Startuj z nami!

www.szkolnictwo.pl

praca, nauka, rozrywka....

mapa polskich szkół
Nauka Nauka
Uczelnie Uczelnie
Mój profil / Znajomi Mój profil/Znajomi
Poczta Poczta/Dokumenty
Przewodnik Przewodnik
Nauka Konkurs
uczelnie

zamów reklamę
zobacz szczegóły
uczelnie

Senat Stanów Zjednoczonych

Senat Stanów Zjednoczonych

Kopuła Kapitolu będącego siedzibą Kongresu

Senat Stanów Zjednoczonych ( ang. United States Senate) – ciało ustawodawcze, izba wyższa amerykańskiego Kongresudwuizbowego parlamentu federalnego. Senatorowie wybierani są na 6-letnią kadencję. Co 2 lata następuje wymiana 1/3 składu.

Spis treści

Kompetencje

Każda ustawa musi uzyskać poparcie zarówno w Senacie jak i Izbie Reprezentantów . Inaczej niż ma to miejsce np. w parlamencie brytyjskim lub polskim, obie izby mają praktycznie jednakową rolę w procesie legislacyjnym i izba niższa nie ma możliwości odrzucenia stanowiska Senatu i w przypadku rozbieżności konieczne jest uzgodnienie kompromisowej wersji, która w jednym brzmieniu zostanie zaakceptowana przez obie izby.

Do kompetencji Senatu należy również m.in. zatwierdzanie (nominowanych przez prezydenta USA ) sędziów Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych , ambasadorów, członków rządu i innych wysokich urzędników. Zatwierdza on też, bądź odrzuca, traktaty zawierane przez Prezydenta i sądzi go (pod przewodnictwem prezesa SN) w wypadku postawienia go przez Izbę Reprezentantów w stan oskarżenia, zgodnie z procedurą zwaną impeachment (do skazania potrzebna jest kwalifikowana większość 2/3).

Skład

W myśl Konstytucji przewodniczącym Senatu jest wiceprezydent . Bierze on udział w głosowaniu tylko w przypadku równego podziału głosów (przy remisie). Senat wybiera prezydenta (lub przewodniczącego) pro tempore (tymczasowego, ang. President pro tempore), który na co dzień (za sprawą częstej absencji wiceprezydenta) przewodniczy obradom. Nie ma on jednak głosu rozstrzygającego – jest bowiem zwyczajowo najdłuższym stażem senatorem z partii, która ma większość w danym czasie. W opinii niektórych prezydent pro tempore jest funkcją honorową, ale wielu innych z kolei twierdzi, że to on jest de facto przewodniczącym Izby.

Skład senatu odzwierciedla fakt, że USA są federacją równouprawnionych stanów. Tak więc najmniejszy ludnościowo stan Wyoming (493 tys. mieszkańców) ma taką samą reprezentację jak największy stan Kalifornia (33,9 mln mieszkańców). Każdy z 50 stanów jest reprezentowany przez dwóch senatorów - jest więc ich obecnie 100. Konstytucja (art. V) stanowi, iż wprowadzane do niej poprawki nie mogą naruszyć zasady równej reprezentacji - żaden stan nie może być, bez swej zgody, pozbawiony równego prawa głosu.

Pierwsze posiedzenie Senatu miało miejsce 4 marca 1789 . Przed 1913 senatorzy byli mianowani przez legislatywy (parlamenty stanowe). 8 kwietnia 1913 weszła w życie XVII poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych , która ustanowiła bezpośrednie wybory do Senatu.

Bierne prawo wyborcze do Senatu mają osoby, które ukończyły 30 lat, są obywatelami amerykańskimi od co najmniej 9 lat i mieszkają w stanie, z którego kandydują.

W wypadku wakatu przed upływem kadencji, gubernator stanu, który taki senator reprezentował, powinien mianować nowego senatora do czasu przeprowadzenia wyborów przedterminowych na dokończenie mandatu (które odbywają się wraz z najbliższymi powszechnymi, czyli co dwa lata, poza Teksasem , gdzie ma to miejsce o wiele szybciej).

W wyniku wyborów 4 listopada 2008 w Senacie od stycznia 2009 zasiadało:

 • 55 demokratów
 • 41 republikanów
 • 2 niezależnych (stowarzyszonych z demokratami)
 • 1 vacat (nierozstrzygnięte wybory w Minnesocie )

Zmiany w trakcie obecnej kadencji:

Obecne kierownictwo

Ciekawostki

Ciekawym jest fakt, iż potrzeba (co zdarza się nader rzadko) większości 60 głosów, aby ustalić ograniczenie czasu przemówień. Prowadzi to do możliwości blokowania mównicy i toku procesu legislacyjnego (tzw. filibustering). Ze stosowania tej techniki słynęli m.in. tacy senatorowie jak Strom Thurmond , Robert Byrd czy Wayne Morse . Innym sposobem obstrukcji jest zarzucenie komisji dokumentami, jak to zrobił Mike Gravel w czasie dyskusji nad przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej w okresie wojny w Wietnamie .[]

Najdłużej urzędujący senatorowie w historii

 1. Robert Byrd (D-WV) - od 1959 do 2010
 2. Strom Thurmond (D,R-SC) - 1954-1956 i 1956-2003
 3. Ted Kennedy (D-MA) - od 1962 do 2009
 4. Daniel Inouye (D-HI) - od 1963
 5. Carl T. Hayden (D-AZ) - 1927-1969
 6. John C. Stennis (D-MS) - 1947-1989
 7. Fritz Hollings (D-SC) - 1966-2005

Zobacz też


Inne hasła zawierające informacje o "Senat Stanów Zjednoczonych":

Rak języka ...

Adwentyzm ...

Wiktor Sukiennicki ...

1972 ...

Dwudziestolecie międzywojenne na świecie ...

Antanas Smetona ...

Karl Philipp Schwarzenberg ...

Nowa Polityka Ekonomiczna ...

Nowa Anglia ...

Kopiec Kościuszki ...


Inne lekcje zawierające informacje o "Senat Stanów Zjednoczonych":

203 Okres międzywojenny na świecie. Postęp techniczny i kryzys gospodarczy (plansza 6) ...

210 Przewrót majowy i sanacja (plansza 11) ...

219 Kultura, nauka i oświata w okresie II wojny światowej (plansza 7) ...

Zachodniopomorskie Pomorskie Warmińsko-Mazurskie Podlaskie Mazowieckie Lubelskie Kujawsko-Pomorskie Wielkopolskie Lubuskie Łódzkie Świętokrzyskie Podkarpackie Małopolskie Śląskie Opolskie Dolnośląskie