,9
Klub Pracy Konstytucyjnej
16
3,7
Polskiego Stronnictwa Ludowego – Lewica
11
2,5
Zjednoczenie Mieszczańskie
11
2,5
Stronnictwo Katolicko-Ludowe
7
1,6
Narodowa Partia Pracy
6
1,4
Rady Ludowe
5
1,1
Komunistyczna Frakcja Poselska
2
0,5
Klub żydowski
10
2,9
Klub niemiecki
7
1,6
Bezpartyjni
4
0,9
Razem432100

Niektóre ustawy przyjęte przez Sejm Ustawodawczy

Zobacz też

Przypisy

  1. Startowało wyłacznie w Królestwie
  2. Startowało głownie w Galicji i dzięki secesji niektórych organizacji Polskiego Zjednoczenia Ludowego w niektórych okręgach Królestwa
  3. Skupiał posłów Polskiej Partii Socjalistycznej z Królestwa i Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska Cieszyńskiego
  4. Skupiał posłów Polskiego Zjednoczenia Ludowego z Królestwa oraz Stronnictwa Katolicko Narodowego z Galicji
  5. skupiał posłów konserwatywny i demokratycznych z Galicji głównie z tytułu posiadania mandatu w parlamencie austriackim
  6. Startowało wyłącznie w Galicji

Bibliografia

  • Tadeusz A. Siedlik, Historia Polski 1900–1939, Warszawa 1993
  • Adam Próchnik , Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej, Warszawa 1983.
  • Andrzej Ajnenkiel, Od rządów ludowych do przewrotu majowego. Zarys dziejów politycznych Polski 1918–1926, Warszawa 1978

Linki zewnętrzne


Inne hasła zawierające informacje o "Sejm Ustawodawczy (1919-1922)":

Muzeum Zoologiczne Tadasa Ivanauskasa w Kownie ...

Cava de' Tirreni ...

Oddychanie komórkowe ...

Linz ...

Kazimierz Wołkowycki ...

Uznam ...

Wiktor Sukiennicki ...

Tadeusz Kognowicki ...

Adolf Giżyński ...

Meczet w Kownie ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Sejm Ustawodawczy (1919-1922)":

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 3) ...

204 Kryzys europejskiej myśli demokratycznej (plansza 7) ...

202 System wersalski. Europa po I Wojnie Światowej (plansza 6) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie